Agnes första besök på marken

Dick, vår falkbevakare i Östersund, gjorde följande iakttagelser från dagens händelse: “Jag fick förklaringen till att Agnes inte varit synlig tidigare under dagen genom Bengts inlägg. Jag satte ihop en bildserie på Råger som verkade bekymrad över att det var tomt i bolådan”.