Observationer februari 2018

28/2 Örnrunda. Vid Turköp en dubbeltrast o vid Höghult en pilgrimsfalk lågt över marken. Flertal sånglärkor på fälten, dock ingen örn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 28, 2018 at 13:50:02 (CET)

27 feb. Hbg. Jordbodalen, gärdsmyg, rödhakar, kungsfiskaren vid folkparksdammen. Filborna skogspark/fruktodlingen, sparvhök skrämde iväg en flock björktrastar.
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, February 27, 2018 at 21:38:09 (CET)

27 februari, Krapperups park. En morkulla lyfte från skogskanten (har inte ovanligt många setts under den senaste tiden?). Ett par rödvingetrastar sällskapade med ett gäng koltrastar utmed den västra sidan. Bofinken sjöng glatt i den minst sagt friska vinden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, February 27, 2018 at 17:10:20 (CET)

26 februari. Sandön: 1000-tals gäss, framför allt grågås och kanadagås, men också vitkindad samt bläsgås, minst ett 10-tal. En gammal havsörn skrämde upp samtliga och satte sig på Själrönnen. Också något 100-tal sångsvan. Viggflocken på ca 20ex finns kvar. Därutöver en gravand, 12ex strandskator och en fjällvråk. På Rönnen räknades gravänder 22ex, krickor 3ex och skäggdopping 1ex. På fälten i området Lönhult-Stureholm fanns flera flockar med 100-tals sångsvan, inalles ca 600ex. En hane blå kärrhök jagade tätt över marken vid våtmarken, Stureholms f.d. station.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, February 27, 2018 at 08:25:19 (CET)

26/2 Ugglarps broar-Bläsinge ängar. Vid Ugglarps broar två ad havsörnar. Två tranor flög över o flera sånglärkor i luften. I Pinnåns dalgång seglade förutom flertal glador två juv havsörnar. Vid Bläsinge ängar ytterligare en juv havsörn o fem sträckande tranor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 26, 2018 at 13:01:15 (CET)

Sö 25 feb. Råådalen; Raus - Gantofta. Häger 1, Storskrake 1, Vigg 3, Gräsand, Strömstare 2 ex strax nerstöms Gantoftabron, Gärdsmyg 2, Stjärtmes, Rödhake, Björktrast, Ringduva. Medvandrare, Leif Olsson o Carina Eliasson, Totta Sandberg
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 25, 2018 at 16:31:55 (CET)

25 februari: På vandring från Mölle till Naturum. Kungsörn seglande över Ransvik, norrut.
Ulf Björklund
Viken, - Sunday, February 25, 2018 at 10:36:38 (CET)

24 februari Bälteberga-Ottarp i Rååns dalgång. Hungriga rovfåglar - en pilgrimsfalk gjorde en störtdykning in i en flock ringduvor men missade och en tornfalk gjorde försök att slå björktrast men kammade också noll. En duvhökshona gjorde en raid vilket fick samtliga kråkor i närheten att reagera. En hel del andra trevliga obsar i det fina vädret, sång av skogsduva, steglits, gulsparv samt svartmes. Vidare en adult havsörn, glada, ormvråk, gröngöling, trädkrypare m m. En flock björktrastar på cirka 60 ex verkar ha tillbringat vintern bland dalens hagtorns- och slånbuskar, har sett vad som antagligen är samma flock flera gånger denna vinter.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, February 24, 2018 at 20:05:23 (CET)

24/2.Djurparken Påarp. Morkulla 1ex förbiflygande. Sandön. Spetsbergsgås 30, Bläsgås 18, Grågås 70, Vitkindad gås 30, Kanadagås 180, Strandskata 5. Svedberga. Blå kärrhök 1 hane. Lerbergets camping. Hornuggla 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, February 24, 2018 at 19:46:39 (CET)

24/2 Som tillägg till Ulriks obsar i Ornakärr hade jag en kungsfiskare som följde Görslövsån från no till sv och även rastade kort i vassen.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, February 24, 2018 at 19:16:30 (CET)

Lö 24 feb: Ornakärr. Sångsvan, Ormvråk 2-3, Fjällvråk 1, Blå Kärrhök - den trogna honfärgade som "alltid" dyker upp framåt kvällningen. Och så; en jorduggla medan det ännu var hyfsat ljust strax innan 17.30
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 24, 2018 at 18:49:54 (CET)

Lö 24 feb. Danhults dammar. Morkulla lyfte från iskanten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 24, 2018 at 15:52:42 (CET)

24 feb: En kungsörn flög ut en låg sväng över åkern vid skogskanten invid Stureholm. Vid Stureholms våtmark en födosökande duvhök. Röd glada födosökte öster om Stureholms gård. Ormvråk vid Ornakärr.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, February 24, 2018 at 13:55:10 (CET)

22 februari. Väntade in skymningen på en av fäladsmarkerna i Sinarpsdalen. En fin upplevelse, månsken, gnistrande snö och vindstilla. Tre kattugglor hördes, en ropande och två med kvidande läten. Två morkullor lyfte från kärrmarkerna och en räv traskade omkring och skrek. Flera sjungande koltrastar vilket är överraskande tidigt med tanke på temperaturen.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, February 22, 2018 at 23:13:39 (CET)

22/2 Pålsjö Kyrkogård. Morkulla, en förbiflygande.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, February 22, 2018 at 22:26:55 (CET)

22 februari. Tranekärr: en morkulla stöttes, sjungande entita, flera trummande större hackspettar samt en gröngöling. Runt Södåkra minst 150 björktrastar och 85 sidensvansar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, February 22, 2018 at 19:18:57 (CET)

1 ex gammal Havsörn skruvade över Pålsjöskog kl 14.30
Stefan Siwersson
Helsingborg, - Thursday, February 22, 2018 at 12:22:49 (CET)

O 21 feb. Björkeröd, Kullaberg, Ugglekväll, denna gång med Friluftsfrämjandet o Naturum. Upp mot 100 pers, varav många sportlovslediga barn som nu fick höra kattugglor i fina konserter. Lövskogspartierna väster om dammen verkar vara säkra ställen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 21, 2018 at 21:20:12 (CET)

21/2 Ugglarps broar-Öja. Nerströms Ugglarps broar kalasade en ad o en juv havsörn på en slagen svan. På åkern bredvid stod tio tofsvipor. Flera glador i luften. Vid Öja två tranor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 21, 2018 at 13:03:05 (CET)

Ti 20 feb. Pålsjö skog. Ugglekväll, 40 pers, i samverkan Studiefrämjandet, Stadsbyggnadskontoret/Parken o gröna föreningslivet. Perfekta omständigheter med svag vind och milt väder, men det var segt. Dröjde ända till 22.10 innan vi hörde en hyfsad kattuggleduett neråt Pålsjö slott till. Tack till Totta Sandberg för bra assistans.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, February 20, 2018 at 23:25:24 (CET)

19/2 Kulltorp: förutom de många grågäss o sångsvanar o vitkindade gäss som finns här så sågs en spetsbergsgås. Vid Ugglarps broar mot Öja en trana o en juv havsörn. Vid Berchshill 25 turkduvor
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, February 20, 2018 at 17:24:12 (CET)

19/2 Ornakärr. Idag blev väntan inte så lång. Vi var på plats 16:30 och det kom TVÅ jordugglor 16:50. Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, February 19, 2018 at 18:50:23 (CET)

19 feb: 1 ad havsörn i en trädtopp i skogspartiet söder om Lönhults gård. 1 ormvråk och 1 tornfalk Ornakärr.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, February 19, 2018 at 18:05:08 (CET)

19 februari: minst nio havsörnar i Rönneådalen (mellan Höja och Tranarp) på eftermiddagen. Vid Ugglarps broar 30 tofsvipor och en trana och vid Höja 350 sångsvanar, 50 bläsgäss, 3 000 kanadagäss och 2 000 grågäss.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, February 19, 2018 at 18:04:45 (CET)

18/2 Gräsmatteodlingen Kulltorp. Sångsvan 210, Grågås 450, Vitkindad gås 700, Bläsgås 18, Dubbeltrast 1. Sandön. Bläsgås 5, Spetsbergsgås 2, Sädgås 19, Storspov 27, Gravand 4. Gunnarlunda. Trädgårdsträdkrypare 1. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 18, 2018 at 16:21:56 (CET)

18 januari, Grytskär. Vårens budbärare kommen - första paret gravand! Övriga arter knipa, kricka, småskrake, ejder (80% hanar), bläsand, gräsand, häger, gråtrut, skrattmås, knölsvan och storskarv. Medobs Irene Lindberg.
Stellan Lindberg
Förslöv, - Sunday, February 18, 2018 at 14:51:42 (CET)

17 feb. Span över gamla flygfältsområdet vid Ulriksfält kl 17- 17.45. En 2k stenfalk, en förbiflygande pilgrimsfalk, 17 skogsduvor, sånglärkor i luften och så precis innan mörkrets inbrott även en jagande jorduggla.
Henrik Johansson
- Saturday, February 17, 2018 at 20:31:34 (CET)

17 februari. En liten vandring i Sinarpsdalen gav en aning av vårkänsla. Kanske var det ljuset men framför allt de 2-3 spillkråkor som trummade och ropade och en mängd sjungande talgoxar och blåmesar samt några nötväckor och grönfinkar. Större hackspett trummade och en dubbeltrast flög förbi. Skrämde upp en morkulla i ett alkärr och som avslutning fick jag se en flock på cirka 125 stenknäckar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, February 17, 2018 at 20:00:53 (CET)

20180217. Sibirien. Vid matningen sågs talgoxe, blåmes, entita (ringmärkt), rödhake, bofink, svartmes, tofsmes och nötväcka. I trädtopparna mindre korsnäbb, gråsiska och kungsfågel. Vid gräsmattsodlingen tre dubbeltrastar och minst tre spetsbergsgäss bland de övriga gässen och svanarna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, February 17, 2018 at 19:59:57 (CET)

17 februari. Hann äntligen med lite skådning på Bjäre denna dag. Stannade vid det gamla dämmet för Myltebäcken för att leta strömstare. En forsärla hördes flyga över. Efter en stund visade sig strömstaren fint. Så for jag vidare till Påarps mal, då jag "måste ha" svartanden på årslistan. Tydligen stod den och sov bland stenarna, enligt uppgift från tillresta skådare, men efter ett tag rörde den på sig och vi var flera som fick se den.
Mats Ljunggren
- Saturday, February 17, 2018 at 19:54:18 (CET)

Gröthögarna 17/2. På havet 195 sjöorrar, 50 småskrakar och 3 tobisgrisslor. 50 ängspiplärkor flög förbi i en flock mot norr. En sånglärka sträckte över.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, February 17, 2018 at 19:33:18 (CET)

17 februari: tre tranor och lika många tofsvipor letade ätbart på åslänten längs Pinnån vid Ugglarps broar när Studiefrämjandets vinterfågelcirkel passerade. Dessutom fyra havsörnar och väster om Tranarpsbron tre vildsvin som snabbt sprang ner mot Rönneå.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, February 17, 2018 at 17:55:02 (CET)

14/2. Ormvråk i Pålsjö skog, samma fågel och samma plats som 12/2. Ca 30-tal Ringduvor, 1 Rödhake, 1 Trädkrypare, 4 Koltrast, 3 Bofink, 10-tal blandad liten flock Gråsparv och Pilfink, 4 Skator. Pålsjö begravningsplats på kvällen, ropande Kattuggla.
Björn Pettersson, - Saturday, February 17, 2018 at 10:56:14 (CET)

15 feb. Sex tranor flög österut lågt över Sandön vid kl 16.30. Kom tillbaka en halvtimme senare för att landa på sandreveln på öns utsida. 5 ad och en 2k-fågel.
Henrik Johansson
- Thursday, February 15, 2018 at 18:04:14 (CET)

15 februari: många örnar när Studiefrämjandets vinterfågelcirkel exkurerade i Rönneådalen på förmiddagen; en ung kungsörn vid Tranarp/Källna, två gamla havsörnar vid Tomarp och minst 3-4 unga havsörnar mellan Tranarp och Ugglarps broar. Vid Tomarp även en fjällvråk och två vita storkar.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, February 15, 2018 at 16:46:47 (CET)

20180215. Bruces skog, fågelsjön. En havsörn som tog en gräsand.
Paul Ork
Helsingborg, - Thursday, February 15, 2018 at 15:30:21 (CET)

14 feb: En ad havsörn och en kungsörn cirklade ovanför skogen vid Stureholm. Fjällvråk vid Lönhult och Ornakärr. Ormvråk vid Ornakärr och en vid. Tornfalk vid Rönnen och en vid Stureholms våtmark.
Dan Persson
STRANDBADEN, - Thursday, February 15, 2018 at 10:18:27 (CET)

14 feb. Hbg. Jordbodalen. Nötväckan tittade ut ur holk 48. Ett dussin sidensvans vid Sofieberg. En korp flög österut över Ramlösa.
Folke Markheden
Helsingborg, - Wednesday, February 14, 2018 at 21:51:55 (CET)

14 feb. Stopp vid Ornakärr kl. 17-17.45. Ulrik, Paul, Kaj, Ronny och Björn på plats längs vägen. Kylig väntan men strax efter kl 17.30 kom så till sist jordugglan vi alla väntade på. Jagandes lågt över ängarna innan den landade på en stängselstolpe. Övrigt: bl a pilgrimsfalk 1, blå kärrhök 1 och ängspiplärka ca 40. Minst 6 kronhjortar.
Henrik Johansson
- Wednesday, February 14, 2018 at 20:53:50 (CET)

14/2. Besiktning av Gubbahyllan inför vårsträcket. Sträcket har så smått dragit igång , enstaka sånglärkor drog förbi liksom en pilgrimsfalk. En sädesärla drog mot norr, måste rimligen vara någon av fåglarna nere ifrån Strandbaden. En skogsduva hördes nere vid Josefinlust. Här hemma kom en sädesärla från åkerlandskapet och flög ner mot havet, det tycks har fler födokällor än stränderna.
Karl G Nilsson o Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, February 14, 2018 at 19:36:08 (CET)

13 februari. Kom körandes på Nötte backar ovanför Båstad på kvällen, då en morkulla kom över vägen. Tillräckligt med ljus kvar för att se fågel tydligen. Såg en också för fem dagar sedan på exakt samma plats och vid samma tid, men var då osäker.
Mats Ljunggren
- Tuesday, February 13, 2018 at 21:47:22 (CET)

Ti 13 feb. Stureholm. Kort sväng innan kvällsdimmorna. Sångsvan, Blå kärrhök 1 hane, Ormvråk 2, St hackspett 1, Gröngöling 1, Varfågel 1. Hemåt över Ornakärr; Ormvråk 1, Jorduggla 1 vid 17.25-snåret
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, February 13, 2018 at 17:51:01 (CET)

10/2 Vegeholm. En halsmärkt grågås, blå ring Z 72
Sven-Olof Linnér
Växjö, - Monday, February 12, 2018 at 20:33:10 (CET)

10/2 Väla södra: 4 Ormvråkar. Svedberga kulle sydost: Kungsörn, troligen hane och subadult. Örnskogen sydost mot Rögle: Kungsörn hane ungfågel, flög farligt nära vindkraftverken, 2 Röd glada, 15-tal Ormvråkar, minst 400 Sångsvanar. Sandön: mängder med vitfågel och änder, 3 Havsörnar (en gammal, 2 ungfåglar), 4 Knölsvanar, 1 Säl, 2 Häger. Medobsare Göran Persson, Oliver Ekenberg, Isabell Ekenberg.
12/2 Pålsjö skog: Ormvråk och ett hundratal Skogsduvor, Talgoxar, Bofinkar, Blåmesar.
Björn Pettersson.
Helsingborg, - Monday, February 12, 2018 at 19:40:04 (CET)

Den 9/2 såg jag två strömstarar längs Kägleån i närheten av Benmöllan.
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Monday, February 12, 2018 at 14:06:10 (CET)

Sö 11 feb, Vegeholm; Häger 1, Storskrake 1 par i ån, Havsörn 2, Spillkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 11, 2018 at 17:02:08 (CET)

En gråsiska dök upp bland grönfinkarna och rödhaken på marken vid fågelbordet igår, 10.2, Eskilsminne, Helsingborg.
Marja Digby
Helsingborg, - Sunday, February 11, 2018 at 08:59:27 (CET)

10/2 Dagshög. Toppskarv 1, Storskarv 20, Svartanden låg med liten grupp gräsänder. En ensam tofsvipa stod och kurade ute på några stenar. Ejder 30, Skärpiplärka 3, Ängspiplärka 4. Vejbystrand. Bläsand 118, Kricka 2, Knipa 9, Ejder 15, Kärrsnäppa 35. Gräsmatteodlingen. Sångsvan 180, Grågås 500, Bläsgås 9, Sädgås 4, dom 3 Roständerna var på plats. Sandön. Grå häger 2, Kanadagås 210, Grågås 300, Gräsand 650, Vigg 18, Brunand 2, Storspov 7, Havsörn 2. Svedberga vid vindmöllorna 420 sångsvanar. Medobs. Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, February 10, 2018 at 17:35:55 (CET)

Lö 10 feb, Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla. Häger 1, Havsörn 1 ungf över Vegeådalen, Ormvråk 3, Sparvhök 1, Kattuggla 1 ex sommarstugan 1 ex GEAstugan, Trana - "hemmatrana" i min tolkning, Gröngöling 1, Strömstare 1 i Hallabäcken, Gärdsmyg 2, Domherre 2, Entita 2, Björktrastar, allt större flockar ringduvor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 10, 2018 at 15:37:06 (CET)

9 februari: när vi på morgonen anlände till Torekovs rev hittade vi, trots idogt sökande, inga skärsnäppor - men när en pilgrimsfalk efter en stund gjorde entré på arenan lyfte plötsligt 15 st och flydde över vattnet mot Väderön. Flera skärpiplärkor rörde sig i tången, några tobisgrisslor och smålommar drog förbi och ute på Väderön satt två havsörnar. Vid Norrebro hamn skulkade två järnsparvar tillsammans med rödhakar och gärdsmygar i fjolårsgräset. Vi avslutade dagen vid Stensåns mynning/Laholmsbukten med massor av dykänder; uppskattningsvis över 1 000 svärtor, 500 sjöorrar, 800 bergänder och dessutom ett antal alfåglar.
Bengt Andersson o Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Saturday, February 10, 2018 at 11:38:31 (CET)

9 februari. Kungsfiskaren (en hane) sågs fint vid bäckens utlopp i nedre dammarna. En tittituuande talgoxe bjöd på lite vårkänsla. Uppe i dammen på Sofieberg sågs en hona kungsfiskare.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, February 09, 2018 at 20:15:59 (CET)

9/2. Fjällvråk satt på en lyktstolpe intill vägen kl 14.45, strax söder om Råå ån.
Björn Pettersson
Helsingborg, - Friday, February 09, 2018 at 19:46:05 (CET)

Fre 9 feb. Ornakärr, Sen eftermiddagscykling. Paul Fors på plats. Tillsammans spanade vi in, Sångsvan, Ormvråk 3-5, Tornfalk 1, Sparvhök 1, Blå kärrhök 1 hane, Björktrastar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, February 09, 2018 at 17:38:07 (CET)

8/2 Vid tiotiden sågs två ad havsörnar vid Sandön o något senare en ung kungsörn som drog österut över Rögle. På em besökte jag KOF:s utfodring i Sibirien, Ängelholm. Flertal mesar sågs, bla 4 entitor, 2 svartmesar, 2 tofsmesar, 6 talgoxar, 5 blåmesar o en rödhake.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, February 09, 2018 at 10:29:36 (CET)

8 februari: en trana kom lugnt sträckande västerut vid Ugglarps broar. Gladorna, som tidigare funnits lite här och var längs Rönneådalen, börjar nu bilda par och tillsammans söka lämpliga dungar för häckning. Kylan och isen har förflyttat de stora mängderna grå- och kanadagäss samt sångsvanarna längre upp i ådalen, idag fanns de stora flockarna mellan Starby och Tranarp. En havsörn vid Höja boställe och ytterligare tre vid Tomarp.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, February 08, 2018 at 18:03:42 (CET)

8 febr, idag visade Kungsfiskaren upp sig fint vid dammen öster om Jordbodalen och i dalen neg Strömstaren.
Hans Thulin
Helsingborg, - Thursday, February 08, 2018 at 16:23:00 (CET)

8/2. Stora bergfinkarflockar drar omkring här runt Backagården. Sitter i bokträden ibland. Men flyger hastigt runt så man hinner inte se dem nästan.
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Thursday, February 08, 2018 at 14:12:58 (CET)

20180208 Jordbodalen, på fm. rörhöna, strömstare, storskarv sittandes i ett träd, kungsfiskare, gärdsmyg.
Paul Ork
Helsingborg, - Thursday, February 08, 2018 at 13:57:39 (CET)

Ons. 7/2 em. 17 sångsvanar i Rössjön, många gräsänder o 4 knipor i vaken. Isen ligger i både Västersjön o Rössjön men bär nog inte. Medobs. Klas.
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Thursday, February 08, 2018 at 12:35:40 (CET)

To 8 feb, Stureholm. En kort förmiddagstur. Sångsvanar 2 på isen, Havsörn sittande i skogskanten mot Bjärbolund, Morkulla 1, St hackspett 1, Varfågel 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, February 08, 2018 at 11:34:08 (CET)

5/2 östra Kullaberg, vinterfågelräkning. Bra fart på hackspettar och duvor. Minst 6 skogsduverevir utannonserades. Gröngöling hördes från 7 punkter och större hackspett trummade flitigt i gryningen. En fin flock på minst 45 stenknäckar sågs väster om Håkulls mosse liksom en dubbeltrast. Mest anmärkningsvärt var kanske att inga gråsiskor noterades denna soliga och kylslagna februariräkning.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, February 06, 2018 at 22:32:23 (CET)

5/2 Förmiddagstur runt Kullahalvön o örnrundan. Vid Svedberga, på ladan, satt en ung pilgrimsfalk. Ca 20 sånglärkor sågs vid Höghult, en ad pilgrimsfalk satt på ett brunnslock vid Lönhult. Som vanligt satt en ad pilgrim tidigt i morse i masten vid brandstationen i Ählm. En snabb visit vid Sandön gav en ad havsörn.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 05, 2018 at 17:39:56 (CET)

Mån 5 feb. En tur på Bjärehalvön gav bland annat följande obsar: Dagshög Svartand 1 st, Smålom 2 st, Tobisgrissla 1 st. Torekovs hamn Stare 1 st tillsammans med Koltrastar och Ängspiplärkor. Torekovs rev Skärsnäppa ca 10 st, Gravand 5 st, Tofsvipa 1 st, Strandskata 1 st. Grytskär Havsörn 1 st. Medobservatör Bengt Niklasson.
Kjell Johansson
Munka Ljungby, - Monday, February 05, 2018 at 17:26:48 (CET)

4 febr: 9.30 Kulla Gunnarstorp N, en gammal Havsörn vid samt ett 20 tal Rådjur och en Kronhjort. 10.00: Svedbergakulle NO, Brunkärrhök (hane), Ormvråkar, Glador, Tornfalk, Sångsvan, Häger. 10.30: Utvälinge S, 30-tal Spetsbergsgäss, 5 ex Bläsgäss, 2 ex Vitkindadegås, Kanadagäss, Grågås och Sångsvan. 11.00: Utvälinge N, 8 Hägrar, 10-tals Storspov, Gravänder, 2 ex Roständer, 1000 Vitkindade gäss, Sångsvanar
Stefan och Joakim Siwerson
Helsingborg, - Monday, February 05, 2018 at 09:37:52 (CET)

4/2. Ett Koltrastpar gjorde mig som alltid sällskap vid mina katters grav på Djurbegravningsplatsen då plötsligt en jätteflock med Kajor, över ett hundratal, strök in strax ovanför huvudhöjd i skymningen, ljudet från deras läte och vingslagen och luftdraget man kände var helt magiskt. Där var också ett 10-tal Skator som höll på att förbereda nattkvist i bokhäcken.
Björn Pettersson
Helsingborg, - Monday, February 05, 2018 at 01:27:15 (CET)

4 feb. Hbg. Fältarpsvägen/Långebergabäcken, Kungsfiskare pilade iväg.
Folke Markheden
Helsingborg, - Sunday, February 04, 2018 at 22:47:03 (CET)

4 feb. Förmiddagstur på Kullaslätten. Mellan Svedberg och Turköp en flock med ca 150 sånglärkor. I samma område en honfärgad blå kärrhök och en fjällvråk. På ett fält nära Lönhults gård rastade en flock med olika arter gäss, bl a minst 30 spetsbergsgäss. En vacker hanne blå kärrhök jagade och över Stureholmsskogen flög en kungsörn. Hemfärd via Sandön där det som vanligt rastade mycket fågel. Mest anmärkningsvärt hela 52 spetsbergsgäss! Samtliga lyfte efter en stund men flera av dem fällde på ett fält mellan Utvälinge och Tånga. På Sandön även tre roständer, tio gravänder, en grann salskrakehanne samt tre rödbenor. Sju starar utanför byn.
Henrik Johansson
- Sunday, February 04, 2018 at 19:55:53 (CET)

Sön. Em 4/2. Otroligt många vitkindade gäss vid Sandön på sandrevlarna i em. Medobs Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, February 04, 2018 at 18:53:01 (CET)

4/2 Vid Lervik-Grytskären en ad pilgrimsfalk på närmsta skäret och i tången en fin flock med 40 ängspiplärkor och 4 skärpiplärkor.
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Sunday, February 04, 2018 at 14:22:18 (CET)

3/2 Utmed vägen till Lönhults gård, gick det 5 st tofsvipor bland kanadagässen och sångsvanarna.Lite närmre gården flög det en blå kärrhök, hona, och vid vindkraftverket satt det en pilgrimsfalk på ett brunnslock.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Saturday, February 03, 2018 at 19:38:58 (CET)

lö 3 feb; Ornakärr, Tack Henrik Ehrenberg som under förmiddagsstopp visade på vacker ung kungsörn med kråkfölje. Vid återbesök senare på dagen hade jag ormvråk, två honf blå kärrhök och tornfalk.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 03, 2018 at 18:51:02 (CET)

2/2. Vid Vikingstrand, mittemot minigolfbanan, kl.15.00 satt en tornfalk på en skylt. Ca:20m från strandkanten, knappt 100m ut i havet, var det ett 10-tal knölsvanar i varierande åldrar.
Björn Pettersson
Helsingborg, - Friday, February 02, 2018 at 17:26:30 (CET)

1 februari: Studiefrämjandets vinterfågelcirkel spanade in en strömstare i Rössjöholmsån, nedanför Munka Ljungby kyrka på morgonen. Runt Berchshill/Ugglarp ca 15 röda glador och i våtmarken vid Höja boställe 2 honfärgade salskrakar, 6 snatteränder, 30 bläsänder, 5 krickor, hundratals sångsvanar och tusentals gäss, 1 snösparv och 1 sånglärka. I gryningen satt pilgrimsfalken på brandstationens mast (Ählm) och vid lunchtid 1 kungsfiskare och en flitigt hackande spillkråka vid Tullakrok.
Thomas Wallin o många fler
- Friday, February 02, 2018 at 00:33:45 (CET)

1 feb. Jordbodalen. Kungsfiskaren tog sin middagsfirre, skarven och strömstaren poserade och två nötväckor inspekterade en holk.
Folke Markheden
Helsingborg, - Thursday, February 01, 2018 at 22:01:56 (CET)

1 feb. På månadens första dag två ´säkra´ vårtecken. Dels paret knölsvan som var på plats i dammen vid Rögle säteri där de häckade så framgångsrikt ifjol. Bland gäss och sångsvanar vid Höjar gick fyra tofsvipor.
Henrik Johansson
- Thursday, February 01, 2018 at 17:32:11 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!