Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!20 maj, Svedberga kulle. Äntligen lite fart på tropikflyttarna med en härlig morgonkonsert. Men fortfarande tycks svalorna fåtaliga i åkerlandskapet. Mest överraskande var en sjungande mindre flugsnappare, men troligen fanns det två sjungande individer på kullen.

Karl G. Nilsson
Höganäs, - Monday, May 20, 2019 at 17:42:04 (CEST)

20/5 Hovs hallar på fm.Mycket gott om hämpling.Fin sång efter det lätta regnet.Törnsångare ärtsångare,trädgårdssångare,järnsparv,1 rosenfink o två törnskator hördes o sågs. Ute över havet 2 havssulor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 20, 2019 at 12:39:57 (CEST)

19.5 Hasslarp: Sent eftermiddagsbesök gav 7 svarttärnor o 2 mindre strandpipare i sydost- dammen. 3 små strandskateungar på holmen. Gräshoppsångare sjöng mycket sporadiskt. Turkduva hördes i byn.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Sunday, May 19, 2019 at 21:55:45 (CEST)

19 maj. Sträckbevakning vid Hittarps rev från 05:15 och 12 timmar framåt. Fint med rovfågel idag och inte mindre än 12 arter sågs. Bivråk 161, sparvhök 14, havsörn 1, stäpphök 1 2k, blå kärrhök 1 honf, brun kärrhök 3, fiskgjuse 1, röd glada 4, sparvhök 4, duvhök 1, tornfalk 10 och lärkfalk 12. Genom Öresund sträckte inte mindre än 55 svarttärnor samt 104 fisktärnor liksom 1620 vitkindade gäss. Medräknare var Bengt A, Mårten och Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 19, 2019 at 20:33:45 (CEST)

Ranarpsstrand 18/5, koll på sträck mm kl 05-10. En svarthalsad dopping rastade. Fyra toppskarvar på yttre Grytskär, där också fyra tobisgrisslor höll till. Tre svarttärnor sträckte mot sydost, en lärkfalk jagade småfåglar ute över Skälderviken och 65 silvertärnor sträckte in över land mot NO. Bland rätt mycket annat.
Martin Gierow
Lund/vasalt, - Saturday, May 18, 2019 at 19:22:51 (CEST)

18 maj: Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade på Hallands Väderö och vi möttes av ca 80 sillgrisslor, 40 tordmular, 50 tobisgrisslor och några toppskarvar när vi passerade på behörigt avstånd från Vinga skär. På ön sjöng 2 rosenfinkar, 2 näktergalar, många härm-, trädgårds-, törn- och ärtsångare. En ung dvärgmås sniffade bryggan i Kappelhamn och 3 gluttsnäppor rastade i Kungshamn. 4 bivråkar, 1 lärkfalk och minst 3 tornseglare drog mot norr. Ca 20 gulärlor och 1 grå flugsnappare rastade vid Oadammen. I Torekovs hamn en svart rödstjärt.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, May 18, 2019 at 19:21:38 (CEST)

Observation 2019-05-17 kl 13:30 Trolig Huskråka vid S:a Maria kyrka, Helsingborg.
Peter Flarup
Helsingborg, - Saturday, May 18, 2019 at 08:05:43 (CEST)

17 maj, Kullens fyr. Enligt vår mening en av de sämsta majmorgnar som vi upplevt på berget, tills? På väg från fyren in mot Kullagården hoppade plötsligt buskskvättor, grå flugsnappare, svartvita flugsnappare m.m. fram ur buskagen och började aktivt födosöka (strax före regnet), fåglar överallt. Bland dessa fanns det en sångare som väckte vår nyfikenhet, en möjlig balkansångare. Arten hördes kortvarigt, dock ej lockande och sågs tillfälligt uppe i trädkronorna. Tyvärr rörde sig fågeln inåt berget och vi lyckades inte med säkerhet återfinna den efter att ha förlorat kontakten med den, m a o lätt frustrerande. Visst är fågelskådning spännande, trots tillfälliga nederlag
Kalle Nilsson o Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, May 17, 2019 at 17:21:31 (CEST)

16/5 Visserligen ingen fågel men intressant ändå ; årets första bålgeting (drottning)hittades, i mitt halvfyllda ölglas. Flög vidare efter en halvtimme, efter tillnyktring och torkning. 17:00
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, May 16, 2019 at 18:21:11 (CEST)

16/5 Sandön/Utvälinge. Ägretthägern kvar. I vassen på Klören-sidan men synlig fr. bryggan. Kl: 10:17
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Thursday, May 16, 2019 at 14:42:12 (CEST)

16 maj. Årets första rosenfink satt och sjöng vid Kullagården även enstaka härmsångare och trädgårdssångare hördes.
Karl G. Nilsson
Höganäs, - Thursday, May 16, 2019 at 14:03:04 (CEST)

15 maj: fem mosnäppor, 16 grönbenor, en brushona, fem mindre strandpipare, en årta och åtta snatteränder ”bonusarter” när jag inventerade häckfåglar i Höja våtmark för Sjöfågelräkningen idag.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, May 15, 2019 at 22:51:17 (CEST)

15/5 Sandön : Ägretthägern stod snällt mitt i åfåran mellan Sandön och Klören. Tid: 13.30
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, May 15, 2019 at 14:31:52 (CEST)

15/5 Kollebäckstorp 09.30 . Ett par mäktiga flockar av vitkindade mot norr. Gissar dom flugit sedan gryningen , cirka 25-30 mil hittills då. Bra på att tajma väderlek!
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, May 15, 2019 at 11:08:30 (CEST)

15 maj Vikingsbergsparken 8 backsvalor födosökte i trädtoppshöjd över parken. I Öresundsparken födosökte en partiellt albinistisk koltrast.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Wednesday, May 15, 2019 at 08:43:07 (CEST)

14 maj Dammarna (de gamla lertagen) i vindkraftområdet Rögle/Västraby. Fågellivet dåligt förutom ett par häckande knölsvan och en lärkfalk som jagade sländor och det var det gott om. Uppskattade att ca 400 guldtrollsländor "kläcktes" i området den här dagen. Även en näktergal sjöng lite slött i buskaget och en törnsångare visade upp sig.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, May 15, 2019 at 08:38:25 (CEST)

14 maj. Några timmar i Sinarpsdalens hagar o fälader. Kanske inga märkvärdiga arter men en härlig blandning som innehöll bivråk, stenfalk, brun kärrhök, trana, gröngöling, storspov, skogsduva,gök,stenknäck,gråsiska, tornseglare och grönsångare. Dessutom 14 arter dagfjärilar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, May 14, 2019 at 22:58:32 (CEST)

14 maj. Skymningsrunda i Bruces skog, näktergal,trastar, morkulla sträckte. (samt 3 rådjur)
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, May 14, 2019 at 22:39:27 (CEST)

Må 14 maj. Stureholm. Kort kvällstur. Knipa 2, Kricka 2, Skedand 2, Bläsand 2, Grönbena 3, Näktergal, gott om hussvalor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, May 14, 2019 at 21:44:25 (CEST)

13 maj: mer än 40 KOFare samlades vid Sandön för måndagsexkursion och blev trots den kalla kvällen rikligt belönade: innanför Sandön rastade flera gluttsnäppor, en storskrakehona vilade med sex små dunbollar till ungar. I vassen sjöng säv- och rörsångare samt sävsparvar, en skäggmes flög över och i kanten smög en ägretthäger. På Klörensidan spelflög bruna kärrhöksparet, en gök passerade nära och vid båtplatsen i Utvälinge satt en kungsfiskare och njöt i kvällssolen.

Läs mer och se bilder här

Kvällens ledare: Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin.
Anna-Lena, Lars o Thomas
KOF, - Monday, May 13, 2019 at 23:42:39 (CEST)

13/5 I dag vid middagstid hördes en vaktel vid Gånarps Ängaväg
Bengt Nilsson
Gånarp Ängelholm, - Monday, May 13, 2019 at 17:19:09 (CEST)

190513. Morgonpromenad vid Sibirien. En härmsångare sjöng mest intensivt av alla i morse. Den gjorde sitt bästa för att överrösta både taltrast, törnsångare, gulsparv, lövsångare, bofink och trädpiplärka. I övrigt kan nämnas svartvit och grå flugsnappare, morkulla, göktyta, spillkråka och spelflygande trädlärka.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Monday, May 13, 2019 at 11:39:30 (CEST)

12 maj: tre mosnäppor och en kustpipare rastade på Rönnen, ett mindre strandpiparpar spelade. Tidigare på förmiddagen visade sig den sedan en tid stationära ägretthägern i Vegeås utlopp. Ute över Skälderviken dök flera havssulor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, May 12, 2019 at 17:37:12 (CEST)

12 maj, Stureholms våtmark. I buskarna och träden längs med bäcken vid nedre dammen är det småfågelsbonanza just nu. Svarthätta, rödstjärt, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, trädpiplärka, buskskvätta, steglits, blåmes, hämpling, gärdsmyg m fl i full aktivitet med sång, parningslekar och födosökande. Ute över vattnet massor med svalor, merparten hussvalor. Idag gästades området dessutom av ett 40-tal gulärlor av rasen thunbergi som födosökte på dammkanterna. I stora dammen rätt lugnt; några grågäss, gravänder, ett par bläsänder och knipor och fyra-fem rödbenor. En ensam trana sträckte norrut och en fiskgjuse tog en kollerunda.
Dan Persson
Strandbaden, USA - Sunday, May 12, 2019 at 16:38:10 (CEST)

Söndag 12 maj: Dragesholm vid Stenestad. Tranor, Sångsvanar, Gråhägrar m.fl. m.fl.
Mats Lindskog
Hyllinge, - Sunday, May 12, 2019 at 14:36:18 (CEST)

Önnarp 11/5. Eftermiddagspromenad i skogen. Som förväntat rätt tyst, men en sjungande brandkronad kungsfågel
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, May 12, 2019 at 13:53:05 (CEST)

11 maj: trädgårds-, törn-, ärt- och grönsångare sjöng när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade genom Sinarpsdalen. Flera glador cirklade längs dalens kanter i den friska vinden, en ihärdig gröngöling ropade. Många fjärilar började flyga när värmen kom uppåt förmiddagen; bla en tidig kamgräsfjäril bland aurorafjärilar, mindre guldvingar mm
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Sunday, May 12, 2019 at 17:36:37 (CEST)

11 maj. Även vid Farhult fanns ett inom ramen för "Tag Plats" ett lag likt tidigare år. Vi fick ihop 93 arter vilket får anses som ett bra resultat utifrån rådande väder. 2 nya arter i sammanhanget såg vi vilka var, medelhavstrut (3k fågel) samt en ropande gröngöling. Andra arter som stack ut var, kustpipare 3, havssula 4, lärkfalk 2, kärrsnäppa 22, småspov 1 samt stjärtmes 2. Lite anmärkningsvärt så saknades tornfalk och backsvala i artlistan. Medverkade gjorde, Mårten M, Oskar L, Patrik W samt Patrik S.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 12, 2019 at 10:05:56 (CEST)

11/5 Den småfläckiga sumphönan spelade fint i kväll från kl 21.45 vid Rammsjöstrands reningsverk. Medobs Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, May 12, 2019 at 09:01:00 (CEST)

11 maj. Fortsättning på inventering i Råådalen öster om Gantofta. Räknade åter in upp emot 50 arter. Nya för området var mindre strandpipare (1 par), rörsångare, trädgårdssångare och sothöna. I övrigt bland annat brun kärrhök, lärkfalk, 2 gökhanar som uppvaktade en hona, tornseglare, skogsduva, tätt med steglits, minst 20 individer.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, May 11, 2019 at 23:03:15 (CEST)

11 maj. "Tag plats!" brukar vara trevligt att delta i, så ock i år. Mikael Haraldsson och jag stod placerade vid Mäsinge strand för tredje året i rad. Första året fick vi ihop 75 arter, i fjol 64 - och i år endast 60. Det hade röjts redan i fjol, men säkert mer nu. Därav har en del arter försvunnit. I år hördes t.ex. inte en enda näktergal. Trist! Men en del sångare fick vi in, bl.a. trädgårdssångare, ny för i år. Mest intensiv var dock törnsångaren. En ensam småspov höll till bland strandstenarna nedanför oss. Långt ute över viken kunde vi se några havssulor. Rovfåglar var fåtaliga i år, men en hastigt förbipasserande stenfalk lyfte ju stämningen. Tack vare den goda överblicken man har därifrån kunde vi också se en tornfalk ryttla över Vasalt hed. Mest ihärdiga idag var steglitserna, som hördes från start till slut.
Mats Ljunggren
- Saturday, May 11, 2019 at 22:33:53 (CEST)

11 maj. Traditionellt deltagande i årets ’Tag plats’. Likt tidigare säsonger vid obsplatsen i Utvälinge/Sandön från gryningen kl 04.15 och sex timmar framåt. Ganska svaga vindar från västsektorn och god sikt men för årstiden ovanlig kallt. Relativt mager utdelning då vi inom ramen för tävlingens sextimmarspass endast noterades 83 arter, bl a en stationär ägretthäger, en insträckande ljus kustlabb samt minst en kungsfiskare. Nämnas kan även lärkfalk, silltrut, havssula och svartvit flugsnappare. Medverkade gjorde Bengt A, Mats R, Peter F och Henrik E.
Henrik Johansson
- Saturday, May 11, 2019 at 20:51:12 (CEST)

11/5. Örby Ängar. Fin morgon. Vitkindad gås 180. Småspov 5 Vattenrall 3 Trädgårdssångare 1 sj Svsrthätta 8.Ärtsångare 3 Lövsångare 8 Gransångare 6 Rödstjärt 1.Sävsparvar 5 Dagens roligaste obs var en Nattskärra som satt på dagkvist Lyfte 1 meter framför mig.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, May 11, 2019 at 14:44:07 (CEST)

10 maj Ramnasjö mosse. Dagens höjdare var en makaonfjäril men även tosteblåvinge, kvickgräsfjäril, grönsnabbvinge mm. Några rödflicksländor och sjöflicksländor satt och torkade vingarna. Även en del fågel som morkulla, nötskrika, lövsångare, gransångare, grönsångare, gök, trädpiplärka, skogs- o ringduva, överflygande och stationära tranor, sparvhök mm.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, May 10, 2019 at 19:33:58 (CEST)

10/5 Alltid lika roligt de dagar när de stora flockarna av vitkindade kacklar förbi på hög höjd och med bra fart - nordost mot åsen. Gissar på 100 km/h? Omkring 9.30.(Kollebäckstorp) Sandön, 14.30 Några svartsnäppor. Första rörsångaren, en kort strof vid parkeringen. 2-3 skäggmesar sågs på långt håll ute på Sandön.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Friday, May 10, 2019 at 16:42:14 (CEST)

10 maj, väldigt många skådare och väldigt många fåglar vid Sandön på förmiddagen. Flera och stora flockar med vitkindade gäss drog mot NO, likaså gjorde 8 bi-, 1 fjäll- och ca 35 ormvråkar, 1 lärkfalk och 1 tornseglare. På Sandöns revlar rastade en ägretthäger, sandlöpare, rödspov, svartsnäppa, brushanar, roskarl och gluttsnäppor. Törn- och ärtsångare sjöng och en märkligt tecknad 2K törnskatehane visade sig några gånger. En adult dvärgmås och tre svarttärnor passerade snabbt och från Klören hördes göken.
Thomas Wallin o många fler
- Friday, May 10, 2019 at 14:58:56 (CEST)

9 maj. Helsingborg, vid motorbanan, Göken gol!
Folke Markheden
Helsingborg, - Thursday, May 09, 2019 at 22:00:35 (CEST)

8 maj. Avlöste mer eller mindre Henrik vid Sandön. En timmes skådning innan regnet började. 2 roskarlar kom in västerifrån och ställde sig slutligen på Själrönnen. Bland sträckande rovfåglar sågs, brun kärrhök 1 hona, sparvhök 2 och stenfalk 1 honfärgad. Samtliga korsade Skälderviken norrut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 09, 2019 at 17:10:32 (CEST)

8 maj. Sandön kl 16.30-17.45. En ängshökhona kom in fint över åmynningen för att fortsätta söderut över Utvälinge. 16 svartsnäppor rastade och en kungsfiskare visade upp sig. En storskrakhona med sex dunungar födosökte i åmynningen. Övrigt: havsörn, fiskgjuse, havssula, trana, snatterand och stjärtand. Jämt sträck av svalor, bl a en och annan backsvala. Medobsade gjorde Lars F, Per K och Tommy S.
Henrik Johansson
- Thursday, May 09, 2019 at 06:36:23 (CEST)

8/5 Två bivråkar sträckte in över Nyhamnsläge efter regnskurarna, drog snabbt vidare mot norr.
Karl G. Nilsson
Höganäs, - Wednesday, May 08, 2019 at 17:27:32 (CEST)

5 maj, Fågelskådningens dag i Ängelholm: vi vandrade längs Rönneå och njöt av många sjungande svarthättor, gärdsmygar, löv- och grönsångare mm. En röd glada gjorde en elegant uppvisning och några flockar med vitkindade gäss drog mot nordliga häckningsplatser.
Läs mer och se bilder här
Anna-Lena Harmsund, Thomas Wallin mfl
- Monday, May 06, 2019 at 12:04:27 (CEST)

Sö 5 maj. Fredriksdal, Fågelskådningens dag. Säkert mellan 80-90 pers följde oss. Fredriksdal har väl med åren tappat en aning i artsammansättning och antal. Inga tofsvipor - odlade fält "nerlagda", ladusvalan har inte tillträde till ladan, stenskvättan trivs inte riktigt längre. Oavsett detta funkar området bra för en vandring inom detta arrangemang. Urval obsar, ormvråk, tornfalk, glada, st hackspett, stenknäck, svarthätta, rödhake, sädesärla, taltrast, gransångare. Goda medguider tackas härmed, Totta Sandberg, Leif Olsson, Mikael Jönsson, Gustaf Persson och Lars-Bertil Nilsson.
Läs mer och se bilder här
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 05, 2019 at 16:22:13 (CEST)

4 maj: svarthättor (väldigt många…), rödstjärtar, svartvita flugsnappare, järnsparvar, steglitser och gråsiskor sjöng i Rååådalen när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade från Raus till Gantofta ToR på förmiddagen. En kungsfiskare passerade snabbt, smådoppingar spelade och tre bruna kärrhökar spelflög. Tidigare under veckan även en mindre hackspett på samma ställe.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Sunday, May 05, 2019 at 16:09:16 (CEST)

1 Maj. Stureholm Rapphöna 2 ex
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Saturday, May 04, 2019 at 15:09:06 (CEST)

2 maj: Tidig kull koltrast. 4 ungar har idag lämnat boet i vårt cykelskjul. Nu börjar det verkliga äventyret!
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, May 02, 2019 at 11:29:04 (CEST)

2 maj. En vit stork med gott om ringar på benen har sedan den 24 april uppehållit sig på Tostarps industriområde i Helsingborg. Kvar även idag och ses oftast på fältet öster om Tostarpsvägen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 02, 2019 at 10:43:42 (CEST)

Onsdag 1 maj, Danhults dammar, Hörde smådopping, brun kärrhök 1 par, rörhöna 1
Ulrik Alm
Ingelsräde, - Wednesday, May 01, 2019 at 21:19:52 (CEST)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF