Observationer juni 2018

28 juni: ängs-, skogs- och storfläckiga pärlemorfjärilar på inventeringssträckan för Svensk dagfjärilsövervakning på Klören idag. Dessutom eksnabbvingar, vitfläckiga guldvingar och mindre- och bredbrämade bastardsvärmare – totalt 189 fjärilar av 17 arter. I fågelväg en bivråk, skogssnäppa, flera törnskator och nere vid stranden flera fiskande kentska tärnor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, June 28, 2018 at 22:40:22 (CEST)

28 juni. En vaktel spelade ihärdigt vid Ugglarps broar kring midnatt. En halvtimme senare ytterligare en i ådalgången mellan Starby och Tranarp och på samma plats en gräshoppsångare. Sjungande gräshoppsångare även vid Brandsvig sent igår kväll. Verkar däremot kärvt med kornknarr denna sommar.
Henrik Johansson
- Thursday, June 28, 2018 at 07:23:58 (CEST)

23 juni. Gick Skåneleden på Älemossen/Lya ljunghed. Såg en del fåglar såsom 2 bivråkar, 5 mindre korsnäbbar, 2 par törnskator, buskskvättor, stenskvättor, entita, grå flugsnappare, 2 ropande gökar, nötskrikor, 2 dubbeltrastar flera par gulsparv m.fl. Ganska mycket fjärilar av de arter som hör till myr och mosse, starrgräsfjäril, myrpärlemorfjäril, violett blåvinge och hedblåvinge. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, June 23, 2018 at 21:04:31 (CEST)

Lö 23 juni, Midsommardagen, Stureholm; Starren och gräset vid våtmarken är slaget. Öppnar för härliga dystränder. Häger, Ormvråk, Glada, Skärfläcka 4, Skogssnäppa, Brushane, Tofsvipa, Skogsduva, Törnskata, Trädpiplärka, Rödstjärt, Korp. Mink uppe och sprang på dammvallen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 23, 2018 at 16:17:06 (CEST)

22 juni midsommarafton. Fem morgontimmar vid Mistluren i omväxlande nordvästvindar och åskskurar med blixtar och hagel. Det nya taket kom väl till pass men fick kompletteras i sidled med ett paraply. Ganska lugnt som det brukar vara under sommaren. Stormfågel 1, havssula 3, smålom 6, sjöorre 120, svärta 22, storspov 8. Två vardera av sillgrissla, tordmule, tobisgrissla. En gammal pilgrimsfalk flög förbi och en törnsångare sjöng oavbrutet förutom under regnskurarna. En havstrut berövade en storskarv på en stor ål som hulkades ner i krävan efter lite möda. Enstaka tumlare sågs också bryta vattenytan.
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Friday, June 22, 2018 at 11:28:17 (CEST)

två havssulor utanför Mölle Fågelviken sträckande mot kullaspetsen kl.10 samt 10.20 2018-06-21
Tomas Svensson
Mölle, - Thursday, June 21, 2018 at 15:51:42 (CEST)

18 juni. Sommarstiltjen kom tidigt men verkar nu vara över. En spovsnäppa i vattenbrynet på insidan av Sandön. Åtta snatteränder i åmynningen och en silvertärna. I Farhultsviken två kustsnäppor och en svartsnäppa. Igår två alfåglar och fem tobisgrisslor i vattnet runt Själrönnen
Henrik Johansson
- Monday, June 18, 2018 at 22:36:46 (CEST)

16 juni: Sandön - Två fiskgjusar, en skäggmes, en röd glada och brun kärrhök hane. Vid Hasslarps dammar en förbiflygande 5K havsörn, gråhäger, sävsångare, sävsparv, ormvråk och röd glada.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, June 16, 2018 at 20:26:52 (CEST)

15 juni. Vandring genom Sinarpsdalen från Grevie till Dala. Hyfsat med fåglar, bland annat noterades tre par häckande törnskata, 2 sjungande skogsduvor, 1 spelande storspov, 2 sjungande härmsångare, spelflygande gråsiskor, jagande brun kärrhök, gröngöling, 1 par häckande stenskvätta, minst 6 sjungande steglitser och vid Lindegrens höll cirka 300 starar på att plundra körsbärsträden. Torkan har nästan helt slagit ut örtfloran i området så det blev mycket spartanskt vad gällde fjärilar och andra insekter, de flesta födosökte på björnbärsblommor såsom violettkantad guldvinge, vitfläckig guldvinge och silverstreckad pärlemorfjäril.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, June 15, 2018 at 23:31:22 (CEST)

15 juni, Sandön - Fiskgjuse, 2 Skäggmesar, 10 Kenska tärnor, Häger, Rör- och Sävsångare
Stefan Siwersson
Helsingborg, - Friday, June 15, 2018 at 21:35:08 (CEST)

Ti 12 juni. Vegeholm. Nattskärra vid masthygget, runt 22.15-snåret. Tidigare under kvällen, mård vid å-kanten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, June 13, 2018 at 08:18:12 (CEST)

12 juni: antalet svartsnäppor i Klarningen hade idag ökat till 32! Bland dem 9 grönbenor, 7 skogssnäppor, 1 gluttsnäppa, 3 brushanar och 1 mindre strandpipare. Dessutom några krickor och skedänder som nu börjat tappa sina fina praktdräkter. En väldigt grann (nästan vithövdad…) havsörn vakade över alla.
Sonja Hallberg o Thomas Wallin
- Tuesday, June 12, 2018 at 18:51:27 (CEST)

11/6 Kväll vid Klarningen för att se tre skedstorkar som varit här sedan tidig fm. Förutom skedstorkarna 23 st svartsnäppor
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, June 11, 2018 at 23:04:17 (CEST)

10 juni. Under senaste veckan är vi nog många som noterat att flera arter vadare och simänder redan börjat röra sig söderut. Facinerande! Det är ju inte länge sedan de första nordsträckarna anlände. Idag i Farhultsviken två svartsnäppor och sex snatteränder. Vid Sandön tre gluttsnäppor, 16 snatteränder, en bläsand och tre krickor. Dessutom en kustpipare som man kanske får förmoda var på väg norrut. Ute vid Görslövsån nära mynningen sågs den vitstjärniga blåhaken tidigt i morse. Fortfarande i samma vassområde som den suttit i under andra halvan av maj. Kan även nämna att en vaktel spelade längs Ellenbergavägen söder om Munka-Ljungby igår kväll vid kl 23.15 samt att en brandkronad kungsfågel sågs och hördes sjunga vid Ängelholms kyrkogård igår förmiddag.
Henrik Johansson
- Sunday, June 10, 2018 at 22:11:59 (CEST)

10/6. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Hasslarps dammar: Gråhakedopping 8, Grågås 6-7 par med ungar i olika storlekar. Rörhöna 2, Sothöna 40, Grönbena 1. Bra med sångare på morgonen, sjöng flitigt. Kärrsångare, Rörsångare, Sävsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, Törnsångare, Gräshoppssångare, Lövsångare, Gransångare, även bra med Sävsparv. Som avslutning passerade en lärkfalk parkeringen. Vi hade 49 Arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 10, 2018 at 17:16:14 (CEST)

9 juni. För andra gången i år höll en brandkronad kungsfågel till hemma i Glimminge plantering. Den sjöng stundtals mycket intensivt, höll på hela dagen.
Mats Ljunggren
- Saturday, June 09, 2018 at 22:01:26 (CEST)

Nattinventering 5-6 juni. Genomförde årets sista inventering med start cirka 2km öster om Gunnarstorp och med Hasslarps dammar som sista punkt. Värt att notera är en spelande nattskärra en dryg kilometer NV Maglaby kärr, skrikande vattenrall vid Ugglarps broar och sjungande gräshoppsångare vid Ornakärr och Hasslarps dammar. Näktergalarna var få, bara 10 hördes mot 24, 23 och 15 de tre åren jag tidigare genomfört inventeringen. Medobservatörer: Gunnel Paulsson och Anders Nilsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, June 06, 2018 at 12:15:27 (CEST)

5 juni. Kvällsrunda på Kullaberg, Åkerberget - golfbanan. Gulsparv, grönfink, törnsångare, hussvala, ladusvala, fasan, sjungande rosenfink och några sjungande törnskatshanar längs med golfbanan.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, June 05, 2018 at 21:45:07 (CEST)

5 juni - Gammal havsörn drog på norr över tomten vid lunchtid. Paret knölsvan har fått tre ungar i dammen vid Maria hage. Men nu möter man familjen gåendes vid lekplats och fotbollsplan, när de förflyttar sig mellan de olika dammarna i området i jakt på föda. Jag undrar hur länge detta ska fungerar innan någon blir hårdhänt bortvisad från ungarna?
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Tuesday, June 05, 2018 at 19:33:47 (CEST)

Må 4 juni. Kullaskogen-Nällåkra; Märkning av säsongens "sista" (?) kattugglekull tillsammans med pressen och några gäster. Säsongens första kull märkte vi i mitten av april. Ungefär samtidigt värpte Kullahonan sina ägg. Inget rekord i är tidsspann på något sätt, men det märkvärdigt fascinerande med dessa kontraster. Tack till Arne Nihlén och Totta Sandberg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, June 04, 2018 at 21:51:54 (CEST)

4/6 13.20 Rosenfink golfbanan parkering
Bengt Bengtsson
Mölle, - Monday, June 04, 2018 at 17:53:12 (CEST)

4 juni. På revlar väster om Sandön vilade 21 stycken silvertärnor. Kvällen före födosökte 9 svartsnäpppor och en grönbena i mynningsområdet till Vegeå.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Monday, June 04, 2018 at 12:59:00 (CEST)

3/6 Söndagskvällens traditionella Nattskärreexkursion till Vegeholmsskogen lockade 20 deltagare. Vi fick både höra och se nattskärrorna. När det skymde började två st. att spela. Först tyst och sen allt högre och högre. När det blivit riktigt mörkt kom de två fåglarna flygande och jagade insekter alldeles över våra huvuden. Då hördes också deras typiska " Grodläten ". Sammanfattningsvis en fin kväll med en facinerande fågel som för övrigt är Ängelholms kommunfågel.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, June 04, 2018 at 11:21:17 (CEST)

2/6 Sandön Den vitvingade tärnan (adult fågel) sågs fint på den västra delen av ön. Den både födosökte och satt. Detta var vid 15-tiden. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 03, 2018 at 10:31:23 (CEST)

2 juni. Östra Kullaberg. Promenerade från Himmelstorp mot Nimis och vidare över Sadeln fram till Håkulls mosse och tillbaka. Morgonens guldkorn var en flitigt sjungande mindre flugsnappare uppe i östra slänten av Håkull. Längs stigen mot Håkulls mal. Detta vid kl 9 ungefär.
Henrik Johansson
- Saturday, June 02, 2018 at 18:27:35 (CEST)

1 juni, Frestensfälla, öster om motellet på Hallandsåsen: en nötkråkas surrande läte hördes över den igenväxande slåtterängen där många rara fjärilar flög – makaonfjäril, många sotnätfjärilar samt både prydlig och brunfläckig pärlemorfjäril.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, June 01, 2018 at 23:42:42 (CEST)

1 juni: tidig morgon vid Hasslarps dammar. En fantastisk kakafoni av early birds 🐣 tre synliga Gräshoppssångare, Sävsångare, Grönsångare, Kärrsångare, Sävsparv, Gulärla, Häger, Gråhakedopping, Gravand, Skedand, Vigg, Grågås, Sothöna, Knölsvan, Fisktärna, Gök, Näktergal och spelande Paddor
Stefan Siwersson
Helsingborg , - Friday, June 01, 2018 at 08:07:22 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!