Övervintrande pilgrimsfalkar i hamnområden på västkusten är ingen ovanlighet på 2000-talet men när ett falkpar stannade kvar och sågs av och till under hela häckningssäsongen 2001 så började tre fågelskådare i Helsingborg intressera sig lite extra. Observationerna hölls hemliga av observatörerna till den 1 november 2001 då jag i egenskap av ordförande i Kullabygdens Ornitologiska förening blev kontaktad. Tanken på BO.02. föddes.

Jag lyckades med lite hjälp etablera en mycket god kontakt med Claes Nilsson, driftchefen på Spannmålsavdelningen hos Svenska Lantmännen i Helsingborgs sydhamn. Jag genomförde en föreläsning om pilgrimsfalken för företagets anställda och tillsammans med Claes drog vi upp planerna för att sätta upp en bolåda samt en webkamera på anläggningens huvudbyggnad.

Av Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepengen fick vi en av de bolådor som tillverkats till de på Kockumskranen i Malmö boende falkarna. Bolådan målades om och smärre förändringar gjordes. De anställda på Lantmännen snickrade entusiastiskt för att bolådan skulle passa den plats Peter Lindberg och jag valt ut.

Peter har informerats fortlöpande om vårt arbete och besökte hos för första gången den 14 januari i år i syfte att tillsammans med mig och Claes hitta den bästa platsen för bolådan.

Falkarna som vant sig vid den normala aktiviteten i hamnen lät mig redan på projektets första dagar komma så nära som på 30 meters avstånd. Vilket gjorde det ganska lätt att läsa ringarna. Både honan och hanen visade sig vara svenska. Honan KORNELIA (Svart P0) är född på Kullaberg 1999 (i en kull med 2 ungar av honkön) och hanen RÅGER (Röd A2) är också född på Kullaberg men 2000 (i en kull med 4 ungar, 3 hanar och 1 hona). Bägge individerna har således samma föräldrar. Problem?! Vi får väl se hur det utvecklas men visst har det faktum att falkarna är syskon diskuterats flitigt.

Paret ses ofta sitta tillsammans och försvarar sitt revir. Vid ett tillfälle runt nyår så höll en ormvråk på att bli dödad av falkparet. Vråken störtade med en duns ner på isen i hamnen och tycktes vara livlös. Efter cirka en timme började den dock röra sig lite men det var först efter att en människa närmat sig den. Ormvråken lyfte på svaga vingar och smög iväg bort från hamnområdet. Hamnområdet som för övrigt erbjuder mycket föda för pilgrimsfalkarna och ser i mina ögon ut som en mycket bra potentiell häckningsplats för pilgrimsfalkarna.

Vårt arbete med BO02 följs även av två filmare/fotografer från Natura Media som dokumenterar det som händer i projektet.

När jag skriver detta den 19 januari 2002 så skall bolådan på plats och webkameran driftsättas så snart de tekniska lösningarna via Svenska Lantmännens dotterbolag Conagri är lösta. Allt bör vara klart inom en vecka eller två.

Vi väntar med spänning på vad som kommer hända härnäst.

Henrik Ehrenberg

Häckningssäsong 2002 – vad hände då?

Bilden på Kornelia är tagen av Thomas Friström, Natura Media.