Observationer juli 2019

Onsd 31 juli. Stureholm. Häger 1, Kricka 8, Tornfalk 1, Röd glada, Ormvråk 1, Brun kärrhök 1, St hackspett, varnande törnskatepar med ungfåglar, "massor" med svalor och tornseglare över hygget.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, July 31, 2019 at 21:53:53 (CEST)

31 juli. Förmiddagsskådning under paraply vid i tur och ordning Hasslarps dammar, Rosendals våtmark och Stureholms våtmark. På samtliga platser en ganska varierad vadarlista utan några egentliga överraskningar. Vid Rosendal dessutom en årta, en skäggdopping och två ungkullar med vigg. Därefter stopp vid Sandön kring lunch. I åmynningen en myrsnäppa och två spovsnäppor bland några kärrsnäppor samt två rastande ljungpipare. En ad havsörn kalasade på en nyligen slagen andfågel av något slag. Fick för mig att det nog var en ung storskrake. Ute på en sandrevel på utsidan av ön rastade en ad individmärkt skräntärna vilken i efterhand visade sig vara märkt i Italien. För övrigt sannolikt samma GPS- sändarförsedda tärna som Björn fotat vid Rögle dammar under förmiddagen!
Henrik Johansson
- Wednesday, July 31, 2019 at 21:19:50 (CEST)

30 juli. Förmiddag. Cykeltur från S:a Utmarken via Klören - Sibirien och tillbaka. Flera trevliga fågelobsar - fint att det inte blev någon golfbana i detta område och hoppas att det inte blir så framöver heller! Kanske mest överraskande på rundan var alla törnskator. Nio olika potentiella revir noterades, varnande och matande gamla fåglar ofta i sällskap med vuxna flygga ungfåglar. Övrigt: bivråk, lärkfalk, tornfalk, nio dubbeltrastar, gröngöling och spillkråka. På Sjöängen en orolig hona svarthakad buskskvätta i sällskap med två vuxna ungfåglar. Fyra tiggande 1k brun kärrhök matades av en ad hanne. I den nyskapade våtmarken födosökte sex skogssnäppor och en gluttsnäppa.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 30, 2019 at 18:28:24 (CEST)

30/7. Två lärkfalkar, en gammal och en ungfågel i flyguppvisning ovan tomten på Södåkravägen lagom till fmkaffet!
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, July 30, 2019 at 09:49:45 (CEST)

Må 29 juli. Lönhult, Sex unga rapphöns lyfter från vägkanten
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 29, 2019 at 23:03:57 (CEST)

29/7 fm vid Hasslarps dammar som hade lite vatten. Många grågäss, 5 skogssnäppor, 6 grönbenor, 2 gluttsnäppor, 3 drillsnäppor. På vattnet låg flera knipor o gräsänder, 2 skedänder o 2 smådoppingar. Längs den ena dammens kant drog två rävar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 29, 2019 at 12:17:38 (CEST)

28 juli. Många födosökande tornseglare över Stattena/Tågaborg under förmiddagen, varav en del med bestämda vingslag styrde mot S och SO, medan andra mer successivt arbetade sig söderut. Uppskattningsvis 250-300 tornseglare. Även ett par hussvalor drog mot S.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Sunday, July 28, 2019 at 13:32:33 (CEST)

27 juli: Studiefrämjandets vadarcirkel njöt den varma högsommaren vid Rönnen och såg sammanlagt 12 vadararter: bla 13 kärrsnäppor, 4 enkelbeckasiner, 2 vardera av större och mindre strandpipare, 2 unga brushanar, grönbenor, gluttsnäppor och drillsnäppor. Dessutom en gammal havsörn som trots att den passerade på hög höjd satte fart på öns alla grå- och vitkindade gäss. En ung brun kärrhök gjorde tafatta försök att jaga vadare.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Sunday, July 28, 2019 at 12:22:57 (CEST)

Lö 27 juli. Vegeholm, stilla kvällsvandring. Drillsnäppa 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 27, 2019 at 22:38:30 (CEST)

24 juli: kontemplativ tomtskådning från en Baden-badenstol under äppleträdet gav omkring 25 arter, mest slitna tättingar som nu äntligen slipper matningen. Lokala lärkfalken passerade förbi och en steglits sjöng som vore det maj....
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, July 24, 2019 at 20:55:35 (CEST)

23 juli: Farhult - en trolig ängshökshane kom flygande från väst och korsade Farhultsvägen mellan kyrkan och Träinova vid 12.35. Långa, smala vingar - gråa med svarta spetsar. Flykten annorlunda jämfört med kärrhök - mycket mer fjärdrande och lätt i rörelserna.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, July 23, 2019 at 21:50:54 (CEST)

23 Jul En honf stäpp/ängshök sågs utmed vägen vid 90 graders svängen öster om Svedberga gård idag kl 10:30. En kort obs men när den vände upp såg tydliga hack ( ruggningslucka) på båda vingarna och kändes snarlik den ängshök som sågs för tre veckor sedan vid Stureholms våtmark. Kanske är det samma fågel som är kvar i området.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, July 23, 2019 at 20:02:43 (CEST)

22 juli: Farhultsviken bjöd på förmiddagen på ca 80 kärrsnäppor, en vardera av kust- och spovsnäppa, 2 svart- och 15 gluttsnäppor. Dessutom en fiskgjuse på en sten mitt i viken, en adult vattenrall i vasskanten och tre kentska tärnor. På Rönnen två mindre strandpipare, en kustsnäppa och två spovsnäppor, flera skogssnäppor och grönbenor. Utanför ön tre tordmular och en gråhakedopping. En brushane i Stureholm, glador och en brun kärrhök skruvade över våtmarken.
Mona Hansson, Axel Williamsson, Bengt Paulsson och Thomas Wallin
Hbg/Torekov/Ählm, - Monday, July 22, 2019 at 16:35:02 (CEST)

21/7 Farhult: Storspov 9, Strandskata 6, Kärrsnäppa 5, Drillsnäppa 2, Skäggmes 2. Rönnen: Gravand 9, Bläsand 6, Snatterand 2, Kricka 1, Stranskata 6, Mindre strandpipare 8, Ljungpipare 1, Kustsnäppa 2, Kärrsnäppa 85, Enkelbeckasin 3, Storspov 5, Svartsnäppa 1, Gluttsnäppa 3, Grönbena 5, Mosnäppa 1, Skogssnäppa 3, Tordmule 1. Sandön: Kärrsnäppa 20, Spovsnäppa 2. Stureholms våtmark: Tofsvipa 100, Grönbena 3, Skogssnäppa 3, Gluttsnäppa 2, gravänder. Hasslarps Dammar: Gråhakedopping med en unge, Smådopping 2, Grönbena 6, Skogssnäppa 3 . Medobs flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 21, 2019 at 12:04:10 (CEST)

20/7 Spaning från rampen vid Hasslarps dammar mellan 17 och 18. Bland grågäss och sothöns bl.a flera solitära grönbenor, en grupp rödbenor, två större strandpipare, en skogssnäppa, sex vadande och födosökande enkelbeckasiner, en smådopping, en gråhakedopping med unge samt en handfull unga gravänder.
Hans Petersson, Helene Johansson
Viken/Helsingborg, - Saturday, July 20, 2019 at 20:38:29 (CEST)

20/7. Örby Ängar: Vattenrall 3, Taltrast 2 sj , Större hackspett 1, Gärdsmyg 5, Sävsångare 1sj (ganska ovanlig Örby), Rörsångare 3, Gransångare 12, Lövsångare 3, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 2, Näktergal 1, Sävsparv 3, Gråsiska 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 20, 2019 at 16:21:30 (CEST)

18/7 Fin och blandad dag med tydligt ropande skogsduva, gröngöling som levde om och sporadisk spillkråka som ropar, även bivråken höll igång. Tidigare dag hade den spelflykt, mycket imponerande. Gott om svalor, speciellt ladusvalor, häromdagen attackerade av lärkfalken. Även många tornseglare som flyger så nära oss de kan, i flockar på upp till 12st. Dagen avslutas magiskt med en intensivt spelande flodsångare.
Martin Persson
Billesholm, Jordberga, - Thursday, July 18, 2019 at 22:33:20 (CEST)

18 juli: på morgonen och förmiddagen följde vi upp häckningarna av grisslor och toppskarvar på skären söder och väster om Hallands Väderö. Toppskarvarna som började häcka runt ön i fjol ser ut att ha ökat något, ev häckar även något par på Vinga skär i år. Totalt 22 fåglar räknade vi in. Bland dem en färgmärkt (med röd ring på vänster ben) som vi även såg ifjol och som är märkt på Soteskär i Bohuslän 2016. Tobisgrisslorna (minst 235) och tordmularna (minst 75) verkar ha haft ett bra år medan sillgrisslorna med ungar redan verkar ha lämnat området. För övrigt en roskarl, en småspov, flera drillsnäppor, skärpiplärkor och silltrutar. Vid en stunds fikapus på huvudön, mellan Möhamn och Skogvaktarbostället, flög fem sandgräs-, tre kamgräs- samt slåttergräs- och luktgräsfjärilar.
Bengt Paulsson, Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Thursday, July 18, 2019 at 22:28:27 (CEST)

17/7. På väg hem från jobb, vid Rosendal på väg mot Kropp: ett fält tröskades och 9 röda glador och 3 ormvråkar födosökte.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, July 17, 2019 at 18:17:17 (CEST)

17 juli. Även bilbesiktning kan leda till spännande fågelobsar. I väntan på att få komma till hörde jag backsvalor och beväpnad med kikaren (som ju alltid ligger i handskfacket) kunde jag konstatera besök av vuxna backsvalor i sex bohålor i en jordhög på kommunens centralförråds område. Fler hålor fanns men under minuterna som jag stod där sågs inga fåglar där. Unga backsvalor sågs i öppningarna av två bohålor. Förra året häckade backsvalor på andra sidan av samma jordhög men sannolikt misslyckades häckningen då, i alla fall såg jag inga backsvalor efter min hemkomst från Ammarnäs, Lappland i slutet av juni.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, July 17, 2019 at 10:33:42 (CEST)

15/7 Förmiddagstur till Hasslarp. Ingen svarthalsad dopping idag. Dock 1 mindre strandpipare, 2 mosnäppor, flertal grönbenor o skogssnäppor, 1 drillsnäppa, 2 gråhakedoppingar. Smådopping hördes men sågs ej. Massor av grågäss.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 15, 2019 at 12:57:57 (CEST)

14 juli. Promenad söder om Råån mellan Gantofta o Görarp. Lärkfalk, sparvhök o brun kärrhök skådades och härmsångare, steglits, gulsparv och några till sjöng. Trädpiplärka matade ungar. Betesmarkerna och brynen är väldigt blomsterrika och det var glädjande många fjärilar igång, bland dem nykläckta rödfläckiga blåvingar, bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare, nykläckta tistelfjärilar och mängder av slåttergräsfjärilar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, July 14, 2019 at 18:42:53 (CEST)

Sö 14 juli, Vegeholm. Spillkråka 1, Kungsfiskare lång fin obs vid betongbron. Många döda humlor vid lindallén in mot godset. - Skumt - men kan ha "naturliga" orsaker vad vi kan förstå. Medobs, Leif Olsson, Tommi Sandberg, Yvonne Dresler
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, July 14, 2019 at 14:38:25 (CEST)

12/7. Sandön. Storspov 37. Tofsvipa 45. Fisktärna 12. Stureholms våtmark. Knölsvan 1 par 3 juv, Grågås 90, Gravänder 2 par. Den ena med 5 juv och en andra 9 juv. Kricka 12, Tofsvipa 35, Mindre strandpipare 2, skogsnäppa 4, Grönbena 1, Större hackspett 1. Sjungande fåglar Taltrast 1, Trädgårdssångare, gulsparv.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 12, 2019 at 19:12:09 (CEST)

12 juli. Nattlyssningstur i Ängelholmstrakten. Lugnt och ganska tyst så här i slutet av häckningssäsongen. Dock, något överraskande, en intensivt spelande småfläckig sumphöna i Rönneås dalgång vid Starby. Fågeln hördes kring midnatt på långt avstånd från Ugglarps broar och konstaterades sitta i ett av de diken som skär genom dalgången öster om Starby. I övrigt endast sångaktiva gräshoppsångare vid i tur och ordning Brandsvig, Starby och Tommarps ene. Medlyssnare Henrik E.
Henrik Johansson
- Friday, July 12, 2019 at 14:27:45 (CEST)

11/7 kl 22.00 Spelande flodsångare nära Vegeå, vid kommungränsen Svalöv/Bjuv
Martin Persson
Jordberga, Billesholm, - Thursday, July 11, 2019 at 22:03:36 (CEST)

11/7. Kvällstur Hasslarps dammar: Knölsvan 2ad (4 juv - 3 grå och en vit). Grågås 190, Kricka 4, Vigg 4, Knipa 9, Gravand 1 par med 5 juv, Tofsvipa 18, Skogsnäppa 4, Grönbena 7, Sädesärla 15, Kärrsångare 1sj, Gransångare 2 sj, Sävsparv 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, July 11, 2019 at 18:58:01 (CEST)

11 juli. 6:00 - 9:00 Pålsjö. Viss sångaktivitet av en del arter med ringduva, gärdsmyg, koltrast, svarthätta, gransångare och bofink som de mest frekventa. Dessutom noterades 3 födosökande skogsduvor, 1 sånglärka och ett 20-tal ladusvalor vid Pålsjö gård.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Thursday, July 11, 2019 at 14:23:47 (CEST)

10 juli: fjärilsäsongen har varit rätt blek så här långt (förutom tistelfjärilarna…) men nu kanske det har vänt? Längs Rössjöholmsån, ”vägen mellan dikena”, flög idag 50-60 silverstreckade pärlemorfjärilar och ett oräkneligt antal luktgräsfjärilar. Dessutom brunfläckiga pärlemorfjärilar, många citronfjärilar, ängssmygare och mindre tåtelsmygare, amiraler och nässelfjärilar. Även trollsländorna var många; minst 100 mindre sjötrollsländor, betydligt färre större sjötroll, 15 stenflodtrollsländor, blå- och blåbandade jungfrusländor samt 3 bruna mosaiksländor. I fågelväg en gröngöling med unge…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, July 10, 2019 at 21:38:27 (CEST)

10 juli Ingen fågelrapport men dock inom Kofs intresseområde. Vid middagstid resulterade en promenad i Allerumsskogen i en oväntad upptäckt av en Brun kejsartrollslända som endast setts i Sverige vid fem tillfällen sedan 1995 och är det första fyndet inom Kofs rapportområde. Bilder finns på Artportalen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, July 10, 2019 at 20:29:58 (CEST)

10 juli Svedberga Kulle. Fortfarande en hel del fågelsång, ett drygt 20-tal arter kunde höras vid ett kort besök på morgonen bl.a. gök, taltrast, trädgårdssångare, trädpiplärka, härmsångare, grönsångare m.fl. Desssutom ett par turkduvor, på gården.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Wednesday, July 10, 2019 at 16:34:22 (CEST)

9/7 Rönnen. Dagens glädjeämne, en kull med rapphönskycklingar, härliga luftsprång i det höga gräset.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Tuesday, July 09, 2019 at 21:59:10 (CEST)

9/7. Hasslarp. Smådopping 2, Brun kärrhök 1, Drillsnäppa, Grönbena, Skogssnäppa, Kärrsnäppa, Mindre strandpipare 2 samt gott om starar som börjar bilda småflockar. Stureholm. Gott om Grågäss, Grönbena, Gluttsnäppa 2, Brushane 4, Svartsnäppa 1, Kärrsnäppa, Större strandpipare, Mindre strandpipare 2.
Tommi Sandberg
- Monday, July 08, 2019 at 23:26:17 (CEST)

Må 8 juli, Stureholm. Häger, Brushane 2, Skärfläcka 3, Gluttsnäppa, Skogssnäppa, Kärrsnäppa, St Strandpipare,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 08, 2019 at 22:49:19 (CEST)

8/7 18:30. Rörhönan kvar i lilla dammen vid Återvinningen , mellan Munka och motorvägen. Inga ungar synliga i år.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Monday, July 08, 2019 at 19:01:09 (CEST)

8/7 Fm på Rönnen: Ca 20 tal kärrsnäppor, 1 brushane, 1 mindre strandpipare, 3 vackra spovsnäppor, ett flertal krickor o en stjärtand. En röd o vacker myrspov på västra sidan. Skärfläcka ungar 6 st o många gravandsungar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 08, 2019 at 12:44:55 (CEST)

Höganäs hamn 7 juli. Det är modernt att bygga bostad i containers, detta tycks ett par stenskvättor också ha upptäckt i Höganäs, minst två 1K fåglar satt i ingångshålet.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Sunday, July 07, 2019 at 13:52:28 (CEST)

Lö 7 juli: Vegeholm. Kattuggla, vuxen på dagplats, Spillkråka 1. St hackspett 1, Kungsfiskare 1, Taltrast, Svarthätta.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 06, 2019 at 22:09:08 (CEST)

6/7. Örby ängar,lLite Skådning och en del fågelsång fortfarande. Gök 1 ropande, Taltrast, Svarthätta, Trädgårdssångare, härmsångare, gransångare, lövsångare, Rörsångare, Törnsångare. Även ganska mycket ungfåglar av diverse arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 06, 2019 at 17:26:45 (CEST)

Fredag 5.7 morgontur till lilla viken Rönnen. Ganska mycket fågel! Bl a en vackert sommarrödbrun spovsnäppa som gick i en flock med ca 50 kärrsnäppor. Dessutom en flock på ca 40 skärfläckor som födosökte i det grunda vattnet. Bland skärfläckorna fanns 4 årsungar!!! Rödbenor, grönbenor, större o mindre strandpipare, ett par gluttsnäppor, drillsnäppa. Gott om gravänder som också hade gott om ungar. En brun kärrhökshona kom glidande riktning Sandön.
Ingemar Johansson
ÄNGELHOLM, - Friday, July 05, 2019 at 12:31:03 (CEST)

To 4 juli; Stureholm, Skärfläcka 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, July 04, 2019 at 21:24:58 (CEST)

2 juli. Hårda kulingvindar från väst som vred sig till nordväst uppåt dagen samtidigt som molnen lättade och gav tidvis sol. Från vindskyddet nedanför fyren på Kullaberg noterades bl a storlabb 5, kustlabb 1, enstaka havssulor, smålom 2, tobisgrissla 2, tordmule/sillgrissla ca 50 (med viss övervikt för tordmule), flera 100 havstrutar, samt en del silltrutar, som fiskade utanför spetsen. Vidare sågs ca 50 sjöorrar, en storspov och några kentska tärnor sträcka förbi. Dagens höjdpunkt blev två mindre llror ca 12.30, troligen samma liror som tillsammans rapporterades från Torekov några timmar tidigare. I havet sågs många tumlare.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, July 03, 2019 at 01:02:37 (CEST)

2/7 Kullen c kl 1220-1520. Direkt vid ankomst hann jag med att se en mindre lira på tämligen nära håll. Tack till Thomas Terne för den! Tydligen ska det ha varit ytterligare en samtidigt som jag missade. De passerade lite lojt o vändande till slut västerut. Strax efteråt en storlabb i samma bana. Omkring tio tordmular rastade/födosökte medan två sillgrisslor o två tobisgrisslor passerade, vilket även två småspovar gjorde. Knappt tio havssulor i subadulta åldrar, någon adult, fanns i området o ungefär lika många silltrutar sågs, samtliga adulta. Minst en skärpiplärka i klipporna. Medobs var bl a Thomas Terne under den första timmen.
Anders Lindén
Ängelholm, - Wednesday, July 03, 2019 at 00:33:54 (CEST)

2 juli. Utmed Mineralgatan i Helsingborg (Vasatorps/Tostarps industriområde) pågår ett större markarbete vilket drar till sig större mängder trut och mås. I kväll sågs förutom 4 adulta silltrutar även en ung, dvs 1k kaspisk trut. Skulle tro att det är den tidigaste ungfågeln som setts i KOF-området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 02, 2019 at 19:38:34 (CEST)

Må 1 juli. Stureholm, blåsig kvällstur. Havsörn 1, Lärkfalk 1 i torrgran ute på hygget, Svartsnäppa 1, Gluttsnäppa 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 01, 2019 at 21:13:49 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!