Iakttagelser vid bolådan den 20 maj.

Det är inte alltid glädje man kan förmedla via bilder. Verkligheten i naturen vill ibland annorlunda. Här en liten bildserie från Helsingborgsparet signerad Dick Enebro i Östersund som följde Kornelia och Råger i stort sätt hela dagen som startade med glädje och som dämpades i en sorg och viss besvikelse.