Information från häckningssäsongen 2006

1 januari

God fortsättning på det nya året och därmed även en ny säsong för våra falkar i hamnen. Vad kommer att hända? Visst är det så att det väcker en viss nyfikenhet på vad som kan komma att ske. Håller det gamla paret – Råger och Kornelia – ihop fortfarande? Finns dom kvar på lokalen ännu? Ja, vi får väl trots allt avvakta och låta tiden utvisa och ge svar på en del av våra frågor.

22 januari

Nu är det i vart fall snöfritt

23 mars

Som vanligt vid den här tiden av året växer sig falkarnas intresse för bolådan allt starkare och regelbundna observationer av fåglarna görs. Av allt att döma är det vårt gamla strävsamma par (Råger och Kornelia) som finns på plats. Båda fåglarna har varit synliga på bild och Bengt (på Lantmännen) rapporterar också att parning skett den 21 mars.

2 april

Inga större förändringar sedan föregående ”rapport” den 26 mars. Paret på plats och de sedvanliga ritualerna med t.ex. bytesöverlämning mellan Råger och Kornelia har iakttagits. Bolådan har fått sin ”vårstädning” och boskålens utseende har justerats till.

6 april

Här en liten tillbakablick hos våra falkar, till föregående år och hur det gick till då man hittade ”våra ungar”. På Nilssons sida berättar Kent Nilsson om hur han och Sture Orrhult genomförde en räddningsaktion som fick ett så positivt resultat för Linus och Grynet.

När det gäller uppkopplingar till andra webbkameror har vi nu lagt uppdaterad information som du hittar på länksidan.

15 april

Vi börja se mönstret från år till år. Falkarna inne i ett nytt skede av häckningssäsongen. Ruvningsbeteende uppvisas och honan ligger längre perioder på redet. Givetvis ställer vi oss frågan – blir det några egna ägg i år? Det återstår att se. Vi avvaktar dock ännu en tid, men hönsäggen finns i beredskap.

4 maj

Idag har vi placerat ut små hönsägg för att stimulera ruvningsbeteendet och som en förberedelse för Kornelia & Råger att bli fosterföräldrar även i år. Vi hoppas att äggen blir väl mottagna och om allt går väl och planerna går i lås så är Kornelia & Råger fosterföräldrar i början av juni. Vi tackar alla som är engagerade i detta projekt.
– Claes Nilsson, Lantmännen –

Så har vi då kommit in i en ny fas av häckningssäsongen och vid lunchtid idag placerades 3 hönsägg in i redet. Inga falkar var synliga vid tillfället. Det tog drygt en timmes tid innan honan – Kornelia – var på plats. Att det plötsligt bara låg tre ägg i redet verkade inte alls bekymra henne, tvärtom det var som det skulle och hon satte genast igång med att ruva. Förhoppningsvis kommer det att löpa på i vanlig ordning och vi får nu följa utvecklingen via webbkameran. Om inget oförutsett inträffar beräknar vi göra bytet från ägg till ungar om cirka en månad.

29 maj

Under de senaste veckorna har det inte hänt så mycket hos våra pilgrimsfalkar. Som vi hoppades på har dock ruvningsbeteendet fortsatt och i första hand har Kornelia legat stadigt på äggen.

Vi inväntar nu att våra tilltänkta adoptivungar skall ha vuxit sig till en lämplig ålder och storlek för att kunna förflyttas till ”sitt nya liv”. Förhoppningsvis skall detta ske inom en ganska snar framtid.

11 juni -Tillökning i bolådan!

Nu har ungen kommit på plats efter en lång och varm bilresa. Eftersom det troligen är en hanne har han fått namnet Malte och är ca.10 dagar gammal. Märkningen är en röd och blå ring på höger ben med beteckningen P respektive K och på vänster ben en lila ring , 90A62244. Efter att Malte fått ett skrovmål köttfärs gjorde vi bytet och det tog nog inte mer än ca. minuten innan Kornelia var på plats igen. Hon tog ett stadigt tag om halsen och föste in ungen under magen.

Malte – foto: Christer Strid

På bilden ovan, ser vi Malte precis uttagen från fraktlådan och nu med en fullproppad kräva. Lägg märk till att ungen har äggtanden kvar på näbben. Nu får vi förhoppningsvis följa familjeidyllen på nära håll under några veckor framöver.

22 juni

Malte blir matad flitigt och tillgången på föda verkar det inte vara några problem med. Vi kan nu också se början på fjäderdräkten och både stjärt- och handpennor har växt ut de senaste dagarna. Kroppsvård blir viktig och Malte gör som föräldrarna. Det är riktigt roligt att titta på honom då han lutar på huvudet och tittar på Råger och Kornelia då dom rättar till sina fjädrar. Aha! – så här skall jag göra (tror jag att han tänker). Besök på bolådans kant blir allt vanligare och att ligga med huvudet på kanten och blicka ut över den närmaste omgivningen ingår nu också i det dagliga livet i bolådan.

6 juli

De senaste veckorna har hänt mycket hos falkarna. Malte försvinner allt mer ur bild och han har kanske också tagit de första försiktiga vingslagen. Han får också själv försöka stycka sin föda som vi fått oss berättat i gästboken.

Vid besök nere i hamnen kunde jag konstatera att Malte tagit sig förbi avgränsningen mot bolådan och satt en bit ifrån, medan Kornelia höll ett vakande öga på honom och mig för den delen också.

Flera personer har hört av sig och varit oroliga för Kornelia som tidvis suttit väldigt stilla i bild med utbredda vingar, se bildspel nedan. Förklaringen tror jag med ganska stor säkerhet är värmen. Hon sitter helt enkelt och försöker svalka sig. Samma beteende har jag för övrigt kunnat studera hos dom tornfalkar som vi har häckande hemma på vår husgavel.

En annan fråga som ställts är om de gamla fåglarna övernattar i bolådan. Så länge ungen är liten finns alltid någon av de gamla fåglarna där för att skydda och varma, men även då den är större kan dom mycket väl finnas där. Kanske inte direkt inne i bolådan men i nära anslutning. Mitt referensobjekt – tornfalkarna – kan bekräfta detta också.

27 juli

Inga nyheter är goda nyheter brukar man säga. Så är fallet för våra falkar i hamnen. Bolådan lyser under långa perioder tom och falkarna gör bara enstaka besök. Men dom finns på lokalen. Lite rapporter kommer då och då.

Intresset internationellt är fortsatt mycket stort och vi får möjligheten att följa utbytet av synpunkter via gästboken.

2 augusti

Även om Malte enligt rapport varit på besök i bolådan någon av de senaste dagarna i juli, är det oftast Kornelia som numera syns i bild. Intressant är också att följa hennes beteende. Hon har t.ex. ändrat till boskålen, ett uppträdande som är fullt naturligt och som visar banden till ”bohyllan”. I gästboken har vi också kunnat följa detta i en intressant diskussion.

Länksidan har uppdaterats och vi kan nu hitta vägen till ett antal nya webbkameror med en mängd nya arter.

11 augusti

Den senaste veckan har vi inte fått in några nya rapporter om att Malte setts till på lokalen. Jag har gjort besök i hamnen men falkarna har vid dessa tillfällen inte funnits på plats. Däremot har vi via webbkameran kunnat följa Kornelia som ganska ofta kommer på besök i bolådan.

3 september

Det händer inte mycket nytt på bild. För det mesta är det bara Kornelia som syns till. Men idag rapporterar Bengt Fredriksson om en annan falk (förmodligen Råger) som setts sitta strax intill bolådan på en brandstege. Detta bekräftar ju våra teorier om att Kornelia och Råger är lokalen trogen.

Gjorde själv ett besök i hamnen nu i kväll och falkarna var på plats. Kunde konstatera att bästa sättet att inte komma med på bild är att sitta på kameran. Dessutom hade pilgrimsfalkarna besök av en tornfalk som troligen hade hittat sin ”nattkvist” strax intill bolådan. Undrar hur detta skall sluta?

Tog några bilder, men dessa blev inte av bästa kvalité, eftersom det var dåliga ljusförhållanden. Troligen är det Kornelia på kameran och Råger på ventilen.

1 oktober

Inte mycket nytt att komma med. Det gamla paret troget, vilket vi kunnat konstatera de senaste månaderna. Med andra ord inga förändringar. Fortsatt stort intresse för våra pilgrimsfalkar över hela världen. Framgår även av e-post som kommer då och då.

Förhoppningsvis skall vi nu också ha kommit tillrätta med problemet med SPAM i vår gästbok. Tyvärr ett fenomen som blir allt vanligare och som drabbar många gästböcker.

11 november

Det råder en viss brist på nyheter från våra falkar i hamnen. Att dom finns på plats ser vi ju då och då på bilden från kameran och även genom våra besökare som rapporterar i gästboken.

En nytagen bild från idag. Troligen Kornelia som vänder ryggen till. Från någon av de sista dagarna i oktober finns också en bild (se nedan) på Råger, då ha sitter inne i lådan och putsar sig. Tyvärr är kvalitén på bilderna inte den bästa. Skyddsglaset har blivit smutsigt och det blir saltavlagringar från den kraftiga viden från havet.


Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.