I dagarna fick vi följande information från Peter Lindberg …” jag läste av Carina, honan med röd ring KA från 2010, på en häckningslokal i södra Halland söndagen den 17 juni 2012. Hon har slagit följe med en ett år äldre hane som vi ännu inte lyckats individbestämma.

Kan berätta att Carina just nu har tre stora ungar (ca 24 dagar gamla) att föda upp. Inte dåligt för att vara förstagångshäckare. Boet ligger på en klipphylla och förhoppningsvis får hon vara i fred…”

Carina är uppfödd av Helsingborgfalkarna men är egentligen född på Nordens Ark. Hon blev insatt i bolådan den 25 maj 2010 där det då redan fanns en ”egen” unge, Bengt. Den senare som enda överlevande från årets kull. Här en bild från då Carina märktes då hon tittar fram från transportburen.

”Carina” i transportlådan – foto: Christer Strid

Ytterligare bilder och annan information om häckningen 2010 hittar du här.

Peter bifogade också några bilder från 2012 på Carina tagna på häckningslokalen.

Du kan också stödja falkarna!
Bli medlem i KOF!