Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!17 mars. Skådning längs kusten vid Jonstorp under förmiddagen. Fyra trädlärkor och åtta dubbeltrastar sträckte över liksom 14 tranor. Vardera en sädesärla och hämpling flög förbi och rastade gjorde fyra skärpiplärkor. Sjungande sävsparvar och spelflygande större strandpipare bidrog till go vårstämning. En bit ut på vattnet låg ca 200 ejdrar och en alfågel. Minst tre havssulor födosökte utanför Rekekroken. Lite senare span vid Rönnen där tre skärfläckor rastade på västra sidan av reservatet.

Henrik Johansson
- Sunday, March 17, 2019 at 20:49:06 (CET)

17 mars 9 - 11 Pålsjö skog. Rekognoseringsvandring i S delen av Pålsjö skog gav följande fågelarter: gräsand, skogsduva, ringduva, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, bofink och grönfink.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Sunday, March 17, 2019 at 11:48:53 (CET)

16/3 Mörshög. En rejäl sångsvansflock har hållit till väster om byn hela veckan men det var först idag jag fick tillfälle att syna flocken. Resultatet blev minst 42 mindre sångsvanar (34 ad och 8 2k) och ca 150 sångsvanar.
Olof Strand
Mörshög , - Saturday, March 16, 2019 at 21:41:19 (CET)

16/3 Strandbaden Ören - Amerikanska krickan snällt på stenar tillsammans med sitt gäng av krickkompisar, längst ut. För övrigt 2 snatteränder och 1 sädesärla bl.a. Cirka 16.25-17.00.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, March 16, 2019 at 17:49:47 (CET)

16 mars vid Grytskär. En ung havsörn flög i sydlig riktning längs kusten.
Erik Lundvall
Förslöv, - Saturday, March 16, 2019 at 16:12:37 (CET)

16/3. Strandbadsören: Bläsand 55, Kricka 10, Snatterand 2, Gravand 60, Strandskata 2, Vattenpiplärka 1, Ängspiplärka 2, Sädesärla 1, Stare 1, snösparv 1 och Silltrut 1. Men den amerikanska krickan ville inte visa sig.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 16, 2019 at 15:26:42 (CET)

16 mars kl 14.30: Mycket trevligt att se en hanne salskrake i den västligaste dammen i Lärkeröds gamla sandtag (förbi lådfabriken, till vänster, gå över ett halvgammalt hygge, över bron och sedan vänster 50 meter). Medobsare; Ragnhild Jönsson
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Saturday, March 16, 2019 at 15:19:36 (CET)

16 mars; Studiefrämjandets vinterfågelcirkel avslutade vinterns aktiviteter med att skåda i Rönneådalen. I Tomarps ene uppvisningsflög en stor duvhökshona, en havsörn drog förbi och bofinkar och sånglärkor sjöng. På maderna spelade storspovarna och två tranor lyfte och försvann mot norr. Tranor även över Gråmanstorp och vid Öja. Två mindre sångsvanar betade tillsammans med många vanliga sångsvanar norr om Rönneå, mellan Tomarp och Gråmanstorp. Slutligen två snatteränder, ca 70 bläsänder, 12 krickor, grå- och bläsgäss och två brunänder vid Höja boställes våtmark.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, March 16, 2019 at 14:06:48 (CET)

15 mars Helsingborg, Jordbodalen: kungsfiskare, gråhäger i övre dammen.
Paul Ork
Helsingborg, - Friday, March 15, 2019 at 10:58:59 (CET)

14 mars: en hoande hane Kattuggla i Bruces skog. Ca Kl 23. Medobservatör Fredrik Modig.
Olle Lund
Helsingborg, - Thursday, March 14, 2019 at 23:29:24 (CET)

13/3. Ekeberga Påarp. Trana 5 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, March 14, 2019 at 08:34:45 (CET)

13 mars: tisdagen i Tuvhagens naturreservat i Ödåkra: 3 dunbollsungar av Kattugglor med idoga försök att klättra upp i ett lutande träd. Ibland trillat ner med nytt klätterförsök. Häftigt!
Mats Lindskog
Hyllinge, - Wednesday, March 13, 2019 at 23:12:27 (CET)

Onsd 13 mars. Svedberga. Ugglekväll - med tanke på väderomständigheterna blev det riktigt bra. Vi - en liten skara på 8 pers - hörde ett par ropa nere i NÖ delen av kullen och ett ex närmare Svedberga gård
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 13, 2019 at 22:53:55 (CET)

13 mars 13.40 En flock på ca 10 tranor sträckte norrut väster om Förslöv. En trädridå skymde så jag inte kunde räkna exakt antal. Ca 15 min senare sträckte ytterligare en flock på 11 tranor norrut, dessa passerade mitt över byn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Wednesday, March 13, 2019 at 14:37:51 (CET)

12 mars: 5 ad mindre sångsvanar vid Ugglarp och 2 ad+1 juv vid Gråmanstorp. Mycke gäss av många arter i Höja boställes våtmark; 11 spetsbergs-, 2 tundrasäd-, 48 bläs-, 180 grå-, 40 vitkindade och 6 kanadagäss. Dessutom 1 ung havsörn, 1 fjällvråk, 300 tofsvipor och 4 skogsduvor. I dammen vid Stora mölla/Össjö 1 gråhakedopping och över Tranarp en trana mot öster.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, March 12, 2019 at 19:09:38 (CET)

12/3. Kullavägen. Rundgången Helsingborg. 6 tranor str NO. 13.55.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 12, 2019 at 19:01:29 (CET)

12 mars kl 06:30 Det satt en Taltrast och sjöng från en gran ut mot kalhygget söder om Källna kyrka.
Heidi Malmgren
Bolestad, - Tuesday, March 12, 2019 at 10:21:54 (CET)

11 mars. En andrahandsuppgift om en amerikansk kricka vid Strandbaden under förmiddagen.
Niklas Persson
Lund, - Monday, March 11, 2019 at 22:43:32 (CET)

11 mars. En timmes promenad i Nybroskogen, Ängelholm på morgonen gav en hel del fina fågelupplevelser. En mindre hackspett trummade intensivt vid kanotuthyrningen, minst 2 trummande större hackspettar och en spillkråka i riktning mot järnvägen. Ett 30-tal tranor sträckte förbi liksom 10 ormvråkar. Intensiv småfågelkonsert med gulsparv, trädkrypare, minst 5 stenknäckar, svartmes, gärdsmyg, nötväcka, domherre m m.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 21:19:04 (CET)

11 mars. Farhult - Vegeholm. En flock med ett trettiotal spetsbergsgäss landade tillfälligt vid Surkenabben i Jonstorp vid lunchtid, innan den drog vidare mot Ängelholmshållet. Några timmar senare kämpade sig en flock med drygt tvåhundra bläsgäss norrut över Sandön i motvinden. På seneftermiddagen kretsade en ung kungsörn (2k) på låg höjd över Vegeholmsskogen vid f.d. gräsmatteodlingen. Medobervatör: Anders Lindén
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, March 11, 2019 at 19:12:06 (CET)

11 mars: Vi kom nog ut för sent idag med tanke på vråksträcket vid Domsten. I Sofiero-området noterade vi vart fall ormvråk 16 ex, fjällvråk 1 ex och duvhök 1 ex, alla på sträck. Vid stranden nedanför slottet bl.a. en forsärla, strandskata 5 ex och drygt 15 skrattmåsar varav några i sommardräkt. Bra fart på gärdsmyg som vi hörde sjungande på 3-4 ställen. I övrigt noterades domherre på flera ställen också. Steglits 8 ex i Kungshultsskogen och även gråsiska. Knölsvanen tillbaka i EOS-dammen, Kungshult.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 17:11:23 (CET)

11 mars: dagens rovfågelsträck över sundet vid Domsten började tidigt – mellan kl 8.30 och 10 sträckte 150 ormvråkar, därefter tvärdog det av någon anledning nästan helt … Då hade även en havsörn passerat, två artfränder stannade på den danska sidan. I sundet drygt 20 adulta havssulor, en gråhake- och några skäggdoppingar, 7 smålommar, 40 sjöorrar, 3 svärtor och några hundra ejdrar. I Hasslarp ca 50 bläsgäss, 3 gråhakedoppingar, 18 brunänder, många bläsänder, 2 snatteränder och 2 sävsparvar.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Monday, March 11, 2019 at 16:35:01 (CET)

11 mars Allerum-Nellåkra: 3 sävsparvar, 5 stjärtmesar och 1 större hackspett .
Aina Persson
Laröd, - Monday, March 11, 2019 at 15:15:37 (CET)

11 mars Stenbänken 11:30-12:30 Ormvråk 9 ex str NO
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, March 11, 2019 at 13:40:42 (CET)

10 mars, Ranarpsstrand: 3 st snösparvar på stenar vid vattenbrynet. I övrigt flera strandskator, bl.a. en flock på ca 20 st. En större samling gravänder S om Grytskär, en småskrakehona låg och putsade sig på en sten, många gräsänder och bläsänder samt en del ejdrar. Några skrattmåsar här och där, som börja få sin mörka huva. Några tofsvipor tumlade runt i skyn där sånglärkan även "hängde" och drillade. Ute på skären höll som vanligt skarvar, grå- och havstrutar och fiskmåsar till.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, March 10, 2019 at 17:26:22 (CET)

10 mars. Naturskyddsföreningen Söderåsen hade utflykt till Tomarps ene o mader. En liten tapper skara fick en hel del härliga upplevelser med hem. Gott om sjungande sånglärkor (minst 15), även en sjungande ängspiplärka och lite försiktigt spel från 2 nyanlända storspovar. Minst 170 rastande tofsvipor på maderna tillsammans med cirka 100 grågäss, 6 bläsgäss, 1 skogssnäppa och cirka 50 starar. Gässen skrämdes på vingarna av en ung kungsörn. I övrigt bland annat 1 varfågel, 1 fjällvråk, 2 tornfalkar, 8 rödglador, ett 10- tal sträckande ormvråkar, 1 trana, 1 gröngöing, 1 par sävsparvar och fem vildsvin. I Kvidinge prästamark 4 trummande större hackspettar. Medobservatörer bl a Kent Ivarsson och Lars- Bertil Nilsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 10, 2019 at 15:14:11 (CET)

Tråkigt Ulrik med tornfalken! Genast tänkte vi att nu har vi mist vår nattgäst som brukar hälsa på i bolådan på vår husgavel då och då. Men, så var inte fallet! Igår kom "vår tornfalk" på besök.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, March 09, 2019 at 14:21:22 (CET)

Fre 8 mars. Pilshults trafikpl, NÖ Hbg. Vinterns övervintrande tornfalk, som jag så många gånger sett ryttlande eller spanande från skyltarna, plockade jag idag upp trafikdödad. - Tråkigt!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 08, 2019 at 19:00:57 (CET)

To 7 mars. Stureholm. Försiktig lärk- och bofinksång. Gravänder, kricka, vigg. Och en varfågel - länge sen för min del.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 07, 2019 at 11:15:05 (CET)

6 mars – bra sträckaktivitet över Sandön, gråvädret till trots: mot norr sträckte en ung kungsörn, 88 ormvråkar, 6 glador, 1 pilgrimsfalk och 8 tranor. Dessutom småflockar med bofinkar, sånglärkor och starar, 66 tofsvipor, 28 kärrsnäppor och 4 större strandpipare. Medobsare voro Thomas Rönnertz och Tommy Strandek.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, March 06, 2019 at 15:39:55 (CET)

4 mars: vandrade längs Rönneå från Ängelholm till Klitterhus innan regnskurarna blev alltför täta och hörde trummande spillkråka, mindre resp större hackspett och sjungande bofink, rödhake, svartmes, kungsfågel och gärdsmygar. Vid Reningsverket en forsärla och i/över ån en storskrake och en kungsfiskare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 04, 2019 at 15:59:12 (CET)

4.3 En flock på ca 30 fina sidensvansar har varje morgon den sista veckan gästat min trädgård där dom kalasar på utlagda överblivna vinteräpplen. när dom sedan sitter och smälter maten i mitt stora träd så sitter koltrasten bredvid och underhåller dom lite knaggligt med dom första vårstroferna. Roligt!!
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, March 04, 2019 at 14:43:03 (CET)

3 mars Rååns dalgång Gantofta-Kvistofta ett par eftermiddagstimmar. Ett glest nordsträck av ormvråkar syntes. I övrigt lite smått o gott som 1 tornfalk, 2 gröngölingar, 4 st hackspettar, 1 forsärla, 1 domherre,5 gulsparvar, 3 starar, 5 sånglärkor, sjungande steglits, entita o stenknäck samt par av korp,ormvråk och rödglada i lekar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 03, 2019 at 21:27:31 (CET)

3 mars. Vid Brogårda våtmark 46 bläsgäss.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, March 03, 2019 at 17:50:28 (CET)

3/3 Tåssjö kyrkängar; ett par skogsduvor och 40 tofsvipor.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Sunday, March 03, 2019 at 15:52:58 (CET)

2 mars. Då hade jag större tur med sparvugglan. Den satt på en gren längs Reningsverksvägen nära Rodd- och kanotklubben i Ängelholm kl 8.30-8.45.
Henrik Johansson
- Saturday, March 02, 2019 at 21:23:42 (CET)

2/3. Dagens skådning. Första stopp var vid sparvugglan, hoppades att få se den. Men såg den ej. Nästa stopp Rönnen från EFS gården: Strandskata 4, Tofsvipa 7, Stjärtand 1 hane, Snösparv 25. Farhult: Gravand 30, Strandskata 28, Tofsvipa 20, Kärrsnäppa 29, Större strandpipare 13. Svedberga ängar söder om katthotellet: Sångsvan 120 och 2 adulta Tundrasvanar. Stureholms Våtmark från obsplatsen: Sångsvan 230, Bläsgås 180. Grågås 100, Spetsbergsgås 3, Tofsvipa 12, Snatterand 1 hane, Kricka 10, Gott om småfågel vid matningen. Hasslarps dammar: Gott om änder. Bläsand 180, Kricka 30, Snatterand 11, Brunand 7, Skedand 1 hane, Vigg 10, Sothöna 3. Sandön: Rödbena 2, Stjärtand 1 par. Sista stopp span efter sparvugglan men inte nu heller. Gott om småfågel mes m.m. spillkråka 1, Större hackspett 7. Det blev 63 arter. Medobsare flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 02, 2019 at 19:47:57 (CET)

Lö 2 mars, Åvarp - Hallabäcken, Strömstare 1 nära halls utflöde i Vege å Senare på dagen; Ornakärr; 9 rastande tranor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 02, 2019 at 19:12:34 (CET)

2 mars. Sista vinterrutten för min punktinventering mellan Ugglarps broar och Munka Ljungby. Gråväder och halvdålig sikt men tillräckligt bra för att kunna genomföra inventeringen. Roligaste noteringarna var hela sex ropande gröngölingar mellan Åkersjön (Össjö) och Tåssjö kyrka, spillkråka Ö Långasjö och vid Tåssjö samt tre spelande skogsduvor mellan Ramnasjö och Rössjön.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 02, 2019 at 15:21:14 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF