Observationer april 2019

30/4 15:30 Tåssjö ; mycket upplivande att hitta trädlärka vid det lite hemliga smultronstället - stora åkern på andra sidan lilla Kyrksjön. Sjöng friskt en stund.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Tuesday, April 30, 2019 at 18:21:06 (CEST)

30 april. Under morgonen vid Sandön en imponerande mängd havssulor som födosökte i Skälderviken. Ett tubspan gav vid ett tillfälle minst 110 ex. Övrigt som noterades var bl a, dvärgmås 2, svarttärna 1 och sävsångare 1 sj.
Thomas Svanberg o Henrik Johansson
Rögle, - Tuesday, April 30, 2019 at 11:02:57 (CEST)

29/4 Göktyta sitter o tytar vid ängen.
Leif Rosén
Skäret, - Tuesday, April 30, 2019 at 07:23:15 (CEST)

29 april. Kvällspromenad vid Bälteberga, Rååns dalgång. I den minst sagt fina kvällen sågs och hördes bland annat 2 bruna kärrhökar, 1 kungsfiskare, 2 gröngölingar, 3 st hackspettar, 1 buskskvätta, 1 grönsångare, 5 ladusvalor, 1 stenknäck, 8 steglitser och 1 trädkrypare. En havsörn flög förbi.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 29, 2019 at 23:48:45 (CEST)

Lö 28 april. Ornakärr. Fyra storspovar spelflygande över maderna. Ev finns ytterliga ett par närmare Ingelsträde våtmark. Härlig syn i vår del av landskapet.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 28, 2019 at 20:48:15 (CEST)

28 april. Inventeringstur till Rååns dalgång sydost Gantofta mot Kvistofta. Området är väldigt fågelrikt och efter det välgörande regnet var sången intensiv från flera arter. Totalt 49 arter obsades varav de flesta stationära. Urval: brun kärrhök, tornfalk, lärkfalk, kungsfiskare, tofsvipa, skogssnäppa, buskskvätta, rödstjärt, trädpiplärka, entita, ärtsångare, trädkrypare, hussvala o ladusvala. Glädjande många individer av sånglärka, steglits, hämpling och grönfink.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 28, 2019 at 20:04:15 (CEST)

28/4 Rosendals våtmark. Svarttärna 2, fisktärna 4, skrattmås 25, fiskmås 30, drillsnäppa 3, brushane 14, mindre strandpipare 2, grågäss m ungar, tofsvipa m ungar, snatterand 1, ladusvala ca 30, hussvala 5, kricka 5, vigg 14, knipa 5, gravand 4, sothöna 12, knölsvan 2 varav en på bo och några gräsänder.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, April 28, 2019 at 19:37:01 (CEST)

28/4 Brandsvig vid middagstid. Två gråhakedoppingar, 16 krickor, 2 sothöns, 2 steglits, 4 gulärlor, 2 buskskvättor o 2 hämplingar. Över dammen flög ett flertal ladusvalor men även en backsvala o en hussvala. En ung pilgrimsfalk dök upp som en blixt o även en stenfalk passerade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 28, 2019 at 17:16:32 (CEST)

27 april. Eftermiddagstimme på Rönnen. En svagt utfärgad rödspov rastade tillfälligt i Lilla viken innan den drog iväg västerut. Övrigt: småtärna 2, småspov 2, kustsnäppa 2, mindre strandpipare 3, brushane 8 samt stenfalk 1.
Henrik Johansson
- Saturday, April 27, 2019 at 21:48:10 (CEST)

Lö 27 april. Vegeholm, kvällsvandring i nytvättad skog. Ormvråk 1, Sparvhök 1, Skogsduva i förmodat bohål, Kungsfiskare vid Z-bron, Trädpiplärka 2, Svartmes, Trastar. Hemfärd över Rögle, vid säteridammen, ett par storskrakar, smådopping samt knölsvanspar och sothöns.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 27, 2019 at 20:09:41 (CEST)

26/4 Fantastisk kväll med 17 grader klockan 21:30 ; taltrastarna i trädgården och bokbacken ville aldrig sluta och morkullan körde samma stråk rakt över huset som alla år. Tidigare: stenskvätta på piren vid Heljaröds hamn , gluttsnäppor vid Rönnen , ärtsångare på vägen dit bl.a.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Friday, April 26, 2019 at 22:53:10 (CEST)

25 april: gott om tropikflyttare på morgonen/förmiddagen vid Björkeröd när Studiefrämjandets torsdagscirkel njöt i sommarvärmen: sjungande buskskvättor, trädpiplärkor, rödstjärtar, svartvita flugsnappare, ärtsångare, svarthättor, löv- och grönsångare, steglitser mfl.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, April 25, 2019 at 21:23:04 (CEST)

25 april. Fredriksdal 12.15 En havsörn sträckte åt O på ganska låg höjd. Flög med lugna vingslag och brydde sig inte om skränande och förföljande måsar.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Thursday, April 25, 2019 at 21:06:39 (CEST)

25/4 em. Ranarpsstrand: Bl.a. 2 steglits, buskskvättor, stenskvättor, 1 hämpling, flertal rödbenor både enstaka och i mindre flockar.
Erik Lundvall
Förslöv, - Thursday, April 25, 2019 at 20:35:52 (CEST)

25 april. Fin morgon vid inre Farhultsviken. Strax efter ankomst kl 06 kom en 2k stäpphök sträckande lågt över skogen vid Svarteland. Fågeln fortsatte över Farhult i riktning Häljaröd/Rönnen. Även en fjällvråk sträckte österut. Ca 25 gluttsnäppor, tre brushanar samt en grönbena rastade. Fem brushanar och en ljungpipare flög förbi. I vassen borta vid Görslövsåns utlopp visade sig den vitstjärniga blåhaken då och då. Dock för långt håll för att höra sången. Visst sträck av svalor och trädpiplärkor.
Henrik Johansson
- Thursday, April 25, 2019 at 13:06:03 (CEST)

24 april: deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade på Örjabäcksleden (från Ausås till Strövelstorp) och hörde grönsångare, många svarthättor och lövsångare, steglitser. En brun kärrhökhane verkade stationär, liksom en forsärla, och några ladusvalor flög över.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Wednesday, April 24, 2019 at 19:13:10 (CEST)

De senaste dagarna har mycket vitfågel (drygt 1000 ex) rastat vid Sofiero våtmark. Bland alla grå-/havstrutar, fiskmåsar och skrattmåsar fanns igår (23 april) också fyra silltrutar.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Wednesday, April 24, 2019 at 09:52:34 (CEST)

23 april. Under flera år i följd har jag fått ett besök av brandkronad kungsfågel i skogen kring min stuga i Glimminge plantering. Nu har jag under några veckor lyssnat dagligen, utan resultat. Men idag när jag gick ut hördes strax att där var en bland träden. Han sjöng till framåt kvällen. Detta blev alltså sjätte året i rad jag fått glädjas åt sådant "hembesök".
Mats Ljunggren
- Tuesday, April 23, 2019 at 21:35:27 (CEST)

23/4 1st ringtrast i vår trädgård på Klockaregatan i Torekov
Lars-Erik Sebelius
Torekov, - Tuesday, April 23, 2019 at 13:38:11 (CEST)

23 april Vandring genom Vikingsbergs - och Öresundsparken samt Slottshagen gav 32 fågelarter, varav ringduva, så klart, var den klart dominerande. Är det bara jag, eller är det inte ovanligt många ringduvor denna vår? Skall bli intressant att se vad häckningsresultaten så småningom visar.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Tuesday, April 23, 2019 at 09:50:27 (CEST)

22/4 19:30 Storlommen håller till mest i de östligaste vikarna i Rössjön , vid Lärkeröd. Nås bäst från gamla sandtaget. Skogssnäppa också äntligen och gott om lövisar.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Tuesday, April 23, 2019 at 09:21:30 (CEST)

22 april: göktyta, rödstjärt, svartvita flugsnappare, svarthättor, många ladusvalor och några hussvalor, steglitser och stenskvättor såg och hörde de KOFare som på måndagskvällen vandrade i vårfagra Grevie backar. Läs mer och se bilder här.
KOFs måndagsexkursion
- Monday, April 22, 2019 at 23:14:10 (CEST)

22/4 Änglaberga Ringtrast 1 ex
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, April 22, 2019 at 19:11:06 (CEST)

22.4 Tidig morgontur vid Klören. Sjungande och sångflygande trädlärka över det nya stora hygget. Har setts ett par gånger tidigare de senaste 3 veckorna. I grandungen mitt emot parkeringen sjöng den brandkronade kungsfågeln starkt. Hade också sällskap av en hona. Därutöver sjungande taltrastar, gransångare, lövsångare, bofink , gulsparv, trädpiplärka mfl.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, April 22, 2019 at 12:25:20 (CEST)

21 april. Paret svarthakad buskskvätta som igår hade upptäckts på Vasalt hed gick jag ut och sökte på sena eftermiddagen. Igår såg jag bara hanen, men idag tog jag med tubkikare för att se lite bättre. Jodå, kunde konstatera att de båda var kvar idag i den mellersta kärrmarken på hedens sydligaste del. Kanske blir det en häckning här?
Mats Ljunggren
- Sunday, April 21, 2019 at 22:00:36 (CEST)

21 april. Sträck vid Hittarps rev fram till kl 12:00. Flera trevliga arter såsom brun glada 1, jorduggla 1, gulhämpling 1, lärkfalk 1, blå kärrhök 3 honor, brun kärrhök 6, röd glada 8 samt smålom 83. Flera medobsare idag! Björkeröd vid 19-tiden. 3 födosökande ringtrastar samt buskskvätta 1 och rödstjärt 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 21, 2019 at 21:55:32 (CEST)

21 april, ett behagligt soligt och vindstilla Hallands Väderö bjöd på sjungande ärtsångare, svarthättor, lövsångare och skogsduvor – överflygande backsvala och ladusvalor. En gammal havsörn blev så mobbad av ett korppar att hen fann för gott att lämna ön. Vid Vrenen/Släppekistan ca 100 tobisgrisslor och 8 tordmular.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 21, 2019 at 19:15:40 (CEST)

21/4. Morgonskådning. Sandön. Myrspov 11, Gluttsnäppa 25. En eftermiddags tur Björkeröd Ringtrast 2 hannar. Ärtsängare 2sj Gulärla 1.Rödstjärt 2. Hämpling 28. Taltrast 30.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 21, 2019 at 17:00:44 (CEST)

21 april. Fin förmiddagstur med början i Össjö vilthägn, där rödstjärt och trädpiplärka hördes ffg i år. En skogssnäppa spelade och en drillsnäppa och en av de lokala tranorna visade sig. I våtmarken vid Höja boställe gick två brushonor och i vattnet låg ett skedandspar. Gulärla och ladusvala var två ytterligare förstaobsar för i år. Vidare till den fina eklunden vid Rosendal, där bl a två skogsduvor spelade, flera trädkrypare sjöng och till slut kunde vi också pricka in minst en sjungande trädgårdsträdkrypare - kul! Vid Rosendals våtmark sågs ett snatterandspar och i strandkanten rörde sig två mindre strandpipare. Hasslarp bjöd bl a på två skärfläckor, 5 gråhakedoppingar, 3 brushanar, snatterands- och skedandspar. Slutligen var spetsbergsgåsen kvar vid Stureholms våtmark. Medobservatör: Jonas Jönsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 21, 2019 at 15:28:25 (CEST)

20 april Några timmar i Sinarpsdalen, västra delen. Inget intensivt fågelliv men det blev en del årskryss som ladusvala, lövsångare och svarthätta. I övrigt bland annat spelande storspov, 3 sj skogsduvor, spillkråka, gröngöling, duvhök, rörhöna, stenknäck, hämpling, trädkrypare, bergfink. Nio dagfjärilsarter var glädjande, bland annat minst 6 storfläckiga pärlemorfjärilar bland tusentals blommande styvmorsvioler.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, April 20, 2019 at 23:22:04 (CEST)

20 april. Sträck vid Hittarps rev fram till kl 11:00. Genom Öresund passerade bl a, smålom 52, svärta 18, sjöorre 240, bergand 10 samt fisk/silvertärna 116. Vid 10-tiden kom en insträckande brun glada och en dryg halvtimme senare kom en ägretthäger som även den korsade sundet. Bland rastarna kan nämnas, årta 1 par, gulärla 1, gluttsnäppa 1 och sång hördes från ärtsångare liksom svarthätta. Under eftermiddagen kom meddelande från skådarna vid Hellebaek i Danmark om en utsträckande hane stäpphök. Kollade från tomten men missade denna. Dock kom nytt larm om en 2k hona dito och denna gång gick det bättre. På låg höjd men i rask fart drog den in över södra delarna av Laröd och gjorde under en kort sekvens lite skruvande innan den fortsatte mot nordost.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 20, 2019 at 20:52:48 (CEST)

20/4 Örby ängar, en morgonrunda. Vitkindad gås 155, Brun kärrhök 1 hane, Vattenrall 2, Björktrast 7, Taltrast 11 flera sjungande, Koltrast 6, Järnsparv 3 sj, Rödhake 5, Gärdsmyg 3, Rödstjärt 1 hane, Lövsångare 5 sj, Svarthätta 4 sj, Gransångare 5 sj, Gråsiska 7, Hämpling 11, Sävsparv 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 20, 2019 at 11:51:31 (CEST)

Fre 19 april. Dammen Rögle säteri; Smådopping 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 19, 2019 at 22:55:10 (CEST)

19 april Råådalen mellan Görarps Mölla och Gantofta. Brun kärrhök två hanar en hona, ormvråk flera, rödglada, lövsångare sjöng, svarthätta tre sjungande hanar och en hona, många sjungande rödhakar, järnsparv, trädkrypare, gransångare, nötväcka, gärdsmyg, grönfink, grönsiska, bofink, steglits, talgoxe, blåmes, taltrast, björktrast, koltrast, ringduva. Två snokar vid brofästet i Gantofta. Medobs Gunilla Arborelius
Bosse Johansson
Ramlösa, - Friday, April 19, 2019 at 22:33:12 (CEST)

19 april. Sträck under dagen vid Domsten. Under morgontimmarna som brukligt bäst fart söderut genom sundet och bl a inräknades, smålom 138, sjöorre 422, svärta 10 och kustlabb 1 mörk. Efterhand kom rovfågelsträcket igång och det blev en fin dag. Havsörn 1, röd glada 8, fiskgjuse 9, fjällvråk 19, ormvråk 128, sparvhök 187, brun kärrhök 12, blå kärrhök 4, pilgrimsfalk 1, tornfalk 12 och stenfalk 5. På förmiddagen kom en 2k hane kärrhök som sannolikt var en stäpphök. Får se om senare bildstudier kan spika arttillhörighet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 19, 2019 at 21:04:44 (CEST)

Fre 19 april, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Gräsänder - "skygga", lyfter på långt håll i dalen, Röd glada, Ormvråk 2, Kattuggla i sommarstugan skorsten, Trana 1, Skogssnäppa 2, Morkulla 1, Korp 2, Forsärla 1, Skogsduva 1, Lövsångare 2, Svarthätta 2, Stenknäck c 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 19, 2019 at 15:31:47 (CEST)

19/4 Ett par fm-timmar vid flaggstången. Ett tjugotal myrspovar, minst 5 ad havssulor. 5 gluttsnäppor o en småspov hördes. Över flög 1 tornfalk, 1 fiskgjuse, 3 sparvhökar o paret brun kärrhök. Medobs Tomas Rönnertz som satt på bänken o Lars Forsén,
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, April 19, 2019 at 13:02:22 (CEST)

18 april. Dags för favoritinventeringsrutten som startar vid Ugglarps broar och avslutas i Munka Ljungby. Påtagligt fåtaliga talgoxar, blåmesar och gärdsmygar. Speglar det verkligheten eller var det ett resultat av låg sångaktivitet pga en rejält kall natt? Annars var gråhakedoppingparet på plats i Åkersjön, ett tranpar sågs öster om Långasjö, enkelbeckasin tickade i ett skogskärr mellan Långasjö och Lönnhässle och fem skogsduvor spelade på fyra punkter mellan Ramnasjö och Tåssjö. Min första lövsångare för i år sjöng tveksamt vid Ramnasjö. Dominerande arter (vad beträffar antalet punkter de noterades på) var ringduva, bofink, gransångare, rödhake och taltrast. Medföljande: Anders Nilsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, April 19, 2019 at 10:36:15 (CEST)

18 april spenderade vi ett par timmar på Dammarna Hasslarp. I vadarväg såg vi årets första grönbena. Dessutom rödbena, skogssnäppa, 3 spelande m.strandpipare, ett par skärfläckor (ska de bli häckning i år?). Grågässen hade fått ungar. Minst två kullar. Ett extra öga fick tre bläsgäss och ett par sångsvanar. Bland änder hittade vi "det vanliga", dvs bläsand, skedand, snatterand, kricka m.fl. Mindre med "småfågel" än väntat. En ensam gransångare, ett par starar, en sädesärla och en flock hämpling, men inga mängder. Tomt på svalor.
Clara och Christer Strid
Helsingborg, - Friday, April 19, 2019 at 09:41:38 (CEST)

18/4. Två drillsnäppor höll till i åkanten vid Z-bron i Vegeholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, April 18, 2019 at 23:39:41 (CEST)

18 april. Vid morgonkaffet på trädäcket vid stugan Utvälinge hördes lövsångaren sjunga. Vid Sandön rastade en småspov tillsammans med sex myrspovar och ett 50-tal storspovar. Vidare rastade 10-tal gluttsnäppor. I Farhult öster om plattformen sågs fyra ringtrastar födosökande på ängen tillsammans med dubbeltrastar och ett 15-tal taltrastar. En fiskgjuse drog över plattformen med sitt morgonmål - en stor skrubba. I Farhultsviken räknades hela 135 krickor. Utanför Stenkrossen låg en ensam alfågel.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Thursday, April 18, 2019 at 23:35:10 (CEST)

Torsd.18/4 En tur till våtmarken i Brandsvig för att plocka "nällor" till primören "nällesoppa" bjöd också på några roliga fågelobsar. På ett fält rastade en tät flock med mer än 50 storspovar. Gråhakedopping,smådopping och skogssnäppor sågs vid vattensamlingen och för mig årets första ladusvala hastade norrut.
Bengt Nilsson
Gånarp Ängelholm, - Thursday, April 18, 2019 at 20:13:23 (CEST)

18 april: flera nykläckta vårfjärilar på Klören idag; grönsnabbvinge, aurorafjärilar och storfläckiga pärlemorfjärilar. Dessutom några övervintrare som påfågelöga och citronfjärilar. I fågelväg två kentska tärnor, två fiskgjusar, ca 80 storspovar, steglitser och sjungande svartmes.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 18, 2019 at 18:42:19 (CEST)

18 april. Tidig morgon tillsammans med Alf Petersson vid Björkeröd. Årets första ärtsångare sjöng. Mycket trastar hade anlänt, mest taltrast, men vi hade turen att även få se en hona o en hane av ringtrast. Många ängspiplärkor men även två trädpiplärkor. En ensam vinterhämpling sökte föda. Svarthätta hördes bra, liksom några stjärtmesar. Underbar morgon med mycket fågel. Nuär det verklig vår. Hörde att det hörts lövsångare i Pålsjö igår?
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, April 18, 2019 at 15:44:39 (CEST)

18/4 Klarningen. Årta 2 par, sjungande lövsångare och en ladusvala.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, April 18, 2019 at 11:04:27 (CEST)

17 april Kvällsrunda till Maglaby kärr, Söderåsen. Två spelande enkelbeckasiner och minst tre skogssnäppor skapade fin stämning tillsammans med flera sjungande taltrastar och rastande rödvingetrastar. Dessutom en smådopping, forsärla, trummande större hackspett, två sjungande kungsfåglar och tio födosökande krickor. Vid Heiners ängar en brun kärrhökshona och trummande spillkråka samt minst två morkullor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, April 17, 2019 at 23:44:16 (CEST)

17/4 fm. 9 st tranor letade termik väster om Förslöv, fann den och försvann upp i skyn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Wednesday, April 17, 2019 at 22:38:52 (CEST)

17/4. Tågaborg HBG. Fiskgjuse 1 str N
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 17, 2019 at 22:28:15 (CEST)

17/4 Ett gäng Ringtrastar i kväll, Hästabacksvägen 115, Billesholm
Inger Axelsson
Billesholm, - Wednesday, April 17, 2019 at 21:49:58 (CEST)

17/4 Kollebäckstorp. Rödvingetrastar i bokarna i trädgården hela dagen. Trevligt!
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, April 17, 2019 at 17:19:47 (CEST)

17 april: go inventeringsmorgon i Knevlaskogen vid golfbanan i Arild med sjungande svarthätta, många rödvinge- och taltrastar, dubbeltrast, gröngöling mm. På förmiddagen tre ringtrastar vid Björkeröd – dessutom två snatteränder, fyra krickor, 2 enkelbeckasiner, 1 svarthättehona. Sträckte mot no gjorde 26 tranor, tre fjällvråkar, en fiskgjuse, en honfärgad brun kärrhök och några sparvhökar.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
Höganäs/Ängelholm, - Wednesday, April 17, 2019 at 15:00:58 (CEST)

16 april. Tre timmars förmiddagsspan vid Sandön. Ganska god fart på sträcket i den tilltagande ostvinden. Flockar med ringduvor passerade, totalt ca 1000, och bland dessa två skogsduvor. Jämnt sträck med bofink med inslag av bergfinkar, grönsiskor, steglitser och någon gråsiska. Även ett 10- tal dubbeltrastar passerade österut. Ute på sandrevlarna rastade drygt 100 storspovar samt sju myrspovar. Skaplig rörelse på tärnor och som mest noterades ca 30 fisktärnor, tolv kentska tärnor och två silvertärnor. Flera av dem gjorde sträckförsök in över Utvälinge. Västerifrån kom fyra mörka kustlabbar in lågt över Själrönnen för att ta höjd och dra in över Häljaröd. Rovfåglar då? Jodå, fyra fjällvråkar, lika många sparvhökar och en röd glada passerade. En ad havsörn, två fiskgjusar och de två stationära paren brun kärrhök flög förbi. På Rönnen rastade sju tranor innan de begav sig norrut lågt över Skälderviken.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 16, 2019 at 18:52:02 (CEST)

15 april. Vikingspergsparken, Hbg: En brandkronad kungsfågel sjöng emellanåt flitigt i buskagen av idegran vid huvudbyggnaden. Ett par stenknäckar gjorde tillfälligt besök. Hasslarps dammar: bl.a. en smådopping, en brunandhane, ett snatterandspar, 6 par skedänder och en skogssnäppa, samt en havsörn som skrämde upp de flesta fåglarna i dammarna när den på låg höjd svepte förbi.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, April 16, 2019 at 09:22:15 (CEST)

Må 15 april, Björkeröd, KOFs måndagsexkursion med 25 deltagare. Naturligtvis fanns ringtrast i bakhuvudet - men där stannade det. Vi såg desto fler taltrastar. Gott om sädesärlor. Övrigt; sparvhök, Mikael Jönsson - tack för medhjälp Micke - "klapp" en snabbobs på stenfalk, stjärtmes, gransångare, rödhakar, starar, sothöns, knölsvan, mesar, finkar
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 15, 2019 at 22:29:12 (CEST)

14 april. Eftermiddagskoll vid Domsten. En del rovfågel sträckte in såsom, havsörn 3, brun kärrhök 2, fiskgjuse 1, ormvråk 15, sparvhök 57, pilgrimsfalk 1 och stenfalk 1. Några havssulor födosökte i sundet medan en mörk kustlabb i rask fart sträckte söderut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 15, 2019 at 14:04:02 (CEST)

14 april Råådalen, Gantofta-Kvistofta. Ett 40-tal arter på morgonen. Bland dem kungsfiskare, forsärla, spillkråka, flera st hackspettar, skogssnäppa, tofsvipa, brun kärrhök, steglits, stare, rödvingetrast. Bonusart: småvessla.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 14, 2019 at 17:43:02 (CEST)

14/4 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG . Första stopp Hasslarps Dammar .Bra med änder Gråhakedopping 10 ,Skedand 9 ,Snatterand 2,Kricka 20,Brunand 3 ,Vigg 25,Enkelbeckasin 2,Gott om Gransångare och en hel del sävsparvar. Farhult. Brun kärrhök 2,Storspov 19, Myrspov 4, Nästa stopp Rönnen. Från vägen i en av dammarna låg ett Årta par.Sjöorre 7,Alfågel 1,Sparvhök 1,Hämpling 11.Sandön. Ganska lungt några skäggmesar. Klören . vid parkering motsatta sidan sjungande Brandkronad kungsfågel 1, Flera sjungande svartmesar.Svedberga ängar Fjällvråk 1 och vid Vällinge 15 dubbeltrastar. Vi hade 72 arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 14, 2019 at 17:27:39 (CEST)

13 april Stureholms våtmark. Rödbena 2, enkelbeckasin 3, skogssnäppa 1, knölsvan 2, sångsvan 1, grågås 14, spetsbergsgås 1, kricka 22, vigg 5, gravand 4, tofsvipa 10, sädesärla 10, stare 8 och stjärtmes 4.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, April 13, 2019 at 23:17:33 (CEST)

13/4 På land vid Sandön ; överraskande skönt väder med sol och bra sikt. Rovfåglar; fiskgjuse på hög höjd, någon sparvhök, kärrhök. Roligast var en uggla - sannolikt jorduggla - som kom in från andra sidan ån, strök land/vasskanten under måsars raseri och försvann uppåt land - samt flög tillbaka en kvart senare. Omkring. 14:30.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, April 13, 2019 at 18:58:37 (CEST)

13 april en kylslagen morgon i Domsten, bilen visade minus 4 grader. Mot syd ejder 400, vitkindad gås 80, fisk/silvertärna 20, havssula 10, smålom 8. Mot nordost ormvråk 4, röd glada 2. En gammal pilgrimsfalk kom inflygande med en kaja i klorna, ansträngande i ostvinden då den flög med öppen näbb.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, April 13, 2019 at 16:37:08 (CEST)

12/4 fm.Brandsvig.Ett par stjärtänder o ett par årta.Sävsparv o hämpling sjöng o en glada o en fiskgjuse flög över.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, April 13, 2019 at 06:51:11 (CEST)

Fre 12 april. Danhults dammar; Brun kärrhök 1 par.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 12, 2019 at 22:07:14 (CEST)

11 april. Kvällskoll vid Kropps våtmark. Bland stora mängder gråtrut kunde en 3k kaspisk trut vaskas fram. En duvhök drog förbi och fick alla trutar på vingar. I plurret låg 1 par gråhakedopping, några krickor liksom viggar. 6 skogssnäppor födosökte.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 12, 2019 at 13:23:04 (CEST)

11 april. Vid Sandön rastade 18 myrspovar. Det fanns också samma antal skärfläckor.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, April 12, 2019 at 00:04:12 (CEST)

11/4 fm Hasslarps dammar.2 st strandpipare,4 par gråhakedopping,6 snatteränder,tiotal viggar o många krickor,1 brunand hane Flera skedänder, 1 skogssnäppa.Skäggmesar hördes.Flera rödhakar o ett par steglitser.Vid våtmarken vid Rögle sumpskog 1 gråhakedopping o ett par årta.Kallt
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, April 11, 2019 at 19:12:56 (CEST)

11/4 15:20, Rössjön: ett par forsärlor gladde vid en mikrobäck väster om Trollehallars större bäck. Tyvärr har stigarna farit illa av granavverkningen i området.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, April 11, 2019 at 16:18:40 (CEST)

11 april. Årets första sjungande svarthätta stämde på morgonen in i fågelkören i Nybroskogen, Ängelholm.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Thursday, April 11, 2019 at 10:56:26 (CEST)

10/4 Råå-dalen: 1 Brun kärrhök hona, 1 Kungsfiskare, 1 Forsärla, flera Trädgårdssångare .
Aina Persson
Laröd, - Wednesday, April 10, 2019 at 13:35:09 (CEST)

10/4 fm. Vid Lya ljunghed 2 tranor o 1 stenskvätta. Vid Klarningen 1 smådopping, 5 bläsänder o 2 par snatteränder. Flertal krickor. Vid Brandsvig Ählm minst ett 50-tal krickor o ett par stjärtänder, dessutom 2 skogssnäppor, 2 rödbenor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, April 10, 2019 at 12:50:46 (CEST)

8 april: granna hanar av både blå- och brun kärrhök drog förbi när drygt 30 KOFare samlats till årets andra måndagsexkursion vid Stureholms våtmark. Nyanländ skogssnäppa och dito stenskvätta gladde också.

Läs mer och se bilder här
KOF
- Tuesday, April 09, 2019 at 20:46:09 (CEST)

6/4 19.30: en spelande rapphöna i Kattarp.
Ronny Johansson
Kattarp, - Monday, April 08, 2019 at 23:11:15 (CEST)

8 april Kvällsbesök i mitt inventeringsområde Gantofta naturreservat och Kövlebäckens naturreservat. Trots ganska kyligt väder var det bra fart på fåglarna och artlistan innefattade bland annat 1 brun kärrhök (hane), 1 fiskgjuse som födosökte på flera ställen, 1 sj skogsduva, 4 trummande st hackspettar, 2 forsärlor, 2 skogssnäppor, 3 sj starar, 1 varfågel, 1 sj gulsparv, 4 sj grönfinkar, 6 rast sädesärlor, 4 glador, 1 sj sävsparv och 1 sj entita. Området är väldigt varierat med många biotoper så jag ser fram emot fortsatt inventering.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 08, 2019 at 22:11:35 (CEST)

Må 8 april. Bort med (överkörda) viltet från vägarna. På väg mot jobb i morse "kastar" bilen framför mig och grenslar något. - En färsk överkörd hare. Handskar och plastsäck finns alltid i bilen och även om jag inte var fältklädd kunde jag gå 50 meter ner längs åkerkanten och slänga ut haren. Under dagen ringer Karl-Erik Söderkvist i annat ärende. Jag nämnde haren. När jag själv kör hem sitter en ormvråk och två skator och kalasar. Senare ringer K-E; nu var havsörn, gammal fågel, nere och åt av haren. Tack för rapport Karl-Erik!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 08, 2019 at 18:09:47 (CEST)

8/4 Rörhönan, som håller till i den lilla mikrodammen mellan Återvinningens plastsorteringshus och Klippanvägen (efter första rondellen mot Munka Ljungby efter motorvägen), har kommit, tidigare än vanligt. Ett eget litet paradis, tydligen, 20 meter fr. vägen.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Monday, April 08, 2019 at 15:21:36 (CEST)

8 april. Tinkarpsbadet, Hbg. Observationer av insträckande fågel 09.10-12.40 längs sträckan Pålsjöbadet-Hittarp. Tranor i flock om 17ex, fiskgjuse 7ex, röd glada 2ex, sparvhök 11ex, ormvråk 6ex. Även småfågel sträckte in, bl.a. vinterhämpling ca 40ex i flock.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, April 08, 2019 at 14:44:56 (CEST)

Lördag 6 april 1 sjungande trädgårdsträdkrypare i Rååns dalgång, ca 500 meter väster om parkeringen i Gantofta. Norr om ån finns ett fint parti med gammal ekskog och där satt den och sjöng flitigt och var rörlig men stationär inom området. Man hör den bara tidvis från stigen norr om ån. Det bästa är att ge sig upp bland ekarna. På samma ställe där jag hade en sjungande 1 maj 2017. Mer exakta koordinater 55.996990, 12.797563 (Google maps)
Johan Hammar
Rydebäck, - Monday, April 08, 2019 at 08:58:21 (CEST)

7 april. Sträckobservationer kl. 15-16.30 mellan Vikingstrand och Pålsjö krog. Svag vid från NNV. Från Danmark insträckande i östlig riktning noterades fiskgjuse 2ex, ormvråk 15ex och sparvhök 8ex. I sundet drog några större flockar av ejder, totalt ca 125ex, söderut. Ytterligare en gjuse sträckte över Vikingsbergsparken österut. I parken sågs också stenknäck, 3ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, April 07, 2019 at 19:11:33 (CEST)

7/4 -19 Skäret Flickornas äng: RINGTRAST på exakt samma ställe som i fjor men 3 dagar senare.I fjor höll den sig här 4-5 dagar.
Leif Rosén
Skäret, - Sunday, April 07, 2019 at 11:05:26 (CEST)

6 april. På stenmuren intill Lya ljunghed satt en stenskvätta. Utifrån ljungheden hördes ibland tranor som ropade.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 06, 2019 at 21:38:02 (CEST)

6/4. Välluv. Brun kärrhök hane drog sakta NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 06, 2019 at 18:39:35 (CEST)

6 april: Under den vanliga lördagsrundan i golf på Mölle gk. Två pilgrimsfalkar som jagade varandra i höjd med Josefinelust
Ulf Björklund
Viken, - Saturday, April 06, 2019 at 18:34:58 (CEST)

Fre 5 april, Stureholm; Varfågel i hyggeskanten. Gunnestorp; två rapphöns.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 05, 2019 at 21:11:54 (CEST)

190405 17.15-17.45 Trolig Svartbrynad Albatross mellan Jonstorps hamn och Rekekrokens pir
Bo Holmberg
Rekekroken, - Friday, April 05, 2019 at 17:47:43 (CEST)

5 april: ägretthäger, fisktärna, tre brushanar, tre myrspovar och nio no-sträckande tranor på Sandön vid 14-tiden; Thomas Rönnertz medobsade. Tidigare sträckte en fiskgjuse, tre fjällvråkar och en brun kärrhökhane över ett vårfagert Svedberga kulle.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, April 05, 2019 at 15:22:07 (CEST)

4/4 Brandsvig på fm. Ca 50 krickor, 8 skogssnäppor, 2 enkelbeckasiner, 4 rödbenor o 1 rödspov. Vid vägkanten en flock på 30 vinterhämplingar. Körde sen en sväng över Ugglarps broar. Här låg ca 80 krickor o i vattenkanten 5 brushanar. Flera glador i luften.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, April 04, 2019 at 22:18:14 (CEST)

2019-04-04 Två ex stenskvätta i stenröset vid Stureholms våtmark.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, April 04, 2019 at 20:45:45 (CEST)

4/4 14.30 . Rössjön, utloppet till Rössjöholmsån vid bron intill gamla kvarnen. Ett par storlommar i viken utanför, på nära håll i solskenet. Att en havsörn passerade ovanför samtidigt höjde upp det hela ännu mera! Medobs. Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, April 04, 2019 at 15:19:48 (CEST)

Torsdag 4 april, 10:50: Brandkronad kungsfågel, två ex. Öresundsparken, Helsingborg.
Göran Arbstedt
Helsingborg , - Thursday, April 04, 2019 at 10:56:08 (CEST)

3 april. Sträckbevakning vid campingklubben i Domsten under fm . Bra fart på ejder första timmen ca 1000 och bland dessa en hane praktejder str so. Även glest sträck med änder som skedand, bläsand, kricka, stjärtand, sjöorre. Bland rovfåglar som sträckte no noterades glada 3, fiskgjuse 2, brun kärrhök 2, havsörn 1. Årets första fisktärna mot so och en ägretthäger som drog mot Danmark fick avsluta dagen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, April 04, 2019 at 08:25:29 (CEST)

3 april. Domsten vid campingstugorna. Kl. 14.45. Från Själland sträckte en svart stork in på relativt hög höjd och efter några skruvar fortsatte den åt NO. På samma datum sågs svart stork på samma plats också år 2014 och 2016. En halvtimme senare kom en ensam trana som även denna flög vidare mot NO.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, April 04, 2019 at 07:30:18 (CEST)

3 april: 5 stycken gransångare i Skillingeskogen vid Munka Ljungby, knipa vid lilla dammen, helt orädd trots bara 20 meters avstånd.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, April 03, 2019 at 22:03:38 (CEST)

3/4 En snabb em runda på Örby ängar gav några rastande rödvingetrastar, sjungande talrastar och gransångare, sädesärla. Härligt att se en fin brun kärrhökshane kretsa lågt över skjutbanan.
Liselotte Andersson
Råå, - Wednesday, April 03, 2019 at 21:09:31 (CEST)

Onsd 3 april Stureholm. Kricka 10-15, Knipa 2, Vigg, Varfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, April 03, 2019 at 21:07:19 (CEST)

3/4 Viken: Årets första ladusvala passerade Fortet.
Mikael Sunesson
Viken , - Wednesday, April 03, 2019 at 17:17:24 (CEST)

2 april. Kvällskoll vid Domsten. 2 insträckande fiskgjusar medan 8 tranor länge och väl kämpade över Danmark och var ute och vände några gånger över Öresund men vände åter igen. Dock kom en ensam trana och sträckte in. Minimal rörelse på ejder dessvärre.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 03, 2019 at 10:57:11 (CEST)

2 april En kvällsrunda i Grevie backar, i första hand för att kolla in backsipporna men en del fågel sågs också i snålblåsten. Gröngöling, spillkråka o större hackspett, hämpling, gulsparv, glädjande många sjungande grönfinkar, steglits, rastande flockar av rödvingetrastar, nyanlända bofinkar, gott om nyanlända gransångare o järnsparvar i vindskyddade gläntor, rödstjärt, entita, ängspiplärka, glada och ormvråk m fl. Men var finns stararna? Inte en enda sågs i hagmarkerna/på åkrarna och så har det varit på de flesta platser jag rört mig på de senaste veckorna.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, April 03, 2019 at 08:22:17 (CEST)

1 april: bläs- och vitkindade gäss, snatter-, bläsänder och krickor, rödbenor och storspovar skådades av många KOFare på årets första måndagsexkursion. Läs mer och se bilder här.

Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin
Anna-Lena, Lars o Thomas
- Tuesday, April 02, 2019 at 17:15:39 (CEST)

Må 1 april; Ingelsträde. Åtta tysta, lågt flygande, tranor sträckte norrut i skymningen vid 20.30-tiden
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 01, 2019 at 20:33:10 (CEST)

1 april: Halvtimmesbesök mellan 10.45-11.15 på betongbryggan vid Sandön. Skärfläcka, rödbena, strandskata, trutar och måsar och efter en stund dök det upp sträckande ormvråkar på hög höjd. Räknade till ca 35- 40 st på 10 minuter. Sen var jag tvungen att bege mig hem - kanske fortsatte sträcket?
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, April 01, 2019 at 18:49:37 (CEST)

1/4 Domsten. Årets första aprildag. En grönfärgad silltrut (rasen fuscus). Fågeln har tidigare observerats vid Luhrsjön.
Christel Hellman
Helsingborg, - Monday, April 01, 2019 at 09:58:01 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Kontakta KOF