Iakttagelser vid bolådan den 21 maj.

Under några morgon- och förmiddagstimmar kunde vi följa händelseförloppet i bolådan och hur det slutade med att Kornelia flög iväg även med den andra ungen. Tyvärr dog även denna. Varför..? Det vet vi inte.