Kullabygdens Ornitologiska Förening är en ideell förening öppen för alla fågelintresserade. Vår målsättning är att skydda och utforska fågelfaunan i nordvästra Skåne. Vi ordnar bl a exkursioner och andra sammankomster för att stimulera fågelintresset hos medlemmar och allmänhet. Medlem blir du genom att betala in 125 kr på vårt plusgiro 2 24 39 – 4 eller genom att anmäla dig här. Vid betalning från utlandet är avgiften 175 SEK.

Vårt medlemsblad utkommer 2 gånger per år.

Föreningen följer kontinuerligt utvecklingen av fågellivet i Nordvästra Skåne och genom föreningens Fågelskyddsgrupp bevakar och följer vi trender.

Inventeringar och sträckräkningar är återkommande inslag. Under vinterhalvåret utfodrar vi småfåglar på ett antal platser.

Föreningen svarar för kontakt gentemot projekt pilgrimsfalk och vi övervakar aktivt de pilgrimsfalkspar som häckar i vårt verksamhetsområde.

KOFs logga/klistermärke pryder varje bil eller tubkikare! Beställ det här.