Iakttagelser vid bolådan på eftermiddagen den 21 maj.

Sen eftermiddag fanns tre nya hönsägg på plats i redet och av bilderna att döma fann Kornelia detta helt OK.