Kontroll av första ungen som lämnade Helsingborgsboet.
Tiffany flygande vid häckningsplatsen 2007 – foto: Peter Lindberg.

Trots den senaste veckans stora motgångar får vi ändå se det positiva i vårt och framför allt falkparets insatser som fosterföräldrar. Många har frågat genom åren var ungarna från Helsingborgsparet tagit vägen och fram till 2007 hade vi inte fått några återfynd eller kontroller. Så under tidig vår 2007 fick vi så vårt första återfynd av en unge – Axel. Omständigheten tragisk, eftersom han hittades död vid Öresundsbron i Malmö. Läs mera här om fyndet.

För några dagar sedan, berättade Peter Lindberg (projektledare för Falkprojekt) och Tommy Järås (verksam i Falkprojektet) att man troligen hittat Tiffany – vår första unge som lämnade bolådan i Helsingborg år 2003 – på en häckningslokal på Västkusten.

Tiffany i bolådan tillsammans med Kornelia (bilden från webbkameran 2003)

Redan 2007 gjordes en avläsning av hennes ringar men med viss osäkerhet. Men den 10 maj i år kunde man säkerställa att det var Tiffany. Peter berättar…” Jag har kollat på lite data om ”Tiffany”. Förra året (2007) häckade hon på Västkusten. Jag ringmärkte tre ungar där den 15 juni tillsammans med Richard Ekehed och Rolf Hermansson. Samtliga ungar bedömdes vara honor.

På hög höjd och med hög ljudnivå – hörselskydd påbjudes. Rickard, tillsammans med två av Tiffanys ungar vid häckningen 2007 – foto: Peter Lindberg

Jag tog några bilder på Rickard med två av ungarna samt en bild på den flygande Tiffany (se ovan), där man åtminstone ser färgen på den blå ringen. Hon lästes redan 2007 som antingen C1 eller G1″.

2008 fick vi bekräftat av Rolf Andersson den 10 maj att det var C1, dvs Tiffany. Hon häckar tillsammans med en omärkt hane och ruvar just nu. Vi kommer att kontrollera hennes häckningsresultat i omkring 8 juni…”

Senaste nytt från Tiffany är att Peter Lindberg gjorde besök på häckningslokalen den 7 juni och fick då märkt en unge. Ytterligare ungar eller rötägg fanns inte. En lite kull med andra ord.