Häckningssäsongen 2004

10 mars

Frågor kommer då och då om hur läget är för ”vårt” falkpar och adoptivungen Tiffany.

För att börja med Tiffany, finns sporadiska iakttagelser av henne på lokalen. Även om hon verkar vara borta under ganska långa perioder, tycks hon trots allt återkomma. Ett beteende som kan vara lite märkligt med tanke på det etablerade paret. Hon har även under de senaste veckorna vid några tillfällen setts i holken.

Hur kan detta påverka paret? Kan man tänka sig att Tiffany ”tar över” och kör iväg Kornelia? Ett scenario som ur genetisk synpunkt skulle vara att föredra med tanke på släktskapet mellan Råger och Kornelia. Men, detta får framtiden utvisa.

För Råger och Kornelias del har tillvaron under vintern i första hand varit att ”ta dagen som den kommer”. Vid besök på lokalen har man ofta kunnat konstatera att inga falkar varit på plats, men lika plötsligt har dom funnits där. Fåglarna kan mycket väl ge sig iväg på längre jaktturer och vid t.ex. Hittarps rev (N Helsingborg) har man ganska regelbundet kunnat se pilgrimsfalk.

Under de senaste veckorna har vi dock kunnat konstatera att falkarna allt mera börjat intressera sig för ”närområdet” och bolådan. Boskålens utseende har också förändrats och då man kunnat iaktta falkarna tyder deras beteende på att dom tillbringar mera tid med bolådebestyr. Möjligen kan dom vara på väg in i en häckningsfas.

28 mars

Så var det dags! Webbkameran är nu aktiverad och det är vår förhoppning av vi skall kunna följa våra falkar på nära håll även denna säsong.

Falkarna ses regelbundet på lokalen och dom är tidvis även inne i holken. Falkarna har även setts para sig under den senaste veckan.

5 april

Bolådan besöks flitigt av framförallt Råger, men även Kornelia har setts på plats. Däremot finns inga nya uppgifter de senaste veckorna om att Tiffany stannat kvar på lokalen.

Vad gäller möjligheten till fortsatt häckning, dvs med äggläggning, så är det idag för tidigt att yttra sig. Som framgått och framgår av bilderna från kameran, är det i första hand Råger som ligger i redet och detta beteende kunde vi även se under säsongen 2003.

25 april

Trots att fåglarna parat sig har det ännu inte resulterat i några ägg. Ett scenario som tycks upprepa sig från föregående år. Vad kan detta bero på? Ja, man kan alltid spekulera. En tänkbar förklaring är att Korenlia helt enkelt inte kan producera några egna ägg.

Kan vi då hjälpa Kornelia och Råger på traven? Ja, det kan man göra. Det går t.ex. att placera porslinsägg i redet. Men om man tar detta steg, förutsätter det också att man har möjligheten att sätta in någon eller några ungar i ett senare skede. Om vi kommer att få denna möjlighet i år också, kan vi i dagsläget inte ge besked om.

Ur Falkprojektets synpunkt satsar man idag sina resurser i första hand på pilgrimsfalkarna i Mellansverige, där beståndet idag ligger på en nivå som kräver stora resurser och insatser.

30 april

Under förmiddagen placerades två hönsägg i redet. Råger var på plats då vi kom upp, han lämnade bolådan, men kom ganska omgående tillbaka. Efter ca 20 minuter låg han hårt på äggen och ruvade. Strax intill kunde vi också konstatera att Kornelia följde det hela med vakande blick.

Vi skall nu avvakta och se hur ”ruvningen” utvecklar sig. Förhoppningsvis skall Kornelia och ta ”ett större ansvar” för denna bit också. En normal ruvningsperioden ligger på 28-32 dagar innan det är dags för kläckning.

1 maj

Råger har funnits på plats i holken större delen av dagen. På kvällen tog dock Kornelia över ruvandet. En positiv utveckling med andra ord.

30 maj

Nästan på dagen för ett år sedan fick Råger och Kornelia ta hand om en adoptivunge, Tiffany. Nu har det hänt igen. Hönsäggen har blivit utbytta mot två ”tonårsungar” (ca 14 dagar gamla) som vi gett namnen Majsan och Axel. En något överrumplande händelse kan man tänka sig för falkparet.

Ungarna kommer från Falkprojektets verksamhet. Äggen är maskinkläckta på Nordens Ark, men är insamlade från ett vilt par. Båda är märkta med svarta färgringar på höger ben med beteckningen V1 (Axel) respektive B3 (Majsan). På vänster ben finns en traditionell ring i en svagt lila färg.

Bytet från ägg till ungar avlöpte helt friktionsfritt. Råger klagade givetvis högljutt på vår närvaro vid bolådan. Ungarna placerades in tillsammans med lite nödproviant i form av några döda kycklingar. Majsan och Axel tycktes känna sig hemmastadda ganska omgående.

Efter ca 45 minuter kom så Kornelia. Slogs sig ner intill men beslöt sig för att strax därefter ta sig en närmare titta på vad det var som rörde sig i bolådan. Modersinstinkten fanns där direkt och med ett vant grepp tog hon tag i ena ungen och drog in den till bolådans inre delar, bort från den farliga framkanten. Det var ju inte tänkt med en flygtur första dagen.

Via webbkameran har vi sedan under eftermiddagen och kvällen kunnat följa familjelyckan. Kycklingarna passade inte riktigt på menyn utan det skulle vara nyslaget byte istället som fördelades mellan de tiggande ungarna.

1 juni

Det första dagarna tycks ha avlöpt helt problemfritt. Det är mat och sova som gäller för Majsan och Axel. Råger och Kornelia är helt inne i föräldrarollen och man kan se hur Råger kommer ganska regelbundet med byte till Kornelia som sedan sköter styckning och fördelar ut maten till ungarna.

Redan nu kan vi också se en första antydan till fjädrar på de två ungarna. Främst på stjärten där spolarna håller på att växa ut.

6 juni

En vecka har nu gått sedan Kornelia och Råger fick sina adoptivungar, Majsan och Axel. Ungarna ser ut att få bra med föda och de växer så det knakar. Man kan dock se en viss storleksskillnad och det är med största säkerhet Majsan som är den större av ungarna. Nu är det inte längre enbart spolarna man ser på stjärten utan även riktiga fjädrar. Både stjärtfjädrar och vingarnas handpennor syns tydligt. Då och då ser man också att ungarna försöker sig på de första flygövningarna.

Ungarna lämnas nu också ensamma under längre tidsperioder och en förklaring till detta är att Kornelia mer och mer aktivt deltar i jakten på föda, även om det fortfarande säkert är Råger som står för den största andelen byten.

15 juni

Majsan och Axel är nu en månad gamla och dagen för de första vingslagen närmare sig allt mer. Fjäderdräkten växer till och att putsa och rätta till de nya ungfågelfjädrarna ingår i det dagliga schemat. Ungarna har också regelbundna vingövningar.

Nyfikenheten på världen utanför bolådan gör sig också allt mer gällande och man kan se hur Majsan och Axel ligger med ”hakan på kanten” och spanar ut över den närmsta omgivningen. Man kan kanske tänka sig att Råger och Kornelia visar hur det går till att jaga. En svår konst som både kräver teknik och färdighet, speciellt som fåglarna håller till på en lokal som nog inte är helt lätt att flyga i. Detta fick ju Tiffany (ungen från 2003) så bittert erfara vid krock med silosvägg och därpå ett ofrivilligt bad förra året.

24 juni

Den 22 juni – lämnade Axel och Majsan tryggheten i sin bolåda.

Man hade under de senaste dagarna kunnat känna att något varit ”på gång” och en viss oro förekom i boet. Kanske mycket beroende på de intensiva flygövningarna som ungarna bedrev. Ungarna hade också med allt större intresse titta på omgivningen och man såg dem ofta sitta ”på kanten till omvärlden”.

Axel gjorde för övrigt ett ofrivilligt markbesök för en dryg vecka sedan. Detta troligen p.g.a. den kraftiga vinden som fick tag i honom. Lantmännens personal uppmärksammade dock detta väldigt påpassligt och återbördade honom omgående till bolådan. En insats som med all säkerhet räddade fågelns liv.

De första dagarna ”i frihet” innebär nu mycket stora prövningar för ungarna. Inte nog med att det lurar många faror i att flyga i denna miljö, ungarna uppmärksammas också av t.ex. trutar och mås som inte är sena att gå till attack om tillfälle ges. Här gäller det att föräldrarna hjälper sina små. Tyvärr har inte vädret heller varit det bästa.

Vid besök på lokalen på eftermiddagen den 22 juni, iakttogs både Axel och Majsan då dessa flög omkring i närheten av bolådan. Vi kunde då också konstatera att föräldrarna kom med byte till ungarna.

Om familjen tänker stanna kvar på plats eller väljer att flytta på sig återstår att se. Man kan nog tänka sig att det i vart fall blir en större rörlighet på fåglarna i år än vad det var förra året. En bedömning som man nog kan säga till viss del bekräftats av de senaste dagarnas bilder. Då det endast förekommit väldigt sporadiska besök av Råger och Kornelia. Däremot har inte jag (CSd) kunnat se Axel eller Majsan. Något som inte känns helt tillfredsställande.

Vi kommer att låta kameran ligga uppkopplad några dagar ännu, för att se om det kan bli några återbesök i bolådan av ungarna.

Senaste nytt – 17 augusti

Sedan några dagar tillbaka är webb-kameran stängd för säsongen och vill vi följa våra falkar på närmare håll gäller ett besök på lokalen.

Vid vårt (Åsa och Christer Strid) senaste besök, fanns det med ganska stor säkerhet minst tre fåglar på plats. Även om vi inte såg alla tre samtidigt kom vi fram till att det var Majsan (svart ring noterades), Råger och troligen Kornelia som visade upp sig för oss. Axel såg vi däremot inte till vid detta tillfälle. I och för sig inget anmärkningsvärt eftersom fåglarna tidvis kan vara väldigt ”osynliga” och rör sig säkerligen över ganska stora ytor.

En summering av säsongen är enbart positiv och med tanke på pilgrimsfalkarnas status på Kullahalvön, med lyckade häckningar, och ytterligare par i Skåne, ger det ett mycket bra avstamp för tryggandet av beståndet.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.