Observationer juli 2018

30 juli Påarps mal f.m. Ett besök i fågelviken före lunch i bedövande värme blev överraskande innehållsrikt (tack vare en trettonårings lyhörda öron och vakna blick). Några unga toppskarvar troligen kläckta i år stod längst ut på revet t.v. Grönbena, svartsnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa kärrsnäppa, rödbena större strandpipare, ejderhonor med 8 ungar, kricka och ett tiotal ljungpipare, varav några unga, fanns bland arterna. Så och häger och tofsvipa. Bland enarna gott om hämpling, stenskvätta, stora starflockar och på hemvägen satt en törnskata i toppen av en buske.
Karin/Linus Falkmer
Broddarps utmark/Göteborg, - Monday, July 30, 2018 at 22:18:13 (CEST)

29 juli, em vid Hasslarps dammar. Varmt o klibbigt. Ändock 7 smådoppingar o 4 gråhakedoppingar, 2 vigg, 4 krickor o 5 skedänder. Tunt i vadarväg, 2 brushanar o 2 drillsnäppor. Senare en sväng till flaggstången vid Sandön. Här var det bra med vadare. Bla ett hundratal kärrsnäppor, 3 spovsnäppor, 2 sandlöpare, 1 småsnäppa o en kustpipare. Fyra skedänder muddrade i ävjan o en ung brunhök flög över.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 30, 2018 at 07:15:00 (CEST)

29 juli. Även idag under morgonen mycket att titta på ute vid Vegeås mynning. På Sandöns norra del och på Klörenstranden en hel del vadare, bl a ca 180 kärrsnäppor, 4 mosnäppor, två ljungpipare, två kustpipare, 11 mindre strandpipare, en sandlöpare och en roskarl. Tre unga bruna kärrhökar över vassen vid Rösan och tre skedänder i åmynningen. Minst lika många nöjda observatörer som noterade vadararter; Bengt, Per, Lennart, Ingemar, Patrik, Mårten, Klas, Peder, Peter m fl. Senare under förmiddagen 72 rastande kentska tärnor på västsidan av Rönnen där det även sågs två unga mindre strandpipare.
Henrik Johansson m.fl.
- Sunday, July 29, 2018 at 21:57:23 (CEST)

28 juli: en skräntärna flög sakta förbi utsidan av Sandön när Studiefrämjandets vadarfågelcirkel exkurerade på förmiddagen. På revlarna ca 80 kärrsnäppor, 3 spovsnäppor, ljungpipare, kustpipare, 6 svartsnäppor och 3 mindre strandpipare. Fiskgjuse och brun kärrhökshane flög över, skäggmesar i vassen.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, July 28, 2018 at 17:16:26 (CEST)

27 juli, Farhult: Grå häger 6, Vattenrall 2, Kricka 60, Knipa 18, Tofsvipa 100, Strandskata 6, Skärfläcka 25, Storspov 23, Myrspov 1, Rödbena 12, Gluttsnäppa 19, Kärrsnäppa 70, Spovsnäppa 7, Skäggmes 5. Sandön: Kentsk tärna 7, Tofsvipa 45, Storspov 6, Brushane 4, Ljungpipare 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 27, 2018 at 15:10:56 (CEST)

24/7 Örby ängar: Vattenrall 6, Större hackspett 4, Göktyta 1, Nötväcka 2, Gransångare 8, Lövsångare 7, Trädgårdssångare 2, Härmsångare 3, Blåmes 12, Stjärtmes 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 27, 2018 at 15:05:11 (CEST)

22 juli: Naturskyddsföreningen i Ängelholm skådade på förmiddagen vadare på Sandön, med gott resultat: 6 kust-, 1 små-, 1 myr- och 30 kärrsnäppor, 20 drillsnäppor, 1 gluttsnäppa och 2 brushanar. Ca 25 kentska tärnor och lika många fisktärnor, i vassen hördes skäggmesar och rörsångare. I Vegeås utlopp låg en inte helt frisk (??) adult havssula.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, July 22, 2018 at 13:15:28 (CEST)

21/7 Sandön på fm. 7 kärrsnäppor o 1 spovsnäppa o 1 drillsnäppa, även en enkelbeckasin. Den utrapporterade skräntärnan kvar. Dök i utloppet av Vegeå. Högerfoten som var ringmärkt hängde oroande. Senare ett besök vid Klarningen. Ledsamt. Nästan inget vatten i våtmarken. Endast lite längst ut där det tippade några krickor o ett par skedänder. Det är sällan man längtar efter regn men just nu behöver vi ett rejält.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, July 21, 2018 at 12:18:06 (CEST)

17 juli, Sandön. Lugn morgon i dubbel bemärkelse. Ute på den spegelblanka Skälderviken lång en hane alfågel, en mindre flock med viggar, några sjöorrar och en tobisgrissla. Utmed stranden sågs en kustpipare, två spovsnäppor och några kärrsnäppor. Gott om skäggmes både vid mynningen och ute på ön. Mest glädjande, två småtärnor som flög runt ön och flera ungfåglar av fisktärnor.
Karl G Nilsson, Thomas Wallin m.fl.
- Tuesday, July 17, 2018 at 15:18:32 (CEST)

15/7 Sandön: Fiskgjuse 1. Hasslarps dammar: Smådopping 5, Gråhakedopping 7, Grågås 310, Sothöna 65, Fiskgjuse 1, Tofsvipa 22, skogsnäppa 1.
Mikael Jönsson
Påarp , - Sunday, July 15, 2018 at 17:26:37 (CEST)

Lö 14 juli. Stureholm, kvällstur; Hägrar, Krickor, Gluttsnäppa, Grönbenor, Brushane, St strandpipare, Enkelbeckasin, Skogsduva, Törnskata.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 14, 2018 at 22:36:58 (CEST)

2018-07-13 em Tussans badplats Arild. Havsörn flög förbi. Vilade på stor sten vid stranden norrut. Fick sällskap av ytterligare en örn.
Lars Kannesten
Helsingborg, - Saturday, July 14, 2018 at 11:44:52 (CEST)

10 juli: det har gått bra för de häckande toppskarvarna på skären sydväst om Väderön (de första häckningarna någonsin i Skåne). När vi på morgonen följde upp årets inventering hittade vi minst 27 fåglar varav 8 årsungar i varierande storlekar. En av de äldre fåglarna var ringmärkt och dessutom färgmärkt med en röd ring. Med kamerans och bohuslänska ornitologers hjälp fick vi reda på att den var märkt som bounge på Soteskär i Sotenäs kommun i juni 2016. Ca 25 sillgrisslor, 35 tordmular och knappt 100 tobisgrisslor såg vi dessutom i den ganska grova sjön. Medobservatörer Bengt Paulsson och Karl G Nilsson.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, July 10, 2018 at 23:20:39 (CEST)

9 juli Krapperup. Så är en ny generation pilgrimsfalkar ute och försöker lära sig jaktteknik. Mycket fart men ingen precision, skogssnäpporna hade full koll på det hela. Några gråhägrar stod lugnt kvar i vattenbrynet och beskådade spektaklet.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, July 09, 2018 at 20:50:42 (CEST)

6 juli: på Sandön rastade 70 kärrsnäppor, 2 svart- och 4 gluttsnäppor. 2 skäggmesar i vassen och överallihopa ryttlade fiskgjusen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, July 07, 2018 at 11:25:08 (CEST)

4 juli. Första gången sedan 1960-talet som jag ser Maglaby kärr utan någon vattenspegel, bara dy och några små pölar där 4 mindre strandpipare och en brushane födosökte. Ganska dött i omgivningarna men några talltitor livade upp. Vid Vrams Gunnarstorp sågs bland annat gröngöling och vid Tingvalla spillkråka och sjungande talltita. Även några sjungande skogsduvor vid åssluttningen.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, July 04, 2018 at 23:20:25 (CEST)

4.7 Efter en tids sommartorka fanns det på onsdagsmorgonen en hel del att titta på Sandön: 2 Svartsnäppor - spovsnäppa sommardräkt - kärrsnäppor - kustsnäppa - skogssnäppor - gluttsnäppor - rödbenor . En storskrakehona med ungar i ån -fiskgjuse - några kentska tärnor, grymtande vattenrallar i vassen etc etc och mitt i idyllen klev plötsligt en stor fin räv fram ur vassen på klörensidan och knep snabbt en sovande gräsand. Förmodligen en av de uppfödda. Det är nog många som lever gott på dem!!
ingemar Johansson
ängelholm, - Wednesday, July 04, 2018 at 10:48:20 (CEST)

Ti 3 juli. Stureholm. Ännu vatten i dammen - men dystränderna växer. 8-10 unga hägrar övar fiske, stora grågåskullar konkurrerar om betet. Gluttsnäppa, Skogsnäppa, Vipungar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, July 03, 2018 at 22:24:00 (CEST)

3 juli. En trädgårdsträdkrypare sjungande i Slottshagen, mittemot Slottvångsskolan, Helsingborg.
Peter Svensson
Helsingborg, - Tuesday, July 03, 2018 at 21:05:50 (CEST)

2018-07-01. Vattenmöllan. En gräshoppssångare spelade som besatt i hage vid Tvillinghusvägen, Vattenmöllan ikväll, ca 22.30.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, July 01, 2018 at 23:40:09 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!