Information från häckningssäsongen 2007

Råger på brandstegen – foto: Christer Strid

1 januari 2007

God fortsättning på det nya året. Så här första dagen på året har vi kanske inte så mycket nytt att komma med. Falkarna finns på plats och en nytagen bild via webbkameran bekräftar detta.

3 mars 2007

Efter en riktigt dryg februarimånad med bl.a. snödrivor i bolådan, börjar det hända saker hos våra falkar. Man kan se att häckningsbestyren börjar komma igång och en ny boskål formas till höger om den gamla. Som vanligt studerar vi med stor förvänta vad som komma skall!? Några nya bilder ligger i galleriet.

ÅTERFYND – 30 mars 2007

Så har vi då fått vårt första återfynd av en unge – Axel – från Helsingborgsfalkarna. Omständigheten tragisk, eftersom han hittades död vid Öresundsbron i Malmö. Läs mera här om fyndet.

6 april 2007

Den senaste veckan har det varit mycket aktivitet i bolådan och vi har kunnat se båda falkarna då och då. Främsta har det dock varit – som vi förmodar Kornelia – honan som flyttat på stenar och ändrat på boskålen, allt för att det skall bli så bra som möjligt.

Den fortsatt utvecklingen under våren vet vi ännu inte så mycket om. Löpande kontakt hålls med Falkprojektet. Huruvida vi skall ”hjälpa till” med äggläggningen, får vi avvakta med ännu en månads tid. Hänsyn måste också tas till om det finns någon möjlighet att få tillgång till eventuella fosterungar.

4 maj 2007 – ”Tid för äggläggning”.

Vi hjälper vårt falkpar på traven även i år och idag har vi därför placerat upp två hönsägg i bolådan. Vi har också fått bekräftat att möjligheten att få ungar från falkprojektet ser positiva ut. Man har i dagarna samlat in kullar från avelsfalkarna för kläckning i maskin. Om det hela funkar som vanligt kan vi tidsmässigt inrikta oss på ett byte till ungar den första veckan i juni.

Den fortsatta utvecklingen får vi nu följa via kameran.

12 maj 2007 – Äggen borta!

Äggen borta och vi står där med en massa frågetecken! Tyvärr har vi inte kunna få någon ledtråd via kamerabilden. Vi har dock kunnat konstatera att det finns lite rester av äggskal i bolådan.

Vad kan då ha hänt? En möjlighet kan var att äggen rövats bort av skata eller trut. Det känns lite osannolikt eftersom falkarna borde skyddat bolådan mot inkräktare och vi har heller inte tidigare år haft några problem med predatorer. Ett mera troligt scenario är att äggen blivit skadade på något sätt (kanske någon sprickbildning) och att falkarna ”städat undan” dessa då dom insett att det inte skulle kunna bli något av dem. Ett naturligt beteende i och för sig.

Hur går vi nu vidare? Falkarna finns fortfarande kvar på plats, även om dom inte visat speciellt stort intresse för bolåda. Vi har också nya ägg i beredskap. Pilgrimsfalk kan mycket väl lägga en andra kull om något skulle inträffa. Detta talar ju för att vi också skall försöka på nytt.

13 maj 2007

Snabba beslut är bra ibland! Redan under gårdagen placerade våra medarbetare på Lantmännen upp två nya ägg i bolådan. Man passade samtidigt på att rengöra kameralinsen. Vad hände? Jo, efter en stund upptäckte falkarna att ”dom lagt nya ägg”. Ruvningen tog vid igen och som framgår av bilderna ligger fåglarna nu åter hårt på äggen. Man upphör aldrig att bli förvånad!

31 maj 2007

Ruvningsperioden börjar nu komma in i sitt slutskede och vi ser kanske med en viss oro att ägget lämnas ”ensamt” då och då, något som dock är helt naturligt eftersom hanen och honan regelbundet gör ruvningsbyten. Förhoppningsvis skall vi kunna göra ett byte till unge inom den närmaste veckan.

10 juni 2007

Vi har den senaste veckan sett att falkarna synts allt mindre i bild och inte visat det rätta intresset för ägget. Vad detta beror på vet vi inte riktigt. Värmen kan i och för sig bidra till att fåglarna blir slöa och att det även blir väldigt varmt inne i bolådan, men det bör rimligen inte vara avgörande faktor.

Fortfarande har vi inte något klartecken från Falkprojektet att göra byte till unge. Så sent som idag på förmiddagen har jag haft kontakt med Peter Lindberg (ansvarig för Projekt Pilgrimsfalk) och det visades sig att man haft bakslag på Nordens Ark med avelsparen och några ungar har dött under de senaste dagarna. Den unge som eventuellt skulle kunna placeras hos vårt par är ännu för liten (bara 6-7 dagar) så vi måste ha is i magen och vänta kanske till slutet av veckan, innan vi klart kan ta ställning till hur vi skall gå vidare.

17 juni 2007

Om du varit inne på sidan under dagen har du säkert fått en skymt av en liten falkunge. Den lilla falken – som Peter Lindberg kom ner med från Nordens Ark – var 14 dagar gammal.

Under några eftermiddagstimmar gjorde vi försök med att placera in ungen i bolådan för att förhoppningsvis väcka ”de rätta känslorna” hos Kornelia och Råger. Tyvärr gick det nu inte så bra utan vi fick ta tillbaka ungen. De gamla fåglarna ville av någon anledning inte närma sig bolådan. Paret var dock hela tiden på plats i omgivningen. Jag är ganska övertygad om att Kornelia var medveten om att det fanns något i boet. Men det avgörande steget och flyga in, det kom aldrig.

Det yttre omständigheterna var kanske inte de bästa. En tre-fyra riktigt kraftiga regnskurar bidrog till att de gamla fåglarna satt mycket stilla. Nu blev det som sagt inte riktigt som vi hade hoppats på, utan falkungen fick efter ett riktigt skrovmål mat ta bilen tillbaks till Nordens Ark.

I och med dagens ”misslyckande” får vi se denna häckningssäsong som överspelad. Råger och Kornelia kommer säkert att vara med på bild då och då, men någon unge kommer dom inte att uppfostra denna säsong.

Tack alla som hjälp till under säsongen. Ett speciellt tack till Bengt på Lantmännen för hans ständiga koll på vad som händer. Tack också för alla trevliga kommentarer och synpunkter i gästbok och mejl.

3 september 2007

Inga nyheter är goda nyheter brukar man säga och det får man väl konstatera även i dessa sammanhang. Det gamla strävsamma falkparet – Kornelia född 1999 och Råger året därpå – är på plats som vanligt och visar sig också i bild då och då.

I övrigt finns det för tillfället inte så mycket att berätta, utan vi får avvakta hösten och vinterns antågande. Vår målsättning är att ha kameran i drift även under denna period.

1 december 2007

Helsingborg idag på förmiddagen – grått och trist – med regn som blåser mot en när man vågar sig utanför dörren. För falkarna ser det ut på samma sätt och tillvaron måste väl kännas lite dyster. Men fåglarna är hamnen trogen det ser vi ju på bilderna om inget annat.

28 december 2007

Paret på plats – foto: Christer Strid

Helsingborg idag ganska sent på eftermiddagen. Inga fåglar synliga på webbkameran. Vad gör man då? Tar och kollar läget i hamnen. Kan då bara konstatera att det bästa sättet att inte vara med på bild är att vara bakom kameran eller sitta på densamma. Bägge fåglarna på plats med – får vi förmoda – Kornelia på kameran och Råger lite i bakgrunden någon meter därifrån.

De sista dagarna på året ligger framför oss och bilden nedan får vara en hälsning från Bo02. ETT GOTT NYTT ÅR till alla som hittar hit!


Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.