Observationer april 2018

29 april. Heliga korsets kapell på förmiddagen. Minst tre olika brandkronade kungsfåglar. Ett par i östra delen av kyrkogården och en sjungande hane i den västra delen. Enstaka rödstjärtar och svartvita flugsnappare samt flera svarthättor, ärtsångare, lövsångare, grönsångare och gransångare. Två stjärtmesar drog omkring och ringtrasten från dagen innan var kvar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, April 30, 2018 at 06:40:40 (CEST)

29/4. Örby ängar. Ladusvala 3, Gransångare 7, Lövsångare 10, Svarthätta 3, Ärtsångare 2, Stjärtmes 2, Sävsparv 2. Medobs Erik S
Mikael Jönson
Påarp, - Sunday, April 29, 2018 at 21:26:44 (CEST)

29 april: näktergal, törnsångare, sävsångare och buskskvätta sjöng vid Hasslarps dammar på morgonen. En havsörn och en pilgrimsfalk sträckte mot norr. I dammarna 17 gråhakedoppingar, 7 snatteränder, 1 brushane och 4 grönbenor.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Helsingborg/Ängelholm, - Sunday, April 29, 2018 at 15:55:56 (CEST)

29/4. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Åvarp. Bra med fågel, gott om sångare. Gransångare, Lövsångare, flera grönsångare, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Forsärla m.m. Vi hade 37 arter. På väg hem Hasslarps dammar. Grönbena 5. Buskskvätta 1. En tidig Grå flugsnappare. Medobs på Grå flugsnappare flera glada skådare.
Mikael Jönsson
Påarp , - Sunday, April 29, 2018 at 14:30:17 (CEST)

28 apr. Jordbodalen. En kortare morgonpromenad utvecklades till drygt sex timmars skådande. Gott om sångare. Gran-, grön- och lövsångare samt svarthätta. Grå- och svartvit flugsnappare, gärdsmyg, bo- och grönfink, 2 häckande par sothöna, rörhönor, Många björktrastar och ringduvor. En röd glada hade luftvägarna förbi och förorsakade viss oro i lägret. Även nötväckor och större hackspett sågs. Större hackspettarna verkar ha återtagit hålet de gjorde ifjor och som ett par nötväckor tog över tidigare i vår och på sedvanligt vis förminskade ingångsöppningen. Nu är nötväckorna tydligen avhysta och ingångshålet har återfått sin ursprungliga storlek. Elineberg: ärtsångare 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, April 28, 2018 at 23:01:09 (CEST)

28 april. Även gott nedfall av tropikflyttare runt Björkeröd och Himmelstorp, främst lövsångare. Men även hyggligt med svartvit flugsnappare, svarthätta, ärtsångare och buskskvätta. Dagens överraskningar var en hane törnskata samt 26 ringtrastar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, April 28, 2018 at 18:31:02 (CEST)

28/4. Var ute på ön i Rössjön och räknade bona. Bedömde att det fanns 38 aktiva bon. Två med 4 ägg, ett med 3 och 5-6 med 1 ägg. Övriga bara med färska pinnar. Kanske det tillkommer något bo, men det är en kraftig minskning. Som mest fanns det nästan 100 bon och förra gången vill jag minnas att det var något över 50 bon. Ett havstrutsbo med 2 ägg. Vi var på ön i fem min och när vi kom tillbaka på land hade skarvarna börjat landa på ön igen.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, April 28, 2018 at 18:25:38 (CEST)

28 april: ännu en brandkronad kungsfågel… denna gång när Studiefrämjandes fågelcirkel vandrade i Grevie backar på förmiddagen. Fågeln höll till i kanten av grandungen i nö hörnet av den blå kulturstigen. Massor av lövsångare hade kommit under natten och sjöng överallt. Grönsångare, rödstjärtar, svarthättor och trädpiplärkor hördes också.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, April 28, 2018 at 16:56:23 (CEST)

28 april. Morgontur till kyrkogården vid Heliga korsets kapell i Ängelholm. Gott om lite nyanlända tättingar. Grönsångarna sjöng från skogen utanför kyrkogården. På insidan födosökte minst tre olika hanar svartvita flugsnappare och en göktyta.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, April 28, 2018 at 13:58:49 (CEST)

Fiskgjuse 18/4-tills 24/4 vid Mölle mosse. Har fotat en av dom , så också min dotter som är biolog. Första gången satt den och åt på en fisk. Trodde inte det fanns fisk i mossen. Har letat efter boet i flera dagar men inte hittat något.
Per Erik Rydén
Mölle, - Friday, April 27, 2018 at 19:29:56 (CEST)

27/4 Fm vid Klarningen. Blåsigt o svinkallt i tornet. Mycket svalor över våtmarken, både ladu-, hus- o enstaka backsvalor, tre par snatteränder, sju par skedänder, 15-tal krickor, två par vigg, sju par bläsänder. Av vadare sågs 1 grönbena, 8 rödbenor, 1 mindre strandpipare, 2 tranor o 1 gråhäger. En gråhakedopping grymtade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, April 27, 2018 at 13:07:53 (CEST)

26 april: nu verkar vadarna börja hitta till våtmarken vid Rosendal. Tidigare i veckan två strandpipare vid dammkanten, i dag en skogssnäppa och en drillsnäppa i den nyanlagda bäckfåran.
Bengt Tufvesson
Ausås, - Thursday, April 26, 2018 at 20:16:02 (CEST)

26 april. Ett par svarthakade buskskvättor sågs under en kort period i buskvegetationen norr Norrebro hamn. Paret vid Torekovs reningsverk var kvar vilket tyder på att det finns minst två par på Bjäre.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Thursday, April 26, 2018 at 17:09:17 (CEST)

25 april, 18.00-19.00. En hanne gulhämpling födosökte samt sjöng vid grusplanen, söder om Rönnehallen i Ängelholm.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, April 25, 2018 at 21:41:51 (CEST)

24 april Raus K:A Gantofta t.retur. Svarthättans dag med tappad räkning efter 200 m.Tätast mellan Raus och motorvägsbron. Klar tvåa var Gransångare med Lövsångare som god trea. Årtsångare några. Gröngöling, Mindre och Större Hackspett. Negativt var ingen Göktyta och Trädgårdsträdkrypare. Brun Kärrhök verkar ha häckningsbestyr i området.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Tuesday, April 24, 2018 at 14:31:06 (CEST)

22 april: 3 gulärlor, lika många grönbenor, 5 årtor, 15 sked- och 5 snatteränder sågs av deltagarna i morgonens KOF-exkursion till Klarningen. En pilgrimsfalk gjorde en sväng över våtmarken och en gammal havsörn höll koll på både skådare och fåglar. De stationära tranorna var på plats. Riktigt många svalor sökte rastlöst föda över vattnet – mest ladu- men även många hussvalor och tre backsvalor. Läs mer här.
Jan Skidell, Annelie Dahlqvist o Thomas Wallin
- Sunday, April 22, 2018 at 22:02:50 (CEST)

22 april Borgen, Vallåkra. Cirka 35 fågelarter hördes eller sågs, bland dem spillkråka, grönsångare, ärtsångare, steglits, gulsparv, hämpling, stjärtmes, trädkrypare, ladusvala, hussvala och trädpiplärka. Ovanför det lilla vassbeväxta kärret norr om Vallåkra station kretsade tre bruna kärrhökar, en hane och två honor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 22, 2018 at 17:37:50 (CEST)

22 april. Morgon och förmiddag på Hallandsåsen. Ute på Djurholmamossen en spelande orrtupp, trummande spillkråka, spelande skogssnäppa och skogsduva, överflygande mindre korsnäbb, ropande trana m.m. I västra delen av Rössjön ett par storlommar nära och fint. Vidare färd till Älemossen där vi hade tur att observera en bobyggande dubbeltrast i närheten av Hulrugered, en ropande göktyta vid Hönalt och vid Lya ljunghed 1 par tranor, en buskskvätta, några stenskvättor och spelande enkelbeckasin. Efter tips från Mats Ljunggren avslutade vi med att titta på och lyssna till en sjungande brandkronad kungsfågel vid Brödalt. Medobservatör och fotograf Henrik E.
Henrik Johansson
- Sunday, April 22, 2018 at 17:26:00 (CEST)

22/4. Skådning vid Campingklubben, Domsten från morgon till lunch. Sydsträckare: sjöorre 750, ejder 175, smålom 49, storspov 36, fisktärna 18, svärta 15, bläsand 10, storlom 4, sångsvan 4 samt en drönare(!) Insträckare: ladusvala 57, ormvråk 24, sparvhök 7, röd glada 3, blå kärrhök 1 honf, stenfalk 1 honf. Rastade gjorde bla en småspov och en stenskvätta. Medobs under delar av tiden: Bengt A, Oskar L, Peter S
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Sunday, April 22, 2018 at 17:14:59 (CEST)

22/4.Farhult. Storspov 7. Rönnen. Bläsand 3, Kricka 17, Skedand 1, Småspov 3, Småtärna 1. Gott om Ängspiplärka och hämpling. Sandön. Myrspov 8, Gluttsnäppa 16, en del sträckande Trädpiplärka, Fisktärna 2. Ringtrast 1 vid fotbollsplanen. Hasslarps dammar. Minst 10 sjungade lövsångare, Gransångare, Ärtsångare, 1 sjungande sävsångare vid Bergsdammen. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 22, 2018 at 16:09:04 (CEST)

21 april. I norra delarna av Allerums skog sågs två brandkronade kungsfåglar tillsammans. Möjligtvis ett par då den ena sjöng. Ytterligare en sjungande brandkronad sågs och hördes i området. Medobs Bengt Andersson
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, April 21, 2018 at 20:45:10 (CEST)

21 april. Djurholmen och sluttningarna ner mot Västersjön. Mest överraskande var en spelande orre uppe på Djurholmen. Välbesatta revir av trädpiplärka och i den svala morgonluften hördes dubbeltrastar från många håll. Nere i Rössjön rastade en ejderguding. Minst överraskande denna morgon var en brandkronad kungsfågel på norrsidan av Västersjön!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, April 21, 2018 at 17:37:15 (CEST)

21/4. Hasslarp Dammar. Grågås 80, Gråhakedopping 2, Bläsand 28, Kricka 9, Snatterand 7, Skedand 5, Mindre strandpipare 2, Havsörn 1ad flygande med byt,. Röd Glada 1, ladusvala 35, Hussvala 7, Gulärla 7. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp , - Saturday, April 21, 2018 at 16:23:53 (CEST)

20 april. Helsingborg, träsket vid Hornbach byggmarknad, en blå kärrhökhanne (?) flög upp och iväg.
Folke Markheden
Helsingborg, - Friday, April 20, 2018 at 23:47:56 (CEST)

20 april: ännu fler brandkronade kungsfågelobsar – i dag hörde jag två sjungande i kanten av granskogen i sydöstra delen av Rössjön. Dessutom tre talltitor, en tofsmes och några mindre korsnäbbar. En tosteblåvinge njöt en första vårflykt i sommarvärmen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, April 20, 2018 at 18:23:21 (CEST)

19 april. Allerumsskogen, strax söder om Döshultsvägen. I grandunge i närheten av det ensamma huset sjöng en brandkronad kungsfågel.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Thursday, April 19, 2018 at 23:47:35 (CEST)

19 april. Kväll vid Tomarps ene, inga sällsyntheter men förutom fantastiskt väder så skapade spelande storspovar och sjungande trädpiplärka, ängspiplärka, sånglärka, steglits, hämpling, skogsduva och lövsångare go stämning. Dessutom bland annat 6 födosökande krickor, 1 hona brun kärrhök och några starar. En reflektion är att jag har aldrig sett så få starar som denna vår, även på lokaler med betande djur och gott om hålträd är det tomt.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, April 19, 2018 at 23:07:12 (CEST)

19 april, många nyanlända vårfåglar när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade vid Björkeröd på förmiddagen; ringtrasthona, grön-, löv- och ärtsångare, rödstjärt, svarthätta, trädpiplärka och en stor flock med minst 100 rastande ängspiplärkor. I dammen ett par av vardera gråhakedopping och knölsvan samt tre viggar. Gröngöling ropade.
Thomas Wallin och många fler
- Thursday, April 19, 2018 at 15:59:41 (CEST)

19 april - I Vegeholmsskogen nötskrika, entita, gärdsmyg, dubbeltrast och storskrake samt några kungsfiskare längs ån.
Dan Persson
Strandbaden, - Thursday, April 19, 2018 at 15:32:06 (CEST)

19 april. Våren är här. Fulle rulle i den lilla kolonin av fisktärnor inne på Höganäsbolagets industriområde. Strandskator och fiskmåsar har också lagt sig på taken.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 19, 2018 at 13:41:46 (CEST)

19 april. Morgonkoll vid Farhultsviken. Åtta småspovar rastade liksom elva myrspovar. En buskskvätta satt på fårstängslet vid gamla skjutbanan.
Henrik Johansson
- Thursday, April 19, 2018 at 09:08:09 (CEST)

18 april. Farhult och Sandön. Vid Farhult ganska fågeltomt, dock många spelande Storspovar och rödbenor. Även enstaka Gluttsnäppor. Vid Sandön lite mer fågel med större antal av ovan nämda arter. Utöver dessa en bra flock med Skärfläckor som jag glömde räkna. Ett 30-tal Ormvråkar på stor höjd drog förbi mot nordväst. Dagens höjdpunkt blev 2 Svarthuvade måsar i sommardräkt som kunde avnjutas i en halvtimme innan de drog iväg tillsammans med Skrattmåsar.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Thursday, April 19, 2018 at 07:42:11 (CEST)

18 april. Lufthämtarrunda i Allerumsskog. En äldre stäpphökshanne kom lågt över skogen - fortsatte över våtmarken i riktning mot Svedberga kulle. Detta vid klockan 18:40.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 18, 2018 at 21:49:08 (CEST)

Idag den 18 april, till Backagården i Hjärnarp kom Rödstjäten till oss,fjorton dagar tidigare än förra året.
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Wednesday, April 18, 2018 at 18:52:57 (CEST)

18 april: inventerade i markerna söder om Bökebäcksgården vid Svanshall/Södåkra och såg/hörde bla två brandkronade kungsfåglar, mindre hackspett, ringtrast samt flera svarthättor, ärtsångare och lövsångare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, April 18, 2018 at 16:57:17 (CEST)

18 april. En honfärgad ringtrast födosökte på fotbollsplanen i Utvälinge vid kl 7.30. En timme tidigare sträckte en slank, mycket ljus kärrhökshanne norrut över Ängelholms BMX-bana. Hann tyvärr inte uppfatta de karaktärer som krävs för att spika stäpphök. Kändes dock rätt att det var en sådan.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 18, 2018 at 11:22:52 (CEST)

Örby ängar 17 april. Tre födosökande svarthättehannar i ett träd, en sjungande ärtsångare, ca 150 knölsvanar i vattnet. Medobs Bosse Johansson
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Tuesday, April 17, 2018 at 21:37:22 (CEST)

17 april 18:00 utanför Starby, Brunglada på en el-stolpe. När jag stannade bilen flög den en bit bort och satte sig i en träddunge. Rastande fågel?
Bengt Tufvesson
Ausås, - Tuesday, April 17, 2018 at 20:45:47 (CEST)

17 april. Koll vid Gunnarlundasjön vid 17-tiden. Ser riktigt fint ut. Blir spännande att följa under kommande säsong. Idag en drillsnäppa, fem skogssnäppor, två skärfläckor, en mindre strandpipare, tre sångsvanar och en brunandhanne. Det enda egentligen som saknas är väl en ordentlig häckningsö. Märkligt egentligen att en sådan inte anlagts.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 17, 2018 at 19:59:10 (CEST)

17 april. Ibland blir det inte som man tänkt. Istället för ett kort besök vid Annelund våtmark, stannade jag där i nästan tre timmar. Detta beroende på insträckande - företrädesvis rovfågel - som började komma strax innan lunch och fortsatte fram till det klarnade upp på eftermiddagen. Vad såg jag då? Jag fick ihop ormvråk (105), glada (3), pilgrimsfalk (3), stenfalk (1), duvhök (1), sparvhök (23), brun kärrhök (3) och troligen "en obestämd" stäpphök. Bland de mera stationära arterna fanns, glada, brun kärrhök, tornfalk, gråhakedopping, sothöna, grågås, kricka, ladusvala m.fl. Men, det som fick mig att dröja kvar var som sagt rovfågelssträcket.
Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2018 at 19:56:23 (CEST)

17 april: På förmiddagen vid Sandön sågs bl.a. ca 10 skedänder, 2 par snatteränder, 2 myrspovar, ca 70 storspovar, ca 35 strandskator och ett 10-tal fisktärnor. Två fiskgjusar i Vegeåns mynning. Rödstjärt sjöng vid stugan på Skärgårdsstigen.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2018 at 11:55:39 (CEST)

16 april En svart rödstjärts sång hördes från taket på Marina Plaza, Helsingborg på morgonen.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 16, 2018 at 23:08:19 (CEST)

16 april: kvällens måndagsexkursion till Stureholm började med ringmärkning av kattuggleungar och fortsatte med en kanonobs av den stäpphökshane som en stund tidigare sträckt in vid Domsten. I våtmarken simmade två gråhakedoppingar, flera sothöns och ett skedandpar. Vidare drygt 20 krickor, några bläsänder och två storskrakar. En ovanligt stor flock med hämplingar (ca 150 st) och fyra skogsduvor sökte något ätbart på ett nyharvat fält. Många björktrastar och några rödvingetrastar flög över. En taltrast avrundade kvällen med vacker sång. Läs mer och se bilder.
22 KOFare under ledning av Ulrik Alm
- Monday, April 16, 2018 at 22:56:53 (CEST)

16 april, första dagen på den årliga inventeringen av alkor runt Hallands Väderö. Vi åkte med båt mellan Vrenen, Vinga skär och de båda Orskären och räknade 120 sillgrisslor, 86 tordmular och 369 tobisgrisslor. Bland alla storskarvarna på Stora Orskär stod 7 adulta toppskarvar (!!!) och på Lilla Orskär rastade en fin flock med minst 55 skärsnäppor. Silltrutar på flera ställen, totalt ca 20, och sträckte gjorde 1 140 sjöorrar och 850 vitkindade gäss. I Torekovs hamn sjöng en svart rödstjärt och vid Torekovs reningsverk var den svarthakade buskskvättan på plats. Här även en ärtsångare.
Bengt Paulsson, Kjell-Åke Hall och Thomas Wallin
- Monday, April 16, 2018 at 21:50:50 (CEST)

16 april. Kvällssträcket av rovfågel över norra Öresund kan vissa kvällar i april vara riktigt fint. Ikväll inträffade en sådan kväll där det under en kort obstid vid Domsten bjöds på fint sträck såsom, stäpphök 1 äldre hane, brun kärrhök 10, blå kärrhök 7, fiskgjuse 6, ormvråk 7, fjällvråk 1, stenfalk 1 och sparvhök 18. På sträck sågs även kustlabb 1, storspov 31 och backsvala 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 16, 2018 at 20:56:13 (CEST)

16/4. Maria staden. Vid Ica. 1 sjungande Svart Rödstjärt. Vid Engelska gången 1 sjungande Ärtsängare. Även en sjungande Bella Vista Hittarp.
Mikael Jönsson
Påarp , - Monday, April 16, 2018 at 18:21:21 (CEST)

Bjäre 15/4. Först ett stopp vid Grytskären för att konstatera att det just inte sträckte nåt i diset. Men det stod en rapphöna bredvid vägen vid Ranarpsstrand. Uppe vid Önnarp en sjungande brandkronad kungsfågel samt en mycket högljudd ansamling av nötskrikor och nötkråkor. Även parning av skogssnäppa i en trädtopp. I Sinarpsdalen en gröngöling och en mindre hackspett.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, April 15, 2018 at 21:17:42 (CEST)

15 april Promenad vid Hallabäcken - Åvarps fälad, Båvs hage och stenbrott. I det grå men vindstilla vädret hördes en imponerande fågelsång av framför allt trastar. Vid fäladen duellerade två dubbeltrastar och gröngöling ropade. En ensam lövsångare sjöng några strofer. Två par av forsärla i de gamla stenbrotten som vanligt och här sågs även två hanar av svarthätta. I Båvs hage en flock rastande rödvingetrastar med sång och tjatter, ett av aprilvårens härligaste inslag. I Båvs bokskogsreservat sjöng skogsduva. I dammen vid Geastugan fyra krickor, gråhäger och sothöna samt ett intensivt spel av paddor. Ovanligt stora vildsvinsskador i området. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2018 at 21:03:28 (CEST)

15 april, råkall och sen eftermiddagsstund vid Höja våtmark gav 9 ladusvalor och 4 skogssnäppor, 1 salskrakhane, 3 storskrakar, 2 brunänder, 10 skedänder, 30 krickor och 70 bläsänder. En fiskgjuse kollade av läget i våtmarken och ca 200 bläsgäss sträckte på låg höjd mot nordost.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 15, 2018 at 20:50:04 (CEST)

15 april - Sandön: brunt kärrhökspar gnabbades i luften. Björkeröd, hagen öster om gårdarna: ett tiotal rödvingetrastar i träden. Sång från ringtrast och taltrast.
Dan Persson
STRANDBADEN, - Sunday, April 15, 2018 at 16:08:39 (CEST)

14 april Några timmar i Sinarpsdalen. Vädret gick knappast att klaga på men fågelobsarna blev ganska sparsamma, dock trevligt med spelande storspov i norra kanten av dalen. I övrigt spillkråkor i bohål, bobyggande stjärtmesar och sjungande skogsduva, steglits, hämpling, entita och stenknäck.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2018 at 00:18:20 (CEST)

14/4 Sträckbevakning vid Domsten kl 06-15. Dagens höjdare var två adulta svarthuvade måsar som sträckte mot sydost. En subadult toppskarv drog norrut och söderut sträckte bla kustlabb 2, småtärna 2, fisktärna 2. Sparsamt med rovfågel. Fader Bengt medobs under morgonen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 14, 2018 at 21:09:45 (CEST)

Lö 14 april, Ingelsträde våtmark; Kricka c 25, Skedand 1 par, Årta 1 par. Danhult, Brun kärrhök 1, Rapphöna 1 par
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 14, 2018 at 20:04:23 (CEST)

14/4 Björkeröd, öster om Björkerödsgården, 3 Ringtrastar. Lövsångare 2, Gransångare 10, Dubbeltrast 16, Taltrast 8.
Mikael Jönsson
Påarp , - Saturday, April 14, 2018 at 18:41:04 (CEST)

Fred 13/4 Klarningen. På vägen ner möttes jag av en ad havsörn med byte i klorna. Mycket vatten i våtmarken. Kricka ca100, bläsand 80 tal, stjärtand 1par. snatterand 1 par, vigg 2 par, sothöna 1, 150 grågäss, 15 sångsvanar. En mindre strandpipare o 3 rödbenor. Tre glador avslutade dagen
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, April 13, 2018 at 23:03:07 (CEST)

180413 06.45 i morse spatserade en härfågel omkring hemma i trädgården på Brohultsvägen. En sällsam upplevelse. Medobs. Lena Weidmar
Urban Weidmar
Helsingborg, - Friday, April 13, 2018 at 15:35:59 (CEST)

13.4 Vid en fm-promenad utefter Vegeå till slottet sjöng för mig årets första lövsångare. Vid både stenbron och Z-bron fanns kungsfiskare och vid båda broarna också en forsärla. Ett par skogsduvor i en ek. Nötväckor och trädkrypare. gransångare och gärdsmyg dominerade sången. En stor fet padda masade sig över en grusväg i solen och försvann in i ett fuktigt snår.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, April 13, 2018 at 14:35:14 (CEST)

12/4 Kullaberg på morgonen. Kallt o blåsigt o inget insträck. Dock ca 30 havsulor, 1 tobisgrissla, ett hundratal ejdrar o 8 sjöorrar. Vid Björkeröd 1 ringtrast hane, 1 trädkrypare o 3 viggar i dammen. Medobs Alf Petersson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, April 13, 2018 at 08:46:57 (CEST)

Onsdag den 11 april såg jag och min man två forsärlor i Skäralid,vid Skärån. Måste också nämna själva orsaken till vårt besök i nationalparken. Vi skulle spana efter blåsippor. Ja, de hade slagit ut! Vi blev helt knäsvaga av deras skönhet!
Monica Sjödahl
helsingborg, - Thursday, April 12, 2018 at 17:06:18 (CEST)

To 12 april. Dragesholm, Stenestad, en blåsig förmiddag: Tranor (häckande, rastande??), Knipor, Gåhakedoppingar, Sångsvanar, Glador, Ormvråkar m.m.
Mats Lindskog
Hyllinge, - Thursday, April 12, 2018 at 16:06:31 (CEST)

11 april. Groddjursspaning vid Zackows mosse. Förutom en hel del paddor och fina observationer av lekande större vattensalamander sågs en rörhöna och det lokala kattuggleparet både visade sig och svarade på mina hoanden.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, April 12, 2018 at 09:45:13 (CEST)

11 april: en svartsnäppa, fortfarande i vinterdräkt, rastade en halvtimme i Klarningen innan den drog vidare norrut. I våtmarken dessutom 23 skedänder, 2 snatteränder, 150 krickor och 30 bläsänder. ”Himmatranorna” på plats, liksom bruna kärrhöksparet.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, April 11, 2018 at 18:13:48 (CEST)

11/4 Fm Björkeröd. Två ringtrasthanar en varfågel o en fjällvråk. I dammen två gråhakedoppingar o gransångaren sjöng. Två tranor sträckte över. Vid Sandön sex skärfläckor o tre ladusvalor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, April 11, 2018 at 12:40:40 (CEST)

10 april. Kvällsspan vid Sandön mellan kl 18-19. Rödspoven från i söndags kvar. Två ad silltrutar och två kaspiska trutar (en 2k och en 3k) rastade bland övriga trutar och måsar. 26 skärfläckor födosökte i det grunda vattnet och ca 50 sädesärlor kom in för övernattning på ön. Medobsade gjorde Thomas S.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 10, 2018 at 21:54:04 (CEST)

10 april. Råådalen Raus kyrka - Gantofta. Mindre hackspett, kungsfiskare, brun kärrhök, korp, rörhöna, gott om sjungande rödhake, gärdsmyg, nötväcka, bofink. Totalt 31 arter plus fullt med grodor och rom i gölen nära Görarps mölla. Medobs Bosse Johansson Dammen bakom Nordic Wellness Ramlösa: Två gråhakedoppingar.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Tuesday, April 10, 2018 at 21:15:59 (CEST)

9 april. Kvällens måndagsexkursion med utgångspunkt från Helsingborg gick till Hasslarps dammar. Gott om änder i de södra dammarna såsom bläsänder, krickor, snatterand (14 par), skedand (1 par) samt årta (1 par), Kvällens höjdare var nog ändå den havsörn som gled in över dammarna och efter en lov slog ett byte. Tyvärr på baksidan av dammarna så vi såg aldrig vad det var. Kvällens exkursion var välbesökt och vi var 26 personer som samlats. Stort tack till Totta Sandberg som hade bra koll!
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 09, 2018 at 21:19:41 (CEST)

9 april. Brandkronad kungsfågel i grandungen mittemot Klörenparkeringen vid middagstid. Höll till mellan ån och stigen. Även ett par kungsfiskare som uppehöll sig vid stenbron nv slottet och på morgonen ett par vid tegelbruket i Utvälinge. Hur många olika individer sågs idag blir den obesvarade frågan.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Monday, April 09, 2018 at 19:28:21 (CEST)

9 april. Sandön: brun kärrhök, hona, på jakt längs vassruggarna. I ett träd på åkern SO Stureholms gård satt en adult havsörn, som sedan flög mot Västraby.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, April 09, 2018 at 19:25:56 (CEST)

9 april: minst 4 kungsfiskare, 2 forsärlor och 8 stenknäckar vid Vegeholms slott på förmiddagen. Gröngöling och spillkråka ropade, 5 tranor flög mot norr. På Sandön gick en tidig gluttsnäppa, rödspoven som dök upp igår var kvar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, April 09, 2018 at 17:53:00 (CEST)

Mäsinge strand. 8/4 Stenskvätta.
Bodil Forsberg
Ängelholm, - Monday, April 09, 2018 at 08:15:23 (CEST)

8 april. Två brandkronade kungsfåglar noterades i norra delarna av Allerums skog. De höll båda till på västra sidan av Döshultsvägen i närheten av den gård som ligger där. Den ene hade en sångduell med en kungsfågel och rörde sig ofta väl synlig medan den andra bara hördes.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Monday, April 09, 2018 at 05:48:30 (CEST)

8 april. En överraskande varm och solig dag. För bara en vecka sedan kände man inte av någon vidare värme. Det har de senaste dagarna kommit in en del fågel. Hemma i Glimminge plantering sjöng flera gransångare. Gick en runda längs stranden och över Vasalt hed. I skogskanten sjöng järnsparv och ute på heden fanns en del hämplingar. Utanför min stuga upptäckte jag en brandkronad kungsfågel. Den var tidvis tyst, men hördes då och då sjunga och var kvar fram till kvällen. Femte våren i rad jag har besök av brandkronad här.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 08, 2018 at 20:56:06 (CEST)

8 april. Sträck under dagen vid Vattenmöllan. Röd glada 3, blå kärrhök 4, brun kärrhök 3, fiskgjuse 6, ormvråk 48, fjällvråk 11, sparvhök 153, tornfalk 3, stenfalk 2, bläsgås 56 och trana 129. En trädpiplärka sträckte förbi liksom 3 ladusvalor. Rastade gjorde stenskvätta 2, svart rödstjärt 2 honf och ett tiotal gransångare,
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 08, 2018 at 20:40:40 (CEST)

8 april. Inre Skälderviken. Tillägg till tidigare rapport. I Farhultsviken rastade under morgonen tre årtor och en kentsk tärna. En rödspov sträckte förbi vilket troligen var samma individ som senare rastade vid Sandön. Övrigt i Farhult: en 2k duvhök, en forsärla och några skäggmesar. Sandön: Förutom rödspoven även en fisktärna, tre kentska tärnor, 30 rödbenor, 1 par vardera av skedand och stjärtand samt 2 par snatteränder. En del rovfåglar sträckte norrut bl a två fjällvråkar och två blå kärrhökar.
Henrik Johansson
- Sunday, April 08, 2018 at 20:11:43 (CEST)

8 april. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Farhult första stopp. Brun Kärrhök 3, Skärfläcka 4, Rödbena 3, Sävsparv 10, Skäggmes 5. Rönnen. Strandskata 12, Rödbena 5, Snatterand 7, Bläsand 24, Knipa 12. Sandön. Gravand 30, Grå häger 1, Fiskgjuse 2, Myrspov 3, Rödspov 1. Hasslarps Dammar. Gråhakedopping 4, Bläsand 65, Snatterand 4, Skedand 9, Brunand 5, Vigg. Gott om gransångare på alla lokalerna. Antal arter 61.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 08, 2018 at 17:24:30 (CEST)

7/4. Ett Bergandspar i sjön vid Björkeröd, en synlig och sjungande Gransångare nordost om Krapperupp samt 4 Sädesärlor och en Stenskvätta i tången vid reningsverket i Höganäs.
Hasse Petersson
Viken, - Saturday, April 07, 2018 at 23:00:20 (CEST)

7 april. Utvälinge. En pigg brandkronad kungsfågel letade mat i den lilla dungen bredvid båtklubbsstugan sent på eftermiddagen.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Saturday, April 07, 2018 at 21:38:37 (CEST)

7/4 Efter larm från Hellebæk på en svart stork som sträckte mot öst begav jag mig till obsladan på örnrundan vid Svedberga kulle och lyckades genskjuta storken som under sex minuter sträckte långsamt vidare mot nordost.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, April 07, 2018 at 19:58:51 (CEST)

7 april: Studiefrämjandets fågelcirkel njöt av sjungande gransångare, trädkrypare, gärdsmygar, rödhakar, taltrastar och trummande spillkråka och större hackspett när vi vandrade längs Rönneå från roddklubben till järnvägsbron i Skälderviken. Vid Tullakrok ett salskrakepar och en forsärla, brun kärrhök och flera ormvråkar sträckte över. På eftermiddagen ca 130 tranor i fyra flockar mot norr över Sandön – dessutom 19 skärfläckor, 2 myrspovar och 11 rödbenor. 2 salskrakar, 9 snatteränder, 1 skedand och 12 bläsgäss vid Höja boställes våtmark.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, April 07, 2018 at 18:18:34 (CEST)

Ranarpsstrand 7/4. Sträckräkning 06.30-12. Fint inflöde. Talrikast stare 700. I urval i övrigt: storskarv 155 mot NO, fjällvråk 2, ormvråk 74, fiskgjuse 5, stenfalk 1, pilgrimsfalk 1, sparvhök 37, trana 141, mindre strandpipare 1, vinterhämpling 30. Två skärfläckor rastade på inre Grytskär.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, April 07, 2018 at 17:43:32 (CEST)

6 april - Sandön: 3 fiskgjusar, 1 duvhök, 1 brun kärrhök honfärgad. Parkeringen vid bron över Vege å, en kungsfiskare vid diket.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, April 06, 2018 at 18:21:58 (CEST)

5 april: mycket fågel vid Klarningen. Obsade under en timme tranor, sångsvan, grågås, bläsgås, vitkindad gås, kanadagås, bläsand, snatterand, knipa, kricka, skedand (1 par), storspov, småspov, skogssnäppa, rödbena, stare, brun kärrhök, sånglärka, tofsvipa
Leif Andersson
Båstad, - Thursday, April 05, 2018 at 16:46:26 (CEST)

5 april, Sandön: skäggmes ca 10, skärfläcka ca 12, rödbena ca 15, större strandpipare ca 15, blå kärrhök honfärgad, brun kärrhök 1 par, fiskgjuse 1, ormvråkar ca 25, gravand ca 20, storspov ca 10, röd glada 2, havsörn yngre 1
Dan Persson
Strandbaden, - Thursday, April 05, 2018 at 14:48:31 (CEST)

5 april Runt Björkeröd-Kockenhus. Sex arter trastar, däribland 1 hane ringtrast, 3 dubbeltrastar och gott om rastande taltrastar. Sannolikt nedfall av morkullor under natten, 5 ex stöttes både här och där, främst i torrare skogsbryn. En gråhakedopping stationär i den delvis isbelagda (västra delen) Björkerödsdammen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 05, 2018 at 12:02:42 (CEST)

4/4 Morgon på Kullaberg. Bra insträck på berget. Ca 3000 Ringduvor sträckte på hög höjd. Ca 15000 bofink med inslag av bergfinkar o hämpling. Enst steglitser o gråsiskor sågs också. Flera hundra järnsparvar o ca 500 dubbeltrastar o ett hundratal taltrastar, 5 sädesärlor o 3 forsärlor. Flera gransångare o enstaka rödhakar. På havet drog ett tjugotal havssulor. Tunnt med rovfåglar, dock 1 brunhök o 1 tornfalk. Den stationära pilgrimsfalken drog några lovar. En härlig vårdag o nu har det förhoppningsvis lossnat. Medobs min gode kamrat Alf Petersson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, April 05, 2018 at 10:12:43 (CEST)

5 april. Morgonstopp vid Sandön 7.15-8.00. En fin flock med 80 mindre sångsvanar rastade. Bland dessa 7 st 2k-fåglar samt en halsmärkt ad fågel. Även gott om sångsvan, uppskattningsvis ca 400 ex. Sju rastande stjärtänder, två kärrsnäppor och ett 10-tal rödbenor.
Henrik Johansson
- Thursday, April 05, 2018 at 08:45:09 (CEST)

4 april. Domsten på eftermiddagen (13:30-18:30): Utspritt och stundtals segt på sträckfronten. En jorduggla sträckte in lågt över campingklubben, men det mesta i övrigt gick på ordentligt hög höjd och var svårt att överblicka. Framåt kvällningen en del större flockar med tranor vilket också blev talrikaste arten med 748 ex. I övrigt bland annat ormvråk 121, fjällvråk 1, rödglada 4, fiskgjuse 2, blå kärrhök 1 hane, havsörn 1 3k, vit stork 1 samt trädlärka 1. Under första halvan av obstiden flertalet statsanställda medobsare. Promenad söderöver från Domsten - nämnvärt tre snösparvar och en ljungpipare på Hittarps rev samt en del smått rastande i skogen (trastar, gransångare, järnsparvar, rödhakar).
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Wednesday, April 04, 2018 at 23:35:16 (CEST)

4 april. Gryningsspan i Norra hamnen, Helsingborg i rejäl dimma. Snarlikt sjöfågelsträck som redan rapporterats från Domsten - två svarta rödstjärtar rastande kring "karantänen" i södra delen av Gröningen värt att nämna. Raskt vidare till Vikingsstrand där Thomas Terne strax före åtta upptäckt en rastande utfärgad hane praktejder. Praktejdern visade upp sig fint i flock med ejdrar och gladde ett femtontal tillresta! Vid Vikingstrand även en del fågel på insträck - däribland en fiskgjuse och en brun kärrhök.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Wednesday, April 04, 2018 at 23:25:19 (CEST)

4 april. Örby. Vårkänsla och mycket fågelsång. Hämpling 3, sävsparv 2, taltrast 2, tornfalk 1. Även grönfink, bofink, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, rödhake och sånglärka. Medobs Gunilla Arborelius
Bosse Johansson
Ramlösa, - Wednesday, April 04, 2018 at 20:32:14 (CEST)

4 april: ännu en dag med häftig sträck vid Domsten (kl 7-12). När dimman väl släppte över sundet var det änderna som dominerade: mestadels mot söder sträckte 426 bläs-, 11 sked- och 8 stjärtänder, 66 krickor, 3 årtor, 1 700 ejdrar och 276 sjöorrar. Dessutom 122 sångsvanar och 183 vitkindade gäss. Med förmiddagens tilltagande värme och sol började även rovfåglarna komma in från Danmark och vi summerade 118 ormvråkar, 26 sparvhökar, 7 bruna kärrhökar, 3 pilgrimsfalkar, 2 fiskgjusar, 1 duvhök och 6 röda glador. Vidare 3 kentska tärnor, 87 tranor, ca 30 havssulor, 9 skärfläckor, 1 gråhake- och 1 svarthakedopping samt 2 trädlärkor. Medobservatörer voro ett 10-tal daglediga och numera statsanställda KOFare samt några få av yngre modell.
Thomas Wallin och många fler
- Wednesday, April 04, 2018 at 19:14:18 (CEST)

4 april kl 0730 RINGTRAST hane på Flickorna Lundgrens äng
Leif Rosén
Skäret, - Wednesday, April 04, 2018 at 07:53:58 (CEST)

3 april. En forsärla höll till i den lilla bäcken längs stora vägen i Glimminge plantering. Har aldrig tidigare träffat på forsärla där.
Mats Ljunggren
- Tuesday, April 03, 2018 at 21:05:42 (CEST)

Den 2/4 Backagården Hjärnarp. Två kattuggleungar satt i holkhålet i vår uggleholk o solade sig.
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Tuesday, April 03, 2018 at 13:36:49 (CEST)

2/4 Klarningen på fm. På väg dit en forsärla längs gamla vägen. Vid Klarningen mycket fågel. Tranor ca 100 tal trumpetade liksom många sångssvanar. 4 mindre sångsvanar. 150 bläsgäss, 6 skogssädgäss, 100-tal grågäss, 2 spetsbergsgäss o ett 100 tal vitkindade gäss. Krickor också ett 80 tal, liksom 2 hanar o en hona stjärtänder, 2 salskrakar hane hona o ett tiotal vigg. Tre strandskator o 4 storspovar o 1 brushona o även en skogssnäppa. En glada drog förbi men annars tunt med rovfåglar. Lärkorna sjung frenetriskt. Vid Torekovs rev ett 30-tal skärsnäppor. Våren är på väg. Härligt
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, April 02, 2018 at 22:14:18 (CEST)

2 april: drygt 30 KOFare valde att avsluta påskhelgen med måndagsexkursion till Höja boställe. Våtmarken var full av fåglar; 3 salskrakar simmade bland alla storskrakar, viggar, brunänder, bläs- och gräsänder samt vitkindade gäss. En mindre sångsvan visade sig hastigt tillsammans med några vanliga sångsvanar och ca 30 tranor drog mot norr. Över alltihopa, högt uppe i elstolpe, vakade en adult pilgrimsfalk.
Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck o Thomas Wallin
KOF, - Monday, April 02, 2018 at 21:49:24 (CEST)

Må 2 april, Ingelsträde våtmark; Bläsänder, Kricka c 25, Snatterand 1 par
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 02, 2018 at 21:17:20 (CEST)

2 april. Klar men kylig morgon i Domsten med nv-vind. Dagens höjdpunkt blev en gammal hane praktejder (se bild här)som sträckte söderut i en ejderflock. Den hade 20 min tidigare setts str o vid Gilbjerg Hoved och sågs senare vid Barsebäck och i Lomma. (Min första i sundet!) Nytt sträckrekord blev det på sångsvan med 438 mot no. Ejder 1323, tofsvipa 275, sjöorre 200, storskarv 200, vitkindad gås 164, bläsgås 130, bläsand 92, trana 11, mindre sångsvan 9, svärta 8, smålom 8, storlom 5, bergand 3 och tordmule 1. Ormvråk 43, sparvhök 4, havsörn 3, röd glada 3, fiskgjuse 1 samt en hane brun kärrhök som drog till Danmark och en hona som sträckte in. Vid obsplatsen två stjärtmesar varav en kontinental. Medobsare nio stycken, även det rekord?
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Monday, April 02, 2018 at 19:26:24 (CEST)

2 april, Stureholms våtmark. Gammal havsörn flög över.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, April 02, 2018 at 16:57:25 (CEST)

180402. Morgon vid Stureholms våtmark. Möttes av en stenskvätta (årets första) längs vägen vid parkeringen, även dubbeltrast, gärdsmyg, morkulla, trädkrypare och en forsärla. Övrigt kan nämnas havsörn, hane + hona blå kärrhök, korp, storskrake, gravand, gråhäger, en del sträckande vråkar och såklart mängder av sånglärkor, tofsvipor och starar.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Monday, April 02, 2018 at 14:31:37 (CEST)

2 april. Utvälinge. 16 storskrakar i dammen i förrgår hade ökat till det dubbla idag tidigt på morgonen. En tyst gransångare födosökte ivrigt i det kyliga vädret. Gjuse mot både norr och söder.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Monday, April 02, 2018 at 12:23:42 (CEST)

1 april Rosendals våtmark. Brunand 28, kricka 24, knipa 4, gräsand 25, tofsvipa 65, skrattmås 4, fiskmås 8, gråtrut 2, röd glada 1, ormvråk 2, stare 40, korp 2, grå häger 1, ringduva 10 och en trafikdödad räv vid E4:an.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2018 at 23:24:37 (CEST)

1/4. Klarningen. Bra med fågel. Sångsvan 180, Mindre Sångsvan 10, Bläsgås 72, Grågås 130, Kanadagås 9, Vitkindad gås 9, Trana 350, Gräsand 150, Stjärtand 1 hane, Kricka 28, Bläsand 45, Vigg 11, Knipa 3, Storspov 7. Svartanden sågs från ruinen Dagshög, låg 400-500 mot Torekov. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 01, 2018 at 21:38:36 (CEST)

1 april. Ett par svarthakade buskskvättor hade igår upptäckts vid Torekovs reningsverk. De var kvar idag och visade upp sig fint i hagmarken intill reningsverket. Återstår att se hur länge de blir kommer att hålla till här.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 01, 2018 at 17:09:18 (CEST)

1 april. Vid Påarps mal var vinterns repriser i form av svartanden och ringtrasten kvar. 4 toppskarvar passerade liksom 2 kentska tärnor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 01, 2018 at 15:45:45 (CEST)

Sö 1 april Allerumskogen/Nellåkra, Häger 1, Bläsgäss 4, Grågäss, Sångsvan, rastande tranor, ca 25 - minsta lilla åkerplätt verkar numera räcka för att tranorna ska rasta. Intressant utveckling!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 01, 2018 at 14:15:32 (CEST)

1 april. Den gamla pilgrimsfalkhonan på plats i masten vid räddningstjänsten i Ängelholm på morgonen. Under masten rester och kadaver av ett tiotal kajor, en råka, en tamduva och två morkullor. Senare vid Sibirien: en hona mindre hackspett vid pistolskjutbanan, i närheten ruvande kattuggla i ihåligt träd, en morkulla, sjungande rödvingetrastar samt nära UFO- monumentet en brandkronad kungsfågel i sällskap med kungsfåglar. Längre ut mot Klören sågs hannen svarthakad buskskvätta och i samma område en varfågel.
Henrik Johansson
- Sunday, April 01, 2018 at 13:28:41 (CEST)

1 april. Sandön. 25 mindre sångsvanar tillsammans med uppemot 200 av den större varianten på morgonen. Nästan samtliga drog österut innan 07.40. Dessutom bl.a drygt 70 strandskator, 7 rödbenor, myrspov o 4 skärfläckor.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Sunday, April 01, 2018 at 12:10:25 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!