Observationer september 2017

30 sept. Skådning mellan Vejby hamn och Grytskärsdungen kl 7.30-11.00. Ett jämnt och ganska glest småfågelsträck längs kusten söderut, bl a 7 forsärlor, en trädlärka samt två flockar med större korsnäbbar (14+7). Ute på revet norr om hamnen en ung kaspisk trut. Strax innan kl 10 lockade en tajgasångare frenetiskt inne i Grytskärsdungen. Lika plötsligt blev det tyst och fågeln kunde inte återfinnas trots en timmes eftersök. Medobsade gjorde H Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Saturday, September 30, 2017 at 20:40:09 (CEST)

30 sept. Morgonens begivenhet vid Kullens fyr var falkarna som sågs långa stunder. Främst en 1k hona som högljutt tiggande följde efter en gammal hane. Sent! Har det möjligen varit mer än en häckning på berget i år?
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, September 30, 2017 at 20:16:55 (CEST)

30 september. Ramlösa, en forsärla vid dammen i ravinen. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Saturday, September 30, 2017 at 20:09:36 (CEST)

30/9. Örby ängar: Vitkindad gås 250, Grågås 15, Sparvhök 2, Vattenrall 5, Taltrast 18, Rödhake 20, Järnsparv 5, Trädlärka 2, Bofink 1500, Bergfink 10, Svarthätta 2, Gransångare 25, Kungsfågel 15, Sävsparv 1. Medobs Erik Svensson.
Kvällsskådning: Rostand 3 tillbaka vid släpet E6. Sandön: Smådopping 2, Brun Kärrhök 1k, Tofsvipa 80, Kärrsnäppa 65, Enkelbeckasin 4, Storspov 3, Rödbena 6, Gluttsnäppa 8, Stare 250, Skäggmes 5. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 30, 2017 at 19:01:05 (CEST)

28 september: ägretthäger, 7 bläsgäss, ca 250 krickor, 10 sked- och 2 stjärtänder, 2 bruna kärrhökar, 8 röda glador och 15 brushanar när Studiefrämjandets fågelcirkel skådade vid Klarningen på förmiddagen. Utanför Torekovs rev ca 20 havssulor och på Svarteskär 8 adulta och 4 juvenila toppskarvar.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, September 28, 2017 at 21:40:10 (CEST)

27 sept. Kvällsskådning vid Vegeås mynning och Sandön. Rejält lågvatten och mycket att titta på. I åmynningen två smådoppingar, en kungsfiskare, 15 brushanar och i vasskanten tre vattenrallar samt flera enkelbeckasiner. Ute på ön som vanligt stora mängder gäss men även ovanligt gott om trut, uppskattningsvis minst 2000 ex. Bland alla gråtrutar sågs minst fem unga kaspiska trutar och några silltrutar. I vadarväg något oväntat en småspov, därutöver ca 15 kustpipare, tre kustsnäppor och några myrspovar. Ute vid Själrönnen gott om änder, mest bläsänder och krickor men även stjärtänder och en bergand. Mellan ön och fastlandet ca 300 tofsvipor, ett 50- tal kärrsnäppor samt några gluttsnäppor.
Henrik Johansson
- Wednesday, September 27, 2017 at 22:08:00 (CEST)

27 september, fin sträckmorgon vid Örby ängar mellan kl 7-9.30 när 24 trädlärkor sträckte mot söder. Dessutom ca 8 500 bo/bergfinkar, 193 mindre korsnäbbar, 21 järnsparvar, 32 steglitser, 59 ladusvalor, 56 björk- och 45 taltrastar. Enstaka trädpiplärkor, sävsparvar, skogsduvor och hämplingar dolde sig också i flockarna. Söder om Råå hamn rastade en silltrut bland alla grå- och havstrutar, skratt- och fiskmåsar.
Bengt Andersson, Per Muhr o Thomas Wallin
- Wednesday, September 27, 2017 at 17:35:39 (CEST)

26 september: nu har även jag sett roständerna, såg dem redan förra veckan, och trodde att det var rödhalsad gås. Såg dem när de flög! Då från E6:an, nu från "insidan", Åvarpsvägen?
Lena Fagerström
Munka-Ljungby, - Tuesday, September 26, 2017 at 20:14:12 (CEST)

25 september: fick en snabb glimt från E6:an av de tre Roständerna strax söder om Höja trafikplats, vid det vita lastbilsflaket. Mellan Åvarpsvägen och E6:an. Ståtliga fåglar!
Magnus Ekelund
Landskrona, - Monday, September 25, 2017 at 17:37:06 (CEST)

24/9. Hasslarps dammar, Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG: Grå Häger 3, Bläsand 145, Kricka 75, Snatterand 9, Skedand 9, Brunand 6, Knipa 10, Smådopping 6, Brun Kärrhök 1 1k, Pilgrimsfalk 1, Brushane 35, Enkelbeckasin 29, Ladusvala 2. Tack för en trevlig ringmärkningsvisning, flera trevliga arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 24, 2017 at 21:30:18 (CEST)

23 september. Ett besök vid Klarningen en timme vid middagstid. Tror mig aldrig tidigare ha sett fåglarna i så stora antal här, om man bortser från grågässen. Grågäss fanns här förstås denna dag också, men de överträffades i antal av andra arter. Änderna låg tätt ute på vattnet som i en stadsparksdamm. Bläsänderna uppnådde uppskattningsvis 750 st. Gräsänder och krickor sågs förstås också, men jag iddes inte räkna. Brushanar fanns upp till ett hundratal. En brun kärrhök, 1K, kom förbi ibland. Två ormvråkar höll till här.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 23, 2017 at 20:54:04 (CEST)

22 september: några tumlare jagade utanför Sandön på förmiddagen. Bland fåglarna utmärkte sig 3 brunandshanar, några stjärtänder, 3 svarthake- och 2 gråhakedoppingar. 5 kustpipare, 8 myrspovar, 2 kustsnäppor, 2 svartsnäppor, 20 kärrsnäppor och 15 större strandpipare rastade. Ute på Själrönnen vaktade två havsörnar.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Friday, September 22, 2017 at 18:18:35 (CEST)

21 sept. Farhultsviken vid kl 17-18 ungefär. En del vadare och många gäss, bl a en rödspov och en svartsnäppa, fyra kustsnäppor och sju kustpipare. En bit ut på vattnet 17 rastande prutgäss.
Henrik Johansson
- Thursday, September 21, 2017 at 20:59:28 (CEST)

19 september: en ung kustlabb jagade trutar innanför Grytskären på förmiddagen, en fiskgjuse sträckte förbi. På skäret utanför Påarps mal rastade 1 gammal och 5 unga toppskarvar, ca 25 havssulor fiskade långt ut i horisonten.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, September 19, 2017 at 22:24:10 (CEST)

19 sept. I en liten vattensamling intill E6:an strax söder om Höja trafikplats rastade vid 17-tiden tre roständer. Längs intilliggande Åvarpsvägen var det lämpligare att stanna för att kika på dem. I samma område en stor flock starar, gott om tofsvipor och en liten grupp brushanar. Även mycket trut och mås. Väster om motorvägen många grå- och vitkindade gäss.
Henrik Johansson
- Tuesday, September 19, 2017 at 20:11:55 (CEST)

19 sept. Efter ett tips av Henrik Johansson hade jag nöjet att få se de tre roständerna söder om Höja trafikplats. Vackra fåglar!! Döm om min förvåning när en stor älgtjur (tiotaggare), kom rusande från öster förbi mig i ösregnet och fram till motorvägen som han sedan följde norrut!!!
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, September 19, 2017 at 19:09:11 (CEST)

18 september. Vid Hittarps rev 11.50-12.40 noterades ca 50 utsträckande ormvråk på mycket hög höjd och 8 sparvhökar. En obestämd örn(motljus och delvis bakifrån, dock ingen havsörn) gled med bestämda vingslag och rak kurs, på hög höjd i riktning mot Danmark. Skrämde upp alla fåglar på revet. I Hasslarps dammar sågs bl.a. brushane ca 25, skogssnäppa 1, tofsvipa ca 125, snatterand minst 2 par, bläsand drygt 100-tal, skedand ca 10, smådopping 6.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, September 18, 2017 at 18:46:36 (CEST)

18/9 ca 15.30 1 ex stenfalk hona/ungfågel ? på stubbåker nära Skillinge säteri.
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Monday, September 18, 2017 at 17:07:05 (CEST)

17/9, Kropps våtmark: 1 ägretthäger.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, September 17, 2017 at 22:13:34 (CEST)

17/9 Dagens vadarexursion till Rönnen lockade elva deltagare som kunde glädja sig åt mycket vackert väder. Sol och nästan vindstilla. Vi fick också se en hel del intressanta fåglar. Åtta vadararter, Skärfläcka 1 ex, Kust/ljungpipare 1 ex, Storspov 4 ex, Större strandpipare 3 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Brushane 6 ex, Gluttsnäppa 1 ex och Myrspov 2 ex. När vi stod och kollade vadarna kom plötsligt en Kustlabb och började jaga måsar mitt framför näsan på oss. Häftigt! Av rovfåglar såg vi sex arter. Havsörn 3 ex, Fiskgjuse 1 ex, Stenfalk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Sparvhök 2 ex och Brun kärrhök flera sträckande mot söder. Det fanns naturligtvis gott om gäss, Grågås och Vitkindad gås, många Bläsänder och några Snatteränder samt 4 st Svärtor. En Skogsduva sträckte förbi, en Stenskvätta satt lämpligt nog på en sten och slutligen såg vi en liten flock Steglitser.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, September 17, 2017 at 16:59:53 (CEST)

Utvälinge 16.9. Ett fint vråksträck är igång. Minst 250 ormvråkar på hög höjd den senaste halvtimmen. Tidigare två bivråkar. I morse en stenfalk. Lappsparv hörd och ett fyrtiotal vinterhämplingar rastande på Sandön.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 17, 2017 at 12:02:13 (CEST)

Utvälinge 16.9. En göktyta landade i ett träd, men tappades snart bort i lövverket. Min första höstobs av denna numera svårsedda art i Kullabygden.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 17, 2017 at 00:26:36 (CEST)

15 sept: Härfågel på golfbanan i Viken.
Björn lindblad
G:a Lerberget, - Friday, September 15, 2017 at 22:04:17 (CEST)

15/9 Farhult 5st. födosökande myrspovar
Sten-Inge Eriksson
Höganäs, - Friday, September 15, 2017 at 14:38:19 (CEST)

14/9 15.20 Grå lira passerade hamnen i Svanshall på nära håll. Drog vidare mot Jonstorp.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, September 14, 2017 at 20:34:44 (CEST)

14 september. Fortsatt gott om gråtrut mellan Mörshög och Mörarp. Bland dessa hittades under kvällen 4 1k, 1 2k och 1 adult kaspisk trut.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, September 14, 2017 at 20:21:44 (CEST)

13 september. En storlabb prejade trutar utanför Riviera, Båstad på morgonen. Ett 15-tal sulor chillade i bukten.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, September 14, 2017 at 20:19:55 (CEST)

13 sept. Under kvällen höll en hona ängshök till runt modellflygbanan vid Västra Klappe. I omgivningen flera större ansamlingar med mås och trut. I dessa kunde en 1k kaspisk trut liksom flera silltrutar ses. Ängshöken upptäcktes av Johan Stenlund.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 14, 2017 at 08:25:17 (CEST)

12 sept. På ett fält strax söder om Kropps våtmark har ett större gäng med fisk-och skrattmås födosökt under dagen. En adult pilgrimsfalk gjorde entré och slog en juv skrattmås. Lyckan var emellertid kortvarig då en ormvråk kort därefter dök upp och efter en snabb fight övertog måltiden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 12, 2017 at 17:03:42 (CEST)

Tisd. 12 sept. De två unga pungmesarna sågs igen på morgonen vid Sandöns parkering. Lockade också flitigt. Båda har nu börjat få ordentliga ögonstreck.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, September 12, 2017 at 14:59:13 (CEST)

Må 11 sept, Ingelsträde våtmark är en mindre sjö, Bläsänder, Kricka, Brushane minst 30.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, September 11, 2017 at 22:11:30 (CEST)

11/9 Rejält med gråtrut mellan Mörshög och Mörarp ikväll. En hit-n-run med handjagaren gav tre unga kaspiska och en gammal silltrut.
Olof Jönsson
Mörshög, - Monday, September 11, 2017 at 19:38:31 (CEST)

11/9. Stod vid flaggstången i Utvälinge och kollade ut mot Sandön när en rördrom kom flygande lågt över vassen från höger. Den landade i vassen rakt nedanför boulebanan, tyvärr osynlig. Efter tjugo minuter lyfte den och flög vidare ett stycke åt vänster, för att åter försvinna i vassen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 11, 2017 at 19:11:34 (CEST)

10 september. Stilla morgon runt Kullens fyr, förvånansvärt lite sträck, dock två forsärlor, minst två bändelkorsnäbbar och mer än 150 mindre korsnäbbar. Medobservatörer Kaj Möller och Alf Petersson. Vid Görslövsåns mynning rastade fyra rödspovar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, September 10, 2017 at 20:55:16 (CEST)

10 september: en brandkronad kungsfågel sjöng sporadiskt och visade sig också några gånger i dungen vid Ängalagsparkeringen på Bjäre kustreservat. Vid Klarningen en rödstrupig piplärka, minst 50 brushanar, 200 krickor och 80 bläsänder, ca 10 skedänder. En lärkfalk och 4 bruna kärrhökar jagade. Den ägretthäger som en tid hållit till i området hade idag flugit över länsgränsen och gick i våtmarken öster om Skottorps slott. På Lya ljunghed en nötkråka, 18 röda glador och 15 korpar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 10, 2017 at 18:09:02 (CEST)

Söndag 10/9 Ägretthäger kl. 10.20 N om Tranarpsbron i Rönneå
Pärerik Nawrin
Klippan, - Sunday, September 10, 2017 at 10:19:17 (CEST)

10/9 Rydebäck 6:45-7:45. Fin morgon gav ett fint sträck mot söder. Forsärla 3ex, mindre korsnäbb 80ex, tornseglare 1ex, bofink 300ex, gulärla 40ex, trädpiplärka 50ex, ängspiplärka 10ex, ladusvala 50ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, September 10, 2017 at 08:16:33 (CEST)

9 September. Klarningen. Bra med fågel även idag. Storskarv 3, Ägretthäger 1, Grå häger 3, Kricka 135, Bläsand 18, Stjärtand 7, Gräsand 65, Brun Kärrhök 1, Lärkfalk 1, Tofsvipa 800, Brushane 65, Enkelbeckasin 26. Medobs Gunbritt
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 09, 2017 at 22:16:13 (CEST)

9 september. Tur längs Öresundskusten - högvatten, till en början rätt rejäl sydlig blåst, således inte helt lättskådat. Fortsatt väldigt gott om trut i sundet - däribland ännu många silltrutar - totalt på sträckan Helsingborg - Vattenmöllan inräknades 170 stycken. Däribland en norskmärkt fågel, märkt som pulli nära Ålesund som övervintrat nere i Spanien enligt återfyndsdatan. Nämnvärt bland trutarna även de sju kaspiska som sågs längs kusten. Övrigt noterbart en flock om fyra forsärlor vid Gråläge, en vardera 1k spov- och småsnäppa vid Svanebäcksrevet där även en stjärtand rastade och en 1k kustpipare samt två skedänder vid Ören, Strandbaden. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, September 09, 2017 at 18:33:23 (CEST)

8 september. Besök vid Klarningen vid 11-tiden. På morgonen hade 8 ägretthägrar setts sträckande vid närbelägna Skummeslövsstrand, men hit hade de inte nått. Här stod i vart fall en. Det var i övrigt rätt gott om fågel; drygt 300 tofsvipor och ett hundratal krickor dominerade. Bläsänder hade nu också börjat komma. Minst två snatteränder låg också där ute. Brushanar flög runt i små grupper, likaså enkelbeckasiner.
Mats Ljunggren
- Friday, September 08, 2017 at 22:08:55 (CEST)

8.9 En flock med inte mindre än 7 ägretthägrar passerade vid 11-tiden över norra Ängelholm. Flocken gick söderut.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, September 08, 2017 at 12:29:35 (CEST)

7 september: stora fågelflockar karaktäriserade Studiefrämjandets fågelcirkels exkursion längs Örnrundan: många tusen grå- och vitkindade gäss (bland dem en stripgås) vid Stureholm, 2-300 ljungpipare mellan Rögle och Välinge samt 27 enkelbeckasiner på Svedberga ängar. Dessutom en ad havsörn, 6-7 bruna kärrhökar samt 2 sked- och 9 bläsänder i Stureholms våtmark.
Thomas Wallin o många fler
- Friday, September 08, 2017 at 18:49:02 (CEST)

7 sept. Farhultsviken vid 16.30-tiden. Småregnigt och grått men mycket fågel att spana på. Trevligast kanske på stranden där en rödstrupig piplärka rastade bland många sädesärlor. Över vassen gott om födosökande ladusvalor och i vassen flera sävsparvar. Kärrsnäppor, större strandpipare, brushanar och kustsnäppor ute på sanden. I vasskanten en kungsfiskare och ute på en sten en ad havsörn. Två stjärtänder rastade.
Henrik Johansson
- Thursday, September 07, 2017 at 21:26:14 (CEST)

To 7 sept: Stureholm. Kort lufthämtarsväng i kvällens gråväder, Fiskgjuse 1, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Lärkfalk 1 - allt på gamla "hökugglehygget"
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 07, 2017 at 21:17:25 (CEST)

Må 4 sept: minst 30 ljungpipare på fälten utmed "Oceanen" strax utanför Ingelsträde
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, September 04, 2017 at 20:09:33 (CEST)

2 sept. Lite sträckskådning från vattentornet i Ängelholm under dagen. Mot söder noterades bl a, bivråk 53, ormvråk 10, röd glada 3, fiskgjuse 5, pilgrimsfalk 1 och lärkfalk 3. Mer stationär var den bruna glada som under obstiden sågs födosöka strax norr om Brandsvig. Här även en adult pilgrimsfalk liksom 2 tranor. 3 havsörnar korsade nejden i sin färd mot Bjärekusten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 04, 2017 at 13:16:48 (CEST)

2/9 En mindre flugsnappare sågs strax söder om parkeringen på Kullaberg vid 9-tiden.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, September 02, 2017 at 19:49:17 (CEST)

2.9 Vid en morgonrunda till Sandön upptäcktes två unga pungmesar vid parkeringen. De satt i pilen och lät sig beskådas en god stund varefter de flög ut i vassen. Säkert samma ungfåglar som setts för ett par veckor sedan. Finns nog kvar i området.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Saturday, September 02, 2017 at 17:11:01 (CEST)

1 september; en hel del fågel att skåda längs örnrundan idag, bla fem havsörnar (3 ad, 1 subad och 1 juv). Tre av dem satt på marken oroväckande nära vindmölleparken, men drog år rätt håll när de lyfte. Dessutom 5-6 bruna kärrhökar och väldigt många glador. Sked- och stjärtand i Stureholms våtmark. Ca 100 gulärlor och 10-15 stenskvättor på åkrarna. På Sandön rastade bla 2 roskarlar, 3 sandlöpare, 16 kustsnäppor, 1 kustpipare och 4 stjärtänder. Två havsörnar motionerade de oräkneligt många gässen.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 01, 2017 at 18:08:35 (CEST)

1 september. Kort besök vid Torekovs rev. Dryga 50 ljungpipare stod därute, 10 kärrsnäppor och 8 kustsnäppor sågs också. Då jag lämnade kom två stjärtänder och landade elegant.
Mats Ljunggren
- Friday, September 01, 2017 at 16:15:37 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!