KOF:s obsböcker 1997 - sept 2019

KOF har sedan november 1997 samlat in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

I fältet till höger hittar du alla gamla obsböcker.

I oktober 2019 flyttade vi rapporteringen av observationer hit:
KOF:s nya Obsbok