Observationer januari 2019

30 januari: under bryggan på Sandön simmade (!!!) en vattenrall på eftermiddagen – kom från ön och tog sig inåt land genom att ömsom gå på brofundamenten och ömsom simma mellan dem… Dessutom en brunandhane, en sothöna, 250 sjöorrar och tre havsörnar. Bland alla gässen vid Bjärbolund dolde sig minst 18 rossicus-sädgäss och vid Tursköp flög tre havsörnar.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, January 30, 2019 at 18:21:28 (CET)

29 jan. Liten cykeltur i det vackra vädret. I Jordbodalen är kungsfiskarhonan kvar och visade upp sig snyggt i solen. Blåmesarna verkade ha vårkänslor. I Bruces skog 3 stjärtmesar, gott om kråkfågel och vid Ljusekullavägen satt en snygg ormvråk i ett träd.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Tuesday, January 29, 2019 at 20:42:00 (CET)

Måndag 28 jan: Större skrikörnen var uppe och syntes över Rögle säteri kl 13.50. Flög söderut och vek av mot Östraby. En stund innan hade 2K kungsörnen passerat Stureholmsvägen på väg söderut. Fjällvråken på plats och ryttlade vid Bjärbolund som vanligt.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, January 28, 2019 at 21:10:09 (CET)

28 januari Bruces skog fågelmatningen vid "Naturpunkt Skogen" (Vinterfåglar inpå knuten). Talgoxe 8, blåmes 5, entita 2, nötväcka 2, koltrast 4, rödhake 1, trädkrypare 1 och större hackspett 2.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, January 28, 2019 at 19:52:09 (CET)

28 januari: Vejbystrand, norr om hamnen sågs 3 berglärkor, 2 ängspiplärkor, 1 forsärla, 1 bergfink, 40-tal kärrsnäppor och ute i havet 2 alfåglar hane+hona.
Rolf Svensson
Förslöv, - Monday, January 28, 2019 at 15:55:36 (CET)

28/1 Sågs fyra berglärkor 100 m norr Vejbystrands hamn.
Lennart johansson
Vejbystrand, - Monday, January 28, 2019 at 14:31:42 (CET)

28 jan. Båstads hamn: kungsfiskare 1, samt en mink som gick in under en av bodarna vid hamnkontoret.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Monday, January 28, 2019 at 12:55:56 (CET)

27/1. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG: vandring Hittarpsrevet till sommarbyn och tillbaka. Sedan körde vi bort till och parkerade i talldungen efter Domsten, gick ner till havet. Vädret var ganska bistert, tidvis ganska kraftigt snöfall. Vi hade en del fågel. 2 adulta Havsörnar. Sångsvanar, gott om Knölsvanar, Ejder en del bläsänder talrikast var gräsand.En del småfågel ängspiplärka ganska talrik, 1 skärpiplärka. Bra med koltrastar längs kusten, även 2 rödbenor. Vi avslutade i Slottshagen där vi kollade efter trädgårdsträdkrypare. Efter en stund hittades 1 vid dammen tillsammans med en trädkrypare. Väldigt pedagogiskt för cirkeldeltagarna. Många glada medobservatörer.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 27, 2019 at 21:18:54 (CET)

27 januari. Promenad längs Hallabäcken i snöglop. Vid innersta stenbrottet satt en strömstare i bäcken. Högt uppe i sluttningen i toppen av en bok satt en pilgrimsfalk. I övrigt ganska dött, dock några domherrar och en korp vid Båvs gård. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 27, 2019 at 19:11:44 (CET)

Sö 27 jan. Vegeholm. Häger 2-3, Knipa 2, Rödhake 1, Koltrast 5, Nötväcka 1. Vacker rödräv på vit vinterväg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 27, 2019 at 15:38:12 (CET)

27 jan. Cykeltur längs Rönneå i Ängelholm, från Carl XV:s bro ut till åmynningen. Totalt 20 storskrakar men mer spännande var två rördrommar som med 50 meters mellanrum läade i kanten av vassrugge nära Skåne marin. Ute vid hamnen en smådopping och mellan pirarmarna en bergandhanne tillsammans med 11 vigg.
Henrik Johansson
- Sunday, January 27, 2019 at 15:17:12 (CET)

26/1. Skådning mellan Hittarpsrevet- Vikens hamn. Vid Hittarpsrevet ganska lugnt men 20 ängspiplärka. Nedanför sommarbyn innan Domsten en del fågel: Snatterand 2, Bläsand 10, gott om Gräsänder. Plötsligt lyfte änderna när en ung Havsörn passerade. En stor flock ejde,r cirka 1450, hade lite ljud ifrån sig - härligt. Norr om Domstens hamn en del Bläsänder och några krickor. Här sågs även en del ängspiplärka, flera mindre flockar mot syd. Längs stranden 1 Sädesärla, Dubbeltrast. Vid Christinelund 3 starar.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 26, 2019 at 22:26:27 (CET)

26/1 Även idag fanns storspoven vid inre Grytskär. Den befann sig i det grunda vattnet på landsidan vid skäret. Lustigt nog såg jag den vid samma tid som för två dagar sedan, ca kl 13. När jag kom tillbaka från promenaden till Vistorp hamn var den inte att finna, precis som förra gången. Stararna fanns kvar men i mindre flockar. Även många piplärkor som födosökte i tången.
Erik Lundvall
Förslöv, - Saturday, January 26, 2019 at 21:05:36 (CET)

26 januari. Några timmar vid Tomarps ene med omgivningar. Gråväder och nederbörd mittemellan snö och regn gjorde att fågellivet var sparsamt. En del sågs dock som 13 sånglärkor som födosökte på en delvis snötäckt åker, 1 ängspiplärka, 3 större hackspettar, 1 fjällvråk, 3 glador, 1 sparvhök, 10 domherrar, 2 entitor, 5 bofinkar och 3 rödhakar. I ån rastade 10 sångsvanar, några knipor och cirka 60 gräsänder.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 26, 2019 at 20:13:13 (CET)

25 januari. Tur i Bjärebygden i det gråmulna vädret med lätt snöfall. De tre kungsfiskarna fanns kvar i Båstads småbåtshamn. Isen ligger här med undantag av små vattenspeglar där dagvattenledningar har sitt utlopp, till glädje för kungsfiskarna. Torekovs rev: en gravand och förbiflygande tobisgrissla. I tången piplärkor. Oväntat sågs en hane skäggmes flyga in i ett vresrosbuskage. På svarteskär stod som väntat toppskarvar, men inte fler än 5. Vid Grytskären fanns mängder med piplärkor som födosökte i tången. Oväntat sågs en honfärgad svart rödstjärt bland piplärkorna. Även en flock starar, ca 25.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, January 25, 2019 at 23:30:42 (CET)

25 januari Stureholms våtmark fågelmatningen (Fåglar inpå knuten 2019). Pilfink 22, talgoxe 4, blåmes 2, trädkrypare 1, nötväcka 2, gulsparv 4, grönfink 2, koltrast 1, entita 1, bofink 1, större hackspett 1 och i träden ovanför matningen stjärtmes 12.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, January 25, 2019 at 20:01:20 (CET)

25/1 Hade tänkt titta på örn i omgivningarna runt Stureholm, men inte en örn så långt ögat räckte. Det mest intressanta var en flock stjärtmesar. Fortsatte till Rönnen. När vi kom upp vid stugan hörde vi en storspov flöjta och såg den strax i strandkanten ute vid Rönnen. Fortsatte sedan till Utvälinge, och där på en sten väster om Sandön satt en havsörn. Den vände, kanske demonstrativt, ryggen mot oss som om den visste vad som var vårt mål för dagen. Medkådare: Torsten Lundvall
Erik Lundvall
Förslöv, - Friday, January 25, 2019 at 16:42:15 (CET)

20 ängspiplärkor i Kattarp 24/1
Ronny Johansson
Kattarp, - Thursday, January 24, 2019 at 22:51:08 (CET)

Torsd. 24/1 Ingen hökuggla syntes till idag vid Hulrugered, 2 svarthakedoppingar och 2 skäggdoppingar utanför Båstad hamn, 3 havsörnar vid Gröthögarna, 30 snösparv, 1 forsärla och 1 gravand vid Torekovs rev, 13 toppskarvar på Svarteskär, 1 gammal hane blå kärrhök vid Mäsinge och 2 smådoppingar i Höganäs hamn. Medobs. Lasse Blychert.
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, January 24, 2019 at 20:26:11 (CET)

24/1 Fm kollvid Stureholms våtmark-Bjärbolund.Då jag anlände minst fyra glador i luften.Två unga havsörnar uppenbarade sig snart o även den större skrikörnen som tydl är ganska stationär i området.Den rörde sig mot Johanneshusdungen o mobbades snart av en duvhök hona.I en grantopp satt ytterligare en ung havsörn.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 24, 2019 at 16:14:08 (CET)

24/1 Storspov vid inre Grytskär vid 13-tiden. Den höll till i vattnet på landsidan ute vid skäret. Starflocken något större i dag, ca 50 talet starar. De rörde sig fram och tillbaka längs stranden mellan Grytskär och bäcken söder om Vistorps hamn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Thursday, January 24, 2019 at 15:11:32 (CET)

24/1 På förmiddagen höll en svartkråka till vid stranden i norra häljaröd.
Jörgen Olsson
Ängelholm , - Thursday, January 24, 2019 at 13:15:39 (CET)

24/1 Båstads hamn är helt isbelagd med undantag för där dagvatten rinner ut. Trots det är det nu tre kungsfiskare som håller ställningarna där.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, January 24, 2019 at 13:05:38 (CET)

23/1: vandrade mellan inre Grytskär och Vistorp hamn idag. Halvvägs mot Vistorp hamn observerade jag ca 10 st starar. Såg dem för blotta ögat men kollade för säkerhets skull även i kikaren.
Erik Lundvall
Förslöv, - Wednesday, January 23, 2019 at 15:31:59 (CET)

22 januari: den unga kungsörnen satt i norra delen av Stureholmsskogen när vi vandrade förbi på förmiddagen. Flera större hackspettar trummade och bland alla nästintill oräkneliga grå-, kanada- och vitkindade gäss hittade vi ca 100 bläsgäss. Fjällvråk och 6 gråsiskor gladde också. En forsärla på Västraby gård och 4 unga havsörnar vid Sandön/Klören avslutade dagens tur. Medobsare: Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Per Muhr.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, January 22, 2019 at 14:34:55 (CET)

20 januari: krickor, glador, strömstare och stenknäckar såg de drygt 30 KOFare som under Lasse Karlssons ledning skådade runt Söderåsen på förmiddagen. Läs mer här.
Thomas Wallin och många fler
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2019 at 20:45:30 (CET)

19/1. Lite skådning efter lunch. Väldigt givande, körde ut mot Stureholm. Vid vägen mot vindmöllorna stod ganska mycket folk och spanade mot Rögle. Det blev ett lyckat stopp. Mycket gäss. Bland alla grågäss hittades fjällgåsen, sädgås 3, spetsbergsgås 2, minst 180 bläsgås, Kanadagås, även några hybrider. Sångsvan 80. Innan Stureholm flög cirka 1500 vitkindade gäss förbi. Vid våtmarken var tofsvipan kvar. Sen ut till Sandön. Det hade larmats vittrut. Fick se den, stod på en sten. Även en stjärtand hane, 6 krickor, sjöorrar och storspovar.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 19, 2019 at 17:36:42 (CET)

19/1 ca. 10:30. Båstad hamn. Inte mindre än 3 kungsfiskare busade i hamnen, tillsammans vid ett tillfälle. Sågs både i inre och bortre delarna av hamnen. Medobsare- Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, January 19, 2019 at 12:25:43 (CET)

17 januari: Studiefrämjandets fågelcirkel började vinterns aktiviteter med en exkursion till Sandön och Örnrundan med många havsörnar som resultat: 6 vid Sandön/Rönnen, 2 vid Tursköp, 3 vid Stureholm och 1 vid Rögle säteri. Dessutom en adult pilgrimsfalk vid Västraby och 4 spetsbergsgäss tillsammans med 20 bläsgäss vid Rögle säteri. Duvhökshona, fjällvråk och en honfärgad blå kärrhök mellan Stureholm och Bjärbolund.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, January 17, 2019 at 17:10:12 (CET)

17 jan. Idag såg jag de båda kungsfiskarna i Båstad hamn då de efter ett kort bråk satte sig på motsatta sidor i hamnen.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, January 17, 2019 at 16:02:08 (CET)

15/1. I samband med midvinterinventering av sjöfåglar m m, noterades de två kungsfiskarna flyga omkring i Båstads hamn. Närmast öster om Stensåns mynning, således på gränsen till rapportområdet, låg en bergandsflock även innehållande vigg. Svårt att räkna dem, men torde ha varit hundratals. Mycket sjöorrar o svärtor i Laholmsbukten. Anmärkningsvärt var antalet svarhakedoppingar (15 ex) samt smålommar (totalt 62 ex) som sågs ligga i lugnt vatten på morgonen (innan regnet drog in) bort mot udden nedanför Norrvikens trädgårdar.
Anders Lindén
Ängelholm, - Wednesday, January 16, 2019 at 15:54:44 (CET)

Onsd. 16/1 Vid Cernelle sågs 4 yngre havsörnar kalasa på ett rådjurskadaver. I området rörde sig också 12 glador samt passerade 15 starar.
Björn&Mia Elmlund
Lerberget, - Wednesday, January 16, 2019 at 12:43:23 (CET)

14 jan. Hulrugered: Hökugglan satt i toppen av en hög torraka. Lät sig inte skrämmas av att tre skådare närmade sig på ganska bred front. Vi fick dock alla stränga blickar. Rögle säteri: Minst 3 unga havsörnar. Två av dem flög åt SO, den tredje gick ner bakom en dunge N om säteriet. Vid Bjärbolund rastade ett hundra tal sångsvanar och ungefär hälften så många grågäss. Över skogen vid fältet mot Lönhult var en ung (möjligen två) kungsörn uppe och seglade i vinden tillsammans med en lite mindre rovfågel som ej kunde bestämmas. Även en röd glada sågs här.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, January 14, 2019 at 19:22:42 (CET)

12/1 På vägen vid Ängelholms flygstation kom en stenfalk flygandes. O vid en promenad i Förslöv satt två snösiskor i vägkanten o provianterade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, January 13, 2019 at 10:25:07 (CET)

12 januari: Rapphöneexkursion denna gråa och regniga dag i nordväst, men Bjäre levererar alltid ! I Båstad hamn förgyllde två kungsfiskare och inne i bukten låg sjöorrar, svärtor och bergänder. Toppskarvar sågs först vid besöket vid Tjällran och sedan naturligtvis vid Svarteskär. På Torekovs rev hukade ljungpipare och skärsnäppor, i tången fanns både ängs- och skärpiplärkor. Till Bjärekusten återkommer de skånska Rapphönorna gärna !
Mona Hansson
Helsingborg, - Saturday, January 12, 2019 at 19:00:02 (CET)

11/1 Vejby hamn. Kärrsnäppa 38 ex på revet. På kvällen 2 ropande kattugglor vid Vilohemsvägen i Vejbystrand.
Lars Karlsson
Bjuv, - Saturday, January 12, 2019 at 17:16:38 (CET)

12/1.Idag var det andräkning på programmet. Min sträcka Parapeten-Hittarpsrevet. Ganska lungt, vanligast gräsand även en del ejder och knipa, Bläsand 1. Vid Parapeten en del småfågel. Skärpiplärka 3, Ängspiplärka 4, Forsärla. Efter räkningen en sväng ut till Stureholm. Havsörn 4, Kungsörn 1, Fjällvråk 1, Ormvråk 1, Tofvipa vid våtmarken. Medobs Erik S.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 12, 2019 at 17:13:37 (CET)

12 januari: den större skrikörn som hållit till längs örnrundan en tid var uppe och flög över Rögle säteri vid 10-tiden (upptäckt av Linus Falkmer). Mellan Rögle och Stureholm också 5-6 unga havsörnar, 1 pilgrimsfalk, 1 fjällvråk och några glador. Vid våtmarken vid Stureholm var den långstannade tofsvipan kvar och mellan Lönhult och Höjar en adult havsörn, 8 rossicus-sädgäss och ca 70 sångsvanar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, January 12, 2019 at 15:31:41 (CET)

10 januari. Niklas Liljebäck på Svenska Jägareförbundet gav snabbt besked om dagens fjällgås. En hona utsatt som 2K fågel i häckområdet, Västerbotten 8/7 2017. Därefter iaktagen 23/4 2018 i Blekinge på vårsträcket och 17/9 i Västerbotten på höststräck innan den dök upp här i NV Skåne!
Johan Stenlund
Viken, - Friday, January 11, 2019 at 11:10:48 (CET)

10 januari: forsärla, honfärgad salskrake, toppskarv och havssula vid Norrebro hamn på Bjäre idag på fm. På revet i Torekov sällskapade tre skärsnäppor med 12 ljungpipare, i vattnet utanför en svarthakedopping och en sillgrissla. I Hulrugered satt hökugglan på sitt hygge och på ett annat hygge, en bit närmare Älemossen, minst 15 korpar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, January 11, 2019 at 00:36:11 (CET)

10/1 fm. Var vid Turköp o kollade efter örn då Sara Skidell larmade ut att hon såg en fjällgås vid Stureholms våtmark, så jag förflyttade mig dit. Efter ett slag sågs flällgåsen fint. Förutom den sågs flera bläsgäss o minst två spetsbergsgäss. Ett tjugotal skådare anlände. Medan vi stod där upptäcktes den st skrikörnen sittande i ett träd vid Johanneshus. Den lättade o kom ganska nära oss o landade i skogen vid Rögle mosse. En fjällvråk o en glada gled på termiken.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 10, 2019 at 16:37:28 (CET)

10/1 15:00 Sparvuggla på ledningen till det röda trähuset i korsningen Kollebäcksvägen/ Storegårdsvägen (Kollebäckstorp).
Ragnhild Jönsson
Kollebäckstorp, - Thursday, January 10, 2019 at 15:38:48 (CET)

20190110 Högt uppe i ett träd vid hundhänget i Brucesskog satt en tornfalk, längs diket 10-tal grönsiskor och 2 gråsiskor.
Paul Ork
Helsingborg, - Thursday, January 10, 2019 at 14:51:46 (CET)

10/1 kl. 10.30. Som vanligt en strömstare vid Lunnamöllan, Munka Ljungby. Höll till precis nedströms gångbron , trots en skock stojande förskolebarn på bron. Medobsare - Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, January 10, 2019 at 14:24:45 (CET)

Råå vallar 190106 kl 14:30 2 döda adulta Havssulor på stranden.
Katrin Lange
Råå, - Sunday, January 06, 2019 at 23:15:17 (CET)

6/1 En vandring på Vasaltheden. De fyra berglärkorna kvar. Gick i tången ca 250 m so bunkern. Syntes fint
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, January 06, 2019 at 22:44:04 (CET)

6 januari. Säsongens vinterfågelräkning Allerums skog-Nellåkra-Döshult i perfekta väderförhållanden. Normalt resultat vad gäller antalet arter, 35. Dock var det de punkter som ligger nära bebyggelse som gav de flesta obsarna, i skogen och på åkrarna nästan helt dött, speciellt de sistnämnda. Ur protokollet: sädgås 38, gråhäger 2, sparvhök 1, nötskrika 4, kråka 65, gröngöling 1, st hackspett 5 varav tre trummande i samma dunge, rödvingetrast 8, stjärtmes 8, svartmes 2, trädkrypare 4, gulsparv 11, gärdsmyg 2 och pilfink 8.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2019 at 19:39:56 (CET)

6/1 Sjöfågelinventering mellan Farhult - Sandön. Gräsand 1058, kricka 83, knipa 65, storspov 56, bläsand 54, sångsvan 53, storskarv 47, knölsvan 33, ejder 31, svarthakedopping 19, småskrake 10, sjöorre 7, strandskata 7, gråhäger 5, rödbena 3, smådopping 2, storskrake 2, alfågel 2, gravand 1. På Rönnen snösparv 30, ängspiplärka 15.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2019 at 19:36:56 (CET)

6/1.Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Åvarp: Röd Glada 5, Ormvråk 2, Större Hackspett 2, Gärdsmyg 4, Rödhake 2, Kungsfågel 4, Entita 5, Blåmes 20, Talgoxe 25, Trädkrypare 3, Nötväcka 20, Nötskrika 3, Korp 4, Bofink 3, Grönfink 1, Grönsiska 2, Gråsiska 2, Domherre 5. Vi avslutade med Hökugglan samma ställe som innan, Hallandsåsen. Den satt i toppen på en torraka.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 06, 2019 at 16:52:24 (CET)

5/1. Sandön. Svarthakedopping 4, Vikindad gås 800, Kanadagås 100, Bläsand 2, Strandskata 3, Storspov 19, Sävsparv 1. Rönnen. Havsörn 1, Storspov 3, Rödbena 1, Snösparv 30. Stureholm. Sångsvan 80. Vid matningen flera nötväckor, en del mesar. Pilfink, Gulsparv 8. Vid Cernelle flög en sparvhök förbi. Nästa stopp blev Höganäs reningsverk. Ganska lungt men såg en Svart rödsjärt, Rödhake 2, Gärdsmyg 2. Sista stopp Lerbergets camping. Hornuggla 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 05, 2019 at 18:58:23 (CET)

Lö 5 jan. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Havsörn 1 ungf Halladalen, Ormvråk 3, Kattuggla i sommarstugans skorsten, Strömstare 1 ex i Hallabäcken nära utflödet i Vege å, Spillkråka 1, Gärdsmyg 1, Entita 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 05, 2019 at 16:35:40 (CET)

20190105. Parapeten. Blandning av smått och stort som forsärla, svart rödstjärt, ängspiplärka, skärpiplärka, kaspisk trut samt tre individmärkta norsk/danska havstrutar. Ute i sundet en havssula. I Norra hamnen sågs en leucistisk kaja med ett vitt pärlband på ryggen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, January 05, 2019 at 15:27:19 (CET)

Svar från ringmärkningscentralen och Polen 2018-11-11 Vemmentorpsvägen (Välinge/Strövelstorp) På fältet söder om vägen sångsvanar ad 2 st ringmärkta med gula halsringar nr 3134 o 3135. Inte ringmärkta i Sverige och inte i Danmark. Uppgifter är nu skickade till Polen.

Svar: ring: AH 8222 Ringmärkt: Art: Sångsvan Cygnus cygnus Gdansk Kön/status: Hane Ålder: Bounge Datum: 2017-07-22 Plats: POLEN, SLASKIE, KONIECPOL Koordinater: 50º 48´N 19º 41´E Andra märken: Halsring 3T34 GUL och

Ring: AH 8223 Ringmärkt: Art: Sångsvan Cygnus cygnus Gdansk Kön/status: Hona Ålder: Bounge Datum: 2017-07-22 Plats: POLEN, SLASKIE, KONIECPOL Koordinater: 50º 48´N 19º 41´E Andra märken: Halsring 3T35 GUL
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, January 04, 2019 at 18:49:12 (CET)

4:e januari 10.30. Brednäbbad simsnäppa: en bit utanför hamnen idag, riktning Rönnen, vid Häljaröd.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Friday, January 04, 2019 at 12:54:33 (CET)

3 januari. Besökte Slottshagen, parken vid Kärnan i Helsingborg, och fick se trädgårdsträdkryparen ivrigt födosökande. Vid Västhamnsverket sågs svart rödstjärt bland stenblocken mot havet.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, January 04, 2019 at 09:32:34 (CET)

3 jan. På stranden mellan Sibirien och Klören mängder med födosökande trutar. Uppskattningsvis minst 2000 gråtrutar men även en del havstrutar och skrattmåsar. Bland gräsänderna en vacker stjärtandhanne. I strandskogen två tofsmesar och ett 10-tal svartmesar. Spaning över havet vid gamla hamnen i Skälderviken gav ett par hundra sjöorrar, en del svärtor, 25 bergänder och en skäggdopping. I hamninloppet en smådopping.
Henrik Johansson
- Thursday, January 03, 2019 at 22:43:27 (CET)

3 januari 2019: Dragesholm, Söderåsen: 7 sångsvanar, Entita, Nötskrika, Kungsfågel ,m.m. och trumpetande Tranor på håll (ej synliga).
Mats Lindskog
Hyllinge, - Thursday, January 03, 2019 at 14:48:49 (CET)

3 januari. Hökugglan vackert obsad i solskenet, Hulrugered, Östra Karup. Fanns på övre hygget, det som ligger till höger om vägen, med en vägbom vid infarten. Medobsare: Ragnhild Jönsson.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, January 03, 2019 at 11:17:31 (CET)

2 januari. Hade ärende i Båstad och tog omväg över åsen för att få in hökugglan på min årslista. Idag hade den flyttat ut från det stora hygget och höll till vid det lilla hygget invid Hulrugeredsvägen. Den satt endast tio meter från vägen då jag kom dit, men flög sedan upp och satte sig i en grantopp. Återstår att se hur länge den stannar i trakten. Den har verkligen lockat många besökare.
Mats Ljunggren
- Wednesday, January 02, 2019 at 21:14:44 (CET)

2 januari: en vitnäbbad islom sträckte mot väster utanför Svanshalls hamn på förmiddagen liksom 2 smålommar, 7 tordmular, 4 sillgrisslor, svarthake- och gråhakedopping, svärta, sjöorre och 3 tretåiga måsar. Kungsörn vid Lönhult resp Tursköp (samma fågel?). Två havsörnar vid Lönhult, en vid Höghult och två vid Stureholm. På sistnämnda lokalen även en honfärgad blå kärrhök och bland alla grå-, kanada- och vitkindade gäss ca 60 bläsgäss och 3 tundrasädgäss.
Bengt Tufvesson och Thomas Wallin
Åstorp/Ählm, - Wednesday, January 02, 2019 at 17:12:15 (CET)

1/1 Rönnen: 1 gravand
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, January 01, 2019 at 22:34:31 (CET)

1 jan. Strax innan kl 12 kom en brednäbbad simsnäppa flygandes strax utanför stranden vid Klören. Den la sig på vattnet i åmynningen och sågs ca 30 min senare då den passerade östra sidan av Rönnen. En stunds span vid Rönnen tillsammans med Henrik J gav även pilgrimsfalk, storspov (minst 70), strandskata (7) samt kärrsnäppor (60). Henrik såg även en flock snösparvar och en hona stjärtand.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, January 01, 2019 at 20:03:07 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Kontakta KOF