Observationer oktober 2017

31 oktober Kullen. Bra fart på småfågelsträcket under morgontimmarna bl.a. 3000 björktrast, 25 sidensvans, 21 större korsnäbb, 150 domherre, 57 stenknäck, 7500 bergfink och inte minst 5000 gråsiskor.
Mats Peterz, Alf Petersson o Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 01, 2017 at 19:07:36 (CET)

31 okt. Skön heldag ute på örnrundan med tydlig senhöst-prägel. Ett par fina flockar med vitkindade gäss, totalt 1430 ex, sträckte högt västerut i den friska vinden, likaså 140 grågäss, 18 bläsgäss och fyra sädgäss. Tre spetsbergsgäss passerade lågt mot söder tillsamamns med två bläsgäss. En familjegrupp med tranor - två adulta med en ungfågel flög lite vilsna runt bortåt Rögle säteri, där även en stor flock om 450 gråsiskor höll till. På en stubbåker vid Västraby en liten flock om sju vinterhämplingar, på ett annat fält där det plöjdes en del trutar däribland en ung kaspisk. Vid Västraby även en varfågel och en adult hane blå kärrhök. Längs kanten av Stureholmsskogen stöttes en morkulla, längs rakan inne i skogen väster gården en brandkronad kungsfågel tillsammans med ett litet gäng kungsfåglar. Skymningen tillbringades vid Stureholm där en adult pilgrimsfalk rastade på ett fält och en äldre hona blå kärrhök drog förbi.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, November 01, 2017 at 16:19:25 (CET)

31/10 Fm vid Klarningen gav sothöna 6, kricka ca 100, bläsand 25, tofsvipa 75 o ca 1200 gäss. Mest grågäss men ca 250 bläsgäss, 150 vitkindade o 5 sädgäss varav två av rasen rossicus. Vid Lya mosse en varfågel
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, October 31, 2017 at 16:19:02 (CET)

31 okt. En ung svart rödstjärt uppehöll sig och födosökte på Rönnen under förmiddagen. Såväl vid Rönnen som Klören flockar av gråsiskor, grönsiskor, steglits. Vid Klören flockar av gråsiska på flera hundra individer. Där också de sedvanliga korsnäbbarna.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, October 31, 2017 at 15:12:25 (CET)

30 oktober, 7.30-11.30: spännande motvindssträck i den kalla nordanvinden vid Campingklubben i Domsten: flock efter flock med gråsiskor (totalt ca 600 ex) och däremellan grönsiskor, domherrar, rödvingetrastar, en ladusvala och en forsärla. Ute över sundet ca 80 havssulor, 2 tretåiga måsar, 2 smålommar, 1 rödbena, 25 tordmular, 15 sillgrisslor och ytterligare ett antal obestämda grisslor.
Bengt Andersson, Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Monday, October 30, 2017 at 15:59:13 (CET)

28 okt. Hård västlig och nordvästlig vind och bevakning under större delen av dagen ute vid Kullens spets. En hel del alkor i rörelse - därav tordmule 472, sillgrissla 118, ob sillgrissla/tordmule 165, tobisgrissla 3 samt alkekung 3. Därtill en helt ljus vit-crémefärgad, klart leucistisk alka som i upptäcktsögonblicket förstås ledde till viss huvudbry... Skaplig fart även på tretåiga måsarna med totalt 240 ex, likaså storlabb med sina 17 ex. Dagens clou var dock den vitnäbbade islom som på ganska nära håll sträckte västerut. Annat nämnvärt 183 havssulor, nio stormfåglar, en bredstjärtad labb, en ung kaspisk trut samt en vinterhämpling. Medobsare under dagen Klas Rosenkvist och Mårten Müller.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, October 30, 2017 at 13:37:45 (CET)

30/10 Förmiddagsskådning vid Brandsvig. Mycket vatten o mycket gäss. Ca 4000 vitkindade o grågäss. Enst bläs o kanadagäss. Sex sångsvanar o tre roständer samt ett hundratal tofsvipor, dessutom ett hundratal krickor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, October 30, 2017 at 13:07:23 (CET)

29/10. Kattvik. Lite eftermiddagsskådning. Det gav lite fågel. Vi såg Smålom 1, Skäggdopping 1, Ejder 80, Sjöorre 2, Sillgrissla 4. En Skärsnäppa stod och tryckte mot stenpiren, den såg trött ut. Havssula 4, ganska många förbiflygande havstrutar. Gråsiska 25. Medobs Gunbritt med flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 29, 2017 at 22:04:45 (CET)

29 okt. Morgonkoll vid hamnen i Vejbystrand. Enstaka smålommar och sillgrisslor lämnade inre Skälderviken. Mer oväntat pågick ett omfattande sträck av gråsiskor. Flock efter flock följde kusten norrut rakt mot vinden. Totalt under 1,5 timme ca 400 ex! Även två snösparvar sträckte förbi norrut. En skärpiplärka och en stjärtand rastade liksom minst 300 bläsänder.
Henrik Johansson
- Sunday, October 29, 2017 at 22:03:43 (CET)

29/10 En tur till Ugglarps broar där tre gamla havsörnar tillsammans försökte slå sångsvanar som låg i det översvämmande området. Dock utan framgång. Minst ett hundratal vipor tog också till vingarna. Vid Berchill 15 glador.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, October 29, 2017 at 21:57:00 (CET)

Sö 29 okt. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Träden strippar snabbt i den friska vinden. Ormvråk 3-5, Sparvhök 1, Kattuggla i Geastugans skorsten, Spillkråka 1, Korp 3, Rödhake, Grönsiska, Bergfink, Domherre, Stjärtmes
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 29, 2017 at 17:16:28 (CET)

29 oktober. Vid översvämningarna vid järnvägsbron öster om Kvidinge rastade/födosökte minst 300 grågäss, 13 sångsvanar,1 gråhäger, 75 gräsänder, 50 bläsänder, 1 kricka, 1 snatterand, 45 tofsvipor, 50 starar och en tornfalk. Ett stopp nära Tomarp gav inte så mycket förutom en isande nordvästan. Dock cirka 250 bläsänder, 60 gråsiskor, 100 björktrastar, 7 sånglärkor, 2 sädgäss och 20 starar. Medobservatör: Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 29, 2017 at 16:42:39 (CET)

28 oktober. Kullen, 2 kungsfiskare i det gamla stenbrottet väster om Svanshall och minst 13 rapphöns vid Bräcke tillhör ovanligheterna så här långt ute på Kullahalvön. Vid Lunnabjär minst 8 glador som lekte i den friska västanvinden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 28, 2017 at 22:24:43 (CEST)

28 oktober. Ett par timmars skådande vid Tomarps kungsgård. Den hårda vinden gjorde att läten från småfåglar var svåra att höra men vid de översvämmade maderna vid Rönneå var det rovfåglarna som stod för skådespelet. Som vanligt ett 15-tal glador och ungefär lika många ormvråkar. En honfärgad blå kärrhök hade problem med mobbande kråkfåglar. En ung havsörn kom från Klippanhållet uppvaktad av inte mindre än fyra fjällvråkar och en ad pilgrimsfalk gjorde flera jaktförsök utan synbart resultat. Dagens upplevelse var dock två unga pilgrimsfalkar som for ihop och slogs bara ett tiotal meter från skogsbrynet jag stod i. I övrigt bland annat ett hundratal bläsänder, 3 gråhägrar, 2 skogsduvor och cirka 60 björktrastar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, October 28, 2017 at 20:33:40 (CEST)

Bjäre 2017-10-28 Tanken med dagens exkursion var att besöka några lokaler på sydsidan av Bjäre men på grund av den mycket kraftiga västvinden blev det istället havsfågelskådning i Kattviks hamn och västra Torekov. De tiotalet deltagarna kunde njuta av sillgrislor, tordmular, tretåiga måsar, smålommar, sjöorrar, svärtor, ejdrar, havssulor i olika åldrar och en svarthakedopping.
Håkan Johansson
Vejbystrand, - Saturday, October 28, 2017 at 20:22:21 (CEST)

Fre 27okt. Jordbodalen. En strömstare svalkade fötterna i bäcken.
Folke Markheden
Helsingborg, - Friday, October 27, 2017 at 22:08:24 (CEST)

Lö 27 okt. Ingelsträde/banvallsbron över Görslövsån, Kungsfiskare pilade nerströms.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 27, 2017 at 18:52:28 (CEST)

27/10 Väla södra, Hbg Lite oväntat kom en något förvirrad (?) Forsärla flygande, för att strax därpå landa på vår kontorsbyggnad på Mogatan 2. Väl där började den sjunga! Kanske beroende på den påfallande bristen av artfränder att imponera på, flög den efter några strofer vidare över industriområdet.
Paul Tufvesson
Helsingborg , - Friday, October 27, 2017 at 18:36:58 (CEST)

27/10 Skådning på Bjäre. Vid Torekovs rev ett sextiotal bläsänder o 8 st ängspiplärkor samt ett tjugotal starar. Vid Svarteskär 18 toppskarvar samt på stranden mot reningsverket en berglärka. Vid Grytskär ca 15 vinterhämplingar o på yttre skären ett tiotal kärrsnäppor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, October 27, 2017 at 13:50:24 (CEST)

26/10 Körde en örnrunda.Vid Västraby o Svedberga ängar, endast enst glador i övrigt ganska tomt. Vid Mjöhult-Lönhult sågs en ung havsörn trakassera en ung kungsörn. Havsörnen skrämde sedan upp ca 5000 vitkindade gäss som stod på åkrarna. På ett brunnslock satt en ad pilgrimsfalk.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 26, 2017 at 13:11:40 (CEST)

24 oktober: bland alla tusentals vitkindade gäss vid Sandön stod på morgonen 6 rossicus-sädgäss och minst 30 bläsgäss. Två havsörnar (1 juv och 1 adult) hittade något ätbart på utsidan av ön och en yngre havssula kom utifrån viken. I vassen rörde sig skäggmesar, både på ö- och på landsidan och 4 smådoppingar dök flitigt. Minst 14 kustpipare, 4 kärrsnäppor och 4 enkelbeckasiner sökte föda på stranden. Vid Årnacke hamn passerade ca 30 vinterhämplingar och 15 mindre korsnäbbar, 3 rödbenor och 2 myrspovar rastade.
Sonja Hallberg, Mona o Bo Tuvesson, Thomas Wallin
- Tuesday, October 24, 2017 at 22:56:58 (CEST)

23/10. Väla Helsingborg. En ensam trana flög över, den hade ganska många hack i vingarna.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 24, 2017 at 19:29:14 (CEST)

23 oktober Nyhamns fälad. Höstkänning, sångsvanar på sträck, en berglärka rastade kortvarigt och några vinterhämplingar drog mot söder.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 23, 2017 at 17:07:59 (CEST)

21 oktober. Mulet och dystert väder, men man fick glädja sig åt höstfärgerna, som väl nu är som bäst. En liten skådartur med början uppe på åsen; på Lya ljunghed fanns åtminstone två varfåglar. Därefter ned till Klarningen. En hel del änder, främst gräs- och bläsänder samt krickor, men tre brunänder som annars är rätt ovanlig i dessa trakter lyste ju upp tillvaron. Några stjärtänder sågs också. Gott om gäss, främst grågäss. Enkelbeckasiner lyfte då och då. Ovanligt många glador - minst 14 - sågs också, de flesta bortåt Östra Karup.
Mats Ljunggren
- Saturday, October 21, 2017 at 20:35:42 (CEST)

lö 21 okt. Vegeholm.. Kungsfiskare 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Varfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 21, 2017 at 17:24:11 (CEST)

20 okt. Sen eftermiddagspromenad Årnacke-Stenkrossen. En drillsnäppa, fyra robusta rödbenor och 24 överflygande tranor. Två stjärtmesar rasen europaeus tillsammans med ett tiotal vanliga. På Sandön vid 17-tiden ytterligare två isländska rödbenor, en kustsnäppa samt en jagande stenfalk.
Henrik Johansson
- Friday, October 20, 2017 at 21:48:11 (CEST)

Hunseröd 19/10 Fågel/djurvän men.... När jag kom hem märkte jag oro i hönsgården och ett väldigt oväsen inne i hönshuset. Köpte några nya hönor i veckan och det brukar ju ta ett tag innan de blir accepterade. Jag öppnar dörren och ser hönsen ihopkrupna längs väggarna, så höjer jag blicken och ser rakt in i ögonen på en duvhök. En kort ögonkontakt sen utbryter värdens kallabalik ut, spindelväv, sågspån och allt annat löst yr omkring när höken försöker fly genom ett stängt fönster. Den tittar på mej, tar sats och flyger mot mej. Jag hinner knappt ducka när den passerar över mej och ut genom dörren. Lugnet återkommer, pulsen går ner. Har en koja i skogen där jag hoppats kunna fotografera bla. duvhök men icke (ännu) Kan i alla fall rapportera duvhök från tomten nu.
lars nilsson
munkaljungby, - Friday, October 20, 2017 at 19:36:02 (CEST)

19/10 Såg en kungsfiskare som pilsnabbt dök mot vattnet och försvann in i ett buskage igen. I Jordbodalen, vid en av dammarna. Ser ut som gnistrande juvel.
Karin Novotny
Helsingborg, - Thursday, October 19, 2017 at 18:41:32 (CEST)

18/10. Vid Din veterinär och företaget Boch Rex på Ekvändan Helsingborg upptäckte jag en Kungsfågelsångare när jag jobbade. Såg och hörde en liten sångare. Avikande läte, dubbelkollade i fågelappen läten i bilen. Stämde kanon. Fågeln upptäcktes 14.35. Otroligt kul att hitta en ovanlig fågel.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, October 18, 2017 at 21:39:36 (CEST)

O 18 okt. Sen eftermiddags- kvällsrunda över Kulla, Christinelund, Laröd o Svedberga. Sparvhök, Ormvråk, Havsörn 2, Spillkråka, Finkar, Rödhake. Ärende; satte upp 4 kattuggleholkar tillsammans med Arne Nihlén. Sommarens vedbodssnickeri räckte också till dessa lådor. - Varenda dunge borde hysa en holk. Många bra jaktmarker, men kattugglorna hittar inga boplatser bland ofta alltför unga träd. Så - har du brädlappar över; snickra!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, October 18, 2017 at 20:54:44 (CEST)

17 oktober. Vikingsbergsparken, Helsingborg. Antalet brandkronade kungsfåglar har nu utökats med ytterligare en individ till totalt 3 ex. I buskaget av idegran sågs även svarthätta, vanliga kungsfåglar och gott om trastar, främst rödvingetrast. Svartmes sjöng några strofer. En större korsnäbb hördes bland överstreckande fågel som mest bestod av bo- och bergfink, samt trastar.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Tuesday, October 17, 2017 at 23:16:24 (CEST)

Tisd. 17 okt. Under promenad Lerhamn-Mölle-Lerhamn sågs 1 vacker fjällvråk, 4 högtflygande stjärtmesar samt 1 ung toppskarv som satt bland storskarvarna på en stensamling utanför Mölle fälad.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, October 17, 2017 at 19:29:35 (CEST)

15/10 Besök vid Klarningen på fm. Vid ankomsten ett kraftigt uppflog av bläsand o krickor förorsakat av två ad havsörnar. Efter misslyckad jakt drog båda mot Skottorp. Kort därefter försökte en ung pilgrimsfalk sig på att slå något ätbart utan resultat. Förutom ovannämnda sågs även vigg 2 och smådopping två. Under kraftig mobbning från kråkor tog en ung duvhökshane skydd i angränsande träd där den satt kvar då jag lämnade. Vid kalhygget strax innan Lya ljunghed satt en varfågel. Senare på em drog en pilgrimsfalk snabbt mot väst över Brandsvig.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, October 16, 2017 at 09:10:00 (CEST)

14-15/10 Verkar vara bra rörelse på brandkronade kungsfåglar för tillfället. Ett besök på Kullaberg under lördagen gav minst 3 individer och dagens besök på Bjäre 5 individer (2ex Dalen, 2ex Råle och 1ex Dagshög).
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, October 15, 2017 at 22:44:12 (CEST)

15/10. Hallands Väderö, Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Första stopp var Svarteskär: Toppskarv 17. På ön bra med fågel. Bläsand 4, Kricka 4, Skedand 7, Havssula 3, Skärpiplärka 3. Gott om bergfink, bofink, grönsiskor, domherre och blåmes. Bändelkorsnäbb 1, Mindre Korsnäbb 11, Gransångare 5. Kaspisk trut ungfågel sågs fint i Kappelhamn. Vi såg 54 arter. På väg hem Roständerna vid Höja och 2 Ägretthägrar vid Kropps våtmark.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 15, 2017 at 21:49:11 (CEST)

15 oktober: njutbar höstvandring vid Dagshög och Påarps mal gav 2 toppskarvar, ett 10-tal havssulor, 1 trädlärka, 1 forsärla, flera småflockar med korsnäbbar och ca 300 ljungpipare. Vid Ängeltofta satt en pilgrimsfalk på ett brunnslock och njöt av solvärmen och vid Klarningen delade 6 stjärt- och 2 skedänder våtmarken med åtskilliga bläsänder och krickor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 15, 2017 at 18:28:55 (CEST)

14 okt. Örby ängar och Råå hamn fram till kl 11. Egentligen ganska mager utdelning. Näst intill inget småfågelsträck och glest med smått även i buskagen. Dock 4 forsärlor söderut och ytterligare tre tillsammans vid hamnen. En dvärgbeckasin flög upp från kanten av ett surhål och nere på stranden födosökte 8 vinterhämplingar. Lite oväntat när en ad storlabb plötsligt flög in och skrämde bort 300 trut- och måsfåglar på stranden intill hamnen. Efter lite svagning och vila gav den sig iväg ut över sundet igen där åtminstone 30 havssulor uppehöll sig. Medobsade gjorde Mr Örby - Micke J.
Henrik Johansson
- Saturday, October 14, 2017 at 19:42:28 (CEST)

Lö 14 okt. Vegeholm, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Spillkråka 1, St hackspett 1, min första Varfågel för säsongen, Bergfink, Bofink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 14, 2017 at 18:39:23 (CEST)

13 oktober Mistluren, Kullaberg. Det är inte lätt att räkna havssulor numera. I gryningen kom en jämn ström av fåglar inne ifrån Skälderviken mot SV och en annan ström nere i från Öresund mot NO. Deras vägar möttes utanför spetsen, inledningsvis var proportionerna 2 norrgående mot 1 sydgående efter en timme var det tvärtom. Skall vi gissa på att 5000 + havssulor har setts utanför NV-Skåne de senaste dagarna?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 14, 2017 at 08:27:31 (CEST)

13/10 Även idag drog roständerna förbi Sandön. Nästan på minuten samma tid som häromdagen. Märkvärdiga fåglar i sina vanor. Tappades dock bort innan Rönnen då en storlabb kom in i kikaren. I övrigt ovanligt gott om havstrut. Ett 60-tal på Själrönnen och åtskilliga ute över vattnet. I går eftermiddag flera hundra i ett uppflog på Rönnen i den hårda vinden. Trodde först det var gässen.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Friday, October 13, 2017 at 23:37:18 (CEST)

13 okt. Morgonkoll vid Domsten tillsammans med Bengt. En hel del havsfågel som lämnande Öresund norrut. Däribland, storlabb 8, bredstjärtad labb 1 1k, kustlabb 1 1k, stormfågel 2 och tretåig mås 15. En skärsnäppa drog även den norrut. Likt tidigare rejäla mängder med havssulors om rör sig i sundet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, October 13, 2017 at 13:19:10 (CEST)

12/10. Höja E6, vid släpet, 17-tiden: Roständerna 3 ex
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, October 12, 2017 at 19:09:11 (CEST)

11 oktober Kullens fyr. Stilla morgon dock 5 500 str bergfinkar. Mest överraskande var 35 sträckande svartmesar, invasion på gång?
Karl G Nilsson o Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, October 11, 2017 at 16:29:51 (CEST)

Rönnen 10 okt: Tre st roständer. Ett femtontal hägrar.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, October 10, 2017 at 12:52:24 (CEST)

9/10. Bella Vista Hittarp. Trana 165 str V 13.05. Ormvråk 38, Forsärla 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, October 09, 2017 at 21:18:31 (CEST)

9 oktober. De välkända roständerna sträckte in över Sandön vid 10-tiden och landade vid östra pölen ute på Rönnen. På och vid Själrönnen ett 25-tal kärrsnäppor, några kustpipare och 2 svarthakedoppingar. 2 fjällvråkar sträckte mot sv.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Monday, October 09, 2017 at 18:49:21 (CEST)

Ugglarps broar 9 okt 14:00. På vägen mellan broarna och Össjö kom, förutom ett större antal glador, några ormvråkar, en fjällvråk och en tornfalk, två adulta havsörnar majestätiskt glidande genom luften.
Bengt Tufvesson
Ausås, - Monday, October 09, 2017 at 17:45:11 (CEST)

8 oktober, Falsterbo KOF-exkursion: vi anlände till Falsterbo vid 07.30. Vi gick ut till Nabben, lite blåsigt men en del rörelse av gäss och rovfågel. Under denna denna dag sågs ett otroligt sträck av ormvråk, uppskattningsvis såg vi mellan 8 000-10 000 ex. Totalsumman som Falsterbo raporterar var rekord 16 665 ex. Vi fick se en Stäppörn fint från Kolabacken. Ägretthäger 1, Vitkindad gås 4 600, Havsörn 1, Röd glada 92, Fjällvråk 9, Sparvhök 185, Blå kärrhök 2, Gravand 4, Skärfläcka 7, Ringduva 5 500, Trädlärka 7, Dubbeltrast 5, Ladusvala 35, Sädesärla 2, Forsärla 1, Gransångare 5, Lövsångare 1, Skäggmes 16, Mindre Korsnäbb 12. Vi såg totalt 60 arter. 12 deltagare .
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 08, 2017 at 21:34:29 (CEST)

Sö 8 oktober. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 5, Duvhök - röjde verkligen runt bland duvflockarna i höjd med Lovisetorp, Gröngöling 1, St hackspett 1, Korp 3, Stjärtmes, Grönsiska, Finkflockar, Rödhake
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 08, 2017 at 18:52:33 (CEST)

8 oktober Kullens fyr, 07:55-08.10 på 15 minuter passerade 292 havssulor och 7 storlabbar mot norr och det fanns massor kvar i Sundet. Under åren 1977-79 räknade Mats Peterz, Harald Persson och Thomas Rönnertz höststräcket av sjöfågel på Kullen, totalt cirka 190 dagar x 3 timmar. Man fick totalt ihop 129 sträckande havssulor! En av höstarna blåste det västvind mer än 50% av dagarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 08, 2017 at 15:43:44 (CEST)

7 oktober. Åter en morgon på Kullen i friskare västvind än förväntat. Lite sämre sträck-tendens på havssulor jämfört med tidigare morgnar, många rörde sig runt såväl inåt Skälderviken som långt ut i väster. Ungefärligt antal under morgonen 380. Storlabb var som väntat talrik även denna morgon och vi kunde notera fåglar sträckande åt såväl väst (11) som norrut (18) - totalt minst 29 individer! I övrigt riktigt bra fart på änder, inte minst svärta med 259 ex! Övriga summor var bl a bläsand 181, snatterand 3, stjärtand 38, skedand 1, sjöorre 565. En adult ljus bredstjärtad labb sträckte snabbt norrut medan en skärsnäppa kom sträckande åt sydväst, tillfälligt rastade på klipporna för att snart dra vidare. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, October 08, 2017 at 17:38:58 (CEST)

Hovs Hallar 7/10 07.00-10.00. Hyfsade vindar från väst men inte särskilt mycket fågel. En storlabb vände norrut vid åtta-tiden. Ett 50-tal havssulor sökte föda över havet. I övrigt en ung silvertärna, fyra smålommar, fem tordmular, en svarthakedopping.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, October 07, 2017 at 19:08:35 (CEST)

Lö 7 okt. Farhult, skjutbanevallen; Mindre hackspett 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 07, 2017 at 17:29:00 (CEST)

7/10 Örby ängar: Vitkindad gås 1250 str NV. Sparvhök 2, Vattenrall 5, Taltrast 9, Rödvingetrast 4 ,Rödhake 10, Järnsparv 2 ,Ängspiplärka 14, Gärdsmyg 6, Gransångare 15, Kungsfågel 10, Blåmes 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 07, 2017 at 16:11:31 (CEST)

6 oktober. Norra hamnen, Helsingborg. Sovmorgon och direkt full fart på sträcket vid ankomst till sträckpostering klockan tio. I korridorer kors och tvärs sträckte såväl gäss, duvor, ormvråkar som småfåglar. Framförallt ormvråkssträcket var omfattande och när jag rundade av vid femtiden hade jag räknat 2684 stycken. Bland rovfåglar i övrigt inga mängder - blå kärrhök 1, brun kärrhök 1, sparvhök 39, fjällvråk 6, rödglada 12, tornfalk 2, stenfalk 1 samt pilgrimsfalk 1. Andra talrika arter på sträck idag var ringduva 8600 samt trana 1675 - med dygnsrytm som ordningen, ringduvorna tidiga och tranorna sena. Tättingsträcket omfattande men utspritt och svåröverblickat - noteras bör trädlärka 15, större korsnäbb 1 men kanske allra mest de tre skäggmesar som i svirrande högflykt begav sig ut över ett blåsigt Öresund. Fram på eftermiddagen allt styvare nordvästan - desto fler havssulor neråt i sundet men även tre storlabbar och en kustlabb. Bland trutar i hamnen två unga kaspiska trutar samt en 2k danskmärkt silltrut.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, October 06, 2017 at 22:35:31 (CEST)

5 oktober. Lite "dagen efter"-känsla inför att åka ut i halvblåsten men postering vid Mistluren, Kullaberg i gryningen var inget dåligt drag trots allt. Framförallt gott om såväl havssulor som storlabbar med 513 respektive 36 noterade sträckande åt väster. Höjdpunkterna bland havsfåglarna annars en grålira som slickade klipporna, en ung lunnefågel, en ung toppskarv samt en klykstjärtad stormsvala. I övrigt på sträck stormfågel 2, blå kärrhök 1, stenfalk 8, tretåig mås 1 samt jorduggla 1. En berglärka rastade framåt lunch uppe på de högsta västliga utkiksklipporna. En eftermiddagstimme vid Svanshall gav ytterligare fem storlabbar, en del tranflockar innanför Skälderviken (som Helmersson också rapporterat om) samt en mycket sliten, trött stormfågel precis utanför obsplatsen. Avslutningsvis ytterligare två storlabbar ute på Själrönnen, ätandes på någonting samt en sen ung silvertärna i åmynningen, Utvälinge. Medobsare under dagen David Erterius samt André Julinder.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, October 06, 2017 at 22:10:09 (CEST)

6 oktober. Mer än 1000 havssulor mellan Hittarps rev och Kullens fyr på morgonen. Fåglarna drog sakta norrut under födosök. Även ett femtontal storlabbar drog norrut.
Bengt Andersson och Karl Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 06, 2017 at 15:30:47 (CEST)

6 oktober: en storlabb rastade på Själrönnen. Runt Sandön 2 svarthake- och 1 smådopping samt 6 stjärtänder. Många sånglärkor mot söder. Över Rögle/Stureholm gick ett intensivt, men högt, sträck av ormvråkar – ca 4-500 passerade mellan kl 11-12. I Stureholms våtmark rastade 6 skedänder tillsammans med många bläsänder och krickor, en yngre havsörn drog mot Svedberga kulle.
Kjell-Åke Hall och Thomas Wallin
- Friday, October 06, 2017 at 15:08:25 (CEST)

4 okt. Efter tross-löst span vid Svanshall körde vi till Bjäre och fick se den Svartbrynade albatrossen först vid Dagshög och sen lite närmare vid Burensvik. Sista obs vid 15:30 när det drog in kraftigt regn och sikten försvann. Medobs Peder mfl.
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Friday, October 06, 2017 at 07:42:00 (CEST)

5 okt. Trots regntunga moln och frisk nv vind oväntat bra sträck med tättingar och rovfåglar söder Domsten mellan kl 12-14. Ca 800 ormvråk, 150 sparvhök, 1 stenfalk, 1 glada, 245 trana, 16 gråhäger samt ett konstant sträck med fink mm, samtliga mot v-sv.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, October 05, 2017 at 19:18:12 (CEST)

5 oktober: 2 stenfalkar, många finkar och sånglärkor sträckte mot söder när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Jonstorp och Farhult. Massor av havssulor ute över Skälderviken och i Farhult rastade 5 bläsgäss, 3 prutgäss och 1 myrspov.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, October 05, 2017 at 19:02:32 (CEST)

5/10. Många och stora flockar tranor sträckte på eftermiddagen över inre delen av Skälderviken. Från Rönnen sågs under en dryg timme ca 2000 ex dra vidare söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, October 05, 2017 at 18:58:33 (CEST)

3 oktober: i en jämn ström passerade 358 havssulor utanför Rålehamn mellan kl 8.15- 12.00. Sträckte mot SV gjorde också 1 kustlabb, 1 prutgås, 300 bläsänder, 17 stjärtänder, 6 storskrakar, 25 sjöorrar, 1 tordmule, 1 tobisgrissla, 4 smålommar, 47 kärrsnäppor, 1 sandlöpare och 25 ljungpipare. Vid Klarningen passerade snabbt en lätt, graciös honfärgad kärrhök – när den efter en stund återvände kunde vi med hjälp av Ulf Ståhle och hans kamera bestämma den till stäpphök. I området fanns också en blå kärrhökshane och en ung brun kärrhök.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Tuesday, October 03, 2017 at 17:58:25 (CEST)

1 okt. Sandön kl 16-17. Bland alla vitkindade gäss rastade även fyra sädgäss (rossicus) och ett 10-tal bläsgäss. Småspoven kvar liksom spovsnäppan. En småsnäppa och 17 kustpipare. Kungsfiskare, pilgrimsfalk, vattenrall och två smådoppingar. Inne över Klören en flock med över 100 korsnäbbar. Kan nog tänkas det finns annat än mindre i den flocken.
Henrik Johansson
- Monday, October 02, 2017 at 07:02:41 (CEST)

1 oktober. Årets KOF-dag/EuroBirdwatch day gick av stapeln vid Hasslarps dammar. Under förmiddagen räknades rastande och sträckande fåglar. Ringmärkning pågick också och den verksamheten lockade både fåglar och andra intresserade. I den påtagliga vinden från sydost var sträcket ganska begränsat i området. En del flockar med bofink, steglits och grönsiska samt några enstaka individer av ängspiplärka, sånglärka, 2 forsärlor och 1 trädlärka sträckte mot syd. Av rovfåglar sågs 15 ormvråkar, 1 sen bivråk, 1 tidig fjällvråk och 4 sparvhökar som sträckte söder/sydväst. Rastande fåglar var det gott om i och omkring dammarna. Simänder och främst gräsand och bläsand var talrikast och vi såg även några skedänder, snatteränder, krickor, 4 smådoppingar, 2 rörhönor, 26 brushanar, 46 ljungpipare, 2 tofsvipor, 2 havsörnar, 1 pilgrimsfalk, 1 tornfalk och 1 gulärla. Ringmärkarna hade fullt upp med att plocka fåglar ur näten och ringmärka dem. Totalt ringmärktes 139 fåglar under morgonen och sävsparv dominerade med 50 ex och inte mindre än 16 gransångare förseddes med ring. Sena märkningar av sävsångare, rörsångare och rödstjärt genomfördes också. Totalt noterades 70 olika arter under förmiddagen vilket får betraktas som en riktigt bra siffra i den påtagliga vinden. /KOF:s alla funktionärer och alla besökare.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, October 01, 2017 at 21:59:14 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!