Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!19 november. Under förmiddagen ett kort stopp vid Myltebäcken en bit ifrån Västra Karup. Strömstaren höll till ute i bäcken, även en forsärla. Detta var där bäcken rinner nedanför den gamla kraftverksdammen.

Mats Ljunggren
- Monday, November 19, 2018 at 17:55:00 (CET)

19 november: den stora gåsflocken stod idag längs Cernellevägen, i skärningen mellan järnvägen och 112:an öster om Tånga. Bland tusentals vitkindade- och grågäss betade några kanadagäss, sex bläsgäss, en spetsbergsgås samt 115 sångsvanar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, November 19, 2018 at 15:28:19 (CET)

18 nov. Seneftermiddag vid Sandön. Stora mängder gäss innan en havsörn skrämde iväg de flesta. Sju gåsarter noterades: några tusen vitkindade gäss och bland dessa både en prutgås och en bläsgås. Bland grågässen rastade två spetsbergsgäss och sex sädgäss. På lokalen även en del kanadagäss samt ett 50-tal sångsvanar. De fyra vinterrödbenorna som regelbundet setts under de senaste veckorna gick tillsammans på insidan av ön. På Själrönnen 11 strandskator.
Henrik Johansson
- Sunday, November 18, 2018 at 21:11:35 (CET)

18 november. Promenad i Råådalen från Gantofta mot Kvistofta i det oväntat fina vädret. Som vanligt mycket fågel i detta område och till de intressantaste obsarna hörde 1 jagande pilgrimsfalk, 1 ad havsörn, 1 kungsfiskare och 1 morkulla. Flera flockar gäss, bland annat 75 bläsgäss, flög förbi och ett glest sträck av ormvråk noterades. Bland mindre fåglar 6 steglitser, 5 gulsparvar, 75 björktrastar och 5 gråsiskor. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 18, 2018 at 18:54:17 (CET)

18.11 Den unga kungsörnen kom glidande söderifrån och gjorde några fina varv över fälten söder Stureholm innan den satte sig i en träddunge. En flock med ca 15 vinterhämplingar födosökte på en åker.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Sunday, November 18, 2018 at 16:50:46 (CET)

18 nov: Havsörn på Själrönnen och bläsgås vid Sandön.
Imber och Peter Olofsson
Munka-Ljungby, - Sunday, November 18, 2018 at 12:12:35 (CET)

17/11. En liten skådartur till Hasslarps dammar. Ganska lugnt men en del änder. Bläsand 290, Kricka 19, Skedand 2 par, Vigg 5, Storskarv 10, Grå häger 1. Mellan Tånga och Rögle cirka 1500 Vitkindade gäss.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, November 17, 2018 at 17:42:08 (CET)

17 november: en havsörn och några vinterhämplingar på Svedberga ängar och ytterligare två havsörnar och en varfågel vid Stureholm när deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel avslutade höstens aktiviteter. På Svedberga kulle betraktade en av Ulriks (???) kattugglor intresserat den på stigen passerande skaran.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, November 17, 2018 at 16:42:43 (CET)

Lördag 17 nov: den unga kungsörnen (1K fick jag veta) var ute och letade mat. Satt och åt på något norr om Västraby gård, strax söder om trädridån. Ser ut som den har en ring på höger ben - går inte att tyda dock. Se bild på Artportalen. I övrigt rätt lugnt; några ormvråkar ute på fälten norr om Tursköpsdungen.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, November 17, 2018 at 15:08:25 (CET)

Fredag 16/11. 14 snösparvar på Hittarpsrevet.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, November 17, 2018 at 01:01:27 (CET)

Fredag 16 nov. Ryttlande fjällvråk söder om Stureholms våtmark. Kl 11, strax söder om Stureholms station kom den unga kungsörnen glidande från Tursköpshållet. Gjorde några fina rundor och vände sedan österut mot Västraby gård. Strax intill jagade en tornfalk som vanligt över finkflockarna. Vid Stureholms våtmark syntes två födosökande glador och två förbiflygande ormvråkar. Nötskrika, blåmes och talgoxe fanns också på plats.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, November 16, 2018 at 13:47:02 (CET)

14/11 Vid järnvägen i Rögle 1 varfågel o vid vindkraftverken 1 ung kungsörn som jagade hare med dåligt resultat.En gammal havsörn o en blåhök honfärgad jagade också inne i vindkraftsparken.Även en ung havsörn kom över Stureholms våtmark. Vid Västraby över 30 turkduvor Vi var ett flertal observatörer som höll tummarna för att örnarna skulle klara sig från kraftverken.Idag gick det bra, men hur stort är mörkertalet.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 15, 2018 at 05:52:25 (CET)

2018-11-11 Vemmentorpsvägen (Välinge/Strövelstorp) På fältet söder om vägen sångsvanar ad 2 st ringmärkta med gula halsringar nr 3134 o 3135. Inte ringmärkta i Sverige och inte i Danmark. Uppgifter är nu skickade till Polen. Väntar på svar. Den unga kungsörnen drar fortfarande runt i området Stureholm, Västraby, Tursköp, Mariedal och Svedberga. Jag hade den både den 11/11 och 12/11.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, November 13, 2018 at 16:36:42 (CET)

12 november: en pilgrimsfalk decimerade den stora flocken med turkduvor som övervintrar på Västraby gård, den är nu en duva mindre… En ung och en gammal havsörn höll till vid Tursköp och 2 fjällvråkar, 1 honfärgad blå kärrhök och 70 vinterhämplingar på Svedberga ängar. Varfågel, spillkråka, gröngöling och ytterligare en pilgrimsfalk, denna gång en ung, på ”hökugglehygget” vid Stureholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, November 12, 2018 at 17:49:06 (CET)

12/11 Vid gryningen idag satt den gamla pilgrimsfalken i masten vid brandstationen o kalasade på något. Senare vid Välinge flög en stor ad duvhökshona över vägen alldeles i anslutning till min bil. Vid Rögle vindkraftverk åter igen en juv havsörn mitt inne bland verken som klarade sig. På en kraftledningsstolpe vid Höghult satt en ad pilgrimsfalk o putsade fjädrarna.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, November 12, 2018 at 11:47:39 (CET)

11 november: en dvärgbeckasin och 21 tofsvipor vid Grytskär
Jan Skidell
Båstad, - Sunday, November 11, 2018 at 16:23:39 (CET)

9/11 Vid Höjar 22 rapphöns vid vägkanten. Vid Lönhult 1 juv havsörn 50 tal gulsparvar o ett tiotal ängspiplärkor. Vid vindkraftverken vid Rögle flög en ung havsörn mitt inne bland verken. Denna gången gick det bra.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, November 09, 2018 at 22:23:49 (CET)

2018-11-06 Vid Stureholms våtmark fotograferade jag en havsörn som satt i dammen och drack vatten. Som tur var kunde ringens nr uttydas. Rapport skickades till Naturhistoriska riksmuseet. Ringnr: N 6069, bounge, 3 ungar i kullen. 2017-05-29. Plats: Sverige, Halland.
Lennart Söderberg
Ödåkra, - Friday, November 09, 2018 at 10:51:34 (CET)

8 nov. Skådning efter jobbet idag gav en del fågel varav två fina överraskningar. Vid Rosendals våtmark vardera en drillsnäppa, kungsfiskare och forsärla. Fem brunänder samt några vigg och krickor. Lite senare stopp vid Sandön där det vid vindar från sydsektorn ofta samlas mycket fågel sista timmen innan skymningen. Idag inget undantag med framförallt stora mängder mås och trut. Sannolikt totalt 3000 gråtrut/fiskmås/skrattmås. Bland alla dessa hittades turligt en 1k svarthuvad mås kl 16. Fågeln simmade lugnt med fiskmåsar fram tills dess att det blev för dåligt skådarljus vid kl 16.30. Det är kanske troligt att det rör sig om samma fågel som sågs på platsen för tre veckor sedan. Över 400 tofsvipor rastade och i åmynningen födosökte en svartsnäppa, två rödbenor, en kungsfiskare samt smådopping. Både ung havsörn och ung duvhök flög förbi och från vassen hördes skäggmes.
Henrik Johansson
- Thursday, November 08, 2018 at 19:55:12 (CET)

7:e november . En ensam prutgås längst ut på Torekovs rev runt 12-tiden.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Wednesday, November 07, 2018 at 21:53:41 (CET)

7 nov. Helsingborg Jordbodalen. Rödhakarna varnade, gärdsmygarna sjöng och en skygg forsärla fladdrade omkring.
Folke Markheden
Helsingborg, - Wednesday, November 07, 2018 at 21:18:13 (CET)

6 november: två snösparvar, en gammal havsörn och en pilgrimsfalk vid Höja våtmark idag. Dessutom 160 krickor, 110 bläsänder, 40 ljungpipare och 90 tofsvipor.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, November 07, 2018 at 00:16:57 (CET)

6/11 Allerums mosse. 1 jagande Duvhök passade sin åtel från alla kråkfåglar. 1 Fjällvråk, 2 Rödglador.
Aina Persson
Laröd, - Tuesday, November 06, 2018 at 12:18:02 (CET)

Månd den 5/11. På morgonen i gryningen satt pilgrimsfalken ånyo på masten vid brandstationen i Ängelholm. Senare körde jag en örnrunda i fint duggregn. Vid Höghult en fjällvråk o ett tiotal sånglärkor o på ett brunnslock vid Lönhult ytterligare en fjällvråk o en bit därifrån en ad pilgrimsfalk. Minst 2000 vitkindade gäss drog över. En sväng bort till Ugglarps broar gav 26 glador
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, November 05, 2018 at 11:46:37 (CET)

4 november, Sandön på eftermiddagen: Vitkindad gås 350, Grå Häger 4, Kricka 14, Bläsand 2, Sjöorre 7, Ejder 65, Tofsvipa 60, Storspov 18, Myrspov 1, Kärrsnäppa 2, Skäggmes 4. Vid Tånga en förbiflygande pilgrimsfalk.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 04, 2018 at 20:40:23 (CET)

Sndag 3 november. Vandring mellan Lerviks- Vistorps hamn. Gott om ängs- o skärpiplärkor. En vattenpiplärka srrax norr om Lervik och två ex. tillsammans vid viken norr om Grytskärsdungen. Här sågs även en gluttsnäppa och en kustpipare. En berglärka gick i tången precis söder om Grytskärsparkeringen. 31 snösparvar flög söderut fördelat på tre flockar. En äldre duvhökshanne flög förbi.
Mikael Olofsson
Trelleborg, - Sunday, November 04, 2018 at 18:07:50 (CET)

2/11 Torekovs rev. 25-tal bläsänder, 1 rödbena, 6 skärsnäppor, 9 ljungpipare o 3 skärpiplärkor. Tre snösparvar drog förbi liksom 6 havssulor. Körde sen till Ängalag norra. Här satt en pilgrimsfalk, 6 skärsnäppor o lika många toppskarvar. Fyra havssulor o 12 vinterhämplingar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, November 02, 2018 at 22:12:25 (CET)

2 nov. Stureholms våtmark: spillkråka, ett par korpar, ormvråk, röd glada, nötväcka, gärdsmyg, en passerande häger, sträckande kajor och ringduvor. Sydväst om Stureholms gård satt en ad pilgrimsfalk på åkern och en blåhökshona lågsniffade längs med ett dike. Vid Ornakärrsvägen/Mjöhultsvägen gick 10 storspovar och letade mat på åkern.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, November 02, 2018 at 16:33:07 (CET)

1 nov. Yttre Bjäre i behagligt senhöstväder. Vid Norrebro hamn en vattenpiplärka och sju snösparvar. Ca 30 havssulor fiskade en bit ut och både blå kärrhök och duvhök flög över. Vid Torekovs rev 18 snösparvar, en forsärla samt sju skärsnäppor. Mest överraskande kanske var två talltitor som födosökte i rosbuskagen vid Ydrehall. Toppskarvar på olika platser, sju nära Hovs hallar, ett 20-tal på Svarteskär och 14 vid Påarps mal.
Henrik Johansson
- Friday, November 02, 2018 at 07:47:45 (CET)

1 november: sju arter vadare (svartsnäppa, kärrsnäppa, kustpipare, myrspov, storspov, strandskata och enkelbeckasin) när Studiefrämjandets fågelcirkel idag vandrade runt Farhultsviken, från Farhult till Jonstorp. Många bläsänder och krickor och även en stjärtandhane i vacker, nyruggad praktdräkt. Skägg- och stjärtmesar drog förbi och vid Surkenabben kom en lågsniffande ung, honfärgad blå kärrhök. I talldungen vid Halsarevet 12 mycket oskygga större korsnäbbar och där utanför två gamla och en ung havssula.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, November 01, 2018 at 23:36:45 (CET)

1/11: på fm kaffe hos min dotter i Munkaljungby o i trädgården där ett klart revir av två turkduvor. Senare en örnrunda. Vid Svedberga 1 fjällvråk o vid Höghult satt en ad pilgrimsfalk. Vid Stureholms våtmark träffade jag Dan Persson o vi gick in till hygget bakom våtmarken där vi såg två talltitor i björket. Märkligt med en sådan typiskt barrskogsart här.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 01, 2018 at 21:18:39 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF