Information från häckningssäsongen 2009

1 januari

Ett riktigt gott nytt år! Här kommer vi efter hand att samla information om vad som händer våra pilgrimsfalkar under året.

21 februari

Ganska sparsamt med besök i bolådan för tillfället. Vår ”falkbevakare” Dick har dock påpassligt fångat Råger då han ger sig iväg från bolådan efter ett besök. Bilderna hittar du i galleriet.

Paret finns i reviret och man kan se dem jaga längs kuststräckan då och då. Precis då jag skriver dessa rader så finns en av falkarna i bolådan och fixar till boskålen.

6-8 mars

Lite nya bilder i galleriet som Dick åter igen ”fångat” (den 2 mars). Han väcker också ett litet frågetecken för vem det som syns på bilden. Är det Kornelia eller inte? Ringarna ger inte något riktigt bra svar. Höger ring borde vara svart, men helt övertygade är vi inte. Å andra sidan kan ljuset och reflexer spela spratt många gånger. Lite extra koll på bilderna framöver är dock inte fel.

Det är säkert ljuset som ställer till det med att avläsa färgen på ringarna. Vi har tittat lite extra de senaste dagarna vid fåglarnas besök och Kornelia är kvar.

Man ser nu tydligt också hur intresset ökar markant för bolådans utseende och boskålen läge. Det flyttas stenar, ”balas” och en allmän uppfräschning.

För att åter igen visa storleksskillnaden mellan könen kommer här ett fotomontage. Råger är betydligt mindre än Kornelia, men ack så svår att se skillnad på om man bara har en fågel i taget på bild. Kornelia har också kraftigare fläckar på bröstfjädrarna och flanker.

6 april – Riktigt falkägg !!

Gårdagen var en dag som skapade en viss förvirring med både utrops- och frågetecken. Ett ägg … ett ”riktigt” ägg! Vad är det som är på gång? Ska vi få den första ”riktiga falkhäckningen”?

De närmsta dagarna lär nog ge svar på en del frågor. Följ den fortsatta utvecklingen.

7 april – Är det Kornelia eller inte …?!

Ni som följt inläggen på falkarnas gästbok har sett av vi väckt vissa frågetecken för om det möjligen kan va en ny hona som tillkommit. Vi vet från iakttagelser av Bengt T på Lantmännen att det varit en ”utomstående” falk på besök under våren. Sporadiska besök har visserligen förekommit även vid några tillfällen tidigare år, men då har det alltid resulterat i att besökaren blivit bortjagad. Kan det ha hänt något annat i år?

Ringmärkningen ger heller inte riktigt klara besked. Sen hur mycket ljuset spelar in … det är svårt att jämföra. Jag har plockat fram några olika bilder på Kornelia från tidigare år (2007-2008) och en sista bild från idag. Är det Kornelia på sista bilden? Att fundera på är även t,ex, huvudprofil, den svart delen på näbbspetsen och fjäderdräkten i övrigt. Är det skillnad mellan det olika bilderna?

Vi håller också på att undersöka eventuella möjliga färgkombinationer på ringarna.

Blir det fortsatt äggläggning värps äggen med cirka två dagars mellanrum. Honorna brukar heller inte börja ruva stadigt förrän kullen är komplett

En liten notis i detta sammanhang är att jag på vägen hem från arbetet i eftermiddags såg två pilgrimsfalkar som jagade ifatt varandra över hamnen i Helsingborg och på mycket snabba vingar flög iväg på höjd över Rådhuset, Stortorget upp, österut över Landborgen. Dom verkade inte vänligt sinnade mot varandra!

8 april – Ny hona (?) och ägg nr 2 !

I dag har det andra ägget värpts och om allt går planenligt så kan vi nog hoppas på ytterligare ett ägg kanske på långfredagen.

Nu är vi också ganska övertygade om att det är en ny hona som tagit över efter Kornelia. Den teori som Leif Klinteroth framför i gästboken är säker helt korrekt. Vad som hänt med vår gamla hona lär vi nog aldrig få reda på. I och för sig inte så ovanligt att gamla fåglar blir utkonkurrerade av yngre, starkare individer.

Vi ska de närmsta dagarna försöka läsa av ringarna i fält för att se om vi kan säkerställa eventuell färg och text på dessa.

9 april – Fältstudier

Under dagen har jag tillsammans med Leif Klinteroth och Bengt T försök oss på att identifiera den nya honan. Vi gjorde fina observationer av bägge falkarna men dock inte tillräcklig bra för att göra någon individbestämning.

Leif gjorde lite noteringar … Det är helt klart att ringen på vänster ben är liten lila. Samtliga falkungar som fötts i södra Sverige under åren 2003 t o m 2007 har en liten lila ring på v-ben. Som vi tidigare har noterat är den stora ringen på höger ben helt färglös. Vi kunde inte heller se någon förnimmelse om någon färgnyans i fält. Färg-eloxeringen har helt enkelt försvunnit. Jag har inte varit med om att det har hänt på någon annan årgång än just 2007 års lila ring, konstaterar Leif. Det är ändå anmärkningsvärt att spåren av färg verkar vara helt borta. Även om honan uppvisar en helt ad dräkt finns vissa spår av ungfågeldräkt kvar. Detta är typiskt för en 2-årig falk.

2007 års häckningssäsong var för övrigt mycket lyckad i Södra Sverige. I Halland blev det hela 21 ungar på 6 par (tre 4-kullar och två 3-kullar). Det är dags för dem att etablera häckningsplatser nu.

Vi kan således utgå ifrån att denna hona är född 2007. Det blir dock näst intill omöjligt att individavläsa henne p.g.a. ringens kontrastlöshet. Man kan säkert utgå från att Kornelia är död, fortsätter Leif. Jag har svårt att tänka mig att en yngre hona lyckas fösa undan en gammal hona från sin häckningsplats.

Kan vi förväntas ägg tre i morgon?

10 april – ägg nr 3!

Äggkullen har utökats med ytterligare ett ägg. Lite nya bilder finns i galleriet.

Skall vi förväntas oss ytterligare ett ägg? Om… blir det kanske på söndag!

Jag har tittat lite på besöksstatistiken den senaste veckan i förhållande till samma period i mars månad och från att ha mellan 150 och 180 besök per dag i början av mars, har det stigit markant i samband med det första ägget kom så att vi nu ligger upp mot ett snitt på strax under 500 besök/dag på falksidan. Mycket kul!

14 april – 4:e ägget har kommit!

Kullen nu komplett? 4:e ägget ligger i redet – även om det tog lite längre tid än beräknat – och nu bör ruvningen ta fart. Återstår att se om äggen är befruktade. Svaret ska vi förhoppningsvis få om knappt en månads tid.

Leif Klinteroth gjorde några försök att fotografera den nya honan vid sitt besök den 9:e. Bilderna (f.v. 1 och 2) är tagna på på ett avstånd av ca 400 m (genom tub) så dom är inte av högsta kvalité. Det man dock kan notera är att färgen på höger ring helt har försvunnit.

Leif skickade även bild på en ursprunglig märkning av en unge 2007 (bild 3) och här kan man tydligt se hur färgen på ringen skulle vara. Ytterligare en bild (4) på en falk (hane) märkt 2007, men som blivit fotograferad på en annan anläggning tillhörande Lantmännen, mars 2009. Även här ser man tydligt hur ringen har förändrats.

25 april – Axa – den nya honan.

Så har då den nya honan fått sitt namn. Det blev Axa, ett namn som har knytning till platsen där hon just nu befinner sig ur flera aspekter.

Tack för alla fina namnförslag som kommit in. Stoppa nu inte upp, utan kom gärna med flera. Med en lycklig utgång på häckningen kan det ju behövas fyra nya namn. Det är med spänd förväntan som vi följer ruvningen. Är äggen befruktade? Ja, det återstår att se.

2 maj

För några dagar sedan fick vi en fråga i falkarnas gästbok om den ruvande fågelns matvanor och svaret var att det säkert in är brist på föda. Det är i regel hanen som står för jakten under ruvningsperioden och det är han som också fångar byte till honan. Bytet överlämnar han direkt till honan eller leverera till speciella ”slaktplatser”. Under tiden som honan ska äta, lämnar hon boet och överlåter äggen i hannens vård, s.k. ruvningsbyten. Dessa byte kan ske kanske ett par gånger per dygn så det gäller att pricka in just dessa tillfällen via webbkameran.

Det är först i och med att äggen kläcks som honan tar del av jakten.

Här kommer en lite bildsekvens på just ett ruvningsbyte hämta från webbkameran i slutet av april.

Ruvning har nu pågått i ca 17-18 dagar och en normal ruvningsperioden ligger på 28-32 dagar innan det är dags för kläckning. Det innebär att vi skulle kunna förväntas oss en kläckning av första ägget kanske runt den 15 maj i bästa fall. Det är alltså en spännande tid som nalkas.

14 maj – En historisk dag !

Första ungen kläckt! Redan i morse tycktes något vara på gång. Axa snarare stod än låg på äggen så man kunde ana sig till att en kläckningsprocess var i antågande. Mycket riktigt under dagen kläcktes så första ägget och en liten dunig unge tittade fram. Förhoppningsvis blir det flera det närmsta dygnet.

Detta är första gången som hela häckningen sker på naturlig väg utan att vi manipulerat med hönsägg och ungar. Att den nya honan – Axa – varit bidragande orsak till denna framgång kan vi vara helt övertygade om. Givetvis återstår mycket. Med lite tur kläcks kanske ytterligare tre ägg och sedan kommer det en riktigt intensiv period när ungarna ska matas och matas.

Till en början ligger en stor börda på Råger att förse hona och ungar med föda men efter hand som ungarna växer upp kommer honan att delta allt mera i jakten på lämpliga bytesdjur.

Nu måste vi hålla alla tummar för att kommande veckor kommer att bli lika framgångsrika!

17 maj – Nu är dom två och kanske tre !

Det är full aktivitet i bolådan. Unge två kom ur ägget den 15:e och jag tycker mig se en tredje unge (?) nu den 17:e.

Arbetsfördelningen är tydlig. Råger bär hem maten och Axa styckar och fördelar. Idag har man sett resterna av minst två olika bytesdjur, varav ett är en vitfågel av något slag. Råger får också hjälpa till med ruvningen då Axa ger sig iväg på små korta turer. Men redan nu märker man att han har svårt att få till det med både ungar och ägg samtidigt under magen.

19 maj – Nu är dom tre !

Nu kan vi konstatera att dom är tre ungar och det fjärde och sista ägget verkar vara borta, eller finns det kvar väl gömt av ungarna? Vi får se om vi får klarhet framöver.

Om paret lyckas framgångsrikt med dessa tre ungar är det en utgång som får anses som väldigt positiv med tanke på att Axa troligen är ”förstagångshäckare”. Men än så länge får vi ta en dag i sänder. Det dröjer några veckor ännu innan ungarna är så stora att dom kan lämna bolådan.

28 maj – Äta och sova … det är livet i ”holken”!

Ungarna växer efter hand och även om deras liv för tillfället i stort sätt bara handlar om att äta och sova så är det mycket intressant att få följa utvecklingen. Vi kan konstatera att det fjärde ägget ligger kvar men att det är ett s.k.. rötägg.

I början av kommande vecka planerar vi att sätta ringar på ungarna. Då kommer Peter Lindberg från Falkprojektet på sin årliga ringmärkningsturné. Vi hoppas då också på att kunna könsbestämma falkungarna. Om jag får spekulera lite, tycker jag mig se att åtminstone en av ungarna avviker något storleksmässigt redan nu, vilket skulle kunna tyda på att det är en hona. Vi får se om det stämmer?

Ett litet sidoprojekt samtidigt med ringmärkningen blir att försöka individbestämma den nya honan, Axa. Vi ska om möjligt försöka läsa av hennes ringarna genom en fjärrstyrd kamera.

1 juni – en varm och intensiv dag!

Strax efter lunchtid anlände Peter Lindberg med medhjälpare (Johan, Leif och Patric) efter att först ha gjort ett stopp hos Kullabergsfalkarna. Ett stopp som visade sig vara allt annat än positivt. Mer finns att läsa i KOF:s obsbok och vi kommer också att uppdatera falksidorna med information senare.

Eftermiddagen skulle vi ägna åt vårt par med tre ungar i Helsingborg. På plats kunde vi konstatera att honan valt en strategisk utsiktspunkt att sitta på, webbkameran. Hanen var en bit därifrån. Det blev mycket utrustning som skulle upp i den trånga hissen eftersom försök skulle göras med att fotografera i första hand honan med hjälp av fjärrstyrd kamera.

Omgående påbörjades arbetet med ringmärkning, måttagning och blodprov för DNA-bestämning. Det senare för att säkerställa könsbestämning (som i dagens läge är osäkra) och för framtid bruk och genbank. Allt gick smidigt och var klart efter drygt en halv timma.

En högst preliminär könsbestämning skulle ge en hane och två honor, men som sagt detta är än så länge väldigt osäkert och vi får återkomma då säkra uppgifter föreligger.

Ringmärkning gav följande uppgifter:

  • Unge 1 (hane?) 90A75203 – blå (höger ben) och AC – svart (vänster ben), vikt 500 gr.
  • Unge 2 (hona?) 90A75204 – blå (höger ben) och NH – svart (vänster ben), vikt 550 gr.
  • Unge 3 (hona?) 90A75205 – blå (höger ben) och NJ – svart (vänster ben), vikt 560 gr.

När det gäller försöket att dokumentera honan på bild, misslyckades detta och vi avbröt senare på eftermiddagen. Innebär att honan än så länge inte är identifierad.

3 juni – nu är det bara mat som gäller!

Ungarna växer snabbt och Axa och Råger har fullt upp med jakt och lämnar därmed också ungarna ensamma betydligt längre tider än tidigare. Men va så säker det finns alltid ett vakande falköga!

För att visa hur snabbt ungarna nu växer kommer här tre bilder plockade av ”falkspanaren” Dick med ca en veckas mellanrum.

Axa matar – den förstfödde 9 dagar.
Råger matar – förstfödde 14 dagar.
Axa matar – den förstfödde 20 dagar, handpennornas tillväxt är tydlig.

14 juni 2009 – ingen på bild? … dom finns där!

Som vi kan konstatera växer ungarna väldigt snabbt och fjäderdräkten förändras från dag till dag. Dunet försvinner och lämnar företräde för första ungfågeldräkten. För att växa så snabbt krävs också massor av mat och jag har under några kvällar kunnat se hur Axa och Råger kommit med många byten och ibland är dom där samtidigt med mat. Ungarna börjar nu också vara delaktiga i styckande. Övning ger färdighet … så det ska börjas i tid.

En del nya bilder ligger i galleriet som visar i första hand matningstilfällen igår och idag. Tyvärr är bilderna inte de bästa eftersom skyddsglaset på webbkameran då och då blir måltavla för ungarnas restprodukter.

Vad är det då för byte som fångas? Vad vi kunde se vid ringmärkningstillfället – då vi var uppe vid bolåda – var att mycket ”vitfågel” blev mat åt ungarna, t.ex. skrattmås och fiskmås. Det låg rester på silostaket. Från bilder idag kunde jag se att Axa kom med en vadare som förmodligen var en rödbena.

Ungarna rör också på sig mer och mer och dom försvinner gärna ur bild, vilket ställer till bekymmer för oss åskådare. Flygövningar ”på stället” hör också till vardagen, men det dröjer säkert minst en vecka ytterligare (om inget oförutsett inträffar i all ungdomlig iver) innan dom eventuellt prövar sina vingar mera på allvar. Ungarna får som sagt gärna dröja med det verkliga testet! Det är långt ner till marken.

23 juni 2009 – Ungarna lämnar boet …

… och ofta möts vi av webbkamerans bilder som visar en ganska stökig bolåda med resterna från falkarnas matvanor i form av fjädrar och dun och en och annan skelettdel, men inga ungar.

Säkrast att få se en skymt av ungarna verkar vara på kvällarna då dom brukar söka sig in i lådan för att vila. Ofta ligger dom då i en hög i en hörna och ser ut att vara mera döda än levande. En ögonblinkning brukar dock avslöja ett livstecken.

Från Hasse Sjökvist på Lantmännen fick jag en del bilder på falkarna som han fotograferat idag. Tackar! Bl.a. har han tagit en bild på en av ungarna som sitter på ett silostak drygt 100 meter från bolådan. Så visst är ungarna ute och rör på sig. Inte undra på att dom ser helt ”utslagna” ut ibland.

12 juli 2009 – Äntligen någon i bild!

Att få se falkarna på bild tycks kräva mycket tålamod och det är nästan säkrare att titta på dom på plats i hamnen. Men ikväll så hade jag i alla fall turen att fånga några bilder från webbkameran.

Även om jag inte är helt säker, tippar jag på att det är Råger som ses på bilderna. Hade tydligen full koll på vad som hände runt boplatsen och man kan väl förmoda att det är ett vakande öga på ungarna.

20 juli 2009 – ”Status”

Idag gjorde jag besök på häckningsplatsen och till en början såg jag inte en skymt av några fåglar. Typiskt! Efter en dryg halvtimme kom det en riktigt kraftig regnskur och då kom båda de gamla falkarna ”inflygande” och tog skydd på två strategiskt valda platser, kanske för att ha lite koll på vad som hände.

Skuren avtog och jag kunde fortsätta mitt besök för om möjligt utröna var ungfåglarna befann sig. Plötsligt passerade en av ungar över mitt huvud. Varifrån … hade jag inte sett. Efter ytterligare lite sökande kunde jag så småningom även lokalisera övriga två ungfåglar, väl utspridda i området.

Att dom tycks ha gott om föda kunde jag också konstatera. På flera ställen hittade jag resterna av byten, företrädesvis vitfågel som skrattmås och fiskmås, men även en och annan vadare verkar ha fått sätta livet till.

5 september 2009 – På strövtåg …

Såg av gästboken att det fanns önskemål om information och här kommer några rader om hur det ligger till så här i början av september månad.

Under den här delen av året händer det inte så mycket hos våra falkarna. Allt som oftast är det en tom bolåda man möts av via webben. Ungarna är ”utslängda” från hemmet och även om dom kanske dröjer sig kvar i närheten, är det inte stora chanser att vi ska få se dem i bild. Axa och Råger skulle nog inte acceptera detta.

Däremot har det setts pilgrimsfalkar på flera ställen i och runt Helsingborg den senaste tiden. Tänkbart är det ungarna som börjar vidga vyerna och ge sig iväg på strövtåg och hitta nya ”egna” revir. Själv har jag haft förmånen att se förbiflygande falkar över tomten (norra delarna av staden) och i går kom även en fågel flygande förbi mitt kontorsfönster i centrala Helsingborg. Inte alls omöjlig att det var en av ungarna!

21 november 2009 – Ibland så ska man ha tur …!

När jag tittade in via webbkameran idag möttes jag av Axa. Va kul, tänkte jag … det är inte så ofta man ses. Hon satt där och spanade, putsade sina fjädrar och såg allmänt välmående ut.

Plötsligt dyker också Råger upp, landar på kanten och tar snabba steg in till bobalen i gruset. Dom tittar på varandra, hukar sig och av kroppsspråket att döma sker där någon form av kommunikation mellan fåglarna. Dock verkar det som om det är Råger som ”bestämmer över” bolådan och även sköter stensättning eftersom han flyttar runt småstenarna. Axa tittar första hand på från kanten. Är det så att man nu lägger grunden till nästa års häckning? Jag kommer att lägga in en del bilder som jag plockat från webbkameran. Tyvärr lite suddiga eftersom skyddsglaset över linsen har fått en slöja av saltstänk från den senaste stormen.

Mera bilder häckningssäsongen 2009!

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.