Observationer mars 2017

31 mars i skymningen vid Djurholmen skogssnäppa och morkulla bland många skönsjungande taltrastar. På hemvägen stopp mellan Västersjön och Rössjön. Ropande storlom och i diket kväkande grodor. 14 grader varmt kl 21!
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Friday, March 31, 2017 at 22:32:19 (CEST)

31 mars. Äntligen viker dimman och kylan! Morgonen på Kullen med bra fart på trastar, speciellt dubbeltrast, fink, blåmes, grönsiskor, järnsparv, rödhakar en varfågel mm. Flera sparvhökar jagande i branterna. Sen eftermiddag vid Norra Stranden Domsten med ett glest men jämnt sträck av ormvråk, 1 kentsk tärna, 2 bruna kärrhökar, 1 fiskgjuse och 1 glada. Ejdrar regelbundet i små flockar mot syd. En sista koll i skymmningen nedanför Viken med flera ejderflockar mot syd. Bådar gott inför morgondagen!
Johan Stenlund
Viken, - Friday, March 31, 2017 at 20:14:00 (CEST)

31 mars: mycke vårkänsla vid Sandön idag och riktigt trevligt rovfågelsträck. Summering av obsar mellan kl 10-15 gav 440 ormvråkar, 1 fjällvråk, 42 sparvhökar, 1 duvhök, 3 fiskgjusar, 2 havsörnar, 5 bruna och 2 blå kärrhökar och 3 glador. Dessutom 6 tranor och 3 skogssnäppor mot norr. Rastade gjorde 2 adulta silltrutar, 11 skedänder, 19 skärfläckor, 22 rödbenor och 6 myrspovar. Vid Vegeholms slott senare på eftermiddagen 2 forsärlor och 1 gröngöling samt blommande svalört. Flera fjärilar testade vingarna i det varma vädret; nässelfjäril och påfågelöga vid Sandön och vinbärsfuks och citronfjäril runt slottet i Vegeholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, March 31, 2017 at 18:24:02 (CEST)

31 mars - Tog en tur i närområdet för att bl.a. kolla statusen på trädgårdsträdkryparen. Hittade två olika fåglar, en mellan Krematoriet och Pålsjö sjukhem samt den som setts tidigare i närheten av Pålsjö slott. Ingen vid tennisbanorna. (Kollade vid Sofiero igår och även där saknade jag ttk:n). I övrigt full fart på bofink, gärdsmyg, nötväcka, rödhake, större hackspett och taltrast. Gransångarna har börjat anlända, 5 sjungande. Andra arter bl.a. sparvhök, korp och stenknäck.
Christer Strid
Helsingborg, - Friday, March 31, 2017 at 16:00:52 (CEST)

30 mars. Sträckspan i Norra hamnen, Helsingborg under morgon och förmiddag - dis och regn tilltagande framåt lunchtid. Lite gott och blandat - bäst fart på sjöorre (1266), ejder (708) samt vitkindad gås (394). Övrigt på sträck i sundet bland annat två alfåglar, 38 smålommar, en silltrut och en rödbena. En del smått i luften, framförallt grönsiska (105) men även en forsärla och en vinterhämpling. En hane brun kärrhök och en sparvhök trotsade regnet och tog sig på låg höjd över sundet. På Parapeten ett gäng havstrutar - däribland tre färgmärkta, varav en var en ny bekantskap: en 3k-fågel märkt som unge i juni 2015 på Läsö, därefter övervintrat nere i Holland såväl i vinter som vintern 15/16. En skärpiplärka kvar kring Tropical beach - har så smått börjat färga ut sommardräkt.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, March 30, 2017 at 15:22:22 (CEST)

Årets första sädesärla visade sig på Schenkers terminal i Helsingborg. 170330 7.30
Mikael sunesson
Viken, - Thursday, March 30, 2017 at 14:17:25 (CEST)

28/3 Håledalen, Förslöv. Rättelse: Skrev i obs att vi sett en ängshök. Efter diskussion med Nick G är det troligen en stäpphök, Det var en liten hök, väldigt vit färgad hane med svarta vingspetsar som jagade fram på låg höjd över fälten. Medobs Irene Lindberg.
Stellan Lindberg
Förslöv, - Wednesday, March 29, 2017 at 19:53:49 (CEST)

12 mars. Ljungabolet. Nytt i luften: 2 TORNFALKAR och 2 DUBBELTRASTER. Trasterna brukar häcka här. Stararna förgyller vår utevistelse med sin kvittrande sång. Nu är det bara värmen som fattas!
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 29, 2017 at 12:46:02 (CEST)

28 mars. Farhult på eftermiddagen innan dimman vällde in. En fiskgjuse gjorde ett kort stopp innan den drog vidare, adult havsörn mot norr, brun kärrhök hane och hona (lokala paret?) förbiflygande, tolv tranor mot norr samt en rastande, ett femtiotal krickor och cirka tjugofem kärrsnäppor ute på revlarna. Utanför Halsarevet låg en stor flock med ejdrar. Vid Sandön sågs 32 skärfläckor, 7 myrspovar, 7 rödbenor, flera flockar fink mot syd samt en pilgrimsfalk mot norr.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Tuesday, March 28, 2017 at 19:28:21 (CEST)

Hasslarps dammar 28 mars. Årta på maderna mellan Hasslarps- och Fleningedammarna. Bland mängder med bläsänder, vigg och kricka, sågs bland annat snatterand (8), skedand (3), gråhakedopping (4), smådopping (1) och bland betande grågäss bläsgås (8). Flera gransångare sjöng.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Tuesday, March 28, 2017 at 18:22:29 (CEST)

28 mars. Ljungabolet. Nu chipchapper GRANSÅNGAREN l kapp med STARER, TALGOXAR, BLÅMESAR, GRÖNSISKOR och KOLTRASTER. Vissa dagar kommer även GRÖNGÖLINGEN skrikande förbi. Det kan tänkas att våren är på G
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, March 28, 2017 at 17:47:14 (CEST)

28/3 Vandring mellan Förslöv och Hålehall. I Håledalen en stor flock med bofink, ca 100 individer. Ormvråk, glada, sparvhök, korpar och andra kråkfåglar. Sen det mest oväntade, en ängshök flög förbi strykande längs marken. En dubbeltrast satt i en buske och taltrastarna sjöng från olika trädtoppar. Den första stenskvättan visade upp sig. I Hålesjön hördes gnäggandet från gråhakedoppingarna. Början till spel. Knipparet byggde bo och grågässen förde oväsen. Flockar med trastar, framförallt björktrast.
Stellan Lindberg
Förslöv, - Tuesday, March 28, 2017 at 16:48:58 (CEST)

28 mars: Djurholmen i dis ock dimma på morgonen. Spelande Orre i torr grantopp ca 100m S tornet ute på mossen. Spel 07.50 till 08.05 sedan flög den till västra delen av mossen utom synhåll och spelade där lite kort. Därefter hördes bara taltrastar och bofinkar. Gisela var följeslagare och tyckte det var värt mödan att gå ca 4 km från o till parkeringen.
Joachim Falck
Tåstarp, - Tuesday, March 28, 2017 at 11:15:31 (CEST)

27/3 Bella Vista Hittarp. Mellan 14.00-1445 kraftigt bofinksträck mot norr, 3400 ex.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 27, 2017 at 22:12:04 (CEST)

26 mars. Vandring i Sinarpsdalen, Bjäre. Dimman försvann och det blev en fantastisk vårdag i en av Skånes vackraste dalgångar. Hade inga direkta sällsyntheter men en lång lista av trevliga fågelarter i hagarna och fäladsmarkerna. 2 dubbeltrastar och 7 taltrastar ingick i konserten som även innehöll gransångare, steglits, sånglärka, trädlärka, forsärla, gulsparv, grönfink, skogsduva, stenknäck, trädkrypare, entita o svartmes. 4 större hackspettar trummade, 1 mindre hackspett trummade/ropade och 1 gröngöling ropade. När jag stod och studerade ett stjärtmespar som samlade bomaterial så tittade en nyfiken småvessla fram i en stengärdsgård. Inte så ofta man ser den numera.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 26, 2017 at 22:18:46 (CEST)

26 mars, dimman låg tät vid kusten på morgonen så färden gick inåt land istället - och i Hasslarp fanns vårsolen och fåglarna: ett skedandspar, minst 4 snatter- och många bläsänder, 11 bläsgäss och 4 gråhakedoppingar. 6 enkelbeckasiner landade i Hasslarpsån och en gammal havsörn som gjorde en lov över dammarna fick alla änder och gäss på vingarna. Ca 30 ormvråkar och en honfärgad blå kärrhök sträckte mot norr. Vid Västraby gård hoppade en nyanländ stenskvätta mellan stängselstolparna. En nässel- och en citronfjäril provade en första vårflygning vid Stureholms våtmark och hökugglan var kvar i sin dunge. Även här en adult havsörn och två gråhakedoppingar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 26, 2017 at 21:47:41 (CEST)

26 mars. En solig och vindstilla morgon på Hallandsåsen. Ute på Djurholmamossen (07.00-08.30)visade en orrtupp upp sig då den spelade från olika trädtoppar men även mitt ute på mossen. Noterades gjorde även trana, spillkråka, dubbeltrast, tofsmes, mindre korsnäbb och en överflygande trädlärka. Rullade därefter vidare förbi Västersjön och Rössjön som båda låg spegelblanka. Ingen storlom men väl 1 par forsärlor vid utloppet till Rössjöholmsån. Färden gick vidare mot Rönneås dalgång där dimman nyligen lättat. Full fart bland de häckande storspovparen och ute på maderna även en del tofsvipor, enkelbeckasiner samt en rödbena. I våtmarken vid Starby minst sex stjärtänder och längs ån borta vid Dynget en betande stripgås tillsammans med en grågås. Dagens överraskning blev en hona svarthakade buskskvätta som födosökte längs ett dike i dalgången öster om Starby. Medobsade och fotade gjorde H Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Sunday, March 26, 2017 at 21:33:22 (CEST)

2017-03-25 forsärla vid Sågmöllan i Munka-Ljungby.
Lena Fagerström
Munka-Ljungby, - Sunday, March 26, 2017 at 19:28:42 (CEST)

170326. Tjejexkursion till Djurholmen idag. Vi var ett tiotal tjejer som fick ett par härliga förmiddagstimmar tillsammans uppe på Hallandsåsen. Något orrspel fick vi tyvärr inte höra idag, men de flesta deltagarna fick en "ny" fin lokal att återkomma till. Vi fick ihop lite trevliga obsar, som exempelvis spillkråka, korp, ormvråk, trana, sångsvan, ett par domherrar och några kungsfåglar. En enkelbeckasin hördes en kort stund, taltrasten sjöng och vi hörde även svartmes, talltita, gärdsmyg och bofink som överröstade det mesta. Tack för idag // Anna-Lena och Mona
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Sunday, March 26, 2017 at 17:59:47 (CEST)

25 mars. Låga förväntningar i Domsten idag iom den ganska starka nordvästvinden. Men ejdrarna verkade gilla medvinden och 2204 sträckte söderut, och det gjorde även sjöorre 470, smålom 7, svärta 5, storlom 1, gråhakedopping 1 och sillgrissla 1. Mot norr storlom 2, smålom 1. En kråka samlade bomaterial och en gransångare sjöng. Senare under dagen hjälpte Henrik Johansson mig att ringmärka en kattuggle-pulli som bor i en holk hos mina föräldrar, Maria Park.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, March 25, 2017 at 16:20:42 (CET)

24 mars. Rååån mellan Gantofta-Råå. En forsärla.
Folke Markheden
Helsingborg, - Friday, March 24, 2017 at 22:45:17 (CET)

24/3. Ängelholm. Flera kattugglor både ropade och "klävittade" på båda sidorna rönne å vid roddklubben/hembygdsparken.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm , - Friday, March 24, 2017 at 20:59:56 (CET)

23 mars: Vid Vikingsberg (Hbg) räknade jag in ca 2400 ejdrar, rastande i sundet, sträckan Pålsjö-Sofiero. Små flockar med sjöorre, totalt ca 150, sträckte söderut. Skogssnäppa drog över Gråläge. Vid fyren Kullaberg var det lugnt och sträcket ytterst magert. Dock noterades sjungande gransångare, några domherrar och en översträckande hämpling. Gransångare noterades också vid Allerum och Christinelund.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, March 23, 2017 at 19:25:18 (CET)

23/3 På förmiddagen trevligt samtal med T. Rönnertz, Teuvo Karjalainen o Gräns. Från flaggstången: 22 skärfläckor, 12 myrspovar. Några ormvråkar och en fiskgjuse på sträck. På eftermiddagen vid Grytskär: en fiskgjuse på sträck o flertal sånglärkor vilket är glädjande.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 23, 2017 at 19:08:17 (CET)

23 mars: en kungsfiskare höll till i Rönneå, nedanför nya badhuset i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm , - Thursday, March 23, 2017 at 12:41:13 (CET)

22 mars, i och runt fäladen i Åvarp hade vårsången kommit igång ordentligt i kvällningen. Taltrastar, gransångare, rödhakar, gärdsmygar, bofinkar och trädkrypare sjöng flitigt – stenknäckar och rödvingetrastar flög över, ett stjärtmespar såg ut att etablera sig i en björkdunge. På maderna nedanför Ekbacken jagade en ung blå kärrhök.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Thursday, March 23, 2017 at 09:34:35 (CET)

22/3 Fm Rössjön. En storlom, två sångsvanar, ormvråkarma parningsflög o skogssnäppan spelade. På hög höjd sträckte en ad kungsörn mot N. Tranpar på plats vid häcklokal, en sparvhök flög över vägen o en svartmes sjöng.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, March 22, 2017 at 12:57:09 (CET)

Djurholmen 22 mars. Minst 2 spelande orrar. I skogen bland annat svartmes, tofsmes, spillkråka, taltrast och rödvingetrast.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Wednesday, March 22, 2017 at 10:05:34 (CET)

21/3. En av gårdagens två hannar svarthakad buskskvätta sågs idag på Klören.
Vid Ugglarps broar visade sig den bruna gladan tillsammans med vanliga röda. 18 tranor drog omkring i omgivningarna. En stor flock enkelbeckasiner lyfte och flög en sväng, men landade igen på ett fält. Flocken bestod av ca 50 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, March 21, 2017 at 19:27:47 (CET)

20 mars, vårdagjämningen njöts i vårsolen vid Höja våtmark med bla 4 salskrakar (1 hane, 3 honor), en brunand och en sjärtandhane. Dessutom ca 90 bläsänder, några krickor, 14 viggar och 6 storskrakar. En havsörn seglade längre upp i ådalen, massor av röda glador var på vingarna och ett 10-tal ormvråkar sträckte över. Öster om Ugglarps broar jagade en honfärgad blå kärrhök.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 20, 2017 at 18:05:24 (CET)

20/3. Stureholm. Blå kärrhök (adult hane) födosökte längs med dikeskanten.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, March 20, 2017 at 16:40:38 (CET)

19 mars. På morgonen sjungande taltrast i Glimminge plantering, den första jag hört i år. Fler nya vårtecken: när jag var vid Norrebro hamn och tittade på vittruten som Håkan Johansson upptäckt hördes en sjungande gransångare och några hämplingar kom förbi. Vid Torekovs rev en sädesärla.
Mats Ljunggren
- Monday, March 20, 2017 at 07:25:36 (CET)

Hökugglan kvar i Stureholm idag 19/3. 30 m norr om fågeltorn/fågelmatning. Tycktes ha blodrester på näbben, sannolikt från lyckad jakt.
Olle Lund
Helsingborg, - Sunday, March 19, 2017 at 21:52:02 (CET)

19 mars. Ropande mindre hackspett vid pistolskjutbanan i Sibirien.
Henrik Johansson
- Sunday, March 19, 2017 at 18:15:54 (CET)

19 mars, Klarningen på förmiddagen: en brun kärrhök, en brushane, 150 tofsvipor, 5 storspovar, två bläsgäss, en stjärtand, krickor och bläsänder, en sädesärla och en sjungande gransångare. 32 tranor sträckte mot norr. Flera flockar med tranor även över Lya ljunghed vid 14-tiden, totalt 142 ex. Åtskilliga hundra bofinkar rastade i en åkerkant vid Örlid öster om Älemossen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 19, 2017 at 18:10:29 (CET)

19 mars. Några morgon/förmiddagstimmar i Rååns dalgång vid Kövlebäcken öster om Gantofta. En mycket bra fågellokal framför allt när det gäller småfågel vilket visade sig även denna ganska kylslagna dag med 45 noterade arter. I sångkonserten hördes 3 gransångare, 1 hämpling, 2 gulsparvar, 2 steglitser, 1 taltrast, flera starar, 1 trädkrypare. Både mindre hackspett (1) och större hackspett (3) trummade och flockar av rödvingetrast/björktrast rastade liksom en morkulla. Lagom till fikapausen damp 8 sädesärlor ner framför mig, antagligen nyanlända. I övrigt bland annat kricka, glada, sparvhök, tofsvipa, sånglärka, kungsfågel och 48 sträckande tranor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 19, 2017 at 15:22:25 (CET)

16 mars. Domsten: Den av meteorologerna utlovade klara morgonen var istället grå och disig - till sunds dock lite fart på sjöorre med 481 åt söder och 122 åt norr. Annars avslaget och klent sträck - men en spetsbergsgäss som slagit sällskap med sju grågäss gladde liksom en artren flock med 20 mindre sångsvanar. Vid ettiden uppklarnande och då slog det snabbt på med både ett och annat - inte minst ormvråkar. Fram till halv fem räknades 1549 stycken, bland dessa även en blå kärrhök, en ung havsörn, en adult pilgrimsfalk samt åtta sparvhökar. Annat på sträck under dagen storlom 1, gråhakedopping 1, trana 153, ljungpipare 5, ringduva 425, skogsduva 11, trädlärka 3, forsärla 1, sidensvans 45, kaja 715, stare 50 samt mindre korsnäbb 2. Medobsare under olika perioder av dagen Bengt Andersson och Kalle Nilsson.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, March 18, 2017 at 19:21:32 (CET)

Lö 18 mars, Söderåsen, "Långa rundan" ; Åvarp-Bensige-Skaftarp-Halla. Knipa 2, Gräsand 2, Glada 1, Ormvråk 2, Trana ett hemmapar vid Toftagården, St hackspett 2, Gröngöling 1, Kattuggla 1, Skogsduva 3, Dubbeltrast 2, Rödvingetrast, Grönsiska, Domherre, Forsärla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 18, 2017 at 16:57:39 (CET)

2017-03-18. Nyplöjd åker norr om Källna, en blandflock av gulsparv och bofink. I flocken sågs en gråsiska, ett par pilfinkar och en sånglärka. En liten bit därifrån på samma åker, årets första sädesärla. Och över allt detta vakade i luften ett trettiotal glador.
Bengt Tufvesson
Ausås, - Saturday, March 18, 2017 at 14:40:43 (CET)

20170318 Helsingborg, strandpromenaden nedan för Sillen&Makrillen 2 st sädesärlor som trippade runt i tången.
Ann-mari Nilsson
Helsingborg, - Saturday, March 18, 2017 at 14:35:05 (CET)

17/3. Strandbaden, Bläsand, hane.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, March 17, 2017 at 17:22:38 (CET)

17 mars, Hasslarps dammar. En gransångare födosökte i ett buskage. Brunand, bläsand, skedand, snatterand, gravand, gräsand, kricka, vigg, knipa, grågås, kanadagås, sothöna, strandskata. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Friday, March 17, 2017 at 17:07:28 (CET)

17.3. Strax norr om Ängelholm observerades en gammal kungsörn vid 11-tiden. Örnen cirklade o spanade en bra stund och drog sedan norrut över Hjärnarp.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, March 17, 2017 at 15:47:00 (CET)

17 mars. Björkeröd - Kockenhus, En hel del rastande trast bl a ett fyrtiotal dubbeltrastar. Rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast och koltrast sjöng stundtals, även gransångare hördes. Tre morkullor lyfte utmed vägen. Gråhakedoppingen åter i dammen, dock ej den vithövdade.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, March 17, 2017 at 15:06:18 (CET)

16 mars - Brun kärrhök, hona, sträckande NO på låg höjd över tomten.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, March 17, 2017 at 12:29:32 (CET)

16 mars: många mindre sångsvanar i Utvälinge ikväll. Först kom en flock om 60 som landade bort mot Klören. Därefter ytterligare 16 som fällde alldeles utanför Sandön. Dessutom 1 myrspov, ca 40 strandskator och 30 krickor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, March 16, 2017 at 23:33:46 (CET)

2017-03-16 Årta ♂ Stureholms våtmark.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, March 16, 2017 at 18:55:17 (CET)

16 mars MORKULLOR 2 st kl15 lågt över Flickorna Lundgrens äng.
Leif Rosén
Skäret, - Thursday, March 16, 2017 at 15:36:31 (CET)

Onsd 15 mars. Svedberga, KOFs ugglekväll. Blåsigt, inte de bästa omständigheter, men Svedbergaugglorna levererar. På höjden norr om parkeringen hade vi en fin duett med ett kattugglepar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 15, 2017 at 22:31:16 (CET)

2017-03-14. Stattena. Lite oväntad obs när en vit stork sträckte in över McNeil och drog vidare i riktning mot Filborna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, March 14, 2017 at 21:13:00 (CET)

14/3. Bella Vista Hittarp. Ormvråk 187 Str NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 14, 2017 at 17:12:22 (CET)

14 mars. På väg hemåt från Båstad tog jag en mindre omväg från V. Karup för att spana av den lilla Myltebäcken. Precis vid bäckens gamla dämme där den lilla Hovallsvägen/Klockarebrovägen går förbi mellan Glimminge och V. Karup fick jag äntligen syn på en strömstare, som jag ofta letat efter här. Den satt alldeles nedan dämmet, lyfte och drog genom tunneln under vägen och fortsatte längs bäckflödet.
Mats Ljunggren
- Tuesday, March 14, 2017 at 17:09:06 (CET)

14/3 Hasslarp på fm.Bläsand ca 200,vigg 14,brunand 1 hane,kricka 20 tal,snatterand ett par,sothöna vanlig,kanadagås ca75,grågås två.Härefter besök vid Sandön.Förutom herrarna C Strid,T Rönnerts o H Johansson sågs ett tiotal tranor fyra skärfläckor tjugotal vitk.gäss.bläsänder,tiotal sträckande ormvråkar.några sparvhökar o en trädlärka.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, March 14, 2017 at 16:27:16 (CET)

14 mars, Örby, söder om skjutbanan. En sjungande taltrast. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Tuesday, March 14, 2017 at 11:44:08 (CET)

13 mars. Morgontimmar i Domsten utan någon fart - disigt och kallt i sydostan. Blott 26 ormvråkar vågade sig över, desto mer att glädjas i en trädlärka, tre snösparvar och en dubbeltrast. Framåt lunch bättre fart inne vid Tursköp och på 80 minuter inräknas ormvråk 162, havsörn 1 3k- och trana 16. Totalt ungefär 40 ljungpipare rastade på fälten och drog oroligt runt i småflockar. Rätt bistert besök i Hasslarps dammar med bläsand 213, stjärtand 1 hane, skedand 1 hane, snatterand 2 par plus en hane samt enkelbeckasin 3. Medobsare hela dagen Bengan.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, March 13, 2017 at 20:24:07 (CET)

12 mars. Dagen efter den stora vråkdagen och bevakning morgon och förmiddag vid campingklubben i Domsten. I förhållande till gårdagen väldigt moderat ormvråks-sträck och 277 kunde inräknas. I jämförelse därför ett betydligt starkare transträck med 195 insträckande (mot blott två under lördagen). Tycktes vara en hel del småfågel i luften denna dag - något som bekräftades av obsar från Gilbjerg, i Domsten desto svårare att obsa och räkna. Tydligast inflöde av sävsparv (18) och bofink som hördes av och till hela tiden, sågs med småflockar (150 tot). Värt att nämnas är att simänderna börjat röra på sig - den vackra flock med 21 stjärtänder som kom in norrifrån, rastade och därefter söderut var riktigt läckert! Därutöver ytterligare 13 stjärtänder samt bläsand 7 samt kricka 12. Övrigt nämnvärt på sträck bland annat grågås 196, bläsgås 82, bergand 6, storskarv 183, ljungpipare 7, skogsduva 16, ringduva 291, trädlärka 1 samt sånglärka 89. Den gransångare som plötsligt började locka i nyponbuskagen och därefter drog söderut längs stranden lär vara nyanländ! Under eftermiddag sträckspan hemifrån på Tågaborg med sparvhök 1, ormvråk 23 och trana 114. Medobsare i Domsten Bengan, Stenis, Bjurenståhl x2.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, March 13, 2017 at 20:17:53 (CET)

170313, Ängelholm. Morgonpromenad längs Rönne å i Ängelholm. Sånglärkor sjöng för fullt medan gulsparven sjöng lite trevande. Ett par tofsvipor flög förbi liksom några tranor och ormvråkar. Det var full fart på småfåglarna också, speciellt gärdsmyg och mesar. Stjärtmesarna har börjat flyga i par (istället för i flockar) och har bobygge på gång. Nötväckorna är också i full fart med att skaffa bo. Kungsfiskarparet hade full konsert och "jagade" varandra längs ån. I ån en del gräsänder, ett par knipor och några storskarvar. Ganska mycket domherrar och stenknäck och fortfarande en stor flock grön och gråsiskor som födosöker bland alkottarna, även några sidensvansar. Sparvhöken jagade som vanligt bland träden och skrämde upp trastar och duvor. Kattugglan fortfarande på plats i det ihåliga trädet. Dagens roligaste var nog ändå en morkulla som flög upp från några buskar i skogen längs ån.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Monday, March 13, 2017 at 17:20:34 (CET)

12 mars. Tranorna drar nu in över landet. Då jag stod vid Båstads hamn kom 17 ex söderifrån kl. 10.45. Över hamnen började de cirkla tillsammans med fyra ormvråkar. Då jag for vidare över åsen kom 24 tranor mot norr vid Hönalt. Knappt fem minuter senare kom 12 tranor mellan Brödalt och Örlid. Då jag gick en eftermiddagspromenad hemma vid Glimminge plantering kom 14 tranor över Vasalt hed. Senare på eftermiddagen kom två havsörnar förbi Glimminge strand ett hundratal meter ut. Drog förmodligen inåt viken.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 12, 2017 at 21:10:17 (CET)

12 mars. Nio tranor och en trädlärka norrut över Ängelholm vid lunchtid.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, March 12, 2017 at 20:19:00 (CET)

12 mars. Vandring Åvarps fälad-Vegeådalen-Hallabäcken. Njöt av dubbeltrastsång på fäladen, Båvs hage samt i Bauserödsdalen. 165 tranor i flera flockar sträckte mot norr vid 14.30-tiden med en havsörn och flera ormvråkar. En forsärlehane födosökte i Hallabäcken mellan stenbrotten. I övrigt denna fina eftermiddag bland annat 1 duvhök, 2 par stjärtmes, sjungande entita, trädkrypare och domherre. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 12, 2017 at 20:16:02 (CET)

12 mars. Ljungabolet. Nytt i luften: 2 TORNFALKAR och 2 DUBBELTRASTER. Trasterna brukar häcka här. Stararna förgyller vår utevistelse med sin kvittrande sång. Nu är det bara värmen som fattas!
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, March 12, 2017 at 09:57:00 (CET)

2017-03-11. Vid 16-tiden kom hökugglan flygande från nordost över Stureholms våtmark och landade i trädallén 50 m norr om fågeltornet. En större hackspett och fågeltornmatningens samtliga småfåglar blev märkbart irriterade och närgångna mot ugglan, som dock tycktes härda ut deras ljudliga uppmärksammande. Vid Sandön (något västerut) sågs två skärfläckor vid 17-tiden.
Anders Lindén
Ängelholm, - Saturday, March 11, 2017 at 23:40:15 (CET)

Lö 11 mars. Nällåkra, Så bra att duktiga och rutinerade sträckspanare hade koll på dagens vråkinflöde. Imponerande - skruv efter skruv! Som komplettering till Göran P obsar nedan; Varfågel 1 ex, Svartmes.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 11, 2017 at 21:11:40 (CET)

11/3. Vandring längs Klövabäcken från Klöva Hallar till Klövamöllan, två Forsärlor och tre Strömstarar observerades. Vårens första Citronfjärilar syntes i solen.
Lars och Tomas Bengtsson
Åstorp, - Saturday, March 11, 2017 at 20:49:27 (CET)

11 mars. Sträckspan i Domsten från gryning nästan ända till solnedgång med kort avvikare till Hasslarp. Fin stilla soluppgång men snabbt drog en tjock dimma in över sundet vilket omöjliggjorde vidare span - därav tur till Hasslarp där ett snatterandspar, två gråhakedoppingar, 28 bläsgäss gladde liksom de två ivrigt sjungande sävsparvshannarna. Snabbt tillbaka västerut och från tio och framåt ett fascinerande sträck av ormvråk - innan lunch snarast lavinmässigt. Totalt kunde 3194 ormvråkar inräknas under dagen - den näst bästa dagssumman som räknats under våren! Övriga rovfåglar var rödglada 9, havsörn 7 (!), blå kärrhök 2 honf, sparvhök 14, duvhök 1. Dominerade sträcket undantaget ormvråk gjorde kaja (890), grågås (812), ringduva (620). Annat nämnvärt sädgås 37, bläsgås 46, tofsvipa 218, forsärla 1, sädesärla 1. Medobsare bl a Mårten, Bengan och Stenis.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, March 11, 2017 at 20:40:06 (CET)

11 mars. Lång cykeltur genom Kronoskogen och Vegeholmsskogen gav efter tips från Rolf H en vacker hanne mindre hackspett mellan Sibirien och Klören. Tillbaka i stan vid lunchtid då plötsligt och helt oväntat en trädgårdsträdkrypare sjöng några ljudliga strofer från ett par höga ekar intill korsningen Lilla Torggatan/Landshövdingevägen, Luffarskogen i Ängelholm. Fågeln flög iväg norrut över en villaträdgård och landade i en ensam hög ek varifrån den hördes locka ett par gånger. Därefter borta. Fågeln eftersöktes under en timme ungefär, både i området där den sjöng men också längs ån och i sjukhusparken. Kunde dock ej återfinnas.
Henrik Johansson
- Saturday, March 11, 2017 at 20:33:03 (CET)

2017-03-11. Pålsjö Östra. Härligt vårtecken. Vid 9- tiden passerade en flock med hundra trumpetande tranor. Därefter ett stilla inflöde av ormvråkar hela dagen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, March 11, 2017 at 20:26:50 (CET)

11 mars. Pålsjö skog. En lockande trädgårdsträdkrypare i området mellan G Hoffs väg och slottet. Ytterligare trädkrypare fanns nära men osäkert om det var ttk.
Peter Svensson
Helsingborg, - Saturday, March 11, 2017 at 20:25:54 (CET)

Sista vinterpunktrutten, östra Kullaberg,11/3. Soligt och fint över berget men dimman låg tät ute på Sundet. Dagens art blev större hackspett sågs och hördes på 9 av 20 punkter och däremellan flera andra trummande ex. Skogsduva hördes och sågs på hälften av punkterna. Övriga arter som sågs på mer än hälften av punkterna var bofink, ringduva, talgoxe, kråka, koltrast, blåmes och gärdsmyg. Nyanlända var taltrast två sjungande, en översträckande hämpling och ett par morkullor som stöttes utmed stigarna. Av barrskogsarter hördes sjungande svartmes och domherre. Till sist får man väl speciellt glädjas åt starsången vars framtid på Kullaberg ser mörk ut.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, March 11, 2017 at 19:39:50 (CET)

11 mars: två citronfjärilar flög fram bland fjolårslöven när deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel avslutade vinterns övningar med en vandring över Djurholmsmossen. En kattuggla ropade mitt på förmiddagen, precis som mossens tranpar. Dessutom tofsmes, skogsduva och flera flockar med norrsträckande grågäss. Senare på eftermiddagen 280 tofsvipor som fyllde revlarna vid Sandön och 25 bläsgäss som drog över. I dammen framför Rögle säteri slog en snatterandshane följe med ett storskrakepar…
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, March 11, 2017 at 18:37:17 (CET)

Utvälinge lördag den elfte: 124 översträckande vråkar på en förmiddagshalvtimme (10.40-11.10); mest orm-, några fjäll-. De flesta "fastnade" i skruvar över Klören/Sibirien - häftigt!
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Saturday, March 11, 2017 at 18:21:23 (CET)

170311. Fantastiskt väder för den sista vinterpunktrutten, denna gång i området Svanebäck-Kulla Gunnarstorp-Nällåkra. Sjutton skäggdoppingar simmade utanför Svanebäck och mellan Viken och Grå Läge låg uppemot 1500 ejdrar. Under den sista timmen (10-11) av inventeringen vällde det in ormvråkar t ex räknades 100 ex vid Döshult under fem minuter. En adult pilgrimsfalk satt på ett slaget byte ca 1 km NNV Kulla Gunnarstorp, på samma ställe som den satt på under midvinterräkningen. Trots det fina vädret var inte fågelsången särskilt intensiv men för mig blev det årets första sjungande järnsparv, taltrast och dubbeltrast. En gröngöling ropade vid Kulla Gunnarstorp och vid Christinelund noterades skogsduva, steglits och stenknäck.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 11, 2017 at 16:54:15 (CET)

10 mars Promenad i Sinarpsdalen innan skymningen sänkte sig. En mindre flock bändelkorsnäbbar födosökte i lärkbeståndet nära Grevie. Vid fäladsmarkerna en flock på 8 domherrar och 2 rastande morkullor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, March 10, 2017 at 22:27:00 (CET)

10 mars, ca 14:30, Klarningen. Två tranor, gott om krickor, bläsänder, grågäss, gravänder. Starflock på marken. Även tofsvipa, knipa, vigg, gräsand, knölsvan, gråhäger, kanadagås, storskarv. Soligt men blåsigt. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Friday, March 10, 2017 at 19:42:51 (CET)

Pilgrimsfalk som satte sig i svärföräldrarnas trädgård. Norra varalöv vid tunnbinderiet.
Oskar Gunnarsson
Hjärnarp, - Friday, March 10, 2017 at 17:52:51 (CET)

2017-03-10. Rössjön: femtontal skarvar och havstrutsparet på plats på ön, sex rastande salskrakar, en hanne, sex honor. Fälten Tåssjö kyrka: grågås 120 ex, trana 1 par, tofsvipa 40 ex, stare 150 ex, skogsduva 1 ex, dubbeltrast 1 ex. Lärkeröd: dubbeltrast 20 ex.
Patric Carlsson
Lärkeröd, - Friday, March 10, 2017 at 17:26:22 (CET)

10 mars: mycket fågel vid Höja våtmark på morgonen; 300 tofsvipor, 150 bläsänder, 3 krickor och ca 15 norrsträckande ormvråkar. 2 forsärlor och en ung havsörn vid Ugglarps broar och tofsmes, 6 salskrakar och många sjungande trädkrypare runt Rössjön. På de stora fälten mellan Örkelljungavägen och Rössjöholm var tranparet tillbaka.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
Strandbaden/Ängelholm, - Friday, March 10, 2017 at 16:23:21 (CET)

9 mars. Såg två Storspovar på stranden mitt för Grytskär mellan Lerviks hamn och Vistorp hamn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Friday, March 10, 2017 at 08:42:15 (CET)

To 9 mars. Svedberga. Mikael Jönsson brukar alltid bjuda in sin cirkelgrupp från Studiefrämjandet Hbg. Så ock ikväll. Började lite tveksamt, men strax innan vi skulle bryta upp hade vi en fin kattugglekonsert och hade också turen att få se två ex. Totalt under kvällen var kanske fyra ex igång.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 09, 2017 at 22:47:11 (CET)

8 mars. Helsingborg, Gåsebäcken, Regnbågsdammen. En kungsfiskare kurade på en gren.
Folke Markheden
Helsingborg, - Wednesday, March 08, 2017 at 20:47:43 (CET)

8/3. Vacker Svart Rödstjärt vid växthusen intill fjärrvärmeverket på Åkerslundsområdet vid lunchtid.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 08, 2017 at 17:22:34 (CET)

Ängelholms strandskog 8 mars. Trummande mindre hackspett, och härligt kvittrande grönsiskor nära Sibirienparkeringen. Längs Klörenvägen en varfågel.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, March 08, 2017 at 14:45:44 (CET)

Tisdag 7/3. En strömstare. Benmöllan, Hallandsås. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
- Tuesday, March 07, 2017 at 19:34:54 (CET)

7 mars. Ett säkert vårtecken - strandskatorna kom idag till häckningsplatsen på Kullagymnasiets tak, tre dagar senare än 2016.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, March 07, 2017 at 17:09:38 (CET)

Vandring längs Dejebäcken och genom Kvärkravinen, såg två tranor, två strömstarar och en flock stjärtmesar. 6/3.
Lars och Tomas Bengtsson
Åstorp, - Tuesday, March 07, 2017 at 15:45:21 (CET)

Må 6 mars: Ornakärr. Havsörn sittande i popplarna vid Madgropen alltmedan bilar susade förbi kurvan.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 06, 2017 at 22:25:35 (CET)

6 mars Stor flock snösparvar, c:a 40, över åker mellan Fjälastorp och Väsby.
Leif Rosén
Skäret, - Monday, March 06, 2017 at 19:03:26 (CET)

2017-03-06. Såg en vit koltrast, nere vid Kallis i Helsingborg. Kan inte ha varit något annat. Har bild på den. Har aldrig sett en sådan förut.
/Webbred: kan det vara samma fågel som här
Claes sjödahl
Helsingborg, - Monday, March 06, 2017 at 13:33:44 (CET)

6 mars. 20 tranor flög precis över Förslöv (kl 11:15)! De hade det jobbigt i den kalla vinden.
Stellan Lindberg
Förslöv, - Monday, March 06, 2017 at 11:19:09 (CET)

5 mars. 3 spetsbergsgäss rastade vid Ornakärr på em tillsammans med ett gäng tundrasädgäss. Lite lustigt eftersom dom skall vidare åt skilda väderstreck. En mycket ljustecknad, troligen 3K, havsörn försökte jaga harar väster om Stureholm.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, March 05, 2017 at 19:07:01 (CET)

Sö 5 mars. Allerumskogen Nällåkra. Ormvråk 2, Korp 3-4, Tofsvipa 9, Dubbeltrast 1, Sånglärka 3, Gulsparv minst 40, Stjärtmes 2, Nötväcka, Trädkrypare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 05, 2017 at 14:12:06 (CET)

4 mars. Kunde ett kort ögonblick i regnet se den svarthakade buskskvättan intill bunkern innan parkeringsplatsen vid Gryteskärsvägens slut. Byalaget hade nu röjt en del längs vägen, så där är nu lite mindre buskage att leta småfåglar i.
Mats Ljunggren
- Saturday, March 04, 2017 at 21:42:57 (CET)

2017-03-04. Norra Vram. En liten flock tranor, uppskattningsvis 12 st, drog norrut genom de grå molnen på hög höjd.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, March 04, 2017 at 21:40:54 (CET)

2017-03-04. Pålsjö Östra - Sofiero ToR. Relativt tyst och lite fågel fram till parkeringen vid Sofiero. Här sågs det rörliga paret trädgårdsträdkrypare i den östra delen av parkeringen, samt en hane större hackspett som prövade några korta trumsolon. Inne bland boklöven sprätte ett par rödvingetrastar runt och födosökte.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, March 04, 2017 at 21:36:09 (CET)

4 mars. Några morgontimmar i Lunden, Rosendal för att undersöka statusen på trädgårdsträdkryparfronten. Hanen från förra helgen var kvar och höll idag till S och SV om stora gläntan där han både sjöng och lockade rätt flitigt. Han verkar fortfarande vara singel. En morkulla stöttes i slischet i östra delen av Lunden.
Olof Jönsson
Mörshög, - Saturday, March 04, 2017 at 19:58:28 (CET)

Lö 4 mars. Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla. Småregnigt när jag klev ur bilen vid Åvarp - men klangfullt sjungande dubbeltrast. Passande inramning! Övrigt; Gräsand 2, Ormvråk 2-3, Kattuggla i gula sommarstugan, Spillkråka 1, Gärdsmyg 2, Domherre 4
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 04, 2017 at 15:56:20 (CET)

4 mars. Sista perioden av vinterfågelräkningen, fast det kändes mer som tidig vår. Sex glador runt övernattningsplatsen vid Ugglarps broar. I Åkersjön skrek en gråhakedopping, en spillkråka passerade och i dungen söder om sjön trummade mindre hackspett och en skogsduva spelade. Ytterligare tre skogsduvor hördes under rutten upp mot Rössjön. I västra delen av Rössjön passerade två spillkråkor och två havsörnar cirklade. Slutligen gröngöling vid Ramnasjömosse samt tranrop vid Bassholma, öster Långasjö och nära Spångamossen.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 04, 2017 at 13:55:00 (CET)

Ranarpsstrand-Grytskären 4/3. Kan svanar sträcka simmande? I vilket fall som helst så simmade fyra mindre sångsvanar norrut med två knölsvanar och försvann långt utom synhåll. Tre förbiflygande snösparvar och en salskrake som sträckte inåt viken. I övrigt bl a en svarthakedopping, en gammal havssula, en pilgrimsfalk och 45 vinterhämplingar.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, March 04, 2017 at 12:31:53 (CET)

3 mars, allt annat än ljumma vårvindar idag, men några goa fågelmöten blev det: 11 mindre sångsvanar kom flygande mellan Lönhult och Stureholm. 6 snösparvar och 4 salskrakar (1 hane, 3 honfärgade) vid Rönnen och havsörnar vid Sandön/Rönnen och Stureholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, March 03, 2017 at 18:40:45 (CET)

2017-03-02 Grytskären. Svarthakad buskskvätta (honfärgad) satt i buske intill Gryteskärsvägen kl 16,30
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, March 02, 2017 at 20:03:00 (CET)

2/3 Efter kaffe hos Lars Forsèn kollade jag Sandön med omgivningar. Många gravänder o en bergand hona. Vid Välinge några hundra bläsänder o ett tiotal krickor. En ad pilgrimsfalk satt på en staketsstolpe, flera sånglärkor i luften.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 02, 2017 at 15:13:22 (CET)

2 mars. Min första silltrut för året, en gammal fågel av rasen intermedius, stod på en åker mellan Snuggarp och Åstorp i morse.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, March 02, 2017 at 08:09:09 (CET)

1 mars: deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel avslutade vinterns aktiviteter med ett besök vid Hasslarps dammar som bjöd på 1 snatterandspar, 150 bläsänder, brunand, fjällvråk, honfärgad blå kärrhök och ca 40 tofsvipor. Vid bron över Hasslarpsån i Välinge dök en smådopping bland ca 70 bläsänder. En flock på ca 40 steglitser sökte föda i åkanten och 25 ljungpipare landade på en åker i fjärran. Förklaringen till att traktens alla änder och gäss tog till vingarna gavs snabbt – en subadult kungsörn seglade upp tillsammans med en ungefär jämngammal havsörn!
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, March 01, 2017 at 17:25:58 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!