Med tanke på att Maggan i Högsby inte lyckats se något ruvningsbyte, kommer här några bilder hämtade via webbkameran och med text signerad Dick i Östersund.