Personuppgiftspolicy för KOF

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling för medlemmar

När du registrerar dig som medlem i KOF uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja åtagandet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerad om dig.

Personuppgiftspolicy

KOF sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna skicka inbjudningar till aktiviteter och informera om vår verksamhet. Enligt lagen om GDPR hanteras alla personuppgifter med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan används enbart för KOF:s syften.

Lagringstid

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och tre år efter uppsägning innan de raderas. Detta görs som en service för medlemmar som av någon orsak vill göra uppehåll i sitt medlemskap. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig, kan du enklast kontakta medlemsansvarig eller kassör, se kontaktuppgifter här. Du kan även begära ett utdrag från vårt register, och begära att informationen ska rättas eller tas bort. Skulle du uppleva att KOF inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.

Personuppgiftsbiträde

För att du ska kunna få KOF:s medlemstidning “Fåglar i nordvästskåne” lämnar vi ut dina adressuppgifter till tryckeriet, för närvarande Mediagården i Höganäs. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. (För e-postkommunikation använder vi oss av inleed.se).