Observationer mars 2019

31/3 Stureholms våtmark. I den norra dammen skogssnäppa 2, kricka 6 och gravand 2. Runt våtmarken födosökte ett 20 tal sädesärlor och på hygget en varfågel. Medobsare Ulrik Alm.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, April 01, 2019 at 09:25:29 (CEST)

31/3. Fjällgåsen kvar vid Klarningen. Hasslarps Dammar: Grågås 30, Snatterand 6, Skedand 9, Gråhakedopping 7, Kricka 45, Bläsand 7, Vigg 28, Sothöna 12, Strandskata 8, Tofsvipa 5, Sädesärla 2, Gransångare 2 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 31, 2019 at 22:03:04 (CEST)

31 mars: en yngre (uppskattningsvis 3-4 K) havsörn flög in över Rönnen och skrämde upp skärfläckor, snatteränder och vitkindade gäss mfl. Därefter satte hen sig i skydd på öns östsida. Men vilan blev inte långvarig; en adult örn kom från Sandöhållet och när den fick syn på ynglingen började en vild jakt ut över Skälderviken. Föreställningen slutade efter en stund med att den yngre slokörat (??) fick dra vidare mot Bjärehalvön.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 31, 2019 at 17:08:36 (CEST)

190330. Tillbringade ett par förmiddagstimmar på Djurholmamossen tillsammans med ett gäng tjejer på "Rapphöne-exkursion". Grådisigt men så småningom uppklarnande. Vi hade ett oavbrutet rovfågelsträck bestående av ormvråk och några sparvhökar. Räknade dock inte totala antalet, men det måste blivit några hundra. Även en överflygande duvhök, varfågel, spillkråka, svartmes, sånglärka, ängspiplärka, gulsparv osv. Dessutom en hel del sträckande småfågel, mestadels bofink.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, March 30, 2019 at 18:49:37 (CET)

30/3 Besökte idag för första gången Välluvs relativt nyanlagda våtmark och blev positivt överraskad. Fint anlagt med P-plats, en stig runt dammen och fikaplats. Såg bl.a fyra rastande skogssnäppor, gråhakedopping, ett svanpar på bo och fyra snatteränder. Se AP för artlista. Lokalen har helt klart potential med de omgivande åkrarna lämpliga för rastande mås/trut och kanske gäss. Det kommer att bli fler besök!
- - - - -
Läs mer om Välluvs våtmark här / webbadmin
Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, March 30, 2019 at 15:07:41 (CET)

30 mars. Förmiddagsskådning som började grått och slutade i sol. Ivrig sång av gärdsmygar, bofinkar och taltrast i sumpskogen vid Rögle säteri men i övrigt magert. Överraskande fågelfattigt i våtmarken vid Höja boställe: bläs-, gräs- och gravänder och några tofsvipor. Vid Ugglarps broar upptäckte vi en spetsbergsgås på avstånd. Plötsligt lyfte den, anslöt till fyra artfränder och drog mot nordväst. Össjö vilthägn bjöd på fika i värmande sol och dessutom ett tranpar, ropande gröngöling och glada med bomaterial. Slutligen en storlom i Rössjön. Medobservatör: Svante Rembring.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 30, 2019 at 13:41:26 (CET)

28 maj. Första kvälls/nattfågelinventeringen för året. Även däggdjur räknas på dessa rutter med tjugo punkter. Notervärt var en spelande rapphöna S Starby och en ropande kattuggla i Tursköpsskogen, där också en grävling lufsade i skogskanten. På hemvägen korsade en vårseg igelkott vägen men allra roligast var den hornuggla som satt på en pinne i vägkanten precis där Röglevägen går under järnvägen. Medobservatör: Gunnel Paulsson
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, March 29, 2019 at 17:54:13 (CET)

29 mars. Domsten, campingbyn, (07:00-11:30). Dagens dominanta sträckare var ejder 3670 samt sjöorre 430 , med dessa två arter sågs enstaka skäggdoppingar, svärtor, bläsänder, krickor, storskrakar, silltrut, alkor samt fem smålommar. Ute över Sundet fiskade drygt tio gamla havssulor och en 2k+ fågel. I rovfågelväg sågs endast någon enstaka glada samt ett par ormvråkar. Vid strandkanten rastade drygt 500 skrattmåsar och över/i strandskogen hördes järnsparv, gransångare och stenknäck.
Karl G. Nilsson och ledighetskommittén
Höganäs, - Friday, March 29, 2019 at 17:25:23 (CET)

28 mars. Promenad i V Sinarpsdalens fäladsmarker denna fantastiska vårkväll, minst 9 sjungande taltrastar bidrag till stämningen ihop med gransångare, järnsparvar, koltrastar, rödvingetrastar o rödhakar samt en gröngöling. Två ropande kattugglehanar, svar från en hona och minst 4 dragande morkullor. Kvällsljuden kompletterades av sträckande sjöorre och skällande räv. En boende i området berättade att det flera veckor suttit 3-7 hornugglor i en gran på en av fäladerna.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, March 28, 2019 at 22:51:09 (CET)

28.3 Vid en morgonrunda till Klören observerades två stycken sjungande och spelflygande trädlärkor över det första stora hygget vid klörenvägen.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Thursday, March 28, 2019 at 10:55:21 (CET)

27/3 Ranarpsstrand: En sädesärla spatserade runt i tången vid det stora stenröset strax söder om Vistorps hamn. Efter en stund flög den iväg. På flytt längre norrut månne?
Erik Lundvall
Förslöv, - Wednesday, March 27, 2019 at 15:10:11 (CET)

27/3 Strandbaden. En flock rödvingetrastar på besök i trädgården.
Kerstin Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, March 27, 2019 at 10:42:52 (CET)

26/3 Hasslarps dammar, e m. Sammanlagt sågs 8 gråhakedoppingar, en smådopping, 10 hanar o 6 honor snatterand, c 60 krickor, c 50 bläsänder, ett skedandspar, ett tjugotal viggar, sothöns m m. Vid Stureholms våtmark därefter iakttogs en varfågel, fyra sädesärlor, fem hämplingar, en sävsparvshane, två gransångare, två taltrastar, stjärtmes samt krickor, vigg, en rödbena m m. Kylslaget men soligt, särskilt under förmiddagen då för övrigt två - tre citronfjärilshanar flög omkring vid roddklubben/motionsspåret i Ängelholm. Där sjöng då minst en gransångare. De vid Stureholm var tysta och ivrigt födosökande.
Anders Lindén
Ängelholm, - Wednesday, March 27, 2019 at 00:06:00 (CET)

26 mars. Minst 6 sjungande gransångare på Svedberga kulle, men även gott om gärdsmygar, taltrastar och rödhakar som försökte överrösta den bistra nordvästan. Bäst lyckades ett par dubbeltrastar som hördes vida omrkring.
Karl G. Nilsson
Höganäs, - Tuesday, March 26, 2019 at 20:32:58 (CET)

26/3. På ett av hyggena på Klören, där det de senaste åren häckat svarthakade buskskvättor, satt idag en nyanländ hanne i toppen av en liten gran. En varfågel sågs också högst upp i en torraka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, March 26, 2019 at 18:55:39 (CET)

26/3 kl.10:30. Hasslarp . Nilgåsen kvar men skrämdes av skott från jägare, med finkalibrigt gevär /kikarsikte. Åkern söder om östliga dammen närmast bruket.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Tuesday, March 26, 2019 at 13:02:48 (CET)

25/3 Ranarpsstrand:En ensam skärfläcka gick och födosökte i det grunda vattnet mitt för den inhägnade p-platsen mellan Inre Grytskär och Vistorps hamn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Tuesday, March 26, 2019 at 08:59:07 (CET)

24 mars Rögle säteri nya våtmarken o sumpskogen. Över våtmarken flög en större brunfladdermus runt och i ett träd vid dammen en varfågel (kl 14:00). I ett buskage vid Skavebäcken födosökte en BK-kungsfågel. Även på "hökugglehygget" i Stureholm en varfågel (15:45) så det troliga är att det varit/är 2 varfåglar i området.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, March 25, 2019 at 12:37:29 (CET)

24 mars. Det har börjat komma in svarthakade buskskvättor nu, har rapporterats från flera platser. Vid middagstid var jag vid Norrebro hamn för att få se en, fast nu hade det rapporterats två! Nu fick jag i alla fall en i sikte, uppe invid den lilla s.k. Ilasjön. Trevligt! Hemma i Glimminge plantering gick jag på sena eftermiddagen en runda. Uppe vid den igenvuxna hagen strax utanför skogen träffade jag på en brandkronad kungsfågel. Han rörde sig hastigt runt bland buskagen, ivrigt födosökande.
Mats Ljunggren
- Monday, March 25, 2019 at 10:32:31 (CET)

24 mars. Besök vid Hasslarps dammar vid 17-tiden. Den nilgås som upptäckts tidigare under dagen var kvar och gick tillsammans med grågäss öster om dammarna. När en lågsniffande havsörn drog in gick alla gäss på vingar. Grågässen återvände men inte nilgåsen. En stund senare körde jag till Rosendals våtmark och här fanns nilgåsen. Emellertid gick den raskt på vingar även här och drog iväg i riktning mot Hasslarp. Vid Rosendal en rastande skärpiplärka liksom ett par snatterand.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, March 25, 2019 at 07:36:25 (CET)

24 mars Några timmars skådning vid Tomarps ene/mader. Den envisa vinden la lite sordin på upplevelsen men det blev en del fina vårtecken. Spelande storspovar och tofsvipor, sjungande sånglärkor, ängspiplärkor, gransångare, steglitser o hämplingar. 10 vinterhämplingar sågs på samma ställe där den (samma flock?) setts sedan oktober. Ett visst rovfågelsträck, 25 ormvråkar, 1 pilgrimsfalk och några sparvhökar. I övrigt bland annat ca 110 rastande skrattmåsar, 1 skogssnäppa, 40 rast starar och 15 str tranor. Fast den goaste vårupplevelsen var nog vildbin och humlor bland mattor av blommande vårlök o vitsippor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 24, 2019 at 23:11:52 (CET)

Lö 23 mars. Vegeholm, kvällsrunda; Storskrake 1 par, Knipa 1 par, Kattuggla 1 ex i ruineken, Ormvråk, St hackspett
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 23, 2019 at 20:09:53 (CET)

23 mars. Morgonkoll vid Sandön. Grått, rått och disigt men trots det en hel del fågel att spana på. Trevlig blandning med simänder, 1 par årta tillsammans med krickor, sju stjärtänder, två skedänder och fem snatteränder. Ca 400 skrattmåsar och bland dessa en dvärgmås i vinterdräkt. Forsärla, bergfink och två skogssnäppor sträckte norrut. Plötsligt var en stor skock måsar och trutar uppe oroligt skränande lågt över åmynningen. Förklaringen var en utter som med fisk i gapet långsamt simmade uppströms i åfåran. Endast en kort stund därefter uppenbarade sig en ägretthäger på Klörensidan. Verkligen händelserikt! Vidare färd till Stureholms våtmark där ytterligare ett par årta rastade med krickor och ett par skedänder. I våtmarken även två skogssnäppor och i björkskogen intill en hona mindre hackspett samt ett par stjärtmesar. En hanne brun kärrhök drog bort mot Rögle och en fjällvråk ryttlade. Sista stopp vid Rönnen och även där mycket att titta på. Vardera en kentsk tärna och mindre strandpipare, 22 snatteränder och åtta skedänder, 1 par salskrakar, tre svarthakedoppingar samt en havsörn på Själrönnen. Sjungande gransångare, två skärpiplärkor och flera hämplingar. Flera nöjda och glada medobservatörer: Henrik E, Lars F, Bengt A, Peter B, Håkan J m.fl
Henrik Johansson
- Saturday, March 23, 2019 at 19:58:03 (CET)

23/3 Grå Läge: 3 sädesärlor födosökte i tången och senare 1 förbiflygande i Viken.
Mikael Sunesson
Viken , - Saturday, March 23, 2019 at 17:29:35 (CET)

Lö 23 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 5-5, Glada 1, Morkulla 1, St hackspett, Spillkråka, Forsärla 1, Korp 2, Stenknäck 2, Stjärtmes 5, Bofink, Dubbeltrast 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 23, 2019 at 16:36:34 (CET)

23 mars. Det blev bästa sträckdagen på ejder sedan 2013 i Domsten med 5368 ex som sträckte söderut. Danmark sågs inte i diset men Mårten hittade en gammal hane praktejder som sträckte med ejdrarna. Stjärtand 2, snatterand 1, skedand 1, tordmule 1, havssula 15, skärfläcka 3 str n. Från skogen hördes en gröngöling och två gransångare.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, March 23, 2019 at 10:26:59 (CET)

22 mars: vråkarna kom inte igång vid Domsten idag (se nedan) men vid lunchtid över Sandön blev det bättre fart; ca 300 ormvråkar drog i stora skruvar mot NO. 13 skärfläckor, 1 rödbena, 5 snatteränder, 80 bläsänder och 1 kungsfiskare dessutom. Över Sandön jagade en honfärgad blå kärrhök och på Själrönnen satt tre havsörnar (1 ad, 2 juv). Medobservatörer: Mona Hansson och Anders Lindén.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, March 22, 2019 at 18:30:56 (CET)

22 mars Domsten. Några morgontimmar vid campingbyn i väntan på att molntäcket skulle spricka upp. En gammal pilgrimsfalk var ute och vände över sundet. En handfull havssulor drog fram och tillbaka mittsunds. I sträckväg dominerade sjöorre med 450 ex mot söder men även enstaka smålommar, svärtor, bläsänder, krickor samt 32 bläsgäss. Mot norr sträckte 18 sångsvanar. Från strandskogen hördes bl.a. taltrast och gröngöling.
Bengt Andersson, Thomas Wallin o Karl Nilsson
- Friday, March 22, 2019 at 16:51:50 (CET)

22/3 Sädesärla 1ex Fria bad i Helsingborg
Peter Andersson
Helsingborg, - Friday, March 22, 2019 at 12:23:52 (CET)

190321. Cyklade genom Ängelholm igårkväll, efter KOF's intressanta "trut-föreläsning" på bibblan. Vid Gåsahalsvägen, i närheten av Nyhemsbron hördes två kattugglor. En "hoande" hane och en hona som svarade med "klävitt". Trevlig avslutning på kvällen.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Friday, March 22, 2019 at 09:42:22 (CET)

To 21 mars. Svedberga. Ugglekväll med Naturskyddsföreningen. Hörde dialog mellan två kattugglepar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 21, 2019 at 23:00:46 (CET)

21/3 Sandön: 12 skärfläckor (igår 14 st men lite mer utspridda bortåt Heljaröd). En ensam skäggmes vid piren. Dessutom i byn ett halvdussin domherrar, några grönsiskor, 2 sjungande gärdsmygar, järnsparv, en ljudlig gröngöling och en röd glada bl.a.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Thursday, March 21, 2019 at 17:55:52 (CET)

21/3. I dunge nedanför Heljarödsgården 1 Gransångare mitt på dagen.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Thursday, March 21, 2019 at 14:59:31 (CET)

20 mars: Årets första sädesärla. Kanske. Klostervägen i Rydebäck Rydebäck kl 15.30
Folke Unger
Rydebäck, - Wednesday, March 20, 2019 at 15:54:42 (CET)

20 mars. Järnsparv vid fågelbordet i Farhult.
Torbjörn Eldh
Farhult, - Wednesday, March 20, 2019 at 12:34:04 (CET)

17 mars. Skådning längs kusten vid Jonstorp under förmiddagen. Fyra trädlärkor och åtta dubbeltrastar sträckte över liksom 14 tranor. Vardera en sädesärla och hämpling flög förbi och rastade gjorde fyra skärpiplärkor. Sjungande sävsparvar och spelflygande större strandpipare bidrog till go vårstämning. En bit ut på vattnet låg ca 200 ejdrar och en alfågel. Minst tre havssulor födosökte utanför Rekekroken. Lite senare span vid Rönnen där tre skärfläckor rastade på västra sidan av reservatet.
Henrik Johansson
- Sunday, March 17, 2019 at 20:49:06 (CET)

17 mars 9 - 11 Pålsjö skog. Rekognoseringsvandring i S delen av Pålsjö skog gav följande fågelarter: gräsand, skogsduva, ringduva, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, bofink och grönfink.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Sunday, March 17, 2019 at 11:48:53 (CET)

16/3 Mörshög. En rejäl sångsvansflock har hållit till väster om byn hela veckan men det var först idag jag fick tillfälle att syna flocken. Resultatet blev minst 42 mindre sångsvanar (34 ad och 8 2k) och ca 150 sångsvanar.
Olof Strand
Mörshög , - Saturday, March 16, 2019 at 21:41:19 (CET)

16/3 Strandbaden Ören - Amerikanska krickan snällt på stenar tillsammans med sitt gäng av krickkompisar, längst ut. För övrigt 2 snatteränder och 1 sädesärla bl.a. Cirka 16.25-17.00.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, March 16, 2019 at 17:49:47 (CET)

16 mars vid Grytskär. En ung havsörn flög i sydlig riktning längs kusten.
Erik Lundvall
Förslöv, - Saturday, March 16, 2019 at 16:12:37 (CET)

16/3. Strandbadsören: Bläsand 55, Kricka 10, Snatterand 2, Gravand 60, Strandskata 2, Vattenpiplärka 1, Ängspiplärka 2, Sädesärla 1, Stare 1, snösparv 1 och Silltrut 1. Men den amerikanska krickan ville inte visa sig.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 16, 2019 at 15:26:42 (CET)

16 mars kl 14.30: Mycket trevligt att se en hanne salskrake i den västligaste dammen i Lärkeröds gamla sandtag (förbi lådfabriken, till vänster, gå över ett halvgammalt hygge, över bron och sedan vänster 50 meter). Medobsare; Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, March 16, 2019 at 15:19:36 (CET)

16 mars; Studiefrämjandets vinterfågelcirkel avslutade vinterns aktiviteter med att skåda i Rönneådalen. I Tomarps ene uppvisningsflög en stor duvhökshona, en havsörn drog förbi och bofinkar och sånglärkor sjöng. På maderna spelade storspovarna och två tranor lyfte och försvann mot norr. Tranor även över Gråmanstorp och vid Öja. Två mindre sångsvanar betade tillsammans med många vanliga sångsvanar norr om Rönneå, mellan Tomarp och Gråmanstorp. Slutligen två snatteränder, ca 70 bläsänder, 12 krickor, grå- och bläsgäss och två brunänder vid Höja boställes våtmark.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, March 16, 2019 at 14:06:48 (CET)

15 mars Helsingborg, Jordbodalen: kungsfiskare, gråhäger i övre dammen.
Paul Ork
Helsingborg, - Friday, March 15, 2019 at 10:58:59 (CET)

14 mars: en hoande hane Kattuggla i Bruces skog. Ca Kl 23. Medobservatör Fredrik Modig.
Olle Lund
Helsingborg, - Thursday, March 14, 2019 at 23:29:24 (CET)

13/3. Ekeberga Påarp. Trana 5 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, March 14, 2019 at 08:34:45 (CET)

13 mars: tisdagen i Tuvhagens naturreservat i Ödåkra: 3 dunbollsungar av Kattugglor med idoga försök att klättra upp i ett lutande träd. Ibland trillat ner med nytt klätterförsök. Häftigt!
Mats Lindskog
Hyllinge, - Wednesday, March 13, 2019 at 23:12:27 (CET)

Onsd 13 mars. Svedberga. Ugglekväll - med tanke på väderomständigheterna blev det riktigt bra. Vi - en liten skara på 8 pers - hörde ett par ropa nere i NÖ delen av kullen och ett ex närmare Svedberga gård
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 13, 2019 at 22:53:55 (CET)

13 mars 13.40 En flock på ca 10 tranor sträckte norrut väster om Förslöv. En trädridå skymde så jag inte kunde räkna exakt antal. Ca 15 min senare sträckte ytterligare en flock på 11 tranor norrut, dessa passerade mitt över byn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Wednesday, March 13, 2019 at 14:37:51 (CET)

12 mars: 5 ad mindre sångsvanar vid Ugglarp och 2 ad+1 juv vid Gråmanstorp. Mycke gäss av många arter i Höja boställes våtmark; 11 spetsbergs-, 2 tundrasäd-, 48 bläs-, 180 grå-, 40 vitkindade och 6 kanadagäss. Dessutom 1 ung havsörn, 1 fjällvråk, 300 tofsvipor och 4 skogsduvor. I dammen vid Stora mölla/Össjö 1 gråhakedopping och över Tranarp en trana mot öster.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, March 12, 2019 at 19:09:38 (CET)

12/3. Kullavägen. Rundgången Helsingborg. 6 tranor str NO. 13.55.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 12, 2019 at 19:01:29 (CET)

12 mars kl 06:30 Det satt en Taltrast och sjöng från en gran ut mot kalhygget söder om Källna kyrka.
Heidi Malmgren
Bolestad, - Tuesday, March 12, 2019 at 10:21:54 (CET)

11 mars. En andrahandsuppgift om en amerikansk kricka vid Strandbaden under förmiddagen.
Niklas Persson
Lund, - Monday, March 11, 2019 at 22:43:32 (CET)

11 mars. En timmes promenad i Nybroskogen, Ängelholm på morgonen gav en hel del fina fågelupplevelser. En mindre hackspett trummade intensivt vid kanotuthyrningen, minst 2 trummande större hackspettar och en spillkråka i riktning mot järnvägen. Ett 30-tal tranor sträckte förbi liksom 10 ormvråkar. Intensiv småfågelkonsert med gulsparv, trädkrypare, minst 5 stenknäckar, svartmes, gärdsmyg, nötväcka, domherre m m.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 21:19:04 (CET)

11 mars. Farhult - Vegeholm. En flock med ett trettiotal spetsbergsgäss landade tillfälligt vid Surkenabben i Jonstorp vid lunchtid, innan den drog vidare mot Ängelholmshållet. Några timmar senare kämpade sig en flock med drygt tvåhundra bläsgäss norrut över Sandön i motvinden. På seneftermiddagen kretsade en ung kungsörn (2k) på låg höjd över Vegeholmsskogen vid f.d. gräsmatteodlingen. Medobervatör: Anders Lindén
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, March 11, 2019 at 19:12:06 (CET)

11 mars: Vi kom nog ut för sent idag med tanke på vråksträcket vid Domsten. I Sofiero-området noterade vi vart fall ormvråk 16 ex, fjällvråk 1 ex och duvhök 1 ex, alla på sträck. Vid stranden nedanför slottet bl.a. en forsärla, strandskata 5 ex och drygt 15 skrattmåsar varav några i sommardräkt. Bra fart på gärdsmyg som vi hörde sjungande på 3-4 ställen. I övrigt noterades domherre på flera ställen också. Steglits 8 ex i Kungshultsskogen och även gråsiska. Knölsvanen tillbaka i EOS-dammen, Kungshult.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 17:11:23 (CET)

11 mars: dagens rovfågelsträck över sundet vid Domsten började tidigt – mellan kl 8.30 och 10 sträckte 150 ormvråkar, därefter tvärdog det av någon anledning nästan helt … Då hade även en havsörn passerat, två artfränder stannade på den danska sidan. I sundet drygt 20 adulta havssulor, en gråhake- och några skäggdoppingar, 7 smålommar, 40 sjöorrar, 3 svärtor och några hundra ejdrar. I Hasslarp ca 50 bläsgäss, 3 gråhakedoppingar, 18 brunänder, många bläsänder, 2 snatteränder och 2 sävsparvar.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Monday, March 11, 2019 at 16:35:01 (CET)

11 mars Allerum-Nellåkra: 3 sävsparvar, 5 stjärtmesar och 1 större hackspett .
Aina Persson
Laröd, - Monday, March 11, 2019 at 15:15:37 (CET)

11 mars Stenbänken 11:30-12:30 Ormvråk 9 ex str NO
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 13:40:42 (CET)

10 mars, Ranarpsstrand: 3 st snösparvar på stenar vid vattenbrynet. I övrigt flera strandskator, bl.a. en flock på ca 20 st. En större samling gravänder S om Grytskär, en småskrakehona låg och putsade sig på en sten, många gräsänder och bläsänder samt en del ejdrar. Några skrattmåsar här och där, som börja få sin mörka huva. Några tofsvipor tumlade runt i skyn där sånglärkan även "hängde" och drillade. Ute på skären höll som vanligt skarvar, grå- och havstrutar och fiskmåsar till.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, March 10, 2019 at 17:26:22 (CET)

10 mars. Naturskyddsföreningen Söderåsen hade utflykt till Tomarps ene o mader. En liten tapper skara fick en hel del härliga upplevelser med hem. Gott om sjungande sånglärkor (minst 15), även en sjungande ängspiplärka och lite försiktigt spel från 2 nyanlända storspovar. Minst 170 rastande tofsvipor på maderna tillsammans med cirka 100 grågäss, 6 bläsgäss, 1 skogssnäppa och cirka 50 starar. Gässen skrämdes på vingarna av en ung kungsörn. I övrigt bland annat 1 varfågel, 1 fjällvråk, 2 tornfalkar, 8 rödglador, ett 10- tal sträckande ormvråkar, 1 trana, 1 gröngöing, 1 par sävsparvar och fem vildsvin. I Kvidinge prästamark 4 trummande större hackspettar. Medobservatörer bl a Kent Ivarsson och Lars- Bertil Nilsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 10, 2019 at 15:14:11 (CET)

Tråkigt Ulrik med tornfalken! Genast tänkte vi att nu har vi mist vår nattgäst som brukar hälsa på i bolådan på vår husgavel då och då. Men, så var inte fallet! Igår kom "vår tornfalk" på besök.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, March 09, 2019 at 14:21:22 (CET)

Fre 8 mars. Pilshults trafikpl, NÖ Hbg. Vinterns övervintrande tornfalk, som jag så många gånger sett ryttlande eller spanande från skyltarna, plockade jag idag upp trafikdödad. - Tråkigt!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 08, 2019 at 19:00:57 (CET)

To 7 mars. Stureholm. Försiktig lärk- och bofinksång. Gravänder, kricka, vigg. Och en varfågel - länge sen för min del.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 07, 2019 at 11:15:05 (CET)

6 mars – bra sträckaktivitet över Sandön, gråvädret till trots: mot norr sträckte en ung kungsörn, 88 ormvråkar, 6 glador, 1 pilgrimsfalk och 8 tranor. Dessutom småflockar med bofinkar, sånglärkor och starar, 66 tofsvipor, 28 kärrsnäppor och 4 större strandpipare. Medobsare voro Thomas Rönnertz och Tommy Strandek.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, March 06, 2019 at 15:39:55 (CET)

4 mars: vandrade längs Rönneå från Ängelholm till Klitterhus innan regnskurarna blev alltför täta och hörde trummande spillkråka, mindre resp större hackspett och sjungande bofink, rödhake, svartmes, kungsfågel och gärdsmygar. Vid Reningsverket en forsärla och i/över ån en storskrake och en kungsfiskare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 04, 2019 at 15:59:12 (CET)

4.3 En flock på ca 30 fina sidensvansar har varje morgon den sista veckan gästat min trädgård där dom kalasar på utlagda överblivna vinteräpplen. när dom sedan sitter och smälter maten i mitt stora träd så sitter koltrasten bredvid och underhåller dom lite knaggligt med dom första vårstroferna. Roligt!!
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, March 04, 2019 at 14:43:03 (CET)

3 mars Rååns dalgång Gantofta-Kvistofta ett par eftermiddagstimmar. Ett glest nordsträck av ormvråkar syntes. I övrigt lite smått o gott som 1 tornfalk, 2 gröngölingar, 4 st hackspettar, 1 forsärla, 1 domherre,5 gulsparvar, 3 starar, 5 sånglärkor, sjungande steglits, entita o stenknäck samt par av korp,ormvråk och rödglada i lekar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 03, 2019 at 21:27:31 (CET)

3 mars. Vid Brogårda våtmark 46 bläsgäss.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, March 03, 2019 at 17:50:28 (CET)

3/3 Tåssjö kyrkängar; ett par skogsduvor och 40 tofsvipor.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Sunday, March 03, 2019 at 15:52:58 (CET)

2 mars. Då hade jag större tur med sparvugglan. Den satt på en gren längs Reningsverksvägen nära Rodd- och kanotklubben i Ängelholm kl 8.30-8.45.
Henrik Johansson
- Saturday, March 02, 2019 at 21:23:42 (CET)

2/3. Dagens skådning. Första stopp var vid sparvugglan, hoppades att få se den. Men såg den ej. Nästa stopp Rönnen från EFS gården: Strandskata 4, Tofsvipa 7, Stjärtand 1 hane, Snösparv 25. Farhult: Gravand 30, Strandskata 28, Tofsvipa 20, Kärrsnäppa 29, Större strandpipare 13. Svedberga ängar söder om katthotellet: Sångsvan 120 och 2 adulta Tundrasvanar. Stureholms Våtmark från obsplatsen: Sångsvan 230, Bläsgås 180. Grågås 100, Spetsbergsgås 3, Tofsvipa 12, Snatterand 1 hane, Kricka 10, Gott om småfågel vid matningen. Hasslarps dammar: Gott om änder. Bläsand 180, Kricka 30, Snatterand 11, Brunand 7, Skedand 1 hane, Vigg 10, Sothöna 3. Sandön: Rödbena 2, Stjärtand 1 par. Sista stopp span efter sparvugglan men inte nu heller. Gott om småfågel mes m.m. spillkråka 1, Större hackspett 7. Det blev 63 arter. Medobsare flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 02, 2019 at 19:47:57 (CET)

Lö 2 mars, Åvarp - Hallabäcken, Strömstare 1 nära halls utflöde i Vege å Senare på dagen; Ornakärr; 9 rastande tranor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 02, 2019 at 19:12:34 (CET)

2 mars. Sista vinterrutten för min punktinventering mellan Ugglarps broar och Munka Ljungby. Gråväder och halvdålig sikt men tillräckligt bra för att kunna genomföra inventeringen. Roligaste noteringarna var hela sex ropande gröngölingar mellan Åkersjön (Össjö) och Tåssjö kyrka, spillkråka Ö Långasjö och vid Tåssjö samt tre spelande skogsduvor mellan Ramnasjö och Rössjön.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 02, 2019 at 15:21:14 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!