Sedan 1972 har det en gång årligen ordnats med ett falkmöte för alla inblandade i pilgrimsfalksprojektet i Sverige. Tidigare har dessa hållits i Göteborg men sedan avelsverksamheten flyttade till Nordens Ark i Bohuslän har de ägt rum där.

Eftersom Nordvästskåne under senare år har haft en expansiv pilgrimsfalkstam som spritt sig både till Malmö, Köpenhamn och Bornholm önskade man från Falkkomittén i Göteborg att KOF skulle stå som värd för ett falkmöte i Skåne, inte minst eftersom KOF är Skånes artväktare för pilgrimsfalken.

Mötet hölls i Lantmännens lokaler i Sydhamnen Helsingborg, där det ju sedan 2002 finns häckande pilgrimsfalk. En av dessa falkar sågs för övrigt under dagen sittande på en kran en bit från häckningsplatsen.

Förutom de ansvariga Peter Lindberg och Tommy Järås från Göteborg, samlade mötet falkintresserade från Halland, Nordvästskåne, Malmö, Köpenhamn, Bornholm och Schleswig-Holstein. Under ca 4 timmar belystes de olika sydsvenska häckande falkarnas historia och utveckling. 20-25 bolådor för pilgrimsfalk finns utplacerade i Sydsverige och det diskuterades bl.a. lämpliga placeringar och utformning av dessa.

En film om Falkenbergsfalkarna visades av Leif Klinteroth och Kjeld T Pedersen från Köpenhamn informerade om de nyupptäckta övervintrande pilgeimsfalkarna i Köpenhamnsområdet, där en Helsingborgsfödd hane funnits på Radisson Blu Hotel och en Dalslandsfödd falk setts på Carlsbergsbryggeriet.

Matthias Haupt från Schleswig-Holstein berättade om deras mark- och stadshäckande falkar och presenterade en studie om bytesvalet för dessa falkar analyserat på bytesrester i bolådorna. Ca 50% av bytesvalet var tättingar, 30% duvor och resten vadare och måsar. En i Sverige ringmärkt dvärgmås och en hornuggla hittades också bland bytesresterna.

De sedan 2005 häckande falkarna på Bornholm fick vi också höra om och se fina bilder på av Torben Kure.

Det stora falkmötet för resten av Sverige går av stapeln i mitten av mars på Nordens Ark.

Falkprojektets grundare Peter Lindberg, Göteborg, i aktion – foto: Ulf Ståhle

Ulf Ståhle – 6 mars 2011