Häckningssäsong 2002 – vad hände då?

Kornelia (foto:Thomas Friström, Natura Media)

En mycket god kontakt kunde etableras med Svenska Lantmännen i Helsingborgs sydhamn och lantmännens personal engagerade sig med stort intresse. Planer drogs upp för att sätta upp en bolåda samt en webbkamera på anläggningens huvudbyggnad. Kontakter togs för att få hjälp med bolådor. De anställda på Lantmännen snickrade entusiastiskt för att bolådan skulle passa den plats som i samråd med Peter Lindberg (Projekt Pilgrimsfalk) utsetts som en lämplig placering.

Falkarna tycktes vara vana vid den normala aktiviteten i hamnen. Detta gjorde det också möjligt att ge oss tillfälle att läsa ringarna. Både honan och hanen visade sig vara svenska. Honan KORNELIA (Svart P0) är född på Kullaberg 1999 (i en kull med 2 ungar av honkön) och hanen RÅGER (Röd A2) är också född på Kullaberg men 2000 (i en kull med 4 ungar, 3 hanar och 1 hona). Bägge individerna har således samma föräldrar.

Bilder från Sydhamnen i Helsingborg

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.