Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 30 november 2019:

Lö 30 nov. Ornakärr vid skymningstimma, 4 honf Blå kärrhök.


Henrik Johansson från Ängelholm skrev den 30 november 2019:

30 nov. Cykeltur genom Nybroskogen och därefter Kronoskogen. Ganska medioker utdelning fram tills jag kom fram till Sibirien där tallbit först hördes locka för att lite senare ses födosökande i en rönn. Fyra honfärgade fåglar på fint avstånd. Detta vid kl 11-11.30.


Björn Holm från Helsingborg skrev den 30 november 2019:

Nio havsörnar (varav 1 ad), en honfärgad blå kärrhök, två ormvråkar och två glador höll till på fälten vid Bjärbolund på morgonen.


Fredrik Lindbom från Helsingborg skrev den 30 november 2019:

Hökuggla, Kullabergs värdshus, personalparkering. Jagande från björkskogen 30m bakom husen


Lars Unger från Mölle skrev den 27 november 2019:

2019-11-27. ca klockan 15 till 15.30 En Pärluggla stationär åtminstone hela eftermiddagen bak Kullagårdens värdshus personalparkering. Satt i träden och gjorde dyk ner i det höga gräset efter byten.


Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 27 november 2019:

27 november: 16 unga havsörnar (det måste väl vara nordvästskånskt rekord?) när Studiefrämjandets fågelcirkel skådade vid Sandön/Själrönnen på förmiddagen. Dessutom ca 40 bläsgäss, två strandskator, ca 300 tofsvipor och den vita smådoppingen. Flera skäggmesar hördes från vassen. I Stureholm en varfågel, två krickor och några bläsänder.


Per Muhr, Thomas Wallin o Karl G Nilsson från Ängelholm/Höganäs skrev den 26 november 2019:

26 nov. Runt Djurholmen. Förvånansvärt mycket fågel i rörelse trots diset. Stora flockar med berg/bofink drog fram och tillbaka likaså flera större flockar med korsnäbb, både mindre och större noterades. Ett par meståg noterades också, innehållande tofsmes, talltita och svartmes m. fl. Slutligen noterades en gröngöling som drog förbi vid parkeringen.


Oskar Lindberg från Laröd skrev den 24 november 2019:

24 nov. I allén längs med Allerums kyrkväg (mellan Kulla Gunnarstorp och Allerums skog) lockar oxelbär till sig björktrastar. Bland alla björktrastar noterades även några dubbeltrastar, rödvingetrastar och en ensam honfärgad tallbit. Tallbiten flög senare ensam mot Allerums skog.


Thomas Wallin och många fler från Studiefrämjandet skrev den 24 november 2019:

24 november: 7 toppskarvar, 1 gammal havssula, 25 ljungpipare, 2 svärtor, 3 sjöorrar, 3 smålommar och 7 tordmular när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade vid Ängalag och Gröthögarna. På och omkring Svarteskär i Torekov ca 30 toppskarvar och 6 skärsnäppor.


Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 24 november 2019:

24/11, promenad Glimminge Plantering – Rammsjöstrand och tillbaka. Vid Glimminge P sju toppskarvar på revet och tre skärpiplärkor i strandkanten. Vid Mäsinge strand två honor snatterand och en ropande gröngöling. Vid Rammsjöstrand ytterligare tre snatteränder samt 17 snösparvar, som sedan drog söderut. Tre gamla havssulor flög runt ute över Skälderviken.


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 23 november 2019:

Lö 23 nov. Ornakärr. Cykeltur i skymningstimma. Blå kärrhök 6 ex honf i stråk över samma dike hela gänget. Såg ut att trivas med varandra.


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 23 november 2019:

Lö 23 nov Söderåsen, Häger 1, Korp 2, Dubbeltrast 4, Stenknäck minst 25


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 23 november 2019:

23 nov Rögle skola. 8 tallbitar födosökte i området runt skolan.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 23 november 2019:

14 havsörnar på Sandön idag på förmiddagen!!! – alla yngre fåglar.


Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 23 november 2019:

Torekovs rev 23/11. Extremt lågvatten och 30 hägrar letade föda i den blottlagda tången. Längst ut 2 skärsnäppor. På revet även 10 ljungpipare, sex skärpiplärkor och en forsärla. En duvhök drog förbi. Det ligger en stor död säl mitt på revet som kanske kan dra till sig nåt intressant.


Hans Nordius från Ängelholm skrev den 20 november 2019:

Kuriosa: En tallbit uppges ha suttit inne i foajén till Hotell Skansen i Båstad i förra veckan. Andrahandsuppgift.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 19 november 2019:

19/11 Rönneådalen-Tommarp-Gråmanstorp Höja. Dagen började med en pilgrimsfalk i masten vid brandstationen i Ängelholm. Vid Tommarps fälad 25 tovsvipor o två ad havsörnar,1 gransångare varnade.Vid Gråmandstorp satt 12 glador i ett träd en av dom var e en brun glada.Vid Höja våtmark 300 bläsänder,o ca100krickor o en skedand.Här sågs även ad pilgrimsfalk, en blåhökhona o 2 ad havsörnar.Vid Ellenberga MunkaLjungby,Flera hundra vitkindade gäss.ca80 bläsgäss,o ca 100 grågäss.Vid Brandsvig 1 fjällvråk. En härlig skådardag. Medobs Thomas Wallin


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 17 november 2019:

17/11 En eftermiddagstur till Lya ljunghed gav trevliga obsar.Vid Hulrugered 2 stjärtmesar o senare längs samma väg vid ett ädelgransbestånd födosökte 6 tallbitar.På hygget innan ljungheden 1 glada o1 varfågel.På den stora parkeringen vid Lya ljunghed satt en hökuggla fint i den högsta granen i ca 10 min.Lyfte sen o drog mot utestallet som finns här.I samma gran upptäckte vi senare 7 tallbitar.Medobs Kristina Johansson


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 17 november 2019:

17 november, där ett tänkt kortstopp vid Sandön blev riktigt långt pga många spännande fågelmöten: nio havsörnar (varav två adulta) rörde sig mellan Själrönnen/Sandön/Rönnen, två prutgäss, lika många bläsgäss och tre strandskator rastade på revlarna. Det gjorde även en 1K kaspisk trut som vi hittade med Mårten Müllers hjälp. 4 skär- och 11 kärrsnäppor blandade sig med 6-700 tofsvipor på Själrönnen. Skäggmesar och sävsparvar hördes från vassen och i åmynningen dök den nästan helvita smådopping som en tid hållit till i området tillsammans med en normalfärgad artfrände. 17 vinterhämplingar flög över.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 16 november 2019:

16 november Bälteberga i Rååns dalgång, tyvärr började det regna kraftigt strax efter jag kommit dit men jag hann se 1 ad havsörn, 2 ormvråkar, 75 rastande björktrastar, 2 forsärlor som födosökte vid våtmarken, 3 gulsparvar och några arter till.


Ronny Johansson från Kattarp, Helsingborg skrev den 16 november 2019:

På ett nyskördat sockerbetsfält, strax norr om Kattarps kyrka, gick idag 15/11 200 sångsvanar, grågäss, vitkindade gäss bläsgäss och tre spetsbergsgäss.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 15 november 2019:

14/11 Örnrunda.Vid Västraby 12 turkduvor senare vid Turköp en flock på 15 vinterhämplingar. Vid Svedberga ängar ytterligare ett 20 tal vinterhämplingar o 1 ung pilgrimsfalk.Vid Stureholms våtmark kom 3 havsörnar två unga o 1 ad. På själrönnen satt 2 havsörnar o på Sandön fanns ca500 tofsvipor o ett 20 tal ljungpipare 1 myrspov o 2 rödbenor.Senare dök ytterligare en ung havsörn upp.


Jan Skidell från Båstad skrev den 14 november 2019:

14/11. Tallbit 2 ex vid rastplatsen norr om Hallandsås rasta, 11 ex Gamla Riksvägen vid Skåneleden. Ingen hökuggla på hyggena vid Hulrugered.


Göran Hansson från Jonstorp skrev den 14 november 2019:

Vi besökte idag Vejbystrands hamn – Stora Hult. Minst 4, troligen 6, berglärkor, 1 forsärla, 1 toppskarv och ca 25 kärrsnäppor. Vid Grytskären 1 svarthakedopping och 2 toppskarvar. Göran och Lena Hansson


Christer Strid från Helsingborg skrev den 14 november 2019:

Sofiero Strand 191113: Någon timmas span över Öresund gav “de vanliga” – idag 5 ex, gamla fåglar – havssulorna som fiskade strax norr om Helsingör. En ensam ormvråk drog målmedvetet på väst. Kajor, kråkor och råkor gick både på väst och öst. Undrar hur många som dagligen pendlar över “sundet”.


Clifford Weinmann från Magnarp skrev den 13 november 2019:

191113, Vejbystrands hamn: kungsfiskare och en grupp bläsänder


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 13 november 2019:

13/11 örnrunda på fm.En havsörn vid Svedberga o en blåhök vid Västraby.Vid Ugglarps broar kom en brun glada fint.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 12 november 2019:

12 november. Eftermiddagspromenad vid Tomarps ene och Tomarps kungsgård. Riktig novemberkänsla med grå skyar, gåsplogar och stora kråkfågelflockar, ja i princip alla fåglar som jag såg höll till i flockar, cirka 250 rastande grågäss, 130 dito sångsvanar, drygt 500 kajor for hit och dit. En flock på cirka 200 bärätande björktrastar lockade en stenfalk att göra en räd. I ett buskage hukade 12 gulsparvar. I övrigt bland annat ormvråk, sparvhök, några glador, 2 skogsduvor och en spillkråka.


Karl G Nilsson o Thomas Wallin från Höganäs skrev den 12 november 2019:

Tisd 12 nov. Bjärerunda med äkta höstväder. Regn, fika, duggregn, mulet, dis och solsken allt ackompanjerat av en frisk vind. Minst 65 toppskarvar satt på Svarteskär. Vid Torekovs rev födosökte 13 skärsnäppor, 30 ängspiplärkor och 5 skärpiplärkor. Ute över havet passerade 5 havssulor. På ett hygge vid Simontorp satt 2 varfåglar och här sågs även 2 nötkråkor. Flera stora flockar med berg/bofink passerade västerut.


Per Muhr och Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 11 november 2019:

Igår såg vi två halsmärkta grågäss som rastade tillsammans på Sandön. Båda hade blå ringar med vit text, 713 resp 7DU. Med hjälp av geese.org har vi fått veta att de två är riktiga kompisar… Båda märktes som adulta vid Öster Malma i Södermanland den 14 juni 2018, 713 är hane och 7DU hona. De tillbringade vintern norr om Amsterdam i Holland. I mitten av april 2019 obsades 713 utanför Hudiksvall och den 8 maj var båda tillbaka i Öster Malma där de sedan var kvar hela sommaren och förhösten. Spännande att följa deras rörelser!


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 10 november 2019:

Sö 10 nov. Hallandsåsen; Gamla Riksvägen-Lya-Hulrugered. Ormvråk 3, Korp, Varfågel 1, Tallbit 1 hona. Med obs: Totta Sandberg, Leif Olsson, Carina Eliasson, Yvonne Dresler


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 9 november 2019:

9 november: åtta (!) havsörnar vid Själrönnen/Sandön idag på förmiddagen – 3 gamla och 5 yngre fåglar. 6 smådoppingar dök flitigt i vasskanten mot Rösan, 3 myrspovar och 6 enkelbeckasiner rastade på ön och långt ute över Skälderviken passerade en havssula. Skäggmesar hördes och vid båtplatsen i Vegeå busade 2 kungsfiskare, en liten flock med rödvingetrastar käkade oxelbär.


Mikael Jönsson från Påarp skrev den 9 november 2019:

9/11 Dagens skådning började Båstad hamn. Alkekung 2. Kungsfiskare 1. Tordmule. Sångsvanar 8.Grå häger 19. Svärtor och sjöorre Låg ute på havet. Nästa Torekov. Svarteskär Toppskarvar 13. Var uppe på Hallands åsen hittade inga tallbitar. Stora Hults strand. Smålom 2.Forsärla 1.kärrsnäppa 40. Sädesärla 1 Sillgrisla 1.


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 9 november 2019:

Lö 9 nov, Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Ormvråk 2, St hackspett 1, Gröngöling 1, Gärdsmyg 2, Korp 4, Stenknäck minst 50, Rödahake, Bo/bergfink, Ringduvor.


Karl-Erik Söderqvist från Helsingborg skrev den 8 november 2019:

8 nov Höghult och Lönhult. Väster om Höghults gård födosökte 120 sångsvanar. På fältet mellan Lönhults gård och Höjar satt 8-10 oroliga unga havsörnar. Domherrar vid Rögle skola.


Stellan Lindberg från Förslöv skrev den 8 november 2019:

Vejbystrand 8 november. Norr om hamnen dök rosenstaren upp 12:35. Ett antal skådare var snabbt på plats. Minst 10 berglärkor sågs födosöka och flyga fram och tillbaka mellan Stora Hult och Vejbystrand. Två forsärlor, kärrsnäppor, krickor, bläsänder mm. Medobs Irene Lindberg.


Anders Lindén från Ängelholm skrev den 8 november 2019:

F 8 nov. Efter Phil Bensteads återupptäckt av den unga rosenstaren norr om Vejbystrands hamn under förmiddagen, begav jag mig dit och letade tills m andra skådare, bl a Jan Skidell. Rosenstaren var puts väck. Vi hade fem berglärkor som passerade oss och vek ut över havet mot sydväst vid hamnen. På stranden, men längre norrut, fanns ytterligare två berglärkor som födosökte i tången. Dessutom höll där till två forsärlor. En flock på omkring 30 kärrsnäppor rastade bland stenarna just utanför stranden. Bland alla bläsänder och krickor på och längs stranden sågs en honfärgad stjärtand. Under tiden vi hade förflyttat oss norrut, observerade Jörgen Ljunquist rosenstaren återkomma flygande över hamnen. Den höll sedan till i tången tillsammans med två vanliga starar i en knapp halvtimme, innan den ensam drog på rätt hög höjd mot sydost. Uppe på Hallandsåsen sågs den under gårdagen upptäckta hökugglan, jaga på och även utanför hygget, inte långt från Hulrugeredsvägen, d v s på samma plats som i vintras.


Per Brorsson från Båstad skrev den 8 november 2019:

Åkte upp till Hulrugered för hökugglan, Mats Ljungren och Anders var där när jag kom.De hade sett den innan jag kom men nu lyste den med sin frånvaro. Anders gick före mot bilarna och fick syn på den där istället i toppen av en gran! Jag tog hemvägen över lya mosse,såg en fågel i toppen av ett träd,upp med kikaren,yes en hökuggla till! N.N.O om den “stora parkeringen där! En lyckad tur!


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 8 november 2019:

8/11 Örnrunda på fm.blev relativt tunn.Dock en havsörn o vid Västraby ett trettiotal turkduvor.Vid vindkraftverken satt en varfågel.Vid Sandön tre havsörnar en kärrsnäppa o en myrspov.Ca 500 tofsvipor rastade här o på själrönnen.


Göran Paulson från Höganäs skrev den 7 november 2019:

7 nov. Hade tänkt hitta några “egna” tallbitar, gick in på en skogsbilväg vid Hulrugered men rönnar och tallbitar lyste med sin frånvaro. I toppen av en torraka på långt håll satt en misstänkt siluett. Mycket riktigt var det en hökuggla. Tydligen, enligt Jan Skidell som jag mötte senare, på samma hygge som förra vintern. I Båstad hamn visade sig alkekungen fint.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 6 november 2019:

6 november: tofs- och svartmes, stjärtmesar, större korsnäbbar, domherrar, grönsiskor och spillkråka i en höstgul Kronoskog i Ängelholm idag; – det är en fin skog vi har alldeles runt knuten!


Ulrik Alm från Ingelsträde skrev den 6 november 2019:

Svedberga kulle. Stationära kattuggla på dagplats. Rejält utskälld av koltrastar men åhörde lugnt det hela


Per Muhr från Ängelholm skrev den 6 november 2019:

Igår fm 30-40 tallbitar strax öster om motorvägen just norr om motellet längs Hunnestorpsvägen.


Thomas Wallin från Ängelholm skrev den 4 november 2019:

4 november: råkall lunchtimme vid Sandön värmdes av 8 smådoppingar, 1 prutgås, minst 4 sädgäss, 4 havsörnar (1 gammal och 3 yngre), 3 myrspovar och 1 strandskata. I Höja våtmark 2 stjärtänder tillsammans med många bläsänder och krickor.


Kjell-Åke Hall från Ängelholm skrev den 4 november 2019:

4/11 Örnrunda på fm. Vid Höghult-Stureholm en ad pilgrimsfalk o vid Svedberga gamla station en ung duvhök.Vid Västraby gård 12 turkduvor.Vid Sandön 3 havsörnar.


Bengt Hertzman från Helsingborg skrev den 3 november 2019:

3 november. Vandring längs Vegeå från Gruvmuseet, Bjuv till Selleberga fram och åter. Som vanligt en hel del småfåglar i området, bland annat noterades 25 rödvingetrastar, minst 65 steglitser, 160 grönsiskor, 12 gulsparvar, och 3 stenknäckar. Många sjungande rödhakar i det behagliga vindstilla vädret. I övrigt bland annat 1 fjällvråk, 4 sträckande ormvråkar, 1 tornfalk, 1 spillkråka och 25 förbiflygande sädgäss.


Martin Gierow från Lund/Vasalt skrev den 3 november 2019:

3/11, vandring Lya Ljunghed-Hunnestorp och tillbaka över Älemossen. En ung kungsörn, sex tallbitar vid Hunnestorp, två varfåglar, två morkullor, en mindre hackspett, både mindre och större korsnäbb.


Magnus Thelin från Hjälmshult skrev den 3 november 2019:

3/11-2019 Skogen runt Hjälmshults Kungsgård En fin flock steglitsar ca 20 st satt i tistlarna o åt. Gröngöling o en mindre hackspett Många nötväckor o blåmesar


Nils Martinsson från Kollebäckstorp skrev den 3 november 2019:

3/11 09:40-10:30 Äntligen! Härliga obsar av cirka 20 tallbitar. Plats: Hallandsåsens motell, vid parkeringen/rastplatsen 200 meter norr om själva motellet. Tack till ett par danska skådare som guidade oss rätt! Medobs. Ragnhild Jönsson


Olof Strand och Mårten Müller från Mörarp och Helsinborg skrev den 3 november 2019:

2 november. Promenad norrut längs Bjärekusten från Påarps mal. Förvånansvärt bra väder och till och med lite sol på förmiddagen! Noterades gjorde bl.a. dvärgbeckasin 1 vid Påarps mal, pilgrimsfalk 1, duvhök 1, ca 70 toppskarvar längs kusten varav en färgmärkt på Svarteskär, forsärla 2, vinterhämpling 10, skärsnäppa 9 runt Svarteskär och 3 på Torekovs rev, alkekung 1 död på Torekovs strand, jorduggla 1 i luften över Torekovs camping, vattenpiplärka 2 och sädesärla 1 innanför Torekovs rev, snösparv 28 norr om Torekov, och svart rödstjärt 1 i Rålehamn. Promenaden avbröts vid Tjällran när Mårten hellre ville åka och titta på en gulärla utanför Halmstad.


Per Brorsson från Båstad skrev den 2 november 2019:

Tallbitar även idag vid motellet och vid motorvägsavfarten där uppe,precis intill vägen!! Härligt att alla man möter vill dela med sig!!


Johnny Lindkvist från Munka-Ljungby skrev den 2 november 2019:

2/11. En hane Mindre Hackspett i en ek strax utanför tomten i Hillarp Munka-Ljungby vid tolvtiden.


Rolf Svensson från Förslöv skrev den 1 november 2019:

31/10. En tripp upp på åsen för att liksom andra leta Talbit. Körde från golfbanan vid Salomonshög bort till Lya ljunghed där mitt första riktiga stopp endast gav en flock Bo/Berg, några Glador och en Sparvhök. Sen kom tunga gänget: Tjocke, Affe och Pålle och informerade om tallbitar längre bort. Drog mig dit men inga kvar. Däremot mycket Björktrast och Rödvingetrast som satt i träden. Lyckades hitta en Dubbeltrast också. Ett meståg passerade med nån Svartmes och en tita(!). Därtill en flock med ett tiotal Gråsiskor och en flock Grönsiskor. Körde ner mot Båstad och passerade hygget med Varfågeln. En Gröngöling satt i en topp och spanade. Nere i hamnen sågs tre Ladusvalor, två Kungsfiskare och två Alkekungar. Den ena flygandes utanför piren och den andra stationära i hamnen. Sen körde jag upp på åsen igen, skam den som ger sig. Och till sist hittade jag fem Tallbitar, fyra honor och en grann hane, i en mindre rönn mellan gamla hökugglestället och skrotgården. Även ett hundratal trastar här. Plus ev ytterligare en Varfågel. En härlig dag med mycket fågel ändå.

Tillbaka