Observationer juni 2019

29/6. Örby ängar: Vattenrall 5, Gök 2 ropande. Fortfarande en del sjungande fågel: Härmsångare 2, Trädgårdssångare, Svarthätta, Gransångare, Lövsångare m.m. Ungfåglar av Rödhake, Rödstjärt, Gransångare, Gråsiska och Talgoxe.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 30, 2019 at 12:40:10 (CEST)

Den blå kärrhöken som jag såg igår vid Stureholm har konstaterats vara en ängshök. Troligen en 2K. Tack till Thomas Svanberg för bildgranskning.
Dan Persson
Strandbaden , - Saturday, June 29, 2019 at 20:37:47 (CEST)

28 juni, Stureholms våtmark. En födosökande honfärgad kärrhök, som jag först tog för brun, visade sig vara en blå. Lite kul mitt i sommaren! På kvällen vid Vegeåns mynning tre fiskgjusar, en med byte och två som flög "tandem" under en timmes tid, som spelflykt men det stämmer väl inte med årstiden? [Bilder på kärrhök och gjusar på AP.] En adult havsörn kom och satte sig i skogskanten på Klörensidan. I övrigt ganska tunnsått.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, June 29, 2019 at 10:49:57 (CEST)

28 juni. Vandring genom Sinarpsdalen från Grevie till Dala. En hel del fåglar och i konserten hördes taltrast,härmsångare, grönsångare, kärrsångare, ärtsångare, skogsduva (3 ex), gråsiska och steglits. Ett par törnskator på fäladen i väster. Bivråk, ormvråk och glada syntes kretsande och när vi satt i skuggan och njöt av kaffe, rödkullor och vackra vyer så dök plötsligt ett par stora fåglar upp från sydväst över skogen, tog kretsande höjd och försvann mot nordost. Vi trodde knappt våra ögon - två svarta storkar! Det var länge sedan sist. Obsen gjordes vid 13.30-tiden. En fantastisk blomning i dalen men ont om fjärilar, förutom tistelfjärilar såg vi några storfläckiga pärlemorfjärilar och hagtornsfjärilar. Medobservatörer: Leif Olsson och Carina Eliasson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, June 28, 2019 at 17:53:12 (CEST)

28/6 Sandön. 1 skräntärna, flera gluttsnäppor. I Söderåsens nationalpark ett flertal forsärlor o två sjungande lundsångare. Medobs Alf Petersson o Lars Forsén.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, June 28, 2019 at 12:53:10 (CEST)

To 27 juni. Sommarkvällsrunda med Arne Nihlén. Väla, våtmarken vid stora byggvaruhuset, med lotsning via mobiltelefon hittade Arne fram till Bruna Kärrhöksboet vars ungefärliga position vi loggat tidigare kväll. Fyra ungar ringmärkta. Mot Hasslarp; Skedand 1, Fiskgjuse, Fisktärna, flera sjungande Lövsångare, Näktergal. Svedberga, vuxen Kattuggla på dagplats.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, June 28, 2019 at 10:19:45 (CEST)

26 o 27 juni Stureholms våtmark från fågeltornet. Knölsvan ett par med 3 ungar, gravand 4 med 15 ungar i 2 kullar, grågås 40, kricka 4, gräsand 10, tofsvipa 25, gråhäger 1, brushane 3, svartsnäppa 2, grönbena 8, rödbena 1 med unge, mindre strandpipare 2 varav en ruvande, större strandpipare 1, kärrsnäppa 2, gluttsnäppa 1, sädesärla 3 och lika många ungar, gulsparv 2, trädpiplärka 1, gök 1, fiskgjuse 1 överflygande, buskskvätta ett par samt en del "vadarungar" som jag inte lyckades artbestämma.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, June 27, 2019 at 22:05:39 (CEST)

25 juni. Kvällstur i Bruce's skog. Morkullan knispade, div. trastar sjöng. 2 rådjur.
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, June 25, 2019 at 22:40:14 (CEST)

23/6 Under cykeltur från Gånarp via Tåstarps ängar till Brandsvig hördes kornknarr fint. I våtmarken skogssnäppor, gulärlor och sävsparvar. På 3 olika ställen sågs rapphönspar.
Bengt Nilsson
Gånarp Ängelholm, - Monday, June 24, 2019 at 08:40:10 (CEST)

23/6. Strandbadsören. Såg silkeshägern fint, gick och födosökte på södra sidan av revet. Dock en del soldaller. Sågs vid middagstid.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 23, 2019 at 18:40:27 (CEST)

19 juni: vindstilla och varm morgon vid Sandön gav 22 snatteränder, 11 skäggmesar (varav minst fyra årsungar), storskrake med 3 ungar. Kungsfiskaren flög förbi några gångar med fisk i näbben. I Farhult två gluttsnäppor, två skogssnäppor och skärfläckor med två ungar.
Linus och Karin Falkmer, Thomas Wallin
- Thursday, June 20, 2019 at 00:19:20 (CEST)

190619: 1) eftermiddag, Halsarevet, 2) kväll, ängsmarken mellan Halsarevet och Halsahamn (Görslövsåns utlopp), Jonstorp – möjlig busksångare utifrån i första hand lätet och i andra hand utseendet
Clifford Weinmann
Magnarp, - Wednesday, June 19, 2019 at 22:18:45 (CEST)

18/6 13:30. Bred trollslända med lysande blå bakkropp gästade trädgårdens lilla damm idag, lite överraskande.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Tuesday, June 18, 2019 at 17:11:01 (CEST)

17.6 En vaktel har spelat ett par kvällar den senaste veckan på ängarna vid Brandswig.Så även denna kväll men nu lite längre norrut i ett vetefält. Ett par fina gulärlor med mat i näbbarna till ungar. Buskskvättor, sävsparvar.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, June 17, 2019 at 23:00:55 (CEST)

16 juni. Ganska mycket att kika på i inre Skälderviken. Knappast någon sommarstiltje i fågelmarkerna. Först vid Sandön där det i åmynningen låg en hona storskrake med tre relativt nykläckta dunungar. Den fjärde kullen jag ser hittills denna säsong. Tycker att arten ökat på senare år. Två ad dvärgmåsar rastade (kanske samma som senare sträckte in över Utvälinge, se rapport nedan), 18 snatteränder samt en ad havsörn som gjorde utfall mot de uppfödda gräsänderna. Ute på Själrönnen sågs en kentsk tärna flyga runt tillsammans med fisktärnor lågt över ön. Kan det vara så att arten häckar bland skrattmåsarna och fisktärnorna? Senare vid Farhultsviken: två ad storlommar som fiskade på grunt vatten, fem rastande snatteränder och lika många svartsnäppor samt en överflygande rosenfink. En kull med utflugna stjärtmesar matades av det vuxna paret.
Henrik Johansson
- Sunday, June 16, 2019 at 22:45:07 (CEST)

15 juni Rönnen. En hornuggla jagade ikväll över ängarna nära vägen.
Hans Nordius
Utvälinge, - Sunday, June 16, 2019 at 21:12:06 (CEST)

16/6 Brogårda våtmark. Ganska lungt: Knölsvan 1 par 7 juv, Gulärla 2, Sävsparv 2. Mellan Brogårda och Hasslarp passerade en Turturduva över vägen, flög snabbt mot NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 16, 2019 at 16:57:12 (CEST)

Lö 15 juni. Vegeholm, kort kvällsrunda. Duvhök 1, Spillkråka 1, St hackspett 1, Grönsångare 2, Taltrast. Under hemvägen, två rapphöns vid Oscarsgården, Mjöhult
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 15, 2019 at 21:52:13 (CEST)

15 juni Rönnen. En hornuggla jagade ikväll över ängarna nära vägen.
Hans Nordius
Utvälinge, - Saturday, June 15, 2019 at 20:36:56 (CEST)

14 juni. Kvällslyssning. En kornknarr snärpte i Vegeåsänkan mellan Välinge och Strövelstorp strax innan midnatt. I närheten en kull med tiggande hornuggleungar. Även mellan Kattarp och Östraby hördes tiggande hornuggla.
Henrik Johansson
- Saturday, June 15, 2019 at 08:27:54 (CEST)

Svart rödstjärt på Jaktfalksgatan 59-61 Hbg. 12-14/6.
Carina Eliasson
Helsingborg, - Friday, June 14, 2019 at 13:47:35 (CEST)

13 juni. Banvallstur mellan Höganäs och Västraby i kvällningen. Flera kärrsångare, några näktergalar, gräshoppsångare, morkulla, kattuggla och inte minst vaktel mellan Stureholms stn och Västraby,
Karl G Nilsson
Höganäs, - Friday, June 14, 2019 at 08:51:09 (CEST)

13/6 23.30 Nattskärran flitigt spelande, oftast hörd vid åkrarna innan bron, Kollebäckstorp.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, June 13, 2019 at 23:32:23 (CEST)

Ti 11 juni. Svedberga, middagsvandring; Ormvråk 1, Kattuggla 1 vuxen på dagplats, Korp 2, Svarthätta, Steglits, Sv v flugsnappare, Trädpiplärka, Grönsångare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, June 11, 2019 at 15:34:57 (CEST)

10 juni Kullaberg. En 2K sommargylling flöjtade livligt medans den drog österut längs sydsidan. Utmed norrsidan två rosenfinkar och ute vid spetsen låg fyra tobisgrisslor.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Monday, June 10, 2019 at 15:23:15 (CEST)

Sö 9 juni. Em med Arne Nihlén och koll i tornfalksholkar i Nv-skåne. Två ställen med "rekordkullar" - sex respektive sju märkningsstora ungar Två övriga holkar med pyttesmå ungar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, June 09, 2019 at 23:06:18 (CEST)

Sö 9 jui. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 2, Trana 2, Skogssnäppa 2, Gröngöling vid bohål, Korp 2,Gärdsmyg två ungkullar, Stenknäck, Rödstjärt, Gräshoppsångare 1, Svarthätta, Härmsångare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, June 09, 2019 at 14:34:11 (CEST)

Norrvikens trädgårdar 8/6. En sjungande brandkronad kungsfågel vid huvudbyggnaden. I en av de konstgjorda dammarna förbluffande antal större vattensalamander (flera hundra).
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, June 08, 2019 at 19:42:01 (CEST)

8 juni: fikan på Konditori Centrum i Munka Ljungby efter dagens KOF-exkursion blev lyckosam; en lärkfalk och en adult havsörn passerade över!
Birgit o Bengt Andersson, Thomas Wallin
- Saturday, June 08, 2019 at 19:02:01 (CEST)

Fre 7 juni. Svedberga, kvällstur kl. 21 - 23. Kattuggla 1 vuxen, Morkulla 2, Gök 2, Taltrast, Rödhake, Näktergal, Svarthätta, Rödhake,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, June 07, 2019 at 23:24:08 (CEST)

7/6 14:00-15:30 Kullaberg; ingen rosenfink vid parkeringen till fyren men svårt att höra p.g.a. alla tyska turistbussar på tomgång. Däremot en som sjönk flitigt och även visade upp sig vid golfklubbens parkering.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Friday, June 07, 2019 at 17:21:38 (CEST)

6 juni. Fortsätter på temat om takhäckande fåglar i Höganäs. Kollade fisktärnekolonin på Höganäs AB. Få fåglar synliga, taket lutar på fel håll, men för ett kort ögonblick lyfte flera fåglar. Minst 7 par torde häcka men kanske uppemot 10 par är inte helt otänkbart. Men även flera par fiskmås och två par gråtrut sågs ruva.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Thursday, June 06, 2019 at 13:49:29 (CEST)

4 juni. Honan svarthakad buskskvätta som sedan i söndags setts på Klören tillsammans med en hanne buskskvätta konstaterades idag av Rolf H ha åtminstone en flygg unge.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 04, 2019 at 21:54:38 (CEST)

4/6 På fm åkte jag till Ingelsträde o lyssnade på en sporadiskt sjungande flodsångare. Gick sedan en runda i Vegeholms skog. Fantastig sång med taltrast, törn- o ärtsångare, svarthätta, trädgårdssångare o svarthätta. Både löv-, grön- o gransångare sjöng. Steglits sågs o även Stenknäck. Fin o härlig dag.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, June 04, 2019 at 20:28:27 (CEST)

Må 3 juni. Vegeholm med liten cirkelgrupp. Två nattskärror på lite håll vid masthygget. Kom igång ca 22.30. Övrigt; morkulla, rödhake, trastar.
Ulrik Alm
Ingelsräde, - Tuesday, June 04, 2019 at 10:08:46 (CEST)

Månd. 3/6 Tre pipande kattuggleungar i Lerbergskogen. Kul! Första häckningen här på många år.
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, June 03, 2019 at 22:30:58 (CEST)

3/6 fm vid Klarningen. I stora dammen 5 snatteränder, 4 krickor, flera knipor o två rödbenor. På ön stod 2 silltrutar o i vattnet vadade 2 skärfläckor. Vid Benmöllan en hane forsärla o på Lya ljunghed två törnskator o en buskskvätta. Varmt ca 27 grader.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, June 03, 2019 at 12:52:11 (CEST)

3 juni Pålsjö skog S 7:00-12:00. 38 arter bokfördes under vandringen runt Pålsjö skog. Några av dessa fullt upptagna med matningsbestyr - t.ex stare, björktrast, rödhake, talgoxe, rödstjärt. Andra lika fullt upptagna med sång ( bl.a svarthätta, gärdsmyg, grönsångare ). Några saknades helt ( svartvit flug och härmsångare ). Men på det hela taget en ganska givande och sommarvarm förmiddag. Däremot tyvärr alltför många lösa hundar i skogen.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, June 03, 2019 at 12:47:36 (CEST)

3 juni. Gårdagskvällens Nattskärreexkursion till Vegeholmsskogen gynnades av stilla och vackert väder. 23 deltagare fick njuta av nattskärror, morkullor och taltrastar som spelade och visade upp sig. Även fladdermöss höll oss sällskap i den fina junikvällen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, June 03, 2019 at 10:20:58 (CEST)

Kullens fyr, 2 juni 11-13 Liten förmiddagsrunda under söndagen på Kullen för att lyssna och kanske se Rosenfink. Mycket folk och parkeringen i stort sett full, vilket innebar mycket (o)ljud. Men träff direkt vid parkeringen och grillplatsen mot norr, en rosenfink som flög och sjöng högt i lövverket. I övrigt trädgårdssångare, svarthätta och törnsångare som konkurrerade om sången. Vidare slingan vid glasskiosken och sedan ner mot havet. Mera törnsångare, järnsparv, gulsparv och sedan en bra obs på törnskata tillbaka till på parkeringen. Se vidare detaljer på artportalen.
Lars Ahlgren
Arild och England, - Monday, June 03, 2019 at 00:58:26 (CEST)

2 juni. Den årliga häckfågeltaxeringen vid Åvarp-Hallabäcken-Vegeådalen-S Wrams fälad genomfördes. Totalt 57 arter på de 20 punkterna vilket är lite färre än normalt. Det som stack ut var de fåtaliga lövsångarna. Som vanligt fler svarthättor men även fler trädgårdssångare, den sistnämnda sjöng på 15 punkter. För första gången på 33 år saknades björktrast helt. Färre än vanligt var också härmsångare (3) och gräshoppssångare saknades helt. I övrigt bland annat skogsduva (4), törnskata (3 par), göktyta (1), forsärla (2), buskskvätta (4), kärrsångare (3), trädkrypare (3), gröngöling (1). Utanför räkningspunkterna: 1 sj flodsångare och 1 bivråk i spelfykt. Medobservatörer: Martin Persson och Lars-Bertil Nilsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, June 02, 2019 at 21:48:46 (CEST)

2 juni, Hasslarps dammar: Knölsvan 1 par 6 juv - 5 gråa och en vit unge. Grågås 25, Skedand 1hane, Snatterand 2, Vigg 4, Mindre strandpipare 3, bra med sjungande sävsångare och kärrsångare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 02, 2019 at 17:40:14 (CEST)

2 juni: en fiskgjuse vid Rössjöholm och en lärkfalk vid Ugglarps broar när jag egentligen skulle titta efter trollsländor längs ”vägen mellan dikena” vid Rössjöholm. Den vandringen gav många sandflodtrollsländor, breda trollsländor samt några blåbandade jungfrusländor och tidiga mosaiksländor – samt massor av röda flicksländor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, June 02, 2019 at 17:39:00 (CEST)

2/6 Kullaberg. Rosenfink 3, Härmsångare, Törnskata var väl det som stack ut mest under några timmars vandring bland cykelåkare, joggare och folk o fä. Medobsar var Yvonne Dresler, Carina Eliasson och Leif Olsson.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, June 02, 2019 at 17:30:44 (CEST)

Sö 2 juni. Christinelund; Tiggande kattuggleungar, två skogsduvor vid förmodat bohål. Vid Västra Klappe tre rapphöns
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, June 02, 2019 at 15:49:25 (CEST)

2/6 Lilla dammen intill plastsorteringsanläggningen, efter sista rondellen mot Munka Ljungby; Rörhönan fortfarande kvar, inga ungar synliga ännu.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Sunday, June 02, 2019 at 09:44:45 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Kontakta KOF