Observationer oktober 2018

20181030. Parapeten. En ensam tornseglare drog runt över de södra delarna av hamninloppet vid lunchtid.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, October 30, 2018 at 18:24:40 (CET)

30 okt. Stattena Helsingborg. En flock om c:a 80 sidensvansar flög några rundor kring Stattena Centrum kl.8:50. Försvann sen mot NV. Strax efter flög en mindre flock ( 15 ex ) mot S.
Gustaf Persson
- Tuesday, October 30, 2018 at 09:06:45 (CET)

29.10 En fin flock med inte mindre än 16 rapphöns födosökte på en åker nära Turköp. Även en honfärgad blå kärrhök.(men inga örnar)
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, October 29, 2018 at 17:27:50 (CET)

29 oktober. Så börjar vintern närma sig igen, i varje fall har sädesärlorna åter börjat samlas runt Ören liksom under de senaste åren. 28 ex noterades idag. Enligt Alf P. började fåglarna anlända så smått för drygt en vecka sedan. Man kan undra varför de väljer Ören som vintervistelse och var kommer dessa fåglar ifrån?
Karl G Nilsson
Höganäs, - Monday, October 29, 2018 at 11:34:18 (CET)

Söndag den 28/10 En ung kungsörn drog på eftermiddagen från Västraby mot Stureholm. Vid Sandön sågs 22 storspov, 1 strandskata och 2 kärrsnäppor. Vid Årnacke hamn 3 myrspovar.
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, October 29, 2018 at 00:10:44 (CET)

28 okt. Helsingborg, tolvtiden. 500-600 gäss (?) plogade högt mot nordost.
Folke Markheden
Helsingborg, - Sunday, October 28, 2018 at 21:56:35 (CET)

28/10 Fågelcirkeln Studiefrämjandet Helsingborg. Vårt första stopp blev Torekovs hamn. Vi gick bort och spanade ut mot Svarteskär. Där var 61 toppskarvar och några storskarvar. Längs stranden flög en kungsfiskare förbi. Även 2 Mindre Sångsvanar flög förbi. Sedan gick vi bort mot Torekovs rev och spanade. Vi såg Alfågel 7, Sillgrissla 5, Bläsand 15, Kärrsnäppa 3. En del småfågel mesar lite udda en Talltita, en forsärla flög förbi m.m. Sedan Grytskär Svarthakedopping 1, Storspov 1. Vi hade 47 arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 28, 2018 at 21:15:13 (CET)

28/10 På fm en örnrunda. Vid Västraby 16 turkduvor o vid Turköp på åkern 6 snösparvar. Vid Svedberga ängar 6 ljungpipare o 25 tofsvipor. På em 2 snösparvar vid Grytskär o en dvärgbeckasin. På Yttre Grytskär minst 2 toppskarvar o minst 3 skärsnäppor
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, October 28, 2018 at 19:15:11 (CET)

27 okt. Förmiddag vid Hasslarps dammar. Gott om änder och då ffa bläsänder i de södra dammarna. Bland dessa även 10 skedänder och 27 snatteränder. 32 enkelbeckasiner liksom en dvärgbeckasin stöttes upp. I fd Bergsdammen en fin flock skäggmes (27 ex). 2 pilgrimsfalkar och en havsörn motionerade änderna vid flera tillfällen. På hemvägen en runda förbi Rosendals våtmark där 18 brunänder och en 2k kaspisk trut sågs.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 27, 2018 at 12:40:32 (CEST)

25 oktober: två unga havsörnar, fjällvråk, varfågel, många kungsfåglar och tre sträckande sångsvanar såg deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel när vi vandrade på Klören på förmiddagen. Kajor och råkor i stora mängder passerade över liksom ca 30 sidensvansar.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Friday, October 26, 2018 at 09:17:16 (CEST)

25 okt. Häljaröd eftermiddagsspan mellan 15.30-16.30. En klykstjärtad stormsvala inte alltför långt ut som även rastade på vattnet, endast en havssula!, vardera en 1k silvertärna och dvärgmås västerut samt en stenfalk mot söder.
Henrik Johansson
- Thursday, October 25, 2018 at 20:47:08 (CEST)

24 oktober Höganäs. Bra fart på havssulor och alkor efter gårdagens blåst. Under en knapp morgontimma drog 285 sulor och 160 alkor norrut genom Sundet.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Wednesday, October 24, 2018 at 20:48:03 (CEST)

24 oktober. Kullens fyr, plattformen: ca 30 födosökande havssulor av varierande ålder, havstrutar, några sillgrisslor och tordmular. En flock med ca 10 sidensvansar uppe vid fyrträdgården. Gott om blåmesar i buskagen. Norrsidan av Svedberga kulle tre glador. Vid Västraby några enstaka omrvråkar på maskletning. Öster om Svedberga gård: en flock rapphönor födosökte i närheten av märgelgraven. Två ormvråkar hovrade över fältet där bergfinkarna letade mat. Stureholms våtmark: krickor, några nötskrikor, flockar med sträckande kajor och en ung havsörn.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, October 24, 2018 at 19:17:07 (CEST)

22 oktober: några timmar mitt på dagen vid Kattviks hamn resp Malens havsbad gav 2 storlabbar, 2 gråliror, 1 tretåig mås, många havssulor, sillgrisslor och tordmular, 1 stjärtand och 1 forsärla.
Mona och Bo Tuvesson, Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, October 22, 2018 at 16:05:21 (CEST)

Ängelsbäck 21/10. Den helvita ormvråken är fortfarande kvar.
Martin Gierow
Lund/vasalt, - Sunday, October 21, 2018 at 20:54:24 (CEST)

21 oktober. Ett par-tre timmars skådande i Råådalen mellan Gantofta och Kvistofta. Som vanligt ganska gott om fåglar i området, över 40 arter sågs. Ett glest sträck av ormvråk, sparvhök och sånglärka och gott om rastande trastar i dalen, minst 300 björktrastar och ett 50-tal rödvingetrastar samt en del starar. I artlistan i övrigt 1 duvhök, 2 krickor,5 skogsduvor, 1 kungsfiskare, 1 forsärla, 25 steglitser, ca 30 gråsiskor och lika många vinterhämplingar samt 4 stjärtmesar. Den intressantaste obsen var dock en puktörneblåvinge födosökande på blåeld, måste vara snudd på fenologirekord!
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 21, 2018 at 19:45:45 (CEST)

21 oktober. Stureholms våtmark: Lite mer i luften idag än igår då det i princip var noll aktivitet. Två förbiflygande unga havsörnar, en fjällvråk, några sträckande ormvråkar, en glada, en flock rödvingetrastar, ett hundratal sträckande kajor, ringduvor, gulsparvar, blåmesar, korp och en rödhake. På fältet några hundra meter söder om Stureholms station satt ännu en ung havsörn.
Dan Persson
Strandbaden, - Sunday, October 21, 2018 at 16:31:12 (CEST)

2018-10-20 Svarthakad buskskvätta norr om badbryggan i Skäret.
Ann Stepp
Skäret, - Sunday, October 21, 2018 at 12:43:02 (CEST)

20181018. Parapeten - Vikingstrand. Lite höststämning med forsärla, svart rödstjärt och skärpiplärka samt tre individmärkta norska havstrutar.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, October 18, 2018 at 21:42:04 (CEST)

18.10 En Berglärka med sommardräkten kvar (horn) födosökte i kohagen mitt emot Grytskären på morgonen. Även en mindre flock vinterhämpling.
Ingemar Johansson
ängelholm, - Thursday, October 18, 2018 at 16:42:34 (CEST)

17 okt längs E6:an mellan Strövelstorp och korsningen med Hyllingevägen (Hasslarp). Mer än 200 rastande ljungpipare i ett par flockar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, October 18, 2018 at 10:20:59 (CEST)

17 oktober. Ett par timmar på eftermiddagen vid mistluren ute på Kullaberg: Ejder ca 200, enstaka storskarvar, havstrut i betydligt större antal än gråtrut, fiskmås 3, gräsand 1. Ca 30 havssulor fiskade, först på sydsidan, sen på norra sidan av berget. En storlabb jagade en havstrut på avstånd så jag kunde inte se om den lyckades ta något. Slutligen påhälsning av en flock med skärpiplärkor, en med sidensvansar och en med sävsparvar.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, October 17, 2018 at 19:03:21 (CEST)

16 oktober: det är inte så ofta som skogsmesarna ses på yttre Bjäre men idag hoppade två talltitor i enbuskarna vid Ängalag nedre/Gröthögarna tillsammans med en entita, två svartmesar, nio stjärtmesar, blåmesar och talgoxar. Många tal- och rödvingetrastar rastade, fyra toppskarvar och en tobisgrissla vid Tjällran, hane samt hona blå kärrhök vid Torekovs golfbana resp Gröthögarna. Två svarthakade buskskvättor och en svart rödstjärt vid Norrebro hamn och en ”vanlig” buskskvätta vid parkeringen på Hovs hallar.
Bengt Andersson o Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Wednesday, October 17, 2018 at 13:41:41 (CEST)

16 okt. Sandön kl 17-18. Sannolikt samma unga svarthuvad mås som upptäcktes av Thomas S igår kväll rastade med skratt- och fiskmåsar vid kl 17.30. Samtidigt i åmynningen en ägretthäger. Hemma i Ängelholm full fart på en kattuggla i Luffarskogen vid 19-tiden.
Henrik Johansson
- Tuesday, October 16, 2018 at 21:04:31 (CEST)

16 oktober. Vacker förmiddag vid mistluren på Kullaberg. Ca 2-4 m/s sydlig vind, soldis som klarnade upp. Ejder ca 300, pilgrimsfalk 2, prutgås 5 st rastande och sträckande SV, sjöorre par samt ensam hona, tordmule 1, sillgrissla 10, havssula ca 60 totalt, storlabb 1, storskarv, nötväcka 8 rastande, talgoxe och blåmes födosökande i buskagen, svartmes 1 rastande, smålom 2 sträckande V, vitkindad gås 5 sträckande SV, sparvhök hane sträckande V, sparvhök hona 2 sträckande S resp V. Tumlare fiskade nära klipporna. Medobs Lennart Söderberg.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, October 16, 2018 at 19:04:53 (CEST)

16 Okt. Svart Rödstjärt vid motorcrossbanan i Hillarp vid 12- tiden. Fortfarande drar 400-500 Starar runt på fälten väster crossbanan.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Tuesday, October 16, 2018 at 17:11:28 (CEST)

Måndag 15/10. Vid 04:45 hoade en kattuggla flitigt i Tivoliparken, Höganäs.
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, October 15, 2018 at 22:11:44 (CEST)

15 okt. Kvällning vid Sandön. Bland stora mängder skrattmås sågs även en ung svarthuvad mås. Förbiflygande kungsfiskare liksom 7 sidensvansar noterades också.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, October 15, 2018 at 19:47:15 (CEST)

15 oktober: i en höstglödande Sinarpsdal flög fortfarande fem olika fjärilsarter: svingelgräsfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, amiral, mindre guldvinge och raps/rovfjärilar. I fågelväg en ringtrast, nötkråka, gröngöling, två spillkråkor, en duvhök, tre gransångare och några kungsfåglar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, October 15, 2018 at 18:10:39 (CEST)

15/10 Fm span vid Rönnen.12 gluttsnäppor o 5 krickor i lilla viken. På västra sidan 12 ljungpipare 200 tofsvipor o 40 tal vinterhämplingar.Ute på Rönnen 25 bläsänder o 1 ung pilgrimsfalk.En enkelbeckasin o 1 dvärgbeckasin stöttes.På Själrönnen satt en ung havsörn.På en åker vid Höghult satt en gammal pilgrimsfalk o ett 50 tal sånglärkor. I Ridån mellan Västraby-Rögles vindkraftsverk satt 2 unga havsörnar farligt nära verken.Tolv glador inne bland verken.Såg illa ut
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, October 15, 2018 at 12:51:18 (CEST)

14/10 Heldag på Bjäre där sträckan Dalen - Torekovs rev spanades av. Start vid N Ängalag där en taigasångare sågs strax norr om parkeringen tillsammans med några gransångare och kungsfåglar. Vid Dalen två sydsträckande ägretthägrar. Stora mängder tal- och rödvingetrast i buskmarkerna och bland dessa en ringtrast utåt Gröthögarna. Längs stranden bla 13 stenskvättor och en berglärka vid Råle hamn. En dvärgbeckasin stöttes upp och vid Torekovs rev födosökte en skärsnäppa ihop med 25 kärrsnäppor.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, October 15, 2018 at 11:13:47 (CEST)

14 oktober. Sol, värme och sydliga vindar vid Sandön som bl a bjöd på två havsörnar (på Själrönnen), röd glada, 10-tal unga smådoppingar, salskrakhona 1, skedandhona, 1, gluttsnäppa 1, myrspov 1, kärrsnäppa 16, tofsvipa 100-tal. Bland gässen dominerade de vitkindade med några 1000-tal.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Monday, October 15, 2018 at 02:26:23 (CEST)

14 oktober. Några timmars skådande från backarna vid Tomarps ene gav många trevliga fågelupplevelser med ett 40-tal arter. Två adulta havsörnar flög förbi och två fjällvråkar ryttlade över betesmarkerna. Gott om glador och en del sträckande sparvhök och ormvråk. Bland de rastande/födosökande arterna i övrigt märktes 16 tofsvipor, 25 vinterhämplingar, cirka 25 taltrastar, cirka 30 rödvingetrastar, 1 dubbeltrast, cirka 200 starar, 10 sånglärkor, 1 trädkrypare och 1 enkelbeckasin. Nio sträckande bläsgäss, flera flockar grågäss och en vit stork. En blågrön mosaikslända flög i en varm glänta.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 14, 2018 at 22:22:01 (CEST)

14 oktober: en kungsfiskare passerade och en mindre hackspett smög omkring i tallarna mellan Ängelholms reningsverk och järnvägsbron i Skälderviken.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 14, 2018 at 17:26:38 (CEST)

14/10 Vid lunchtid i Västra Klappe sågs en sk. Börringevråk intill vägen.
Christel Hellman
Helsingborg, - Sunday, October 14, 2018 at 15:27:39 (CEST)

14/10 Allerums mosse, en härlig dag: stora flockar starar, 3 rödglador, 1 kungsörn, vråkar, 3 sparvhökar varav 1 jagande, 2 järnsparvar, gulsparvar.
Aina Persson
Laröd, - Sunday, October 14, 2018 at 13:26:03 (CEST)

13/10 Örby ängar: Vitkindad gås 480, Vattenrall 3, Ringduva 12, Större hackspett 2, Trädlärka 6, Sånglärka 18, Gärdsmyg 5, Järnsparv 15, Rödhake 12, Taltrast 30, Rödvingetrast 22, Gransångare 3, Stjärtmes 9, Svartmes 32, Blåmes 500, Talgoxe 75, Nötväcka 5, Bo/Bergfink 300, Steglits 7, Grönsiska 120, Gråsiska 4, Domherre 3, Gulsparv 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 13, 2018 at 22:14:53 (CEST)

Lö 13 okt. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Livligt tjongande och klongande i stenbrotten, minst 25 korpar, en ung havsörn, en handfull ormvråkar och enstaka glador. Övrigt; häger, kattuggla i GEA stugan, sparvhök, gröngöling, trastar, fink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 13, 2018 at 19:42:28 (CEST)

13 oktober Kullen. Bra drag på havssulorna i sydostvinden, som mest drygt 10 ex per minut både nära och lång ute. Bra fart hela morgonen under drygt 3 timmar, är fåglarna på väg till fiskafänge? Även tre storlabbar noterades.
Karl Nilsson, Alf P, Mårten M, m.fl,
Höganäs, - Saturday, October 13, 2018 at 19:28:32 (CEST)

12 oktober Stureholms våtmark. Vid dagens underhållsarbete med plattformen hann vi mellan penseldragen med lite skådning som resulterade i: Röd glada 10, duvhök som missade bytet (kricka) och fick ett ofrivilligt bad, sträckande sparvhökar och ormvråkar, en jagande ung pilgrimsfalk, nötskrika samt en del sånglärkor mm. Vid ett återbesök i 17 tiden satt en ung ringmärkt havsörn och svalkade fötterna i dammen. Observatörer plankstrykarna Bengt A och Karl-Erik
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, October 13, 2018 at 08:28:15 (CEST)

12.10. Vid en förmiddagsrunda på Rönnen sågs en flock med ca 40 vinterhämplingar födosöka i strandkanten. På stigen landade en ung lappsparv nära mig och födosökte på marken i 10 minuter innan den drog ut på Rönnen. Sparsamt med vadare.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, October 12, 2018 at 19:02:12 (CEST)

Fredag 12 okt. på em. Ca 10 vinterhämplingar på Tågaborg. Gruppen flyger omkring i området o stannar till i trädgårdarnas träd o buskar.
Stefan Kvant
Helsingborg, - Friday, October 12, 2018 at 17:44:06 (CEST)

12 oktober: trevlig morgon/förmiddag vid Kullens fyr. Artrikt och mycket fågel i rörelse. Talrikast var ringduva med flera stora flockar sammanlagt ca 3800 som kom in lågt över havet. Därtill noterades 106 dubbeltrast, 13 stjärtmesar, 32 större korsnäbb, 21 stenknäckar, 1 varfågel, 2 forsärlor, 2 sidensvansar. Av rovfåglar sågs 3 sparvhökar, 1 stenfalk, 2 tornfalk, 2 fjällråkar och 2 ormvråkar. Minst 50 havssulor födosökte i området och 2 storlabbar flög förbi. Därtill några flockar prutgäss och några sillgrisslor. Medobs: Alf Peterson, Karl-Göran Nilsson och Kjell-Åke Hall.
Mats Peterz
Arild, - Friday, October 12, 2018 at 17:04:23 (CEST)

11/10 Fm skådning, vid flaggstången Sandön 3-4 kärrsnäppor. Som vanligt mycket gäss, bla 1 bläsgås o mycket grå o vitkindade gäss. Även skäggmes o 2 järnsparvar. Örnrundan gav 1 ung pilgrimsfalk vid Svedberga som jagade ett hundratal hämplingar o gulsparvar. Vid fd gräsmatteodlingarna mellan Vegeholm-Ängelholm drog ca 300 ormvråkar, 1 fjällvråk, 12 sparvhökar o en brun glada. Duvhök på långt håll.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 11, 2018 at 15:49:59 (CEST)

10 okt Rögle säteri sumpskogen. Kungsfiskare vid bron över Skavebäcken. I övrigt nötväcka, kungsfågel, nötskrika, gärdsmyg, rödvingetrast, rödhake och några mesar. I luften några sträckande ormvråkar samt en fjällvråk.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, October 11, 2018 at 09:39:34 (CEST)

10 oktober. Glest med rovfågel till en början ute vid Stureholm. Men borta vid Svedberga gård, våtmarken, jagade en blåhökshona och en sparvhök bland berg- och bofinkar. Nere vid Häljaröds hamn en forsärla, ett par småskrakehanar i eklipsdräkt, sparvhök, rödhake, bofink. Några hundra meter utanför hamnen jagade fyra havssulor och gjorde fina dyk. Inflygande kom en adult havsörn som satte grå- och vitkindade gäss på flykt. Åter lite senare till Stureholms våtmark där det kom en ung pilgrimsfalk och satte sig i ett träd ganska nära plattformen. Och högt upp hade vråkarna kommit igång i en rejäl skruv med 40-50 fåglar.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, October 10, 2018 at 18:03:57 (CEST)

9 oktober: en go skådardag på yttre Bjäre började i tidig morgonstund i Torekov där 60 toppskarvar rastade på Svarteskär. Utanför passerade 2 tobisgrisslor och 1 gråhakedopping. Under hela dagen passerade havssulor åt sydväst, totalt ca 125 ex, följda av bla 3 storlabbar och 2 tretåiga måsar. Vinterhämplingar höll till vid Svarteskär och vid Torekovs rev (20 resp 15 ex). Vid Ängalag nedre var trastarna många, flest rödvinge- men även många taltrastar. Sena vadare; 1 drillsnäppa vid Torekovs rev och 1 svartsnäppa vid Norrebro hamn. Många vadare; ca 600 ljungpipare vid Torekovs rev. Vid revet också 2 havsörnar och lika många fjällvråkar, 7 stjärtänder, 4 alfåglar samt 7 större korsnäbbar. I tången öster om Norrebro hamn var 4 svarthakade buskskvättor kvar, hane och hona samt 2 ungfåglar. Lågt över åkrarna vid Ripagården jagade en stor duvhökshona.
Per Muhr, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, October 09, 2018 at 22:15:00 (CEST)

9 okt. Råå hamn (09.35) 2 kungsfiskare i åkroken. Där kan möjligen ha varit 3 stycken. Örby ängar: Bläsand 10, Vitkindad gås 3 str S, Tornfalk 2, Grönsiska 50, Bergfink 25 (med dubbla antalet bofink), Enkelbeckasin 2, Fjällvråk 1, Gråhäger 1, Stenfalk 1, Sparvhök 3. Efter att ha lämnat ängarna kollade jag efter kungsfiskarna men fick inte se dem. Istället fick jag se en knubbsäl simma en bra bit upp i ån, ganska nära stenbron. Ute vid hamnens inlopp födosökte en ung skäggdopping.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Tuesday, October 09, 2018 at 21:04:12 (CEST)

8 okt. Västhamnen. Ett tiotal havssulor kunde beskådas i början av min vistelse där. Flera plogar vitkindade gäss (C:a 170 ex totalt) sträckade över mot Danmark. En tordmule flög iväg utåt havet och rätt som det var stack en knubbsäl upp huvudet. Två par svart rödstjärt, grönfink, sträckande bergfink och några få sträckande ormvråkar sågs också. I Jordbodalen lite senare sågs en forsärla.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, October 08, 2018 at 19:37:20 (CEST)

8 oktober. Strax utanför Kvidinge, i kanten av Goentorps mosse och granne med kohagarna, finns det en liten damm, en mycket liten damm. Till vår stora förvåning upptäckte vi en kungsfiskare som satt och blickade ut över den lilla vattenspegeln. Strax pilade den dock iväg över dammen, ut över kohagarna.
Håkan Karlsson & Elwin Henningsson
Kvidinge, - Monday, October 08, 2018 at 17:10:07 (CEST)

7 oktober. Vandring genom delar av Sinarpsdalen. Inga överraskningar när det gällde fåglar men en småtrevlig artlista som innefattade 2 blå kärrhökar, 1 duvhök svårt mobbad av kråkor, 3 spillkråkor, 1 gröngöling, 1 forsärla, 4 stjärtmesar, 1 ladusvala samt korsnäbbar, steglits, gransångare och stenknäck. Därtill fyra arter dagfjärilar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 07, 2018 at 20:00:50 (CEST)

7 oktober. 4 yngre havsörnar samt många glador, korpar och kråkor kalasade på något, sannolikt slaktrester efter jakt, på fältet sydost om Bjärbolunds gård.
Dan Persson
Strandbaden, - Sunday, October 07, 2018 at 18:15:20 (CEST)

7/10. Falsterbo KOF-exkursion. Vi samlades på Olympiaskolan klockan 06.00 i regn. Väl framme slutade regnet, och en hel del fågel i rörelse. Vi gick ut till Nabben. Vi såg gott om sparvhök även ormvråkar väl framme såg vi Brun Kärrhök 1, Blå kärrhök 1, bra med änder stjärtand, Skedand, Snatterand m.m. Vadare lite udda 45 skärfläckor sent. Även en hel del ringduvor inslag av skogsduvor och en del småfågel. På väg tillbaka in om fyren och sedan till Kolabacken. Smakprov av obsar: en ung Stäpphök, Röd glada, Fjällvråk, Havsörn, Nötkråka 3, Ladusvala 2, gott om småfågel i buskarna. Närobsar svartmes, Hornuggla m.m. Sista stopp var Ljungen en del ormvråkar m.m. Vi hade 72 arter. 8 deltagare.
Se bilder här
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 07, 2018 at 17:31:31 (CEST)

6/10 Örby ängar. Mycket fågel i rörelse. Vattenrall 5, Sparvhök 2, Större hackspett 2, Trädlärka 5, Sånglärka 9, Ängspiplärka 15, Sädesärla 1, Gärdsmyg 7, Järnsparv 5, Rödhake 20, Taltrast 30, Gransångare 6, Kungsfågel 8, Blåmes 180, Talgoxe 55, Nötväcka 4, Nötkråka 1, Bofink /Bergfink 850, Steglits 15, Grönsiska 220, Hämpling 12, Gråsiska 7, Domherre 1, Sävsparv 1. Medobs Erik o Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 07, 2018 at 17:14:52 (CEST)

6 oktober Stureholm. Mycket aktiviteter vid Stureholms våtmark P-platsen full. Obsar: Pilgrimsfalk, tornfalk, sparvhök, duvhök, fjällvråk, havsörnar, ett hundratal sträckande ormvråkar (drog mot SV över vindkraftverkan), varfågel, sträckande finkar mm samt grädde på moset säsongens första? kungsörn en 1K drog runt i området. Slog ett byte på fältet öster om gården. En amiral, en höstmosaikslända och en gulfläckad ängstrollslända höll oss också sällskap. Karl-Erik m fl.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, October 07, 2018 at 10:19:45 (CEST)

6 oktober: mycke fågel i luften över Kullaberg på förmiddagen – bo- och bergfinkar, grönsiskor, steglitser, domherrar, blåmesar och talgoxar, tal- och rödvingetrastar sträckte liksom två forsärlor och en sen fiskgjuse. En varfågel kom in och landade en kort stund vid fyrträdgården och runt yttersta spetsen drog en jämn ström med havssulor.
Studiefrämjandets höstfågelcirkel / Thomas Wallin
- Saturday, October 06, 2018 at 22:52:59 (CEST)

Fre 5 oktober. Svedberga. Lärkfalk - då försvann också fladdermössen som jag stod och "lyssnade" till med hjälp av detektor. - Ser fladdermössen falken på långt håll? Mer än jag vet - men det verkade så...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 05, 2018 at 20:56:10 (CEST)

Fred 5 okt. Så var veckan tillända. Med lite vemod gick vi ut till fyren för sista gången (denna gång). Morgonen bjöd på lite duggregn och dis så klockan var 07.30 innan vi gick. Som vanligt drog sulorna i jämn ström mot SW. Storlabb 7 och Stormfågel likaså. I övrigt magert men en Stenfalk gladde oss väldigt mycket. Vid 10-tiden hade sträcket i princip upphört så det blev hemgång för kylskåpstömning och städning. Eftersom vi var utan städhjälp tog det sin lilla tid. Men vid 12.30-tiden var allt tipptopp och vagnen lastad och den långa vandringen började. Redan utanför grinden tog vi vår första paus eller som det heter ”fågelspan”. Några stopp till och plötsligt var vi framme i Sandhamn! Där skulle vi sitta och försöka hänga in några arter till innan taxibåten skulle hämta oss klockan 15.00. Men av det blidde inget, båten kom strax efter 13 så vi åkte hem! Som vanligt en härlig vecka med en hel del havsfågel och andra arter, totalt 90 arter denna omgång. Även två Igelkottar och ett par Skogsharar sågs. Nu är det visserligen två år till nästa gång, men redan nu infinner sig frågan: Ska vi orka?
Rolf Svensson
Förslöv, - Friday, October 05, 2018 at 16:42:45 (CEST)

4/10 Örnrunda.Vid Svedberga: 1 fjällvråk o 1 stenfalk, vid Västraby 1 ung havsörn o ca 150 hämplingar. Vid Förslöv på em 2 nötkråkor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, October 05, 2018 at 08:13:28 (CEST)

4 oktober. Några timmars skådning vid Tomarps ene/Tomarps kungsgård gav fina upplevelser och en go blandning fåglar fördelade på drygt 50 arter. Bland de sträckande arterna märktes 82 ormvråkar, 3 blå kärrhökar, 1 brun kärrhök, 2 lärkfalkar, 3 tornfalkar, 12 sparvhökar, 78 sånglärkor, 8 trädlärkor, 8 ladusvalor , 5 stenknäckar och minst 2000 bo/bergfink. Bland rastande och födosökande märktes 1 havsörn, 1 duvhök, 9 enkelbeckasiner, 31 ljungpipare, 1 dubbeltrast, 50 taltrastar, 1 rödvingetrast, 2 trädlärkor, 1 lövsångare och 1 trädkrypare. Bland alla fåglar kom också en amiral sträckande förbi. Medobservatör: Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, October 04, 2018 at 22:52:55 (CEST)

4 okt Fredriksdal. Bland en massa sträckande ormvråkar dök plötsligt en jorduggla upp. Den tog en titt på en av vråkarna innan den makligt cirklade sig bortåt åt N. Bilder finns på Artportalen.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Thursday, October 04, 2018 at 22:16:31 (CEST)

Torsd 4 okt. Ännu en morgon masade vi oss upp en kvart tidigare för att hinna med dagen. Lite trött i kroppen berodde dock på vår vandring till Kappelhamn under gårdagen. Började vid fyren 07.15-10.30 Fruktansvärt stor förändring sen igår! Visst, Havssulorna flög på som vanligt om än i färre antal. Storlabb 2, Tretåig mås 3, Stormfågel 2, Pilgrimsfalk 1 1K, Blåhök 1, Svartmes ca 40, Skärpiplärka 1..... osv. Efter en välbehövlig middagsslummer gick vi ner till Tångakärret och vidare ut på norrsidan. Många stopp både på grund av fågel och vila gjorde att vi gick direkt till fyren för kvällssträcket. Av det blev intet, endast några sulor och skarvar. Kvällens kulinariska fakultet bjöd på stekt falu skurna i längdskivor, till det primörer och vackert estetisk skurna tomater! Bagaren & Gösta
Rolf Svensson
Förslöv, - Thursday, October 04, 2018 at 20:00:17 (CEST)

4 oktober: fint vråksträck över Hittarp idag hela förmiddagen. En ägretthäger drog mot norr kl. 12.10. Tjogtals bo/bergfink öster om KullaGunnarstorp.
Björn Holm
Hittarp, - Thursday, October 04, 2018 at 19:47:32 (CEST)

4:e oktober . Vet inte hur många gånger jag letat kungsfiskare vid Sandön och åmynningen utan resultat i år. Extra kul att den istället dyker upp på min egen "bakgård" ; båtplatserna vid Hjärnarpsvägen i sydöstra delen av Västersjön. Flög runt mellan ankringsstolparna - 17:40.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, October 04, 2018 at 18:40:25 (CEST)

4 oktober: tajgasångare lockade och visade sig vid Gustav Hoffs väg. När man går norrut ut ur Pålsjöskog på Gustav Hoffs väg så går det en grusstig åt väster följ denna ca 50 m norr om denna stig i trädridån norrom höll den till strax innan 16:00 idag.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, October 04, 2018 at 17:14:20 (CEST)

Onsd 3 okt. Stureholm, kort kvällsrunda. Ett trettiotal "huvudlösa" krickor ligger och skimmar vattenytan, bläsänder, ormvråk, hörde spillkråka, korp 3, fink i rörelse
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, October 03, 2018 at 21:08:01 (CEST)

Onsd 3 okt. Vi hade stora förväntningar när dagen grydde. Vi gick t o m upp en kvart tidigare än normalt (vilket inte hjälpte - klockan hann bli kvart över sju ändå...). Vår teori byggde på att stormen drivit in en massa sånt som man inte behöver en DNA-detektor för att artbestämma och att vridningen till NV sen skulle tvinga fåglarna att runda Väderöns fyr. Det funkade hyfsat för de 47 storlabbarna, de 30 stormfåglarna och de 22 med tre tår. Mot slutet närde vi trots allt en våt dröm om nån Gulnäbbad lirsort eller nån Atlantpetrell.... Vi fick dock hålla tillgodo med en flock kanadagäss och fyra sävsparvar. Normalt sett är entrecoten och klyftpotatisarna avsedda för att fira något - idag blev de i st en tröst för uteblivna klykor, tärnmåsar och baleariska liror. Men i morgon står vi där igen kl 7! Cirka.... Gösta & Bagaren
Rolf Svensson
Förslöv, - Wednesday, October 03, 2018 at 20:35:38 (CEST)

Tisd 2 okt. Upp i ottan, ut vid 07.10 till fyren. Satt här fram till 11.00 då det började ösregna. Vi var ändå hungriga! Förmiddagens sittning gav Skärpiplärka 1, Kustlabb 2, Storlabb 13, Tretåig mås 2, Havssula många, Stormfågel 2, Sjöorre 230. Efter en härlig lunch och relaxtid i relaxavdelningen gick vi åter ut till fyren där vi satt mellan 15- 18. Då blåste det upp mot 14-15 m/s W. Mycket sulor i rörelse. Storlabb 15, Kustlabb 2, Tretåig mås 6, Stormfågel 8, Grålira 1 och en sen Fisktärna. Efter en bra dag gick vi tillbaka till huset där vi upptäckte att det var dagen efter den internationella vegetariska dagen. För att uppmärksamma denna blev det endast en tomat till lunch. Men, det blir man ju inte mätt på så när det blev mörkt gjorde vi runda bollar av färs, bal gehacht, och till det importerade öländska primörer från Bjäre! Bagaren & Gösta
Rolf Svensson
Förslöv, - Tuesday, October 02, 2018 at 20:41:52 (CEST)

Månd. 1/10 Vid Rögla, strax väster om Jonstorp, sågs en flock om 12 rapphönor.
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, October 01, 2018 at 22:55:44 (CEST)

Månd 1 okt. Natten tillbringades i djup sömn och uppstigning kl 06.00. Utvilade och pigga med ett j-ar anamma gick vi ut till fyren kl 07.05 efter en stadig frukost. Också idag blev den vanligaste arten Havssula med långt över 200 ex, vi räknade under 10 minuter och hade då 125 ex varav 20% var yngre modeller. Vidare Storlabb 13, Bredstjärtad labb 1 (med klubbor), Stormfågel 4 varav en mörk morf, Tretåig mås 4, Dvärgmås 2, Skärsnäppa 1, Toppskarv 2, Nötväcka 2 insträckande (!), Svartmes 19, Entita 2, Ladusvala 2, Fem arter rovfågel bl a Ormvråk 10, Fjälldito 1, Blåhök 1 honfärgad, Röd glada 1, och Sparvhök 1. Dessutom upptäcktes en Igelkott för första gången ( för oss). Totalt är vi uppe i 70 arter denna resa! Lunchen bestod av korv med bröd (vad annars) och middagen av bjäreprimörer med stekt kassler och salladsbuffé. Nersköljt med gottigottgott...... Bilder, recept etc skickas på förfrågan! Rolf & Gösta
Rolf Svensson
Förslöv, - Monday, October 01, 2018 at 19:56:40 (CEST)

1 oktober: rovfåglarna börjar återvända för höst/vintertillvaro i Rönneådalen, mest oväntat idag en adult brun glada vid Höja boställes våtmark. På samma lokal ca 20 röda glador, 1 pilgrims- och 1 stenfalk, 200 krickor, 250 bläs-, 4 stjärt och 7 skedänder, 300 tofsvipor, 1 brushane och 9 kärrsnäppor. Tidigare på förmiddagen 2 havsörnar och 1 blå kärrhök vid Starby och 1 brun kärrhök och 1 pilgrimsfalk på Bläsinge ängar. Många sånglärkor och berg/bofinkar på alla lokalerna.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, October 01, 2018 at 18:18:51 (CEST)

1 oktober. Mistluren, Kullens fyr - 9.15-11.00. Gott om juv och ad havssulor, några sträckande sydväst men de flesta fiskande, en obestämd labb passerade västerut långt ut, en tretåig mås, en hona sjöorre guppade i en flock med ca 300 ejdrar, storskarv, havs- och gråtrut, blåmesar och kungsfågel i buskarna runt omkring, överflygande stenfalkshane och högt upp fem ormvråkar och tre glador på sträck västerut.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, October 01, 2018 at 15:54:17 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!