Observationer augusti 2019

31.8 Utvälinge. Ett 70-tal bivråkar sträckte förbi strax öster om byn under eftermiddagen. Två unga lärkfalkar har de senaste dagarna jagat sländor över sjöängen på östra sidan av Vegeås nedre lopp. Men ingen aftonfalk här.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 01, 2019 at 08:17:53 (CEST)

Lördag 31 aug. Liten rovfågelrunda mellan 16 och 17. Öster om Höghult 3 juv aftonfalkar tillsammans. Satt på kraftledningsstolpar men drog sedan österut I området också 4 brun kärrhök, 3 tornfalk, 2 bivråk och 1 röd glada. Göran och Lena Hansson, Rekekroken.
Göran Hansson
Jonstorp, - Saturday, August 31, 2019 at 17:46:57 (CEST)

F 30/8. Under förmiddagen omkring kl 10.30, sågs två unga aftonfalkar jaga sländor på ganska hög höjd över Farhultsviken. En av dem satte sig sedan tillfälligt på fågeltornet, till irritation för två tornfalkar. Aftonfalken jagade även kortvarigt över ängen i närheten av fågeltornet, men tappades ur sikte mot söder kort därpå. Senare, vid 13-tiden sågs två unga lärkfalkar jaga på liknande sätt över Klören. I vasskanten i Farhultsviken sågs kortvarigt en vattenrall, en rörhöna samt minst fem enkelbeckasiner vid 09-tiden. En gökhane passerade västerut över stugorna i Farhult c kl 12.00.
Anders Lindén
Ängelholm, - Saturday, August 31, 2019 at 00:36:55 (CEST)

Fre 30 aug. Svedberga. Afton med aftonfalk. På trådarna som löper i öst-väst satt minst 5 unga aftonfalkar. Passa på att se dessa praliner. Åk ut en kväll i helgen. Parkera vid vägkanten vid Katthotellet. Säkert finns där någon skådare som kan hjälpa och bjuda på tubtitt. - Som ikväll, tack Bengt A m hustru för läckra obsar på aftonfalkarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 30, 2019 at 20:37:51 (CEST)

30 aug. På morgonen vid 7-tiden satt 2 unga aftonfalkar på ledningar vid Höghults mosse. En stund senare sågs en falk jaga sländor vid märgelgraven norr om stora ladan vid Svedberga. Fick tyvärr inte riktigt kläm på den i motljuset. Över nejden flera glador och brunhökar som födosökte.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, August 30, 2019 at 14:23:26 (CEST)

Torsd 29/8. Vid 10-12 tiden sågs två-tre unga aftonfalkar jagande och uppehållande sig i området från järnvägen väster om Rögle gods till kraftledningen en bit söder om Stureholms gods. Där fanns också två tornfalkar, flera glador o några få bruna kärrhökar, samtliga emellanåt i oroväckande närhet av vindkraftverken. Vid 1240 tiden sågs en sländjagande ung aftonfalk över Görslövsåns mynning och den drog sedan lågt över vassarna västerut o försvann. En ung lärkfalk drog på andra hållet kort efteråt. Något senare sågs en adult lärkfalk med skadad stjärt vid Tånga gård.
Anders Lindén
Ängelholm, - Friday, August 30, 2019 at 00:28:51 (CEST)

29 aug. Kvällstur på Ängelholmsslätten och även där en hel del rovfågel. Längs Werjes ängaväg en stationär ung aftonfalk och sex tornfalkar. Tio brun kärrhökar samlades på åker innan de flög vidare till förmodad gemensam övernattningsplats. Dessutom några röda glador, fyra skogsduvor och flera buskskvättor. Vid Brandsvig en lärkfalk. Medobsade gjorde bl a Bengt Nilsson, Gånarp.
Henrik Johansson
- Thursday, August 29, 2019 at 21:55:24 (CEST)

29 augusti. Eftermiddagsskådning vid Svedberga-Tursköp-Västraby. Invasion av unga aftonfalkar i hela södra Sverige. Rapporter från flera håll. Idag såg jag, Lars Forsen o Bengt Lundgren två men troligen tre unga aftonfalkar tillsammans med två tornfalkar på en åker vid Tursköp. Det verkade som tornfalkarna attackerade aftonfalkarna, vet ej varför, kanske för att ta deras mat. Gott om sländor i området som aftonfalkarna jagar. Mycket rovfåglar i luften, många brunhökar, ormvråkar o glador som flyger inne bland vindkraftverken, liksom en ad havsörn. Idag plöjde o harvade dom på åkrarna med påföljd många glador. Skulle inte verken stannas då? Så är ialla fall inte fallet. Detta är en slaktplats för många rovfåglar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, August 29, 2019 at 17:00:22 (CEST)

29/8 Berchshill. En handfull glador som vanligt, på telefonstolparna, cirka 300 starar, en gulärla och en flock på 10 rapphöns i stubbåkern efter majsfälten innan husen.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, August 29, 2019 at 15:50:21 (CEST)

28 aug: fantastisk varm sensommarkväll! Två gamla tända stallyktor vid dammen, husets fladdermöss jagande mygg någon meter över huvudet - vilket är det minsta man kan kräva efter alla fekalier på vinden - och kvällens sista fågel blev kattugglan, som dessutom fick svar av en annan kattuggla cirka en kilometer iväg. Inga spår efter ungar i år heller,tyvärr.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, August 28, 2019 at 21:56:43 (CEST)

27 aug: Stureholm på förmiddagen - rovfågelsträcket börjar komma igång. På en knapp timme över 30 ormvråkar, minst 4 bivråkar, 5 sparvhökar och några tornfalkar och glador på väg mot sydväst.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, August 27, 2019 at 15:54:11 (CEST)

27 augusti Kullens fyr. Ute på spetsen satt en storlabb och gjorde sig morgonfin, ett annat exemplar drog ner i Sundet. En ung toppskarv satt och vilade sig en bit bort. En gammal havssula passerade och två sillgrisslor födosökte i väster. Allt kontrollerat av en ung pilgrimsfalk och ett knappt femtiotal gamla silltrutar. Vem har sagt att det är svinkallt att titta på havsfågel. För övrigt var morgonsträcket magert.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Tuesday, August 27, 2019 at 14:47:28 (CEST)

27 augusti. Två timmars (6.15 - 8.15) spaning vid Ören, Svanebäck. Bland rastande fåglar kan nämnas 9 kärrsnäppor och lika många större strandpipare, 1 svartsnäppa, 5 drillsnäppor, 59 ad havstrutar, ca 300 starar, 4 skedänder och, mest överraskande, 1 prutgås. Förbisträckande var bl a en fiskgjuse och en sparvhökshona samt drygt 450 gulärlor. Märkligt nog noterades inga trädpiplärkor
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, August 27, 2019 at 10:15:02 (CEST)

26 aug. Kväll vid Sandön. Förutom många badande även en del fågel såsom, ägretthäger 1, kungsfiskare 1, gott om kärr- och kustsnäppor, spovsnäppa 6 och sandlöpare 1. Bland trutarna kunde 1 ung silltrut samt 2 kaspiska trutar vaskas fram.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 27, 2019 at 09:34:15 (CEST)

26 augusti: Sandön och Klörensidan, på morgonen. Stort antal vadare, framför allt större strandpipare (drygt ett 50-tal), kustsnäppa (ett 70-tal), kärrsnäppa (ett 30-tal) och tofsvipa (ca 180). Därutöver en utfärgad myrspov, två kustpipare (en ung och en gammal), småsnäppa 2, spovsnäppa 1, rödbena 2. Gluttsnäppa hördes.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, August 26, 2019 at 13:02:19 (CEST)

25/8 Gick ut i trädgården vid 17-tiden och upptäckte ett vråksträck på hög höjd i nord-syd riktning. Gick knappt att se utan handkikaren. Hade säkert passerat en del när jag upptäckte det men hann se närmare 50. Bör väl vara Bivråk vid denna tiden. Strax efter 2 Fiskgjusar i samma stråk.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Monday, August 26, 2019 at 07:41:35 (CEST)

Ängelsbäck, Bjäre, 25/8. Otroligt nog lever fortfarande den vita ormvråken. En gård i området har numera fått namn efter denna vackra fågel.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, August 25, 2019 at 18:15:27 (CEST)

Lörd. 24/8. Knappt mittsunds utanför Höganäs: 2 gamla tobisgrisslor, ung sillgrissla och ett 10-tal havssulor. Har dessutom aldrig tidigare sett så många tumlare. Vi hade tre alldeles invid båten och ytterligare ett 15 tal inom synhåll..
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, August 24, 2019 at 22:26:33 (CEST)

24 augusti vid Filbornaskolan, Helsingborg. Ett obekant läte visade sig komma från en undulat som höll till runt skolans huvudentré. Gul variant.
Olof Strand
Mörarp, - Saturday, August 24, 2019 at 15:14:34 (CEST)

23 augusti: Vejbystrand mot St Hult: 45 kustsnäppa, 3 roskarl, 2 myrspov, 3 kärrsnäppa, 1 drillsnäppa, 5 bläsand.
Sven-Olof Linner
Växjö, - Friday, August 23, 2019 at 20:50:48 (CEST)

23 aug eftermiddag, Stora Hult strand: kustsnäppa 42, myrspov 8, roskarl 2 juv, kenska tärnor 20.
Lars Karlsson
Bjuv, - Friday, August 23, 2019 at 20:27:09 (CEST)

21 augusti om aftonen: en ägretthäger kom sträckande in över Sandön (samma som tidigare i veckan?) men landade aldrig. På revlarna myrspovar, kustpipare, kustsnäppor, 3 unga mindre strandpipare och lika många kärrsnäppor. Dessutom smådopping, stjärtand och kungsfiskare. Skäggmesar och många sädesärlor som gick till nattkvist i vassen. 4 silltrutar på Själrönnen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, August 22, 2019 at 00:15:43 (CEST)

21 augusti. Besökte Krapperup för att lyssna och spana på fladdermöss. Mest högljudda var dock ett par kattugglor, som uppvisade en enorm mångfald av olika ljud. Även en tredje kattuggla sågs, kanske en årsunge? Vad beträffar fladdermössen noterades talrika dvärgpipistreller fr o m niotiden. Tjugo minuter senare sågs de första vattenfladdermössen jaga över guldfiskdammen
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, August 21, 2019 at 22:56:57 (CEST)

Tisd. 20/8. Vid tisdagens kvällsregatta utanför Höganäs rundade 1 storlabb vår båt på nära håll och försvann sedan norrut.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, August 20, 2019 at 21:36:11 (CEST)

19/8 Kvällens måndagsexkursion till Sandön lockade 53 deltagare, vilket var fantastiskt med tanke på att regnet öste ner strax innan exkursionen. Men regnet upphörde och blev till sol från klar himmel och så gott som alldeles stilla. Det första vi fick syn på när vi kom fram var en Ägretthäger som satt i ett träd. Den flög ner och började födosöka i vasskanten och bjöd på rika tillfällen till fotografering. Ute på revlarna utanför Sandön rastade många vadare. Några Kustpipare, en flock Kustsnäppor, en Sandlöpare, några Kärrsnäppor, några Större strandpipare, två Gluttsnäppor, ca 20 Myrspovar och ca 50 Storspovar. En fiskgjuse flög över oss liksom en Sparvhök. En kungsfiskare pilade fram och tillbaka över bryggan. I vassen hördes och sågs flera Skäggmesar. Stora starflockar drog förbi ca tiotusen sammanlagt. Sammantaget en fin kväll med mycket fågel. Se bilder här.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, August 19, 2019 at 21:55:19 (CEST)

19 augusti, Mistluren Kullaberg. Trots en svag-måttlig SSV vind gick jag ner till Mistluren och blev positivt överraskad! Under ett par timmar sågs bl.a. 45 str Kustpipare, 79 myrspovar, 57 kustsnäppor, 105 silltrutar, 6 havssulor och 4 storlabbar mot söder.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Monday, August 19, 2019 at 20:17:52 (CEST)

19 aug Lite info från Stenbänken. Sporadisk bevakning av höststräcket har så här långt gett: Rovfåglar: fiskgjuse 1, brun kärrhök 3, sparvhök 10, lärkfalk 1 och tornfalk 2. Tornseglarna har sträckt med 2.950 ex. Backsvala är den art som dominerat sträcket bland svalorna. 280 ex har noterats. Även enstaka ladu-och hussvalor har passerat. Men det ser illa ut för hussvalan! Gulärla och trädpiplärka har sträckt ytterst sparsamt. Stare, däremot, ganska bra. 2.280 ex har räknats. Bland övriga arter: Enkelbeckasin 2, strandskata 2, gråhäger 2, skogsduva 9 och hämpling 12.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, August 19, 2019 at 14:19:39 (CEST)

19 aug Fredriksdal Museer o Trädgårdar. Återbesök 11:30-12:30. Sparsamt med fågel, men två jagande sparvhökar (hona och hane) livade upp. Hanen ägnade sig åt småfågeljakt och sågs försvinna in bland träd och buskar. Honan, däremot, hade den "dåliga" smaken att ge sig på en skata ute på ett öppet fält. Hon lyckades inte slå skatan och fick som straff att själv bli jagad av det tilltänkta bytet plus ytterligare två skator och tre kajor. Ett par råkor som också födosökte på fältet, stod bara och tittade på. Hur det slutade vet jag inte. Hela följet försvann in bland träden i skogsbetesmarken.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, August 19, 2019 at 13:50:38 (CEST)

18 aug. Morgontimmar vid Sandön. I åmynningen en ägretthäger och kungsfiskare samt på Klörensidan en utter som framgångsrikt fick tag på en rejäl fisk som den förtärde under rikligt plask. Ute på ön gott om kustsnäppor och en ensam ad sandlöpare. Igår hittade Olof Strand en ung toppskarv på Själrönnen och det finns väl goda skäl att anta att det var samma fågel som sågs även idag. Toppskarv i Helsingborgs kommun är blytungt och det är blott det andra fyndet! Rimligen kommer arten att öka även i inre Skälderviken i takt med häckningsframgångarna på Hallands Väderö.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 18, 2019 at 17:05:15 (CEST)

St Hults strand-Lervik-Grytskären 18/8. Fin blandning vadare, 15 arter. Bl a 40 kustsnäppor, två roskarlar, två skärfläckor och en vardera av kustpipare och myrspov. I övrigt en ung tobisgrissla, en gråhakedopping och ute på yttre Grytskär minst nio toppskarvar. Totalt ca 35 kentska tärnor längs kusten här.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, August 18, 2019 at 16:32:15 (CEST)

17 aug: första rapporten som nyinflyttade: Lena och jag besökte Sandön vid 15-tiden. Fint med vadare, bl.a. ca 65 kustsnäppor, 3 myrspovar, 2 sandlöpare, 1 spovsnäppa, 1 kustpipare. Och så 1 ägretthäger vid åmynningen.
Göran Hansson
Jonstorp, - Saturday, August 17, 2019 at 16:02:29 (CEST)

16 augusti. Var nere på strandängen vid Glimminge plantering främst för att inspektera de kentska tärnorna. Dessvärre var där endast drygt 25 stycken denna afton. Hade hoppats på fler, men en del hördes utifrån viken. Satt en stund vid "lagunen". Några gluttsnäppor noterades, i övrigt rätt magert, men en tidig stenfalk kom förbi.
Mats Ljunggren
- Friday, August 16, 2019 at 21:35:33 (CEST)

16 Augusti: Svart stork passerade över Änglaberga norrut. Ivrigt attackerad av en ormvråk.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Friday, August 16, 2019 at 17:57:39 (CEST)

15 augusti: myrsnäppa och 15 kärrsnäppor, 2 myrspovar och 6 kustpipare, ca 30 kustsnäppor när Studiefrämjandets fågelcirkel betvingade regnet i Farhultsviken på kvällen. Skäggmesar hördes från vassen, 3 busiga vattenrallar kom utrusande och bruna kärrhökarna övningsflög.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, August 15, 2019 at 23:35:25 (CEST)

Kattuggla 6/8 2019 23:20. Kattuggla 14/8 2019 23:40. Buskeröd, Höganäs
Henrik Johansson
Buskeröd, - Wednesday, August 14, 2019 at 23:47:55 (CEST)

12 aug. Måndagsexk Stureholm. En kvinno- o mansstark skara - knappt så parkeringen kunde härbärgera alla... fick se rovfåglar, vadare och lite annat. Referat kan du läsa här.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, August 13, 2019 at 13:56:15 (CEST)

12 augusti. Skådning efter havsfågel vid spetsen av Kullaberg under förmiddagen. Frisk vind från sydväst. Magert resultat, då endast en kustlabb (ljus morf) och en storlabb passerade på hyfsat nära håll, samt totalt 14 havssulor av varierande ålder. Av vadare sträckte 3 myrspovar, 2 kustpipare, 3 ljunpipare och 2 strandskator förbi. Medobs Lars Göte Nilsson, som tidigare på morgonen haft en storlabb och en misstänkt medelhavstrut förbisträckande.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, August 13, 2019 at 09:41:12 (CEST)

Troligtvis en honfärgad ängshök över åkrarna mellan Tursköp och Västraby. Dåliga bilder finns på Artportalen. /Rasmus
Rasmus Henriksson
Ängelhom, - Monday, August 12, 2019 at 21:31:56 (CEST)

11 augusti: spännande vadarsträck i den starka sydvästvinden vid Rålehamn (på Bjäre mellan Torekov och Hovs hallar). Mellan kl 6.45-11.30 passerade bla 83 strandskator, 21 kustpipare, 23 ljungpipare, 12 småspovar, 3 roskarlar, 26 större strandpipare, 15 kärrsnäppor, 3 kustsnäppor och 1 brushane. Dessutom 1 storlabb och 4 adulta havssulor. På Tjällran rastade en 1K toppskarv bland alla storskarvar. Mycket vadare i tångkanten mellan Stora Hult och Vejbystrand också, här rastade 5 spov-, 10 kärr-, 8 kust- och 2 svartsnäppor samt 40 ljungpipare.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Sunday, August 11, 2019 at 16:02:01 (CEST)

11/8 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Skälderviken Rönnen: Grågås 1200, Vitkindad gås 800, Gravand 3, Kricka 50, Skedand 4, Knipa 30, Småskrake 20, Storskrak 20, Sparvhök 1, Havsörn 1, Mindre Strandpipare 9, Tofsvipa 30 Mosnäppa 2, Enkelbeckasin 1, Storspov 2, Skogssnäppa 2, Grönbena 3, Drillsnäppa 2, Kentsk tärna 2. Farhult bra med vadare: Strandskata 3, Större strandpipare 16, Kustpipare 1, Kustsnäppa 29, Sandlöpare 3, Småsnäppa 1, Spovsnäppa 4, Kärrsnäppa 15, Storspov 12, Rödbena 4, Gluttsnäppa 2, Grönbena 2, Fisktärna 2. Sandön: Kanadagås 22, Havsörn 2, Fiskgjuse 2, Brun kärrhök 2, Strandskata 11, Större strandpipare 3, Ljungpipare 1, Kustpipare 3, Kärrsnäppa 2, Kustsnäppa 27, Gluttsnäppa 1. Vi hade 19 arter vadare på turen.
Miikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 11, 2019 at 15:46:32 (CEST)

10 augusti: väderomslaget på lördagen förde med sig att antalet vadare på de blottade stränderna vid Farhultsviken blev riktigt många – vadarflockar kom till/sträckte iväg hela förmiddagen. I dessa bla 2 sandlöpare, 3 spov-, 25 kärr-, 30 kust- och 2 svartsnäppor, 1 skärfläcka, 1 myrspov, 2 unga mindre strandpipare, 2 ljung- och 7 kustpipare. Två olika pilgrimsfalkar flög förbi och i vassen hördes skäggmesar. På morgonen 1 skräntärna, 2 snatteränder och 3 skedänder vid Sandön.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Sunday, August 11, 2019 at 15:39:26 (CEST)

7 augusti: 2 skräntärnor, lika många kungsfiskare, skäggmesar, 10 kustsnäppor och en myrspov vid Sandön på morgonen. I Farhult fina förutsättningar för vadare med blottlagda stränder men få vadare verkade ha fattat det; tre svartsnäppor, två skogssnäppor, tre kärrsnäppor, en skärfläcka och 8 kustsnäppor fanns på plats. Två lärkfalkar jagade frenetiskt bort en (i deras tycke) alltför närgången röd glada. En smalnäbbad simsnäppa och några brushanar i Stureholms våtmark och vid Bräcke mölla norr om Nyhamnsläge var både de rödgula höfjärilarna och en ljusgul höfjäril kvar (har setts på ett lusern- och klöverfält under några dagar). Medobservatörer Jörgen Andersson, Kalle Nilsson och Kjell-Åke Hall.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, August 07, 2019 at 16:58:48 (CEST)

7 Augusti. Stureholms våtmark. 1 st Smalnäbbad Simsnäppa, 1 st Forsärla, 1st Skogssnäppa, flera Grönbenor, Mindre strandpipare, Enkelbeckasiner och Brushanar. Medobservatör Bengt Niklasson.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Wednesday, August 07, 2019 at 14:07:31 (CEST)

5 augusti: de drygt 30 KOFare som kommit till måndagsexkursionen i Hasslarp fick bla njuta av mosnäppa, grönbenor och skogssnäppor, små- och gråhakedoppingar med ungar samt sjungande rör- och gräshoppsångare. Läs mer och se bilder här.
Programgruppen
KOF, - Tuesday, August 06, 2019 at 22:00:05 (CEST)

5 augusti, klockan ca 21.00 En flock på 25-30 Vita storkar drog in över Mölle by ikväll. Cirklade runt för att sedan segla österut. Ett antal landade på taknocken till ett hus på Gylleröd och satt på linje för övernattning, vid mörkrets inbrott.
Lars Unger
Mölle, - Monday, August 05, 2019 at 23:59:53 (CEST)

Må 5 aug, Ingelsträde våtmark. Ormvråk 1, två rastande tranor, häger 4, flockar av vipor och stare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, August 05, 2019 at 22:27:05 (CEST)

3-4 aug. Skådning och ringmärkning vid Hasslarps dammar under helgen. Väldigt mycket småfågel i området så här års, både art- och antalsmässigt. Totalt över 350 märkta av 25 arter, bl a trevliga arter såsom göktyta, svart rödstjärt och gräshoppsångare. Talrikaste art kärrsångare med över 100 märkta! Intressant och kanske lite oväntat att flera arter fortfarande är fullt igång med andra- och tredjekullar. Mer om märkningen finns på ringmärkningssidan.
Henrik Johansson
- Monday, August 05, 2019 at 15:19:17 (CEST)

Fre 2 aug. Christinelund: 3-4 lärkfalkar, minst två ungfåglar, tumlade runt i luften runt backarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 02, 2019 at 18:21:15 (CEST)

2 augusti: ganska mycke vadare (dessutom på behagligt avstånd) vid Stureholm även på eftermiddagen: fyra mosnäppor, två mindre strandpipare, tre brushanar, två skogssnäppor, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner. En lärkfalk och en brun kärrhökshona passerade över. En av ekarna vid parkeringen savade och hade lockat till sig massor av amiraler och bland dem två sälgskimmerfjärilar, en sorgmantel och tre eksnabbvingar. Tidigare, vid lunchtid: tre skräntärnor, en svartsnäppa och fyra brushanar vid Sandön.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, August 02, 2019 at 18:07:18 (CEST)

2/8 Rönnen: Grågås 1200, Vitkindad gås 130, Knipa 12, Kustpipare 1, Mindre Strandpipare 2, Storspov 6, Grönbena 7, Gluttsnäppa 2, Enkelbeckasin 3, Stare 500. Mycket småfågel i buskarna vid promenaden från parkeringen vid gården: Törnsångare, Ärtsångare, Härmsångare, Lövsångare, Gransångare, Rödstjärt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, August 02, 2019 at 12:03:49 (CEST)

1/8.Morgonskådning, Stureholms våtmark: Knölsvan 1par 3juv, Grågås 2, Skedand 1, Kricka 9, Gräsand 16, Mindre Strandpipare 1, Grönbena 16, Skogssnäppa 2, Drillsnäppa 1, Tofsvipa 45, Enkelbeckasin 6, Nötskrika 2, Större hackspett 1, Korp 4, Tornseglare 7, Hussvala 15, Sädesärla 15, Gransångare 2, Steglits 3, Gulsparv 4, Stenknäck 1. Hasslarps dammar: Brunand 1, Skedand 1, Smådopping 1, Sothöna 45, Grönbena 12, Tornseglare 18.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, August 01, 2019 at 18:26:24 (CEST)

1/8 Morgon o förmiddag i behaglig temperatur. Kollade fågel vid Rönnen. Dessa jävla hundägare som inte kan ta upp efter sina hundar. Trampade i en hundskit. Trots detta en bra dag. Vid lilla viken bla flera grönbenor, 2 myrsnäppor, 2 småsnäppor, 2 mosnäppor. Ett flertal kärrsnäppor, 2-3 mindre strandpipare. Utanför piren på Rönnen 1 ung tobisgrissla. En gök flög över. Trevlig dag med flera medobsare ffa Kalle Nilsson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, August 01, 2019 at 14:47:33 (CEST)

1 augusti: två duellerande skogsduvor hörs på sydsidan av Söderåsen mot Jordberga.
Martin Persson
Jordberga, Billesholm, - Thursday, August 01, 2019 at 09:32:44 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!