Observationer maj 2018

31 maj: sporadisk sjungande sommargylling vid fyrparkeringen ikväll. Även en del "gnäll". 2-3 rosenfinkar sjöng även aktivt.
Martin Persson
Billesholm , - Friday, June 01, 2018 at 09:15:45 (CEST)

31 maj. Anlände till Utvälinge vid kl 20.30 för ett kort kvällsspan. Omgående ses en flock med ca 250 prutgäss sträcka in över Skälderviken. Strax därefter händer det där oväntade som man ofta hoppas på. Ute lågt över vattnet flyger en skäggtärna! Lite snett motljus och då jag börjar fibbla med mobilen försvinner den. En nervös väntan följer innan den åter visar sig. Under resten av kvällen ses den sedan av många skådare både födosökande och vilande på en sten. Vid ett tillfälle tar den höjd för att sedan flyga in bakom Rönnen. En stund senare är den åter på plats på en sten till synes intagande sovplats. En fin avslutning på våren i nv-Skåne.
Henrik Johansson
- Thursday, May 31, 2018 at 23:05:14 (CEST)

29 maj: Sjungande rosenfink vid 19-tiden ovanför ravinen ner till Lahibiagrottan, Kullaberg.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, May 29, 2018 at 20:58:51 (CEST)

29 maj. På morgonen en sjungande trädgårdsträdkrypare i norra delen av kyrkogården vid Södergatan, Helsingborg.
Peter Svensson
Helsingborg, - Tuesday, May 29, 2018 at 18:44:11 (CEST)

29.5 Vid en vandring på Kullaberg på förmiddagen hördes 4 olika rosenfinkar sjunga i området runt fyren och fyrparkeringen. 2 vackert utfärgade och röda lät sig också villigt beskådas. flera härmsångare sjöng också flitigt liksom alla de övriga som skall vara där - svarthätta - trädgårdssångare -lövsångare - rödstjärt osv.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, May 29, 2018 at 14:30:27 (CEST)

28 maj. KOFs avslutande måndagsexkursion med utgångspunkt från Höganäs. Rönnen blev vårt mål och vi var strax över 20 pers. Fin uppvisning av skärfläckor i bästa tänkbara kvällsljus. En grupp skedandhannar en bit ut. På revlarna; storspov, strandpipare, rödbena, strandskata, tärnor. På småfågelfronten hämpling och törnsångare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, May 28, 2018 at 22:07:15 (CEST)

28 maj. Backsvalekolonin på Centralförrådets område i Höganäs är nu föredömligt avspärrad av personalen. Minst fem bohålor besöktes av vuxna fåglar. Bobygge tycks fortfarande pågå.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, May 28, 2018 at 21:00:10 (CEST)

28/5 Fm vid Sandön.ca 1000 kärrsnäppor, 4 svarttärnor, 15 2k dvärgmåsar o 1 kustpipare rastade. Senare kungsfiskare i Vegeå.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 28, 2018 at 13:19:57 (CEST)

27 maj. Morgonpass vid Hittarps rev. Ett för vår del av landskapet fint sträck av prutgäss kunde beskådas. Totalt 7 flockar med sammanlagt 1100 ex kunde räknas in. Även ett överraskande bra sträck av fisktärnor med 347 ex samt 15 svarttärnor. Dessa arter på sydsträck genom Öresund. Korsade Öresund gjorde bivråkar, brunhökar samt en tornfalk. Även här en del vadare såsom 9 myrspovar och 15 kustpipare som var på väg mot tundran. Tidigare på morgonen vid Sandön sågs förutom en stor flock kärrsnäppor även en flock om minst 170 myrspovar som sträckte i NO-riktning över Skälderviken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 28, 2018 at 07:39:41 (CEST)

27 maj. Kvällsspan vid Sandön fram till kl 21. Ca 300 kärrsnäppor födosökte och kanske lika många som rastade på Själrönnen. Merparten av de uppskattningsvis 3000 som rastade på Själrönnen under förmiddagen hade uppenbarligen fortsatt resan norrut. Rastade gjorde även fem kustpipare, tre kustsnäppor, sex dvärgmåsar och en prutgås. Fyra svarttärnor födosökte utanför Klören.
Henrik Johansson
- Sunday, May 27, 2018 at 22:39:08 (CEST)

25.5 De svarthakade buskskvättorna kvar inom sitt revir på hygget vid Klören. Både hona och hane observerades. Förmodligen ungar.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, May 25, 2018 at 15:21:34 (CEST)

23 maj, Vattenmöllan: tornfalk, röd glada, ormvråk, gråhäger, hämpling, järnsparv, törnsångare, härmsångare, rörsångare, gulsparv, ladusvala, hussvala, tornseglare, ringduva, törnskata, grönfink.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, May 23, 2018 at 16:39:12 (CEST)

Måndagsexkursionen den 21/5 hölls i Borgens fina naturreservat i utkanten av Vallåkra. 20 pers njöt av sång från bl.a. svarthätta, lövsångare, bofink, taltrast. Gök ropade flitigt och två sågs varav den ena av den vackra bruna morfen. När en mindre hackspett visade sig blev vi varse hur svårt det är att hitta fåglar i stora ekar. En flugsnappare sågs högt i en annan ek. Denna bestämdes till grå flug men efter bildkontroll i efterhand var det trots allt en hona av svartvit flugsnappare. Klas berättade initierat om sportfiske och i ett biflöde till Råå-ån fick vi uppleva hur en stor öring kalasade på åsandsländor av arten Ephemera Danica. Tack alla för en trevlig kväll.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, May 23, 2018 at 07:51:07 (CEST)

22 maj, Sandön: två myrsnäppor och en småsnäppa innanför reveln.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, May 22, 2018 at 18:03:46 (CEST)

21/5 Fm vid flaggstången Sandön. Lätt sträck av 11 bivråkar. Tre flockar av vitkindade gäss om vardera trehundra, tvåhundrafemtio o trehundra. En svartsnäppa drog förbi liksom två gökar. Flera tornseglare i luften. Törnsångare, sävsångare, ärtsångare o rörsångare sjöng liksom skäggmes som lät. Brun kärrhök flög förbi liksom en sparvhök. Medobs T Rönnertz o Lars Forsén
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 21, 2018 at 12:43:22 (CEST)

20 maj Prästamarken i Kvidinge, ganska nyblivet naturreservat; bland annat 1 härmsångare, 1 skogsduva och några steglitser. Tomarps ene: 2 kärrsångare, 2 härmsångare, 1 gök, 2 näktergalar, minst 10 steglitser, 6 gulärlor (tycks häcka på vanlig åkermark, ett av paren hade bomaterial i näbbet), gulsparv, ängspiplärka, buskskvätta m fl.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, May 20, 2018 at 23:12:07 (CEST)

20 maj. Under eftermiddagen larmade danska skådare vid Hellebaek ut 2 bruna glador som med ca 40 minuters mellanrum sträckte ut mot Sverige. Hade turen att dagens glesa rovfågelsträck mer eller mindre gick rakt över huset i Laröd. Ännu större tur att lyckas fånga upp båda brungladorna där den sista även sågs av Oskar lite längre norrut över Laröd. Totalt under dagen blev det 44 bivråkar, 1 havsörn samt en lärkfalk.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 20, 2018 at 22:10:04 (CEST)

20 maj. Skådning på yttre Bjärehalvön under morgonen. Paret svarthakad buskskvätta med mat i näbben öster om Norrebro hamn där de setts tidigare. Tydligt att de hade hungriga ungar i boet. En nilgås kom ensam sträckande mot NO, en grönbena rastade och ett par brun kärrhök höll revir. Vid Gröthögarna och Tjällran sträckte en prutgås och två småspovar österut. På skäret ruvade ett antal skrattmåsar och några fisktärnor. Två ad toppskarvar flög förbi och en vinterhämpling rastade. Flera flockar med vitkindade gäss drog norrut, sammanlagt omkring 1000 under ett par timmar. Törnskator sågs med jämna mellanrum längs leden mot Torekov liksom flera ungfågelkullar med ejder. Slutligen en utfärgad rosenfinkhanne som sjöng vid Hovs hallar. Medobservatör Mårten M.
Henrik Johansson
- Sunday, May 20, 2018 at 20:36:27 (CEST)

20 maj: vårens inventering av alkorna på och runt Hallands Väderö är nu avslutad. Resultatet är ännu inte slutsammanställt men vi kan se att antalet sillgrisslor är högt i år, ca 120 ex. Antalet tordmular ca 90 och tobisgrisslorna är ca 600. Det skulle i så fall innebära att sillgrisslorna ökar lite medan bestånden av tordmule och tobisgrissla är stabila. För övrigt har vi konstaterat att skärpiplärkorna har ett bra år, de finns på flera ställen på huvudön och i stort sett med minst ett par på alla större skär. De häckande vitkindade gässen har också ökat mycket. Under inventeringsdagarna har vi dessutom sett/hört minst 4 rosenfinkar, en mindre flugsnappare med mycket avvikande sång, flera domherrar, 3 myrsnäppor, 10 skärsnäppor, 1 skärfläcka, 1 pilgrimsfalk som försökte jaga ejderungar och en stationär flock på ca 120 sjöorrar. Mest överraskande var upptäckten av 3 ruvande toppskarvar – första häckningen någonsin i Skåne. Ca 15 toppskarvar i olika åldrar rör sig dessutom mellan de olika fågelskyddsområdena på skären söder och väster om huvudön. Medobservatörer har varit Åke Andersson, Karl G Nilsson och Kjell-Åke Hall.
Bengt Paulsson och Thomas Wallin
Torekov/Ängelholm, - Sunday, May 20, 2018 at 18:56:18 (CEST)

20 Maj. Söderåsen, Båvs hagar, Vegeådalen. Sträckande Vitkindade gäss, Häger, Gräsand och Sothöns m ungar i GEAdammen, Ormvråk 2, Kattuggla vid sommarstugan, Gröngöling, Spillkråka, St hackspett, Buskskvätta 1, Gräshoppsångare 1-2, Steglits. Stenknäck, Gök, Trana, Löv- Grön- o Gransångare
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 20, 2018 at 14:09:11 (CEST)

19 maj. Likt tidigare år fanns även ett tävlande lag vid Farhultsviken. Vi fick ihop 97 arter vilket sannolikt räckte till förstaplatsen även i år. Godbitar under dagen var bl a, sjungande vitstjärnig blåhake, fint sträck av vitkindade gäss, kustpipare, kustsnäppa, mosnäppa, vattenrall och havsörn. Samma laguppställning som förra året dvs, undertecknad, Mårten M, Patrik W, Oskar L, Olof J och Patrik S.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 20, 2018 at 10:19:03 (CEST)

19 maj. Tag Plats- skådning vid Utvälinge/Sandön från gryning kl 04.00 fram till kl 13.30. Totalt under de sex timmar vi ”tävlade” noterades 97 olika arter varav 94 som samtliga i laget fick se eller höra. Överlag relativt magert med simänder och vadare samt ett nästan obefintligt sträck. Dock en hel del småtrevliga obsar såsom en 2k brunglada, pilgrimsfalk, lärkfalk, havsörn, fiskgjuse, storlom, tobisgrissla, kustsnäppa, mindre strandpipare, dvärgmås, skäggmes, forsärla, stenskvätta, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare. I laget deltog Peter F, Bengt A, Mats R, Henrik E samt undertecknad.
Henrik Johansson
- Saturday, May 19, 2018 at 22:04:58 (CEST)

19 maj. SkOF:s årliga tävling "Tag plats" ägde rum denna dag, nästan en vecka senare än i fjol. Mikael Haraldsson och jag stod också i år placerade vid Mäsingestrand. Betydligt färre arter än vid fjolårets tävling, endast 64 arter fick vi in. Näktergal, trädgårdssångare, törnsångare och härmsångare hördes från skogskanten. Små flockar sjöorrar sågs dra in i viken. Några få tobisgrisslor sågs en bra bit utanför stranden. De rovfåglar vi fick in var glada, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, fiskgjuse och tornfalk. En sparvhök sågs komma in utifrån viken, praktiskt taget den enda insträckande fågel vi såg idag. Vad saknade vi? Törnskata t.ex. Gissar att det berodde på att det har röjts rätt ordentligt i naturreservatet. Någon pilfink kunde vi heller inte se, däremot gråsparv.
Mats Ljunggren
- Saturday, May 19, 2018 at 21:51:37 (CEST)

19 maj Årets häckfågelräkning Åvarp-Båv - Hallabäcken-Vegeådalen. Vi räknade in 65 arter vilket är lite mer än vanligt. Det som "stack ut" var antalet svartvit flugsnappare, 15 sjungande längs rutten, mycket mer än normalt. Artlistan innehöll 1 par spelflygande skogsduva, 2 gröngölingar, 1 sp skogssnäppa, 2 par tranor, 1 sj dubbeltrast, 3 sj grå flugsnappare, 2 sj kärrsångare, 3 sj gräshoppsångare, 2 sj härmsångare (alltid samma platser!), 2 sj näktergalar, 1 lärkfalk, 1 bivråk, 1 brun kärrhök. Stare, hussvala och ladusvala sågs men i ganska små antal. Medobservatör som alltid: Martin Persson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, May 19, 2018 at 17:21:30 (CEST)

17 maj Gulärla på väg in till Görslöv (Gategårdsvägen) vid infarten från Mjöhultsvägen
conny fahlcrantz
Höganäs, - Saturday, May 19, 2018 at 17:10:15 (CEST)

19 maj. Givande promenad till Per i Vikens ölfestival. På Centralförrådets (Höganäs) område sjöng en svart rödstjärt ooh cirka 10 backsvalor höll till vid en jordhög, där ett antal bohål var grävda. Oklart hur många av dem som är aktiva. Jag kontaktar personalen på måndag för eventuellt skydd av häckningsplatsen.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, May 19, 2018 at 16:15:59 (CEST)

18 maj. Dags för den årliga inspektionen av taket på Kullagymnasiet i Höganäs. Jag och biologkollegan Johan Andersson hittade fem gråtrutbon med tre ägg i varje, ett fiskmåsbo med tre ägg samt två häckningar av strandskata, ett bo med fyra ägg och ett annat med tre ungar.
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, May 18, 2018 at 13:21:00 (CEST)

17 maj. Morgonkoll vid inre Farhultsviken. Ett par strandskator har fattat tycke för sand och grushöjden vid f d skjutbanvallen. För tillfället ett ägg i bobalen. Fram tills dess att kråkorna hittat boet är det väl lämpligt att fågelspanare väljer annan plats att kika från. Förslagsvis 100 meter därifrån ute i kohagen. Dock ej inom beträdnadsförbudszonen. Var nu den gränsen går!?. Fågelobsar: vitstjärnig blåhake kvar aktivt sjungande i vassområdet bortåt Görslövsån, likaså en sjungande gräshoppsångare på betydligt närmare avstånd. Rastade gjorde tre brunandhannar, lika många brushanar samt en kustpipare.
Henrik Johansson
- Thursday, May 17, 2018 at 11:53:23 (CEST)

16 maj, Kullaberg: Minst 3 rosenfinkar sjöng precis intill golfklubbsparkeringen. På sydsidan ovanför Lahibiagrottan ett par härmsångare, några törnsångare och en törnskata. Hasslarps dammar: näktergalar, sävsparv, gransångare, törnsångare, sävsångare och rörsångare i buskagen och vassen. En ad havsörn gjorde en lov och en dykning ner mot en av dammarna men tog inget.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, May 16, 2018 at 15:21:22 (CEST)

16 maj : det är en fin känsla att varje morgon öppna köksfönstret till innergården där Kafferepet låg och höra den Svarta rödstjärtshanens sång...
Stefan Siwersson
Helsinborg , - Wednesday, May 16, 2018 at 08:31:50 (CEST)

14 maj: häckande backsvalor (minst två par) i innre delen av Norra hamnen. Svalorna bygger i pirkonstruktionen (:
Stefan Siwersson
Helsingborg , - Monday, May 14, 2018 at 21:56:33 (CEST)

13/5 En tur till Vattenmöllan vid Mölle. Precis när vi anlände sträckte en jorduggla in från havet mobbad av kråkor. Trol. samma som Henrik Johansson 5 min senare larmade ut. Förutom detta två brunhökar, näktergalen o flera törnsångare sjöng o klockgrodorn tutade. Medobs Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, May 13, 2018 at 22:13:06 (CEST)

12 maj. Lite skådning i Råådalen kring Vallåkra. Näktergal sjöng i Ormastorpsbäckens dalgång samt i Vallåkra. En sjungande kärrsångare i Vallåkra. Vid Bälteberga bland annat 1 hane törnskata, sjungande skogsduva, 2 ropande gökar, brun kärrhök. I våtmarken bland annat 1 gråhakedopping och två gravänder. Senare en vacker vindstilla kväll som tillbringades vid Jordberga, Vegeådalen nära Åvarp. Morkulledrag, 2 ropande kattugglor, 2 sjungande gräshoppsångare, 1 spelande nattskärra, 2 sjungande näktergalar, tofsvipor gröngöling och buskskvättor gav fin stämning. Medobs: Eva Kristiansson, Martin Persson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, May 13, 2018 at 01:01:08 (CEST)

12 maj. Soligt och hyggligt varmt. Tog vägen upp på åsen genom Sinarpsdalen. En lärkfalk kretsade runt i sökandet efter föda. Uppe på åsen hördes betydligt mer fågelsång än hemmavid, märkligt nog. Flera härmsångare och trädgårdssångare bl.a. Nere vid Klarningen avslöjade en dvärgmås sig själv genom lätet, en 2k-fågel som flög runt. En smådopping låg i den större delen av vattnet.
Mats Ljunggren
- Saturday, May 12, 2018 at 21:59:43 (CEST)

12 maj. Trevlig morgon vid Farhultsviken. En rödstrupig piplärka flög över men kunde efter att den landat på ängarna ej återfinnas. I vassområdet en bit bort mot Görslövsån satt en hanne vitstjärnig blåhake högt i vasstråna. Fågeln sågs stundtals även i sångflykt. Övrigt bl a vattenrall hördes, en småspov, skäggmesar med mat i näbben, sjungande gräshoppsångare samt några flockar med vitkindade gäss sträckande mot NO. Medobsade gjorde Patrik S, Affe P och Klas R.
Henrik Johansson
- Saturday, May 12, 2018 at 21:11:30 (CEST)

11/5 En göktyta satt på en stängselstolpe och ropade på kvällen vid Lya ljunghed. Flera gånger svarade en annan individ.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, May 12, 2018 at 07:20:10 (CEST)

10 maj, Sandön: adult havsörn flög förbi västerut.
Dan Persson
Strandbaden, - Thursday, May 10, 2018 at 21:20:24 (CEST)

10/5. Hallands Väderö. Högsommarväder kan man nästan kallade fast i maj månad. Säkert över 25 grader. Såg inte så många tättingar men det hördes många. Ärt-törn-löv-grönsångare, hämpling, stenskvätta, gulärla och en törnskata bl.a. Vid fyren var det uppror bland trutkolonin, anl. var en havsörn. Vid Sandhamn en del ejder och enstaka tobisgrisslor. Möte ett större gäng danska skådare, dom hade sett en blåhals (blåhake). Medvandrare Ulrik Alm, Leif Ohlsson och Carina Eliasson.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Thursday, May 10, 2018 at 19:38:55 (CEST)

10 maj. Morgon på Kullaberg, mest givande var blå leden mellan golfbaneparkeringen och parkeringen. Härmsångare och trädgårdssångare sjöng. När jag lyssnade på trädgårdssångaren drar en sommargylling österut genom skogen. Några sekunder senare i väster uppenbarar sig Bjurenståhl på stigen, som omedvetet troligen stötte fram gyllingen åt mig. Förmiddag på Vattenmöllan med Henrik Johansson som har bevakat lokalen sedan morgonen. Efter min ankomst sträckande mot NO: bivråk 5, tornseglare 3, tornfalk 1, brun kärrhök 1 hona, ormvråk 1. I kohagen 15 gulärlor. Sen eftermiddag norr om Domsten: Bivråk 2, pilgrimsfalk 1 ad, samt en jorduggla som gjorde ett sträckförsök mot Danmark men blev mobbad av en fisktärna över vattnet och vände tillbaka. Drog norr till Viken, skruvade upp och fortsatte mot öster.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Thursday, May 10, 2018 at 19:28:21 (CEST)

9 maj, eftermiddag vid Sandön: på ön rastade 3 adulta och 6 juvenila dvärgmåsar, 6 kustpipare, 2 svartsnäppor, 10 gluttsnäppor ca 20 kärrsnäppor. En tornseglare flög över och i buskarna vid flaggstången sjöng törnsångaren.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, May 09, 2018 at 23:48:56 (CEST)

8/5 Helsingborg, Tågaborg. Första tornseglaren har kommit till oss, 1 vecka tidigare än vanligt. Kanske på grund av värmen.
Monica Sjödahl
helsingborg, - Tuesday, May 08, 2018 at 22:03:47 (CEST)

8 maj, Hasslarps dammar. Kl 12.30-13.30. Sävsångare, rörsångare, gransångare, törnsångare, näktergal (minst 3), skärfläcka, 2 par häckande gråhakedopping, liten strandpipare, röd glada, ad havsörn som cirklade runt lite och drog vidare norrut.
Dan Persson
STRANDBADEN, USA - Tuesday, May 08, 2018 at 15:44:40 (CEST)

Må 7 maj. KOF Måndagsexkursion. Gick till Krapperup, bevattningsdammen, ner mot fäladen/kusten och sen tillbaka genom parken. En bra blandning fåglar; Skäggdopping, häger, fina och lärorika obsar på törnsångare, ärtsångare, hämpling, busk- och stenskvätta. 17 pers tror jag vi var.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, May 08, 2018 at 13:35:16 (CEST)

7 maj Sen eftermiddagspromenad i Grevie backar, makalös blomning av körsbärsträd och örter men magert på fågelfronten. En kärrsångare sjöng (känns tidigt) liksom 5 ärtsångare, 1 grönsångare, 4 gulsparvar, 1 steglits. 1 par av vardera buskskvätta och stenskvätta. En galande gök och några födosökande ladusvalor och starar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, May 07, 2018 at 22:51:14 (CEST)

7 maj: årets första inventering för Svensk dagfjärilsövervakning på Klören bjöd på sex arter: storfläckig pärlemorfjäril, kartfjäril, aurorafjäril, påfågelöga, rapsfjäril och citronfjäril. Strax utanför inventeringsslingan flög fyra grönsnabbvingar och en kvickgräsfjäril… I fågelväg svarthakade buskskvätteparet, en törnskatehane och 1 sjungande trädgårdssångare. Ca 700 vitkindade gäss sträckte mot norr.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, May 07, 2018 at 18:26:14 (CEST)

6.5 Vid en tur till Starby ängar på söndagskvällen fick jag uppleva spelande dubbelbeckasiner mellan kl 21.45 - 22.05. Det gick att urskilja 4 olika spelande individer varav två intensivt. Näktergalarna gjorde vad dom kunde för att överrösta beckasinerna men lyckades inte.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, May 07, 2018 at 13:46:29 (CEST)

6/5 Ett 25-tal personer kom till dagens exkursion på Fågelskådningens dag med Bjäre naturskyddsförening. Vi vandrade vid Grevie backar. Svarthättor, rödstjärtar o gransångare dominerade fågelkören, men även gulsparv, lövsångare, ärtsångare, gärdsmyg, trädpiplärka o taltrast hördes. På aftonen besökte jag o Lars Forsen Ornakärr för att ev lyssna efter dubbelbeckacinspel. Kl 21,45 hördes en spela o ev två. Spelet varade ungefär en halv tim. Tiotal medobsare.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, May 06, 2018 at 23:12:32 (CEST)

6 maj, Fågelskådningens dag i Ängelholm: en sval morgon men när solen väl började värma både insekter och drygt 30 morgonpigga fågelskådare vaknade även fåglarna upp. Svarthättor, rödstjärtar, grönsångare, ärtsångare och rörsångare hördes. Lärkfalken smög iväg mellan träden och fyra fisktärnor flög snabbt och högljutt över Rönneås vatten. Visserligen var det fågelskådningens dag men några fjärilar passade också på att visa upp sig: aurora, kvickgräsfjäril, påfågelöga och citronfjärilar. Läs mer här.
Anna-Lena Harmsund, Jan-Erik Bengtsson och Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, May 06, 2018 at 22:36:12 (CEST)

6 maj, Kullens fyr. Sidensvans 1 ex, bergfink 1 hane samt 3 storskrakar var förhoppningsvis vinterns slutkläm. Annat noterbart var drygt 60 havssulor mot söder och en gammal dvärgmås mot norr. En svartkråka rörde sig runt yttersta spetsen.
Karl G Nilsson o Mats Peterz
- Sunday, May 06, 2018 at 18:22:50 (CEST)

6 maj. Fågelskådningens dag, Fredriksdal. Bra väder - bra med folk, så brukar det vara. Strax över 100 pers idag. Traditionell artlista för lokalen. Vi gjorde ett hundraårstema eftersom det var 1918 som Fredriksdal kom i stadens ägo. - Vilka fåglar då, vilka fåglar idag - och vice versa. Publiken kom med bra och insiktsfulla kommentarer. Några obsar, ett band med vitkindade gäss, sparvhök, tornfalk, svarthätta, gärdsmyg, rödhake, rörhöna. Tack till mina goda medguider, Totta Sandberg i KOFs väst, Leif Olsson från Naturskyddsföreningen. Läs mer här.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 06, 2018 at 16:55:20 (CEST)

5 maj. Stort spel av sannolikt 4-5 dubbelbeckasiner i Rönneås dalgång vid Starby. Började kl 21.35. Tyst efter kl 22.00.
Henrik Johansson
- Saturday, May 05, 2018 at 22:59:36 (CEST)

5 maj. En tur till Hallands Väderö i det allt för fina vädret, inte många tropikflyttare som hade stannat för att rasta. Nya årsarter blev törnskata och näktergal. Medobs Phil Benstead och Petter Olsson där den senare såg en skärfläcka.
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Saturday, May 05, 2018 at 19:31:30 (CEST)

5 maj, Stureholms våtmark. Adult havsörn som mobbades hårt av röd glada över Bjärbolund och sedan flög över plattformen västerut.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, May 05, 2018 at 19:06:22 (CEST)

Näktergal i tätt buskage på Rönnowska skolan Helsingborg 4/5 kl. 09.00.
Christel Hellman
Helsingborg, - Saturday, May 05, 2018 at 08:53:25 (CEST)

4/5 Fm vid Klarningen. Lite kall blåst i tornet men soligt. 6 par skedänder, 2 par gravänder, 4 par bläsänder, 1 par snatteränder, ett 20-tal krickor o 1 årta hane. Av vadare sågs 1 grönbena, 1 par mindre strandpipare, 7-8 par rödbenor, 1 häger o 1 enkelbeckasin. Trana på bo.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, May 04, 2018 at 13:19:42 (CEST)

3 maj: ropande göktyta på två ställen och fyra sjungande näktergalar när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade i Råådalen, från Raus kyrka till Gantofta och tillbaka. Sjöng gjorde också svartvita flugsnappare, rödstjärtar, ärtsångare, svarthättor och steglitser. Smådoppingen smög i dammen vid kyrkan. Det såg ut som om två par bruna kärrhökar höll på att etablera sig i dalen.
Thomas Wallin och många fler
- Thursday, May 03, 2018 at 22:26:50 (CEST)

3 maj. Häldelserik morgon vid Sandön. Fint lågvatten och till en början en del vadare att kika på, bl a småspov, grönbena, mindre strandpipare, samt förstås en hel del gluttsnäppor och myrspovar. Plötsligt stor uppståndelse bland mås- och kråkfåglar. Förklaringen var en utter som kom lunkande och simmande bortifrån Häljarödshållet. Den fortsatte upp på Sandön, genom vassområdet för att till slut glida ner i åfåran. Här uppehöll den sig en stund, ofta utom synhåll men ibland liggande stilla uppe i ytan. Den simmade uppströms och kunde senare följas längs vasskanten mittemot båtbryggorna och i diket vid gamla pumphuset på Klörensidan. Vid ett tillfälle med fisk i munnen. Oväntat och kul förstås! Fortsättningsvis ytterligare fågelobsar i form av såväl ropade gröngöling som gök och sjungande rörsångare. En ägretthäger stod plötsligt på en av sandrevlarna innan den åter lyfte och flög iväg åt sydväst. Medobservatör Thomas Rönnertz.
Henrik Johansson
- Thursday, May 03, 2018 at 21:07:08 (CEST)

2 maj. Klassisk golfrunda på Kullaberg dock utan klubbor. Ett måste för varje fågelskådare på 1970- talet, framförallt för att skåda rastande tropikflyttare. Inte en enda stare sågs på rundan. Vid Kullabergsinventeringen 1974 häckade mer än 50 par stare runt golfbanan. Några få stenskvättor och buskskvättor sågs i hagarna söder om golfbanan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 02, 2018 at 17:09:16 (CEST)

1 maj. Blåsigt och kyligt men tillbringade tre timmar vid Kövlebäckens naturreservat i Rååns dalgång och kunde räkna in cirka 45 fågelarter. Bland dem 1 lärkfalk, 1 hane av brun kärrhök, 1 kungsfiskare, 1 par gravänder, 2 ladusvalor och 1 gråsiska. I den ganska klena konserten ingick svartvit flugsnappare, steglits, ärtsångare, entita, sånglärka och buskskvätta. Några starar for fram och tillbaka med föda till bona i hålträd.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, May 01, 2018 at 17:37:56 (CEST)

Ranarpsstrand 1/5 kl 06-09. Under första timmen fint insträck av sjöorre utifrån Kattegatt, knappt 1500 och när sträcket avtog låg det kvar ca 400 som rastade utanför yttre Grytskär. Dom mobbades då flitigt av gråtrutar. Några småflockar silvertärnor sträckte inåt viken. Utifrån havet en vardera av fiskgjuse, lärkfalk och pilgrimsfalk. Totalt fyra par rapphöns gladde.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Tuesday, May 01, 2018 at 17:24:11 (CEST)

1 maj. Vandring utmed kusten vid Hovs hallar. En ägretthäger drog sakta österut över havet hårt mobbad av trutar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 01, 2018 at 17:02:04 (CEST)

1 maj. Några timmar på morgonen och förmiddagen vid Sandön. Ett rovfågelsträck gick en bit ut över Skälderviken och noteras gjorde, ängshök 1 honf, röd glada 4, brun kärrhök 2, sparvhök 16, ormvråk 7, lärkfalk 7, tornfalk 5 och stenfalk 1. Annat som sågs och hördes var, grönbena 2, brushane 2, kaspisk trut 1 2k, havssula 2, tobisgrissla 1 och gök 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 01, 2018 at 15:26:31 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!