Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!17/7. På väg hem från jobb .Rosendal på väg mot Kropp. Ett fält tröskades obs. 9 Röd glada och 3 ormvråkar födosökte.

Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, July 17, 2019 at 18:17:17 (CEST)

17 juli. Även bilbesiktning kan leda till spännande fågelobsar. I väntan på att få komma till hörde jag backsvalor och beväpnad med kikaren (som ju alltid ligger i handskfacket) kunde jag konstatera besök av vuxna backsvalor i sex bohålor i en jordhög på kommunens centralförråds område. Fler hålor fanns men under minuterna som jag stod där sågs inga fåglar där. Unga backsvalor sågs i öppningarna av två bohålor. Förra året häckade backsvalor på andra sidan av samma jordhög men sannolikt misslyckades häckningen då, i alla fall såg jag inga backsvalor efter min hemkomst från Ammarnäs, Lappland i slutet av juni.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, July 17, 2019 at 10:33:42 (CEST)

15/7 Förmiddagstur till Hasslarp.Ingen svarthalsad dopping idag.Dock 1 mindre strandpipare,2 mosnäppor,flertal grönbenor o skogssnäppor,1 drillsnäppa,2 gråhakedoppingar.Smådopping hördes men sågs ej.Massor av grågäss.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 15, 2019 at 12:57:57 (CEST)

14 juli. Promenad söder om Råån mellan Gantofta o Görarp. Lärkfalk, sparvhök o brun kärrhök skådades och härmsångare, steglits, gulsparv och några till sjöng. Trädpiplärka matade ungar. Betesmarkerna och brynen är väldigt blomsterrika och det var glädjande många fjärilar igång, bland dem nykläckta rödfläckiga blåvingar, bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare, nykläckta tistelfjärilar och mängder av slåttergräsfjärilar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, July 14, 2019 at 18:42:53 (CEST)

Sö 14 juli, Vegeholm. Spillkråka 1, Kungsfiskare lång fin obs vid betongbron. Många döda humlor vid lindallén in mot godset. - Skumt - men kan ha "naturliga" orsaker vad vi kan förstå. Medobs, Leif Olsson, Tommi Sandberg, Yvonne Dresler
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, July 14, 2019 at 14:38:25 (CEST)

12/7. Sandön. Storspov 37. Tofsvipa 45. Fisktärna 12.Stureholms våtmark. Knölsvan 1 par 3 juv. Grågås 90. Gravänder 2 par. Den ena med 5 juv och en andra 9 juv. Kricka 12. Tofsvipa 35. Mindre strandpipare 2.skogsnäppa 4 Grönbena 1. Större hackspett 1. Sjungande fåglar Taltrast 1 .Trädgårdssångare gulsparv.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 12, 2019 at 19:12:09 (CEST)

12 juli. Nattlyssningstur i Ängelholmstrakten. Lugnt och ganska tyst så här i slutet av häckningssäsongen. Dock, något överraskande, en intensivt spelande småfläckig sumphöna i Rönneås dalgång vid Starby. Fågeln hördes kring midnatt på långt avstånd från Ugglarps broar och konstaterades sitta i ett av de diken som skär genom dalgången öster om Starby. I övrigt endast sångaktiva gräshoppsångare vid i tur och ordning Brandsvig, Starby och Tommarps ene. Medlyssnare Henrik E.
Henrik Johansson
- Friday, July 12, 2019 at 14:27:45 (CEST)

11/7 kl 22.00 Spelande flodsångare nära Vegeå, vid kommungränsen Svalöv/Bjuv
Martin Persson
Jordberga, Billesholm, - Thursday, July 11, 2019 at 22:03:36 (CEST)

11/7.Kvällstur Hasslarps dammar Knölsvan 2ad 4 juv 3 grå och en vit. Grågås 190. Kricka 4 Vigg 4. Knipa 9 Gravand 1 par 5 juv. Tofsvipa 18 Skogsnäppa 4 Grönbena 7. Sädesärla 15. Kärrsångare 1sj Gransångare 2 sj. Sävsparv 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, July 11, 2019 at 18:58:01 (CEST)

11 juli. 6:00 - 9:00 Pålsjö. Viss sångaktivitet av en del arter med ringduva, gärdsmyg, koltrast, svarthätta, gransångare och bofink som de mest frekventa. Dessutom noterades 3 födosökande skogsduvor, 1 sånglärka och ett 20-tal ladusvalor vid Pålsjö gård.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Thursday, July 11, 2019 at 14:23:47 (CEST)

10 juli: fjärilsäsongen har varit rätt blek så här långt (förutom tistelfjärilarna…) men nu kanske det har vänt? Längs Rössjöholmsån, ”vägen mellan dikena”, flög idag 50-60 silverstreckade pärlemorfjärilar och ett oräkneligt antal luktgräsfjärilar. Dessutom brunfläckiga pärlemorfjärilar, många citronfjärilar, ängssmygare och mindre tåtelsmygare, amiraler och nässelfjärilar. Även trollsländorna var många; minst 100 mindre sjötrollsländor, betydligt färre större sjötroll, 15 stenflodtrollsländor, blå- och blåbandade jungfrusländor samt 3 bruna mosaiksländor. I fågelväg en gröngöling med unge…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, July 10, 2019 at 21:38:27 (CEST)

10 juli Ingen fågelrapport men dock inom Kofs intresseområde. Vid middagstid resulterade en promenad i Allerumsskogen i en oväntad upptäckt av en Brun kejsartrollslända som endast setts i Sverige vid fem tillfällen sedan 1995 och är det första fyndet inom Kofs rapportområde. Bilder finns på Artportalen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, July 10, 2019 at 20:29:58 (CEST)

10 juli Svedberga Kulle. Fortfarande en hel del fågelsång, ett drygt 20-tal arter kunde höras vid ett kort besök på morgonen bl.a. gök, taltrast, trädgårdssångare, trädpiplärka, härmsångare, grönsångare m.fl. Desssutom ett par turkduvor, på gården.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Wednesday, July 10, 2019 at 16:34:22 (CEST)

9/7 Rönnen. Dagens glädjeämne, en kull med rapphönskycklingar, härliga luftsprång i det höga gräset.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Tuesday, July 09, 2019 at 21:59:10 (CEST)

9/7. Hasslarp. Smådopping 2, Brun kärrhök 1, Drillsnäppa, Grönbena, Skogssnäppa, Kärrsnäppa, Mindre strandpipare 2 samt gott om starar som börjar bilda småflockar. Stureholm. Gott om Grågäss, Grönbena, Gluttsnäppa 2, Brushane 4, Svartsnäppa 1, Kärrsnäppa, Större strandpipare, Mindre strandpipare 2.
Tommi Sandberg
- Monday, July 08, 2019 at 23:26:17 (CEST)

Må 8 juli, Stureholm. Häger, Brushane 2, Skärfläcka 3, Gluttsnäppa, Skogssnäppa, Kärrsnäppa, St Strandpipare,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 08, 2019 at 22:49:19 (CEST)

8/7 18:30. Rörhönan kvar i lilla dammen vid Återvinningen , mellan Munka och motorvägen. Inga ungar synliga i år.
Nils Martinsson
Kollebäckstorp, - Monday, July 08, 2019 at 19:01:09 (CEST)

8/7 Fm på Rönnen.Ca 20 tal kärrsnäppor,1 brushane,1 mindre strandpipare,3 vackra spovsnäppor ett flertal krickor o en stjärtand.En röd o vacker myrspov på västra sidan.Skärfläcka ungar 6 st o många gravandsungar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 08, 2019 at 12:44:55 (CEST)

Höganäs hamn 7 juli. Det är modernt att bygga bostad i containers, detta tycks ett par stenskvättor också ha upptäckt i Höganäs, minst två 1K fåglar satt i ingångshålet.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Sunday, July 07, 2019 at 13:52:28 (CEST)

Lö 7 juli: Vegeholm. Kattuggla, vuxen på dagplats, Spillkråka 1. St hackspett 1, Kungsfiskare 1, Taltrast, Svarthätta.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 06, 2019 at 22:09:08 (CEST)

6/7. Örby Ängar. Lite Skådning.En del fågelsång fortfarande. Gök 1ropande. Taltrast. Svarthätta. Trädgårdssångare. Härmsångare.gransångare.lövsångare. Rörsångare. Törnsångare. Även ganska mycket ungfåglar av diverse arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 06, 2019 at 17:26:45 (CEST)

Fredag 5.7 morgontur till lilla viken Rönnen. Ganska mycket fågel! Bl a en vackert sommarrödbrun spovsnäppa som gick i en flock med ca 50 kärrsnäppor. Dessutom en flock på ca 40 skärfläckor som födosökte i det grunda vattnet. Bland skärfläckorna fanns 4 årsungar!!! Rödbenor, grönbenor, större o mindre strandpipare, ett par gluttsnäppor, drillsnäppa. Gott om gravänder som också hade gott om ungar. En brun kärrhökshona kom glidande riktning Sandön.
Ingemar Johansson
ÄNGELHOLM, - Friday, July 05, 2019 at 12:31:03 (CEST)

To 4 juli; Stureholm, Skärfläcka 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, July 04, 2019 at 21:24:58 (CEST)

2 juli. Hårda kulingvindar från väst som vred sig till nordväst uppåt dagen samtidigt som molnen lättade och gav tidvis sol. Från vindskyddet nedanför fyren på Kullaberg noterades bl a storlabb 5, kustlabb 1, enstaka havssulor, smålom 2, tobisgrissla 2, tordmule/sillgrissla ca 50 (med viss övervikt för tordmule), flera 100 havstrutar, samt en del silltrutar, som fiskade utanför spetsen. Vidare sågs ca 50 sjöorrar, en storspov och några kentska tärnor sträcka förbi. Dagens höjdpunkt blev två mindre llror ca 12.30, troligen samma liror som tillsammans rapporterades från Torekov några timmar tidigare. I havet sågs många tumlare.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, July 03, 2019 at 01:02:37 (CEST)

2/7 Kullen c kl 1220-1520. Direkt vid ankomst hann jag med att se en mindre lira på tämligen nära håll. Tack till Thomas Terne för den! Tydligen ska det ha varit ytterligare en samtidigt som jag missade. De passerade lite lojt o vändande till slut västerut. Strax efteråt en storlabb i samma bana. Omkring tio tordmular rastade/födosökte medan två sillgrisslor o två tobisgrisslor passerade, vilket även två småspovar gjorde. Knappt tio havssulor i subadulta åldrar, någon adult, fanns i området o ungefär lika många silltrutar sågs, samtliga adulta. Minst en skärpiplärka i klipporna. Medobs var bl a Thomas Terne under den första timmen.
Anders Lindén
Ängelholm, - Wednesday, July 03, 2019 at 00:33:54 (CEST)

2 juli. Utmed Mineralgatan i Helsingborg (Vasatorps/Tostarps industriområde) pågår ett större markarbete vilket drar till sig större mängder trut och mås. I kväll sågs förutom 4 adulta silltrutar även en ung, dvs 1k kaspisk trut. Skulle tro att det är den tidigaste ungfågeln som setts i KOF-området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 02, 2019 at 19:38:34 (CEST)

Må 1 juli. Stureholm, blåsig kvällstur. Havsörn 1, Lärkfalk 1 i torrgran ute på hygget, Svartsnäppa 1, Gluttsnäppa 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 01, 2019 at 21:13:49 (CEST)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF