Observationer februari 2019

28/2. Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Ugglekväll med Ulrik. Vi träffades på parkeringen Svedberga. Väldigt fin kväll stjärnklart och stilla.Vi gick en slinga i skogen och Ulrik lockade regelbundet.Efter en stund hörde vi 2 ropande individer.Kattuggla. Vi tackar Ulrik för en trevlig och lärorik tur.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, February 28, 2019 at 22:20:20 (CET)

28/2 En dag med mina kopmpisar Alf Petersson o Paul Erik jönsson.Vi körde till Högalte knall o gick en slinga där på 2,3 km.Fin skog med tall gran o blandskog.Här såg vi entita,talltita.spillkråka,o st hackspett.En fantastiskt slinga att gå på 2,3 km vacker skog.Vifortsatte sen till Klarningen där vi såg minst 12 spetbergsgäss ca 300 bläsgäss o minst 2 sädgäss.På hemvägen tranor som ropade o hökugglan vid Hulrugered En solig o trevlig dag
Kjell -Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 28, 2019 at 18:23:31 (CET)

28 februari: deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade på förmiddagen mellan Årnacke hamn och Rönnen och såg bla ca 40 snösparvar, en större strandpipare, starar, vipor, strandskator, sånglärkor, gravänder, två snatteränder, en alfågel och fyra sjöorrar.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, February 28, 2019 at 17:08:31 (CET)

25 februari: Berchhill. Den andra gladan blev efter närmare granskning en ung röd tyvärr
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, February 28, 2019 at 14:15:01 (CET)

28 feb 10:00 - 11:30 Stenbänken. C:a 1.600 ejdrar, 6 knipor och 4 småskrakar rastade inom synhåll från Landborgen vid Stenbänken. Dessutom sträckte 13 ormvråkar in över Pålsjö skog.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Thursday, February 28, 2019 at 12:17:35 (CET)

25 februari. Den bruna gladan som fanns vid Berchhill fotograferades av mig och när jag i efterhand kollar bilderna är det på flera foton 2 individer, båda 2K-fåglar. Bilderna ligger ute på artportalen.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, February 28, 2019 at 11:35:07 (CET)

27 februari. Vikingstrand, Hbg: Idogt spanande efter "pralinen" (praktejder) i Öresund, men inget napp. Räknade ejdrarna till 1450, bland dem sjöorre 5 och skäggdopping 3. Hittarps rev: säkert 1000-talet fler ejdrar här. Hopplöst att söka praktejder då vinden tagit i och dessutom soldis. Större strandpipare 3, sträckte norrut efter ett kort stopp på revet, där också ett 10- tal snösparvar rastade. Svedberga ängar: två flockar av sångsvan rastande 165+60. Stureholms våtmark: bl.a. spetsbergsgås 3, bläsgås ca 110, snatterand 1, kricka 12, sångsvan 65, tornfalk 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, February 27, 2019 at 22:35:32 (CET)

27 februari. Strandskateparet är tillbaka på sin häckningsplats på Kullagymnasiets tak - rekordtidigt (tidigare rekord: 4 mars 2016)! Precis utanför ICA Kvantums entré ryttlade den gamla vanliga fjällvråken strax efter solens nedgång. Kanske drar den snart norrut efter sin tredje vinter vid ICA-Friskis&Svettis.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, February 27, 2019 at 19:40:55 (CET)

27 feb ca kl 14. Vid Stureholm våtmark överflygande Större skrikörn.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Wednesday, February 27, 2019 at 16:51:58 (CET)

26 februari. Många anser-gäss på maderna nedför Tomarps kungsgård på sena eftermiddagen: 7 spetsbergsgäss (3 i Åstorps kommun, 4 i Klippans - gränsen går mitt i Rönneå…), 9 tundrasädgäss, 45 bläsgäss och ca 120 grågäss. Många vipor och några starar. Tidigare på eftermiddagen bruna gladan samt en ung havsörn mellan Berchshill och Höja våtmark och en honfärgad blå kärrhök vid Sånna.
Kent Ivarsson, Per Muhr och Thomas Wallin
Klippan/Ängelholm, - Wednesday, February 27, 2019 at 16:27:35 (CET)

26/2 ca. 15.30 Pilgrimsfalk som dansade runt med ett entourage av kajor och kråkor väster om Ekebo, lite överraskande.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Tuesday, February 26, 2019 at 22:42:28 (CET)

26 februari Tostarpsvägen (grusvägen från Mineralgatan till Kropps våtmark). En svart rödstjärt hane satt på en viltstängselstolpe.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, February 26, 2019 at 19:17:24 (CET)

25 februari: strömstarar, forsärlehona, 25 stenknäckar och 50 grönsiskor längs Rössjöholmsån (nedanför kyrkan) i Munka Ljungby. Vid Berchshill var bruna gladan kvar, idag tillsammans med ca tio röda släktingar och tre skogsduvor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, February 25, 2019 at 18:29:24 (CET)

24 februari. Några timmars vandring i Sinarpsdalen, inte mycket till obsboken men forsärlan hade kommit till bäcken nedan Lindegrens och en skogsduva sjöng i västra delen. I övrigt bland annat 1 duvhökshona, 1 spillkråka, 1 större hackspett, 1 entita och några enstaka gulsparvar, gråsiskor och grönsiskor. Härligt med några sjungande koltrastar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2019 at 20:32:47 (CET)

23 februari Promenad Bälteberga-Ottarp i Rånns dalgång. Ganska sparsamt fågelliv, den intressantaste obsen var nog 22 rastande skogsduvor. I övrigt bland annat 1 smådopping, 4 rödglador, 1 spillkråka, 3 större hackspettar, 4 stjärtmesar och 13 gulsparvar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2019 at 20:27:56 (CET)

24 feb. En trummande hona mindre hackspett nära parkeringen vid Sibirien, Kronoskogen imorse vid 9-tiden. I Rönneås dalgång betydligt sämre med fågel än föregående helg. Ad pilgrimsfalk vid Ugglarps broar och fortfarande några hundra tofsvipor nära Starby. Brun glada kvar i området, idag stationär tillsammans med ett tiotal röda samt några ormvråkar intill Berchshills gods.
Henrik Johansson
- Sunday, February 24, 2019 at 19:11:21 (CET)

24 februari: kändes som en handfull, de är så rörliga, men åtmintone två tofsmesar strax väster om fågelmatningen i Sibirien vid middagstid. Bland de vanliga mesarna också två svartmesar plus två större hackspettar. På vägen ner till roddklubben visade sparvugglan upp sig nära och fint för mig och nägra fotografer.
Hans Petersson
Viken, - Sunday, February 24, 2019 at 16:49:53 (CET)

24/2 I hopp om den unga praktejder-hanen som sågs vid Domsten igår var vi några som spanade igenom pärlbandet med ejdrar mellan Domsten-Hittarp. Ingen praktejder vad vi kunde se men trevligt med många ejdrar i sundet, ca 4400 stycken fick jag det till.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2019 at 15:48:20 (CET)

24/2 En tur till Klarningen gav årets första skogssnäppa. Dessutom en havsörn ett femtiotal krickor o åtta bläsänder. Många grågäss o däribland fem bläsgäss. En stor flock vipor drog över. Vid Reningsverksvägen i Ängelholm var sparvugglan kvar. En kungsfiskare hördes dra förbi
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, February 24, 2019 at 13:40:40 (CET)

24/2 Kollebäckstorp : en ensam trana förgyllde morgonen genom att dra rakt norrut över huset. Första i år!
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Sunday, February 24, 2019 at 12:28:42 (CET)

23 februari, våtmarken mellan Tursköp och Mariedal. Havsörn 5, 4 st satt på fältet väster om våtmarken drog sedan mot NV, en satt i buskage i åkerholme öster om Mariedals gård. Övrigt röd glada, tornfalk, knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsgås, gräsand, rödhake och många sjungande sånglärkor.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2019 at 09:15:31 (CET)

23 februari, Stureholms våtmark snatterand 3 och en forsärla. Ärlan höll till i den norra dammen.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2019 at 09:02:24 (CET)

Lö 23 feb. Stureholms våtmark. Snatterand 1 par
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 24, 2019 at 08:59:51 (CET)

23/2 Fm vid flaggstången Sandön. En ung havsörn satt på Själrönnen o i vattnet utanför 4 stjärtänder, två hanar o två honor. Några tovsvipor o ca 50 storspovar. Ett tjugotal bläsgäss kom insträckande. Bra termik gjorde att sju unga havsörnar sågs samtidigt o fyra ormvtåkar seglade i det vackra vädret. Vi körde sen en örnrunda, men inga örnar syntes. Dock en blåhök vid Stureholms våtmark, två rapphöns vid Mariedal o en fjällvråk på långt håll. Tillbaka på Sandön på em sågs en tobisgrissla o ett par hundra sjöorrar utanför Klören o en ad pilgrimsfalk kom insvepande o landade på Klören. Medobs Thomas Wallin
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, February 24, 2019 at 03:23:12 (CET)

23/2: Norrebro hamn; smådopping trevlig och aktiv innan hamnen , gott om oooande ejder utanför. Att man skulle snubbla och ramla pladask i betongen ingick inte i planen - men kikaren klarade sig i alla fall. Medobs - Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, February 23, 2019 at 17:12:03 (CET)

22/2 Storskrake par i dammen utanför Rögle säteri.
Paul Ork
Helsingborg, - Friday, February 22, 2019 at 21:09:04 (CET)

22 februari: en heldag på ett soligt och vårlikt Bjäre bjöd på 170 krickor, 60 tofsvipor, en havsörn, 70 bläsgäss och fyra tundrasädgäss på Klarningen. Bland flera tusen svärtor och sjöorrar vid Stensåns mynning/Riviera hittade vi 3-400 bergänder, tre salskrakar och fyra alfåglar. Vid Norrebro en jagande duvhök och dessutom en smådopping, en salskrakehona och tre toppskarvar. Många vadare på revet i Torekov: 7 större strandpipare, 12 ljungpipare, en skärsnäppa och tre strandskator. I Väderösundet utanför tre tobisgrisslor och en tordmule. Avlutade gjorde vi innanför Grytskären där en flock med ca 150 sånglärkor sökte föda, vidare 70 tofsvipor och en toppskarv.
Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin
- Friday, February 22, 2019 at 19:20:34 (CET)

21/2. Helsingborg Kullavägen. Rundgången. En koltrasthane sjöng flitigt under morgonen. Härligt med våren.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, February 21, 2019 at 20:19:16 (CET)

Månd. 18/2 Ugglarps broar-Tranarp: Ca 430 tofsvipor, 8 ljungpipare, Sandön: Gravand ca 50, tofsvipa 40,strandskata 10, storspov 35, Rönnen: snösparv ca 30, Farhultsviken: bl.a. 1 större strandpipare (som Kaj Möller upptäckte tidigare under dagen) samt 1 ad hane pilgrimsfalk
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, February 18, 2019 at 19:37:43 (CET)

18 februari: två mindre sångsvanar kom inflygande och anslöt till 20 rastande vanliga sångsvanar, en ung kungsörn skruvade några varv och en pilgrimsfalk satte fart på ca 300 tofsvipor – allt detta under nån eftermiddagstimme på maderna nedanför Tomarps kungsgård. Flera hundra nyanlända tofsvipor även längre ner i Rönneådalen, flest vid Tranarp och Ugglarp. En brunandhane i dammen vid Stora mölla och två i Höja våtmark.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 18:04:08 (CET)

18/2 Vid Svedberga 60 vinterhämplingar o sånglärkor över allt över ängarna. Vid Sandön 43 tofsvipor o 8 strandskator. På Själrönnen en ung havsörn, en flock bläsänder. Tre skogsduvor flög över.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 13:11:32 (CET)

17 feb. Vid Hittarps rev sågs 1 par snatterand, 5 snösparvar, 2 skärpiplärkor samt en handfull gravänder. Ute på havet en långsträckt flock ejder med minst 3000 fåglar. Bland dessa 108 sjöorrar och 7 skäggdoppingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, February 18, 2019 at 10:49:33 (CET)

17/2 På åkern bredvid 9ans hål på Ängelholms golfbana spatserade en ensam trana. Fint!
Lage Hedén
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 09:25:21 (CET)

17/2 Helsingborg, dammarna väster om Alberga gård. Gråhakedopping som väntade på en partner och sothönor som bråkade. Även gravand, knipa, gräsänder, storskarv, grågäss och gråhäger.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, February 17, 2019 at 21:19:57 (CET)

16/2. Sparvugglan sågs vid reningsverksvägen Ängelholm. Fina obsar. Även spillkråka. Vid Sandön 28 Gravänder.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 17, 2019 at 20:51:56 (CET)

16 feb. Span i Rönneås dalgång mitt på dagen. Vid Ugglarps broar satt en brunglada på marken och avvaktade rätt tillfälle att knycka en bit mat från en ormvråk. Brungladan flög efter en timme upp i Pinnåns dalgång. I övrigt en hel del annat att titta på. Mycket gäss, bl a flera bläsgäss bland alla kanada-, grå- och vitkindade. Även gott om tofsvipor, minst 300 uppströms Ugglarp och ca 150 vid Starby. Två yngre havsörnar, en ung kungsörn, fem salskrakar, 9 skogsduvor och tre ljungpipare, samtliga i närheten av Starby.
Henrik Johansson
- Saturday, February 16, 2019 at 19:50:56 (CET)

Lördag 16/2 Kl:15:00, 50-tal kandagäss i Rössjön, 5 storskrakar. Lite tunn is kvar på sjön. I Västersjön, 2 storskrakar, 5 knipor. Ingen is. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Saturday, February 16, 2019 at 16:33:18 (CET)

Lörd.16/2. 10+ grader och vår i luften! Årets första cyckeltur till våtmarken i Brandsvig. Flera flockar med rastande sånglärkor och tofsvipor.Massor med grå-vitkindade- och kanadagäss.Sångsvanar och knölsvanar. Gravänder och krickor.Sträckande ormvråkar och 2 tranor (mot söder!) Nära vägen mot Tåstarp: 2 havsörnar kalasade på överkört djur.
Bengt Nilsson
Gånarp, - Saturday, February 16, 2019 at 16:25:30 (CET)

Drygt 40 steglits på besök vid fröautomaterna i trädgården idag. Dessutom "det vanliga", dvs rödhaken, talgoxe, blåmes, gråsparv, pilfink mm. Även en flock med björktrast stannade till en kort stund.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Friday, February 15, 2019 at 19:23:56 (CET)

15/2 Ranarpsstrand: Några sånglärkor drillade i skyn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Friday, February 15, 2019 at 16:59:15 (CET)

14/2 Sparvugglan kvar vid reningsverksvägen. Vi var några skådare som gick länge o kollade efter ugglan. Flera mesar o nötväckor varnade så vi kollade genom träden utan att upptäcka något. Vi upptäckte då något som rörde sig i en vattensamling nära ån. Där satt ugglan o tvättade sig o badade. Kul upplevelse. Ofta är det ju så att rovfåglar efter en måltid tvättar sig o gör sig rena. Kanske hade den ätit någon småfågel.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 14, 2019 at 17:15:13 (CET)

13 februari: tre spetsbergsgäss kom inflygande till Rönnen tillsammans med 45 bläs- och 60 vitkindade gäss. Två tofsvipor och 13 gravänder i Farhult. Vid roddklubben satt sparvugglan och spanande, en svartmes sjöng och en spillkråka flög högljutt över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, February 13, 2019 at 15:48:34 (CET)

12 feb. N.Vejby hamn berglärka 3 ex, trädlärka1 ex, gravand 6 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Tuesday, February 12, 2019 at 17:35:15 (CET)

12/2 Allerums mosse En stor flock Björktrastar som födosökte, En mindre flock starar , Tre lärkor flög över .
Aina Persson
Laröd, - Tuesday, February 12, 2019 at 13:35:22 (CET)

11 feb på fm. Örnrunda med två ad havsörnar som satt tilsammans i rishögen ute på Svedberga ängar. Vid Turköp kom en varfågel lågt med en småfågel i klorna. En ung havsörn vid Johanneshus. Vid matningen i Sibirienskogen förutom talgoxe o blåmes även nötväcka, entita, svartmes o tofsmes.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 11, 2019 at 12:51:46 (CET)

10 feb. En vattenpiplärka och fem skärpiplärkor födosökte i tången på stranden vid Farhultsbaden. Samtliga drog efter en stund bort mot Görslövsån. Nio nyanlända gravänder rastade och längre ut i viken låg en svarthakedopping. Skäggmesar hördes från vassen och en havsörn flög över.
Henrik Johansson
- Sunday, February 10, 2019 at 20:33:48 (CET)

10/2 Ranarpsstrand: bl.a. två gravänder samt en bit ut i vattnet några samlingar av ejdrar, ca 4-5 i varje.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, February 10, 2019 at 15:09:30 (CET)

10 februari: 35 medlemmar från Naturskyddsföreningen i Ängelholm såg två salskrakehanar och två havsörnar vid Sandön, flera tundrasädgäss bland många bläs-, grå-, kanada- och vitkindade gäss vid Bjärbolund/Stureholm. En havsörn över Rögle och två över Tursköp. Fem sånglärkor flög över och på Svedberga kulle sjöng nötväckan flitigt. Vid gräsmatteodlingen mellan Utvälinge och Ängelholm satt en varfågel.
Naturskyddsföreningen i Ählm / T Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 10, 2019 at 14:20:33 (CET)

9/2 Lerviks hamn, en ryttlande tornfalk öster om hamnbassängen. Mellan Grytskär och Vistorp hamn, en ensam gravand bland gräsänder och bläsänder.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, February 10, 2019 at 11:02:09 (CET)

9/2. Promenad längs Rönne å, mellan Gåsahalsen och Nyhemsbron (ung.) Kändes som vårväder och fåglarna sjöng också som om det vore vår, speciellt grönfink, rödhake, gärdsmyg och talgoxe, men även blåmes, nötväcka och entita. En hel del stenknäck, domherre och stjärtmes. Minst 2 kungsfiskare flög fram och tillbaka över ån och i ån: gråhäger, knipa, storskrake, gräsand, rörhöna, storskarv och en smådopping. I träden bredvid: ormvråk, sparvhök och kattuggla, även rätt många trädkrypare, ett par större hackspettar och en spillkråka.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, February 09, 2019 at 16:24:42 (CET)

Lö 9 feb. Söderåsen; Åvarp-Hallabäcken-Vegeådalen. Massor med vatten! Dagens huvuduppdrag, "mura fast" - med lösa stenar - en liten forsärlebox bland klipporna i inre stenbrottet. Brukar bli attraktivt! Övrigt; Ormvråk, glada, spillkråka 1, gröngöling 1, stenknäck 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 09, 2019 at 16:09:10 (CET)

6 februari. En kort runda i Knevlaskogen. Trots den lätta nederbörden hittades minst en kontinental stjärtmes och några intermediära tillsammans med vanliga nordliga stjärtmesar. En flock med björktrastar drog fram och tillbaka. Sångsvanarnas klagan hördes nerifrån Lovisefred.
Kalle Nilsson o Thomas Wallin
Höganäs, - Thursday, February 07, 2019 at 10:03:02 (CET)

3/2. Dagens skådning blev en tur till Vejbystrand. Lappsparven var kvar strax norr om hamnen. Efter en stunds letande hittades Berglärkorna Vid Stora Hults strand 3 ex. Båda arterna gav fina obsar. Sågs även Bläsand runt 100 ex, Kricka 11, Kärrsnäppa 4, Forsärla 3, Ängspiplärka 6, Rödhake 1, Gärdsmyg 1 .
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 03, 2019 at 21:33:13 (CET)

3/2. Ängelholm. Stod på en liten stig mellan båtklubben och vägkröken med hopp om att få återse sparvugglan. Här fanns gott om mesar och ett koltrastpar. Då och då varnade hannen. Efter en god stund kom ugglan lågt flygande (troligen från marken) och satte sig på en gren i ögonhöjd ca tre meter framför mig! När den tittat färdigt flög den upp i ett träd, där även andra skådare fick se den.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 03, 2019 at 17:22:20 (CET)

Sö 3 feb. Vegeholm. Storskrakepar i ån, blyg kattuggla i ruineken, sparvhök på framgångsrik koltrastjakt, ormvråk, glada, ropande gröngöling. Medobs, Totta Sandberg, Yvonne Dresler o Leif Olsson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 03, 2019 at 16:21:16 (CET)

3 feb: Lite överraskande, men inte unikt, en morkulla vid Sofiero våtmark. På tomten besök av 2 starar och 3 björktrastar, tillsammans med "vår" rödhake. I Kungshultsskogen bl.a. en svartmes och tre större hackspett..
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, February 03, 2019 at 13:05:46 (CET)

2 februari. Under dagens piplärkspromenad som inte var relaterad till Altarstensloppet sågs en vattenpiplärka vid Hittarps rev. Den födosökte i tången tillsammans med 4 skärpiplärkor och var som sig bör svår att komma nära. Längs stranden norr om parkeringen fanns ett en större samling med ängspiplärkor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, February 02, 2019 at 23:23:18 (CET)

2/2 På fm larmades det ut att det sågs en sparvuggla vid infarten till reningsverket i Ählm. Körde dit o såg den fint. Därefter en örnrunda med två juv havsörnar vid Turköp o en på marken mitt inne i vindkraftsparken i Rögle. Samtidigt kom en ung kungsörn flygande över. Körde sedan till Vejbystrand o såg lappsparven o tre berglärkor som har varit här ett slag
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, February 02, 2019 at 20:29:58 (CET)

2 februari: deltagarna i Studiefrämjandets vintercirkel vandrade mellan Dagshög och Påarps mal och noterade 15 skärsnäppor, 11 toppskarvar, 6 tobisgrisslor, 1 sillgrissla, 10 rapphöns och 1 havsörn. Vid hamnen i Vejbystrand var lappsparven kvar och i havet utanför dök 3 toppskarvar (de sistnämnda sällan rapporterade från Ängelholms kommun).
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, February 02, 2019 at 18:56:47 (CET)

Lö 2 feb. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Minst 5 glador, plus ormvråkar och korpar över Bauserödsdalen. Något kadaver på backen är nog ingen djärv gissning. Ung kungsörn över Vegeådalen. En strömstare i Hallabäcken nära utloppet vid Vege å.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 02, 2019 at 17:17:00 (CET)

2/2 Vandring mellan Grytskär och Vistorp hamn mitt på dagen: Gräsand, Bläsand, Kricka, Småskrake, Knipa, Skärpiplärka, Rödhake, Havstrut, Skrattmås, Storspov, Pilgrimsfalk samt troligen en Dvärgbeckasin som låg och tryckte i torrt gräs och som flög upp när jag bara var någon meter ifrån den.
Erik Lundvall
Förslöv, - Saturday, February 02, 2019 at 17:15:13 (CET)

2 februari. Dagens träningspass inför Altarstensloppet gick runt Mölledammarna utanför Billesholm där tillvaron förgylldes av en morkulla, ropande gröngöling och spillkråka samt en överflygande havsörn.
Olof Strand
Mörshög, - Saturday, February 02, 2019 at 13:36:46 (CET)

1/2. Efter att ha varit ute och sett de två rördrommarna som håller till i vasskanten av Rönneås norra sida mellan Flygarebron och Hamnbron (öster om Klitterhus i Ängelholm), körde jag hemåt genom Nybroskogen förbi reningsverket. Framme vid roddklubbens hus satt fem koltrastar och varnade uppe i träden, och samtidigt for upprörda mesar omkring. Orsaken var en sparvuggla som satt högt uppe i ett träd. Efter en timme drog den iväg över ån bort mot Tullakrok.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, February 01, 2019 at 19:24:05 (CET)

1/2. På väg hem från jobb, mellan Kropp och Hjortshög: en liten bit från vägen ut mot åkermark flög en varfågel på väg mot nya jaktmarker.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, February 01, 2019 at 18:52:03 (CET)

1 februari, en kungsfiskare vid Oderbäckens utlopp i Farhultsviken.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Friday, February 01, 2019 at 16:22:47 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Kontakta KOF