Observationer september 2019

29/9, Klarningen: Sångsvan 2, Ägretthägrar 2 ex rastade kort vid middagstid, Trana 2, Blå kärrhök 1 honf, Fjällvråk 1, Bläsand 25, Kricka 20, Sånglärka 30, Ängspiplärka 20, Gulärla 1, Ladusvala 1 och Enkelbeckasin 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 29, 2019 at 16:37:00 (CEST)

Lö 28 sept. Ornakärr, 4 honf blå kärrhök.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 28, 2019 at 20:58:45 (CEST)

28/9 Örby ängar. Trevlig förmiddag. Vattenrall 5, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 10, forsärla 3, Trädlärka 5, Rödhake 25, Järnsparv 15, gärdsmyg 5, Gransångare 5, Mindre korsnäbb 1, Bo/Bergfink 600.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 28, 2019 at 20:09:38 (CEST)

26/9 Rönnen. Gott om gäss. Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 3, Storspov 5, Kustpipare 7. Tånga örnrundan Svedberga till Kattarp: Blå kärrhök 5 honf, Tornfalk 3. En väldigt vit ormvråk.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 26, 2019 at 19:52:59 (CEST)

26 september: kort stopp vid Sandön vid lunchtid gav rikligt utbyte: sex ägretthägrar, tre bläsgäss, fyra stjärtänder, två rödspovar och två unga havsörnar. Medobsare Brita Bohman-Persson, Bertil Andersson och Tommy Strandek.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, September 26, 2019 at 15:40:24 (CEST)

25 sept. Runt obsplattformen inre Farhultsviken en hanne svarthakad buskskvätta tillsammans med tre buskskvättor. Ute i viken minst 3000 vitkindade gäss och en 1k pilgrimsfalk. På strandängarna rester av en slagen och nästan uppäten storspov.
Henrik Johansson
- Thursday, September 26, 2019 at 10:10:29 (CEST)

25/9 Vid Väla centrum HBG: Ljungpipare 250, Tofsvipa 200, Stare 75. Vid Berga 2 Rödvingetrastar överflygande, Björktrast 45.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, September 25, 2019 at 21:17:00 (CEST)

O 25 sept.Kvällscykling. Ornakärr; blå kärrhök 2 honf, ormvråk 1, enkelbeckasin 1. Lönhult; rapphöns 10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, September 25, 2019 at 20:18:05 (CEST)

24 sept. Tubspaning vid Sandön från kl 17 fram till skymningen. Otroliga mängder med framförallt gråtrut, skrattmås och fiskmås. Svårt att räkna och uppskatta men gissningsvis åtminstone 5000 ex. Bland alla dessa urskiljdes två 1k svarthuvad mås, 4 1k kaspisk trut samt åtta silltrutar varav åtminstone tre var ad av ”Nordsjötyp”. De tio rastande ägretthägrar som upptäckts tidigare under dagen stod fortfarande tätt ihop ute i det grunda vattnet. Medobsade gjorde Thomas Svanberg.
Henrik Johansson
- Tuesday, September 24, 2019 at 21:35:56 (CEST)

24 sep Stenbänken. Sträckbevakning även vid "Sträckbänken" mellan 7:00-11:30 gav något blygsammare siffror än vid Örby ängar, med undantag för ringduva och stare. Bl.a sträckte Bo/berg 11.850, ringduva 850, tornfalk 4, stenfalk 2, trädlärka 18, forsärla 4, stare 730 och dubbeltrast 1. Medobservatör: Mats Johansson
Gustaf Persson
Helsingborg, - Tuesday, September 24, 2019 at 17:19:20 (CEST)

24 sep. Även idag sträckräkning vid Örby ängar mellan 07-11 vilket kan kort sammanfattas med: massivt sträck av bo/bergfink, lite rovfågel och mer trast och lärkor jämfört med gårdagen. Totalt 26 arter i varierande antal noterades sträckande mot syd med bla: bo/bergfink 36400, trädlärka 56, sånglärka 93, taltrast 49 (inga under gårdagen), forsärla 7, skogsduva 27, sparvhök 7, stenfalk 1 samt en sen tornseglare. Räknare under dagen var Thomas Wallin, Karl G Nilsson och Sonja Gunnarsson.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, September 24, 2019 at 15:12:05 (CEST)

23 sep. Ingen kvintett men väl en trio räknade sträcket idag vid Örby ängar mellan 07-11. Ett intensivt sträck med bo/bergfink med inslag av lite andra tättingar under fm. Påfallande likartade sträcksiffror på många arter jämfört men stenbänken, se Artportalen. Fåglar som noterades var bl.a. bo/bergfink 28300, grönsiska 220, trädlärka 14, forsärla 3 och av rovfåglar sågs sparvhök 21, fjällvråk 1, ormvråk 19, stenfalk 3, blå kärrhök 2, fiskgjuse 1, röd glada 4. Ca 300 ljungpipare var stationära i området och sågs vid flera tillfällen medan en ägretthäger sträckte mot norr.
Bengt Andersson Thomas Wallin Karl G Nilsson
- Monday, September 23, 2019 at 18:11:50 (CEST)

23 sep Stenbänken. 7 - 12. Idag slogs det (troligtvis ) rekord vid Stenbänken. Inte av fåglar, utan av fågelskådare. Förutom undertecknad och Christer Strid, besöktes "bänken" också av herrarna Thomas Terne, Patrik Söderberg och Mats Johansson. Bland de arter kvintetten fick se sträcka kan nämnas bo/bergfink 17.545, grönsiska 104, stare 105, trädlärka 22, ormvråk 13, tornfalk 2, stenfalk 1, fjällvråk 1 och lärkfalk 1. (resten av arterna finns att hitta på Artportalen). Kul också att sträckräkning pågick även vid Örby ängar denna måndag.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, September 23, 2019 at 14:17:49 (CEST)

23.9 En flock på inte mindre än 13 rapphöns födosökte i kanten av en nyharvad åker i Utvälinge. En lågflygande havsörn skrämde tyvärr flocken som tog betäckning i intilliggande högt gräs. Trevlig obs.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, September 23, 2019 at 12:31:49 (CEST)

22 september: havsörnar, pilgrimsfalk, många arter simänder, vit stork…; detta och mycket mer fick alla som tagit sig till årets KOF-dag uppleva och goa möten mellan skådare blev det också. Läs referat och se bilder här.
KOF
- Sunday, September 22, 2019 at 18:39:39 (CEST)

22/9 Örby Ängar. Dimmig morgon sedan lättande. Låg kvar över havet. Vitkindad gås 150 vattenrall 7 Ängspiplärka 20 Sädesärla 1 forsärla 2 gärdsmyg 5.järnsparv 15 Rödhake 20 taltrast 5 Gransångare 15. Ljungpipare 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 22, 2019 at 17:29:09 (CEST)

21 sept. Även mycket att titta på vid Hasslarps dammar under morgon och förmiddag. Gott om smått i och kring snår och buskage, bl a fler än 100 järnsparvar! Mer om ringmärkningen inom kort på märksidan. I området under ett par morgontimmar en rörlig och lockande pungmes och en kungsfiskare. I Fleningedammarna fyra dvärgbeckasiner, ca 20 enkelbeckasiner samt 1 ex vardera av svartsnäppa, grönbena och brushane. Minst 14 smådoppingar samt några skedänder och snatteränder. En ung kaspisk trut rastade tillfälligt innan den blev bortskrämd av en havsörn. Andra trevliga arter var pilgrimsfalk, blå kärrhök, vattenrall och forsärla. Micke J, Mårten, Peder, Christer S m fl medobservatörer.
Henrik Johansson
- Sunday, September 22, 2019 at 15:24:17 (CEST)

21 september. Några timmars skådande och njutande i det fina vädret vid Tomarps ene. Mycket fågel i rörelse och även rastande på fälten, t ex rastade minst 250 ängspiplärkor och ett tusental bofinkar. Många rovfågelarter, 4 födosökande och 3 sträckande tornfalkar, 3 str stenfalkar, 1 pilgrimsfalk, 1 duvhök, 2 str bivråkar och ett tiotal str ormvråkar. Två blå kärrhökar och en brun kärrhök födosökte. I övrigt bland annat 2 födosökande forsärlor, 45 rast tofsvipor, 40 rast starar, 150 str ladusvalor, 1 str backsvala, 1 rast enkelbeckasin, 1 gröngöling, 2 stenskvättor och två entitor. Medskådare en del av dagen var Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, September 21, 2019 at 22:07:41 (CEST)

21/9 Två havsörnar över 112:an på väg österut vid röglekorset.
Mikael Sunesson
Viken , - Saturday, September 21, 2019 at 20:19:39 (CEST)

Gröthögarna, Bjäre 21/9 07-10. Höstdis och sydvind funkar också för vissa havsfåglar. Mot söder två storlabbar, en kustlabb (ad) och en bredstjärtad labb (ad) samt 90 havssulor. En prutgås, sju forsärlor och tre skärpiplärkor sträckte också söderut.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, September 21, 2019 at 17:21:57 (CEST)

20 september. Amerikansk bläsand, 1 ex våtmarken Rosendal under eftermiddagen. Där sågs även 1 ägretthäger.
Per Andersson
Åstorp, - Friday, September 20, 2019 at 22:47:49 (CEST)

20 september. Promenad i blåst o lätt regn Kulla Gunnarstorp-Gråläge. Stannade en stund vid Gråläge mitt emot Grollegrund för att skåda. En flock på minst 120 pilfinkar höll till i vresrosbuskagen, den största flock jag sett på länge. Dessutom cirka 25 grönfinkar. På stranden födosökte 25 starar, 6 unga kärrsnäppor, 1 rödbena o 6 vinterhämplingar. Gröngöling o större hackspett vid talldungarna.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, September 20, 2019 at 22:19:20 (CEST)

19/9 Kvällsskådning Stureholms våtmark. Grå häger 1, Bläsand 58, Kricka 28, Skedand 2, Gräsand 120, Tofsvipa 80, Enkelbeckasin 3. Mycket gäss överflygande - grågås och vitkindad gås. Gransångare 2. Större hackspett 1. Jättefin kväll.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 19, 2019 at 19:23:48 (CEST)

19 september: förmiddagsvandring i en höstfager Kronoskog i Ängelholm gav bla en ganska sen göktyta, två spillkråkor, två tofsmesar och några svartmesar, mindre korsnäbbar, sträckande bergfinkar och några trädkrypare. Vid järnvägsmuseet sjöng en svart rödstjärt några strofer och en forsärla flög över.
Bengt Hertzman och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Thursday, September 19, 2019 at 15:53:32 (CEST)

19 sep. Det blev trädgårdsspaning idag också, 10.00-13.30. Inte lika många ormvråkar idag som igår, 155 ex. Bivråk 1 ex, sparvhök ca 10 ex, röd glada 5 ex, havsörn 1 ex, brun kärrhök 1 ex, ängs-/stäpphök 1 ex. Övrigt bl.a trana två flockar med 15 ex i resp. och skogsduva 14 ex. Finkarna börjar komma igång så smått och de gick högt. Sträcket idag betydligt glesare och mera "utspritt på kustlinjen" än igår, dvs det gick både söder och norr om min position och företrädesvis i västlig riktning. Lite fjärilar rörde också på sig, amiral, tistel- och nässelfjäril.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, September 19, 2019 at 15:27:38 (CEST)

18 sep Stenbänken. 16 skator i flock intog Stenbänken under några minuter idag. Det syntes att de var ute efter att ställa till trubbel för någon eller några. Jag vill egentligen inte dra några paralleller, men i dessa tider med mycket diskussioner kring gängkriminalitet....så varför inte?
Gustaf Persson
Helsingborg, - Wednesday, September 18, 2019 at 17:38:34 (CEST)

18 sep. "Proppen ur!" Hann bara ut på altanen och riktade blicken uppåt. Mellan kl. 10-13 passerade drygt 420 ormvråkar, bivråk 2, röd glada 4, pilgrimsfalk 1, sparvhök 10-tal. Dessutom bl.a. trana 2+4+21, storskarv 8, ladusvala 20-tal. Några flockar med bofink, sädesärla och gulärla passerade också. Regn avbröt dock min närvaro utomhus. Ser dock att det fortfarande passerar enstaka vråkar.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Wednesday, September 18, 2019 at 13:26:18 (CEST)

17/9. Svanshall skådning från hamnen Efter jobb. Havssula 60 storlabb 2 Silvertärna 1 fisktärna 4. Kentsk tärna 7 Tordmule 2 Svärta 1. Obestämd labb troligen kustlabb långt ut. Kärrsnäppa 25.medobs flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, September 17, 2019 at 20:25:48 (CEST)

Ti 17/9. Fortsatt blåsigt. Svanshalls hamn 0815-1220 i sällskap med rutinerade skådare. Mycket havssulor även idag. Vid ett svep från väster till öster kl 10.20 inräknades 130 födosökande. Storlabb minst 15 str V. Kustlabb 2 äldre fåglar passerade nära västerut. Två tretåiga måsar passerade, liksom några tobisgrisslor. En del tärnor i rörelse, mestadels kentska med inslag av fisktärnor. I vadarväg kan nämnas sträckande kärrsnäppor (40?) och enkelbeckasiner (3+3) samt en sandlöpare, och en småspov (som återvände o landade en bit öster om hamnen). Pilgrimsfalk och en brun kärrhökshona passerade söderut över havet och in över land. Tog en sväng till Rönnen där det var jobbigt att läs för vinden och när dessutom en hagelskur kom in från väster, återvände jag till Svanshalls hamn. Rönnen gav dock en flock kärrsnäppor längst ut på udden och i den sågs två roskarlar. En 1K dvärgmås höll till med skrattmåsar längst in. I en större vattensamling uppe på Rönnen sågs mycket simänder rasta, mestadels bläsänder. Bland dessa svårräknade änder i blåsten sågs minst 25 stjärtänder. Svanshall igen således (kl 1400-1700); Ytterligare 17 väststräckande storlabbar och ytterligare någon/några få som dröjde kvar inåt viken. Minst två stormfåglar passerade nära hamnen och likaså gjorde glädjande nog två olika unga fjällabbar. En ung blå kärrhök och senare en stenfalk kom söderut in över land efter att ha korsat Skälderviken.
Anders Lindén
Ängelholm, - Tuesday, September 17, 2019 at 20:23:25 (CEST)

M 16/9. Havsfågelskådning med början på Kullen kl 0900 och avslut där kl 1300 (för min del). Enl uppg (Mats Rellmar) hade redan 70 storlabbar passerat västerut då jag kom. Sågs minst 45 till under tiden jag var där. Havssulor passerade eller födosökte i flera hundratal. Fåtaligt med alkor o tretåiga måsar (tidigt på säsongen), men nämnas kan 10 stormfåglar (och ytterligare 8 innan min ankomst), en bra siffra. Bytte lokal till Svanshalls hamn (inspirerad av förmiddagsgängets obsar där på alla fyra labbarterna). Såg dock endast storlabbar (30 str V) under tiden 1410-1715, och mer än 200 havssulor, de flesta födosökande långt ut i Skälderviken. En klykstjärtad stormsvala masade sig sakta västerut på stort avstånd från hamnen.
Anders Lindén
Ängelholm, - Tuesday, September 17, 2019 at 20:04:49 (CEST)

17 sept. Stod en stund på morgonen vid Vikingstrand, Helsingborg. En storlabb sträckte norrut och likaledes gjorde 185 sjöorrar och 12 svärtor. Morgonens obs utgjordes definitivt av den tonfisk som var uppe över vattenytan en väldigt kort sekvens.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 17, 2019 at 15:48:33 (CEST)

16 sept. 2 kvällstimmar vid Sandön. En ung fjällabb kom inflygande och landade i åmynningen. 3 havsörnar motionerade de änder och svanar som sökt lä och en halvtamt utfall gjordes bl a mot en knölsvan. En pilgrimsfalk jagade och en artfrände kom sträckande över Skälderviken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 17, 2019 at 15:46:20 (CEST)

16/9 obsar vid Svanshall med många.Flera hundra havsulor i olika åldrar.Minst 40 storlabbar,på nära håll en ung fjällabb liksom en ad bredstjärtad labb med klubbor.Kustlabbar 5 st på bra håll.Dessutom en ad tretåig o en juv tretåig mås,tordmule 2, o en tobisgrissla.Många kentska tärnor på sträck.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, September 16, 2019 at 21:42:07 (CEST)

16 september: några förmiddagstimmar vid Sofiero strand gav bl.a. 3 storlabbar, stormfågel 1, havssula minst 50 ex (svåra att få en klar uppfattningen om eftersom de "snurrar runt" och födosöker). Trots den kraftiga motvinden var det några sparvhökar och orm- och bivråkar som sökte sig över till danska sidan. Även ett par korpar lämnade Sverige. Rastade gjorde en storlom. I övrigt bl.a. svärta och kentska tärnor.
Christer Strid
Helsingborg, - Monday, September 16, 2019 at 19:49:48 (CEST)

15 september: havsfågelspan vid Rålehamn kl 6.30-12 gav massor av havssulor (295 ex) och storlabbar (32 ex). Kjell-Åke såg dessutom en stormsvala! Dessutom sträckte 74 bläsänder, 11 stjärtänder, 94 sjöorrar, 39 svärtor, 66 ljungpipare, kustpipare, myrspov och kustsnäppa. På hemvägen tre arter kärrhök på Werjes ängaväg (mellan Hjärnarp och Ängelholms flygplats): en ung stäpphök, en honfärgad blå kärrhök och en ung brun kärrhök. Fyra buskskvättor och några stenskvättor rastade.
Bengt Andersson, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Monday, September 16, 2019 at 14:29:48 (CEST)

15/9 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Åvarp ganska lungt med fågel blåsigt obsar Spillkråka Gröngöling Mindre Hackspett 1 Röd glada 5 Ladusvala 40 Trädpiplärka 1 Sädesärla 2 Korp 10. Sedan åkte vi till Svanshall kolla efter havsfågel Havssula cirka 100 Storlabb 5 Fisktärna 2 Kentsk tärna 6 Tobisgrissla 1 Tordmule 2 Skäggdopping 1 Ladusvala 25 Hussvala 10 Gransångare 2. På väg hem örnrundan hade vi en juv aftonfalk Brun kärrhök 2 Röd glada 6 Tornfalk 3 Stenskvätta 1. Vi hade 53 arter
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 16, 2019 at 14:22:54 (CEST)

14/9 Örby Ängar. Vitkindad gås 780 mot NV Vattenrall 2 Mindre Hackspett 1 Svartvit flugsnappare 1 Forsärla 1 Gulärla 5 Trädpiplärka 10 svarthätta 4 Lövsångare 2 Gransångare 5 Blåmes 15 Rödhake 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 14, 2019 at 21:49:39 (CEST)

14/9 Obsar vid Yttre Kattvik 9,00-11,00. Skådning efter havsfågel. Lite dålig blåst men ändå såg vi Havssula ett femiotal, storlabb7-8, sjöorre 25, kentsk tärna 4, stormfågel 1, tobisgrissla 1. Dessutom sträckte 1 pilgrimsfalk, 1 blåhök hane, 1 stenfalk o 1 sparvhök. Trevliga obsar
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, September 14, 2019 at 15:13:02 (CEST)

13 september. Spetsen av Kullaberg. Kulingvindar från VNV. Havsfågelskådning 08.00-13.30. Havssulor av varierande ålder ca 175ex, storlabb 8ex, sillgrissla 1ex, strandskata ca 25ex, ljungpipare 3ex, bläsand 10ex, stjärtand 1ex, häger 4ex
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, September 14, 2019 at 00:51:07 (CEST)

13 september: under en dryg timmes skådning (15-16:15) drog en jämn ström av havssulor mot sv vid Svanshall i den friska nordvästvinden. Totalt ca 70-80 ex. Dessutom 7 storlabbar, 2 fisk/silver- och ca 40 kentska tärnor, en tobisgrissla.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 13, 2019 at 17:55:23 (CEST)

13/9 Från kl 10,30-12,30 skådning vid Svanshall. Här var några av det gamla gardet också o skådade. Vi säg ett trettiotal havssulor, tio storlabbar, en storlom o över vattnet drog ett flertal sparvhökar o en tornfalk. Dessutom en ung tobisgrissla o nära land låg en tordmule. Flera ladusvalor sträckte. På hemvägen vid isstadion en stenfalk.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, September 13, 2019 at 13:17:48 (CEST)

12/9 Obsar vid flaggstången Sandön. 70 storspovar, 2 myrspovar, 17 kustsnäppor, 9 gluttsnäppor, 2 fiskgjusar, 1 pilgrimsfalk flög över med byte, 2 ljusa kustlabbar på stort avstånd o 1 ad havssula. Vid Höghult en ung aftonfalk o vid Tursköp en ad havsörn.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, September 12, 2019 at 18:01:52 (CEST)

12 sep Sofiero strand (08:15-10:45): 4 ex havssulor över på danska sidan. Forsärla rastade i tången. Endast ett fåtal rovfåglar i rörelse, de flest höll sig till kustlinjen; ormvråk 4 ex, sparvhök 3 ex. En brun kärrhök och en pilgrimsfalk tog sig dock över Sundet. I Sundet passerade söderut även ca 75 ex havstrutar och vitkindad gäss 25. Norrut en flock kanadagäss 21 ex.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, September 12, 2019 at 17:50:16 (CEST)

O 11/9. Kort sväng till Sandön c kl 1330-1500. Gick ut på utsidan. Där uppehöll sig (med vissa förflyttningar) 30 unga kustsnäppor, en ung spovsnäppa, omkring 50 kärrsnäppor (mest unga). fyra myrspovar, två adulta och en ung kustpipare m m. En adult pilgrimsfalk jagade i området och en ung duvhök irriterade den tillfälligt på Klörensidan nära Vegeås mynning. Duvhöken skrämdes trots sin större storlek och försvann söderut 14.45. Tidigare sågs en ung pilgrimsfalk sträcka söderut över Klören kl 13.30. Utanför Själrönnen/Rönnen sågs två storlabbar flyga utåt mot väster/nordväst c kl 13.55. Den ena stannade tillfälligt upp o förföljde en storskarv.
Anders Lindén
Ängelholm, - Thursday, September 12, 2019 at 00:31:20 (CEST)

11 september. Kullens spets 14.00-16.20. Två storlabbar, adulta, passerade i sydvästlig riktning drygt 500 m utanför spetsen. Tre adulta havssulor drog omkring och en silltrut passerade mot SV.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, September 11, 2019 at 22:56:29 (CEST)

11 september kl 10:25-11:10 Mariedal. Under tiden stäckte 87 rovfåglar. Kom på hög höjd över Rögle/Västraby vindkraftområde. Drog på samma höga höjd över Mariedals gård och vidare mot SV (Domsten).
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, September 11, 2019 at 20:04:13 (CEST)

11 september: en i Stureholms våtmark chillande ägretthäger blev abrupt bortskrämd av en lågsniffande subadult havsörn - men återvände efter en stund och landade bland gräsänder, krickor och 14 stjärtänder. I våtmarken simmade en smådopping och i tistlarna runt om sökte ca 25 steglitser efter något ätbart. Både lärk-, torn- och pilgrimsfalk passerade över liksom ytterligare en havsörn, denna gång en adult fågel som fortsatte in oroväckande nära vindkraftverken. Vid Höghult/Svedberga station var två aftonfalkar kvar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, September 11, 2019 at 18:06:22 (CEST)

10 sep. Pålsjö, dammen vid möllan. Gräsand med tio max veckogamla ällingar.
O Svensson
Hbg, - Wednesday, September 11, 2019 at 17:20:12 (CEST)

11/9 Fm skådning vid Brandsvig Ängelholm. En ung stäpphök drog så sakteliga mot söder. Även två brunhökar o två honfärgade blåhökar. I dammen en stjärtand o ett femtontal krickor. Stenskvättor o hämplingar sågs också
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, September 11, 2019 at 13:02:43 (CEST)

10/9 Höghult Katthotellet vid 17.30: inga aftonfalkar på lokalen. Men fiskgjuse, pilgrimsfalk, tornfalk, brun kärrhök, ormvråk. röd glada och massor med gäss.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, September 10, 2019 at 19:39:42 (CEST)

9/9 På fm en örnrunda. Två havsörnar på hög höjd. Vid Tursköpsskogen femtal i falkar. 1 pilgrimsfalk, 1 stenfalk, 2 lärkfalkar, två aftonfalkar o två tornfalkar. Flera glador o vråkar i luften
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 10, 2019 at 08:38:01 (CEST)

9 september. Höghult vid katthotellet Vid 17.30. 4 juv aftonfalk kvar Väldigt fina närobsar. Även 2000 vitkindad gås och gott om grågäss.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 09, 2019 at 21:14:35 (CEST)

9 sep. 6:45-12:15 Stenbänken. Idag var det bevakning av fågelsträcket både vid "Bänken" och Örby ängar och dessutom under samma tidsrymd, vilket var väldigt trevligt. Vid Stenbänken noterades fiskgjuse 3, brun kärrhök 7, sparvhök 26, röd glada 4, ormvråk 21, stenfalk 1, lärkfalk 2, bivråk 5. Dessutom sträckte bl.a. ladusvala 532, hussvala 10, forsärla 1, tornseglare 1, gulärla 29, trädpiplärka 23 och bofink 62. Art och individmässigt uppvisade sträcket vid de båda lokalerna inte särskilt stora skillnader. Medobservatör: Christer Strid
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, September 09, 2019 at 18:18:44 (CEST)

9 september: sträckkoll på Örby ängar 6.30-12 började med en läcker obs på en 1K stäpphök i det låga morgonljuset och fortsatte med 75 bivråkar, 6 ormvråkar, 42 sparvhökar, 1 lärkfalk, 4 bruna kärrhökar, 1 fiskgjuse, och 4 röda glador. Stundtals massor av ladusvalor i luften, minst 750 sträckte, och bland dessa någon hussvala och en tornseglare. För övrigt lugnt på tättingfronten; ca 170 bofinkar, 10 gulärlor, 1 forsärla och enstaka trädpiplärkor och järnsparvar. Vattenrallarna grymtade i vassen.
Sonja Gunnarsson, Bengt Andersson och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Monday, September 09, 2019 at 16:43:15 (CEST)

8 sept. Hittarps rev fram till 14:30. Även denna dag ett fint sträck av rovfågel om än inte lika omfattande som gårdagens. Brun glada 1, röd glada 6, brun kärrhök 42, blå kärrhök 2, fiskgjuse 10, bivråk 127, ormvråk 19, pilgrimsfalk 3 samt en stationär, lärkfalk 3, tornfalk 14 samt stenfalk 4. I sundet passerade 5 havssulor och på morgonen sträckte en rödstrupig piplärka förbi. En del trädpiplärkor och gulärlor passerade medan en forsärla var mer stationär liksom 2 törnskator.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 09, 2019 at 10:02:58 (CEST)

7 sept Tre timmars skådande i Råådalen, öster Gantofta. Här märktes inte sträcket så mycket men det var en hel del rastande fåglar i buskar och på fält såsom nio buskskvättor, fyra grå flugsnappare, sex trädpiplärkor och ett antal rödstjärtar. I övrigt bland annat en lärkfalk, en bivråk,en str fiskgjuse,en brun kärrhök, en förbiflygande ad havsörn 40 str gulärlor och 80 str ladusvalor
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, September 08, 2019 at 20:57:29 (CEST)

Dalen-Norrebro hamn 8/9, förmiddag. Ute över havet 19 havssulor i blandade åldrar mot söder och sex förbiflygande toppskarvar. I buskagen och strandkanten blandade småfåglar: Forsärla (2), skärpiplärka (1), buskskvätta (3), svarthakad buskskvätta (4), törnsångare (4), törnskata (2) mm.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, September 08, 2019 at 19:17:52 (CEST)

8 september: sulor och labbar skådades förr i tiden vid kraftiga lågtryck från väst… idag över ett spegelblankt hav (den lilla vind som ibland blåste kom dessutom från öster) passerade 79 havssulor och 5-6 storlabbar utanför Kullens fyr! Många tumlare och några kraftigt plaskande tonfiskar visade sig dessutom. Den annalkande hösten gjorde sig påmind med ett hundratal sträckande bo/bergfinkar, ca 30 trädpiplärkor och 15 järnsparvar. En honfärgad av vardera brun- och blå kärrhök, en stenfalk, två fiskgjusar, 15 sparvhökar och 6 bivråkar drog också mot sydväst. Rastade gjorde några löv/gransångare och en grå flugsnappare. Två pilgrimsfalkar var mer stationära. Medobservatörer: Karl G Nilsson, Kaj Möller, Mats Peterz och Bertil Oldén
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 08, 2019 at 19:13:06 (CEST)

8/9 Vid lunchtid jagade en icke helt utfärgad hane stäpphök på fälten mellan Turköpsskogen och vindmöllorna, sågs till och från under ca 1 timme, tills jag lämnade lokalen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, September 08, 2019 at 18:53:08 (CEST)

7/9: Triss i falk vid Höghults mosse. (4st) Aftonfalk, (3st) tornfalk och (1st) stenfalk.
Rasmus Henriksson
Ängelholm , - Saturday, September 07, 2019 at 21:11:45 (CEST)

7 sept. Sträck vid Hittarps rev 07:20-16:30. En fantastisk sträckdag i nordvästra Skåne! Stäpphök 2 1k, blå kärrhök 4, brun kärrhök 46 (trol nytt sträckrekord för lokalen), brun glada 2 1k, röd glada 23, fiskgjuse 22, bivråk 413, ormvråk 33, pilgrimsfalk 4, lärkfalk 2, tornfalk 4 och stenfalk 2. Förutom rovfåglarna flera andra anmärkningsvärda obsar såsom, svarthuvad mås 1 1k rastande, storlabb 1 sträckare och ägretthäger som sträckte ut mot Dk. Peter Svensson medobsare från start och i takt med obsarna fylldes det på med skådare också. Trevligt och lite nostalgikänsla från slutet på 90-talet när Hittarps rev var en naturlig samlingsplats att kolla sträck på i våra nejder.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 07, 2019 at 21:00:13 (CEST)

7 sept kl 17.15. 2 storlabbar drog runt ute i Skälderviken, sedda från Svanshall i riktning mot Väderön. Långt håll! Göran o Lena Hansson, Rekekroken
Göran Hansson
Jonstorp, - Saturday, September 07, 2019 at 17:38:39 (CEST)

Lö 7 sept. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 3-5, Glada 1,Gröngöling 1-2, Korp 2. Forsärla 2, Brandkronad kungsfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 07, 2019 at 17:00:03 (CEST)

7 september på Örby ängar: kentsk tärna 2, Gulärla 200, Trädpiplärka 20, Sädesärla 4, sparvhök 6, Gärdsmyg 5, järnsparv 3, Rödhake 7, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, Lövsångare 15, Gransångare 10, Blåmes 9, gråsiska 5. Medobs Erik S.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 07, 2019 at 16:03:23 (CEST)

6 sept Påarp/Välluvs våtmark. Intressant och bekväm obs-plats.Smådopping minst 10, sothöna 25, storskarv 5, skedand 5, knölsvan 2 + 6 ungar, ladusvala 25, gråhäger 1, tofsvipa vid ett tillfälle rastade ca 120, knipa 4, vigg 2, fiskmås och trut, rörhöna 1, gräsand 8, kricka 4, enkelbeckasin 2, kanadagås 10, steglits 12, gulärla 2, gulsparv 1, bläsand 2, sparvhök 1 samt brun kärrhök hane 1.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, September 07, 2019 at 08:18:29 (CEST)

Fre 6 sept. Svedberga kulle. Kvällsvandring i småregn. Fiskgjuse 1 str S, Ormvråk 1, Dubbeltrast 5 rastande, hörde gröngöling.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, September 06, 2019 at 20:37:29 (CEST)

6 september: sträckkoll vid Råle hamn mellan 6.30-9.00, bra rörelse under första timmen sedan avtagande: 3 storlabbar, 24 havssulor, 4 roskarlar, 1 mosnäppa, 1 kustpipare, 2 gråhakedoppingar, 11 smålommar, 31 bläsänder, 4 stjärtänder, 3 tobisgrisslor, 2 tordmular och två stationära skärpiplärkor. 3 tranor mot söder vid Hallandsås motell, ca 30 rastande stenskvättor och 3 buskskvättor längs Werjes ängaväg. Vid Gånarps ängaväg var aftonfalkarna idag 5 st. Dessutom 2 tornfalkar, en förbisträckande lärkfalk och minst 4 bruna kärrhökar.
Bengt Andersson, Per Muhr och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Friday, September 06, 2019 at 19:38:20 (CEST)

6/9 Tre unga Aftonfalkar jagade från eltråden öster om motorväg och gård vid Gånarps byväg vid 13,30 tiden
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Friday, September 06, 2019 at 17:18:37 (CEST)

F 6/9. Längst ut på Bjärehalvön, norr om Norrebro hamn, iakttogs tre svarthakade buskskvättor, såväl hane som hona o dessutom en juvenil och flygg, troligen en hane. Möjligen fanns där ytterligare något exemplar. De var rätt så skulkiga. Där sågs även en ung törnskata, två unga törnsångare, två gamla silltrutar (intermedius) och över havet sågs fyra havssulor och en ung tobisgrissla passera förbi. Reveln norr om Torekovs hamn spanades av, men där var högt vattenstånd och inte mycket fågel. En adult kustsnäppa, en ung kärrsnäppa och några större strandpipare kan nämnas.
Anders Lindén
Ängelholm, - Friday, September 06, 2019 at 17:15:32 (CEST)

6 sept: I vår trädgård nu på morgonen bl.a. rödstjärt, flera ärtsångare, gransångare och sädesärlor.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Friday, September 06, 2019 at 09:12:24 (CEST)

5 sept. Kväll vid Rönneåns dalgång. Inte mindre än 5 blå kärrhökar (3 hanar och 2 honor) jagade i området. Till dessa kan läggas brun kärrhök 3, glada 8 och tornfalk 3. Ett hyggligt gäng med tranor, 37 ex sågs också.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 06, 2019 at 08:57:25 (CEST)

Torsd 5/9. Lite kortare stopp här och var gav bl a följande i utdelning; Smådopping 18 ex i de två östligaste Fleningedammarna i Hasslarp, där även en del simänder låg, bl a minst två snatteränder. På "vanliga platsen" strax norr om Ronnys katthotell vid Stureholm, fanns vid middagstid två unga aftonfalkar som spanade från ledningarna och från parkeringen vid Stureholms våtmark sågs en brunglada (samma som igår troligen) sakta dra sig först söderut, sedan österut. Den verkar hålla till i området. En yngre havsörn var ett tag nära vindkraftverken. Medobs vid aftonfalkarna bl a Bengt Andersson och på brungladan paret Bjurenstål.
Anders Lindén
Ängelholm, - Thursday, September 05, 2019 at 23:25:59 (CEST)

5/9 Maria park Helsingborg. Gröngöling 1, Tornseglare 2, Ladusvala 26, Hussvala 4. Flera gransångare varav en sjöng flitigt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 05, 2019 at 20:22:58 (CEST)

5 september. Under morgontimmarna växlande sol och en rejäl regnskur på Sandön. Högt vattenstånd som tvingade vadarna nära ön. Följande vadare noterades: Sandlöpare 4, Kärrsnäppa ca 20, Kustsnäppa ca 30, Roskarl 1, Myrspov 9, Kustpipare 2 (ung och gammal), Gluttsnäppa 1, Större strandpipare 3, Strandskata 3, samt Tofsvipor och Storspovar.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, September 05, 2019 at 13:47:56 (CEST)

5 september. En förmiddagstur till Gånarps ängaväg gav mycket rovfågel. 4 st juv Aftonfalkar, 1 st hona Stäpphök, 1 st Bivråk, 4-5 Bruna Kärrhökar samt Röda Glador. Medobservatör Bengt Niklasson.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Thursday, September 05, 2019 at 13:40:37 (CEST)

4 september: fin tur på örnrundan idag på fm med 11 arter rovfåglar. Mest anmärkningsvärt var tre aftonfalkar vid Höghult/Katthotellet samt en brunglada, en lärkfalk, fyra sträckande fiskgjusar och två havsörnar vid Stureholms våtmark. I våtmarken två sked- och en stjärtand, fem turkduvor inne på Västraby gård. På Sandön en kungsfiskare, två gamla och en subadult havsörn, en kungsfiskare, en roskarl, tre kustpipare, två småsnäppor. Medobsade gjorde Kjell-Åke Hall.
På em 42 rastande tranor vid Höja våtmark och fyra unga aftonfalkar längs Gånarps byaväg (mellan Gånarp och Ängelholms flygplats) – de sistnämnda upptäckta av Johnny Lindkvist.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, September 04, 2019 at 21:00:16 (CEST)

4/9. Den unga aftonfalken var kvar vid katthotellet Svedberga Vägen mot Gånarp, vid Ängelholms flygplats, 6 unga aftonfalkar stationära. Satt på ledningar och tog flygturer och jagade. Många fina närobsar.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, September 04, 2019 at 20:12:39 (CEST)

4 september. Några timmars skådning vid Tomarps kungsgård med vyer över backlandskapet och gråa skyar som släppte ifrån sig lätta regnskurar. Inte intensivt sträck men en hel del trevliga obsar med drygt 50 arter varav 11 rovfågelarter, 1 pilgrimsfalk, 2 lärkfalkar, 2- 3 tornfalkar, 1 stenfalk, 2 ormvråkar, 14 str bivråkar, 3 sparvhökar, 1 str fiskgjuse, 2 bruna kärrhökar och minst 30 röda glador. På håll drog 3 havsörnar förbi. Ljungpipare, hämplingar, gulärlor och sädesärlor rastade och en hel del ladusvalor födosökte. Vidare bland annat 1 forsärla, 1 skogsduva, 12 steglitser, 1 vit stork, 2 tranor, 9 stenskvättor, 1 buskskvätta och en enkelbeckasin. Medspanare: Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, September 04, 2019 at 18:00:25 (CEST)

4 september. Svanebäck Ören. Gott om rastare: kustsnäppa 29, större strandpipare 19, sandlöpare 1, roskarl 2, småsnäppa 2, prutgås, drillsnäppa, rödbena, kärrsnäppa, storspov och hundratals med starar och storskarvar.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Wednesday, September 04, 2019 at 17:51:19 (CEST)

2 sep 6:30-8:15 Dagens pass vid Stenbänken slog fast det som jag vid flera tidigare tillfällen konstaterat: Vid halvfriska-friska V-VSV-vindar är sträcket ofta mer eller mindre obefintligt vid sundskusten - åtminstone så här års. Dock sträckte 4 kentska tärnor mot N och 7 grågäss korsade sundet mot V.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, September 02, 2019 at 09:35:52 (CEST)

1/9 En fm tur ut till Katthotellet o Höghult för att ev kolla på de unga aftonfalkar som uppehållit sig där. Jodå tre fina ungfåglar satt på trådarna där nära. Jättekul med denna fantastiska invasion av aftonfalk. Dessutom mycket rovfåglar i luften i området, bla en ung havsörn vid våtmarken Stureholm, flertal bruna kärrhökar, sparvhök, glador, orm- o bivråkar samt ett flertal stenskvättor på vägarna.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, September 01, 2019 at 20:20:10 (CEST)

1 september: sex unga aftonfalkar jagade idag på em på stubbåkrarna mellan Svedberga station och Stureholm. Dessutom en blå kärrhökshane, minst fyra bruna kärrhökar, två lärk- och två tornfalkar samt en gammal havsörn. Vid ladan på Svedberga ängar ytterligare en (eller samma?) aftonfalk och en ung havsörn. Ung rörhöna och bläsand i dammen vid Rögle säteri.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 01, 2019 at 18:48:15 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!