Information från häckningssäsongen 2015

1 jan – nytt år ny häckningssäsong

Gott nytt falkår!

Så här på årets först dag finns ingen ny information att presentera. Falkparet har – som vanligt – bara setts sporadiskt på lokalen under hösten vilket får betraktas som deras normala beteende.

På både Kulla- och Bjärehalvön förekommer det regelbundet iakttagelser av ”kringströvande” och mera stationära individer.

28 januari – nybygge

Den nya lådan sedd framifrån – foto: Lantmännen

Den gamla bolådan har varit i behov av stor renovering det senaste året och istället för att ”lappa på” den gamla, blev det ett nybygge. Personalen på Lantmännen (tack till Flemming, Markus, Claes m.fl.) har som vanligt gjort ett gediget arbete och sett till att det blivit en del praktiska förbättringar på den nya bolådan för att bl.a. underlätta i samband med kommande ringmärkningar.

Den 28 januari kom så den nya lådan på plats under överseende av falkparet som förhoppningsvis tar till sig denna nymodighet på ett positiv sätt.

Lådan ska vara lätt komma i – foto: Lantmännen

18 mars – ”gamla paret”?

Den nya bolådan har nu varit på plats snart en månad och falkarna tycks accepterat moderniteterna direkt. Vem kan tacka nej till ett nybygge!?

Vi har också kunnat konstatera att det med ganska stor säkerhet är det gamla paret som finns kvar på plats. När det gäller honan, Linnéa (LE) har jag lyckats läsa av färgmärkningen idag, medan hanen har varit lite knepigare att komma in på livet.

1 april – gamla paret – även Råger kvar!

Den ”gamle mannen” hänger med ännu! Nu har jag kunnat läsa av ringarna på hanen och det är Råger.

En ny kamera är på plats och till en början får vi nöja oss med stillbilder.

Paret håller på med häckningsbestyr och en eventuell äggläggning borde börja vilken dag som, dock blir det tydligen inte lika tidigt som 2014, då första ägget kom redan omkring den 24 mars.

De senaste veckorna har vi också – inte minst i massmedia – kunnat följa den mycket beklagliga händelsen med den pilgrimsfalk som i februari hittades död utanför Båstad som visades sig vara förgiftad. Bredvid falken låg en duva med det dödliga giftet carbofuran insmort i fjäderdräkten.

3 april – Klockan 06.51 – 1:a ägget har kommit

Tänka att få va med då första ägget kommer! Idag hade jag möjligheten att följa hela äggläggningen, en process som fortskred under cirka 10 minuters tid.

Lämpligt med en paus efter att ha lagt första ägget
Tydlig avläsning av Rågers ringar

5 april – 2:a ägget i redet

I och med den nya kameran har vi också fått möjlighet till modernare teknik. Innebär att vi nu även kan se bilder tagna nattetid. Och nu ikväll fanns det två ägg i redet.

Två ägg i redet

8 april – 3:e ägget kommit

Så har Linnéa lagt det tredje ägget. Ska det bli ett till?

12 april – full kull

Råger på plats och vakar över de fyra äggen

13 maj – ungar i bolådan

En månad tog det innan den första ungen kläcktes. Nu börjar en intensiv period med att ta hand om ungarna och se till att dom får föda och övrig omsorg.

I bolådan Linnea tillsammans med första ungen och ännu okläckta ägg

20 maj – 2 ungar i bolådan

Livet i lådan framskrider. Två ungar blev det och vi får också konstatera att två ägg inte kläcktes. Vi får se om det finns möjlighet att samla in dessa i samband med en eventuell ringmärkning för att om möjligt få fram en ev orsak.

Ungarna ser ut att ha det bra och ”paret falk” är mer eller mindre konstant hos dem. Detta kanske med tanke på att maj månad hittills har varit ovanligt kylig och relativt fuktig och ungarna kräver mycket värme.

29 maj – tid för ringmärkning

Idag kom Dick ner från Nordens Ark för att ringmärka våra två ungar. Lantmännens personal (Flemming och Markus) var på plats för att hjälpa till och som vanligt gick det hela smidigt och falkarna accepterade vårt lilla intrång. Den nya konstruktionen på bolådan gjorde det också betydligt enklare att hämta ut ungarna.

De två äggen samlades samtidigt in för att skickas för analys, för att om möjligt utreda varför dessa inte blivit kläckta. Det var en unge av varje kön – vilket man redan nu börjar kunna se av bilderna – med följande märkdata:

  • hane, höger ben liten, lila, ring 90A98368, vänster ben, stor, svart, ring AH, handpenna 7 – 7 mm och stjärtpenna 1 – 5 mm, vikt: 540 gram
  • hona, höger ben liten, lila, ring 90A98369, vänster ben, stor, svart, ring YS, handpenna 7 – 5 mm och stjärtpenna 3 mm, vikt: 660 gram

Som brukligt, ska ungrarna givetvis få namn också och i år blir det Emmert (hanen) och honan får heta Vetelin.

En av de ringmärkta ungarna, hanen Emmert. En del (”A”) av ringen skymtar man i nedre höger del av bilden – foto: Björn Ekelund

6 juni – det händer mycket…

Ungarna växer nu snabbt och redan kan man se dem ”flygträna” inne i lådan. Det dröjer inte så länge till förrän det är dags att ge sig utanför ”tryggheten” och pröva vingarna på riktigt.

19 juni – på egna vingar

Lagom till midsommar har falkungarna lämnat den trygga bolådan för att undersöka omgivningen och givetvis pröva vingarna.

De senaste dagarna har man tydligt märkt att det har varit oroligt i lådan och ungarna har nyfiket följt med vad som hänt utanför. Utan att kunna se de gamla fåglarna har man tydligt sett på ungarnas beteende hur dom följt föräldrarnas minsta rörelse och man har tydligt märkt hur föräldrarna svept förbi utanför kamerans synfält, kanske för att locka ut ungarna.

Vi får nu hoppas att dessa första dagar ”utanför” ska löpa på smidigt och att det inte ska bli några obehagliga överraskningar för Vetelina och Emmert.

Vi får dock hoppas att det blir ytterligare några besök framför kameralinsen innan det är dags att söka sig vidare bort från området.

24 juni – borta?

Claes på Lantmännen noterade i måndags – den 22 juni – följande i gästboken. ”Nu på morgonen satt en av ungarna på kajen vid silo 87 och med nyfiken blick. Jag blev orolig och försökte närma mig för att återbörda hen till bolådan men ack det gick inte utan hen tog en flygtur upp på magasinet. Vi får nu ha koll på omgivningen så våra falkar inte kommer till skada”.

Jag har dock noterat någon sen kväll att ungarna varit tillbaks i bolådan eller så har man sett en skymt av en stjärt från kanten på taket.

Bildkvalitén har de senaste dagarna inte heller varit den bästa. Detta beroende den ofrivilliga träffsäkerhet som ungarna har haft då de skickat iväg sitt träck. Vi har heller inte velat rengöra kameralinsen, detta för att minimera störningsrisken.

4 juli – oftast tomt i lådan

Sällan besök numera – man är väl ute på ”strövtåg”. Jag har dock vid ett par tillfällen de senaste dagarna sett de gamla fåglarna på besök.

Här en bild från den 2 juli

11 juli – förbättrad bild

Nu har vi fått bättre bild igen, linsen på kameran har fått en rengöring.

För ett par dagar sedan satt även en av våra ungfåglar i bolådan. Kanske var det hanen, Emmert.

En av våra ungar, troligen hanen, Emmert.

Mera regelbundet kommer de gamla fåglarna till bolådan. Dom tycks ha väldig fokus på omgivningen så man kan ju tänka att det är ungfåglarna som får deras uppmärksamhet.

4 augusti – lite besök då och då

Även om det för det mesta är de gamla fåglarna som kommer på besök framför kamera, så dyker ungarna upp då och då. Ibland kan det bara vara några fjädrar som skymtar till. Som den här bilden från den 24 juli där ungen sitter på taket och man bara ser lite av stjärten.

1 november

Det händer inte mycket! Den gråa årstiden tar över mer och mer. Man får också beteckning besöken i bolådan som sällsynta för tillfället. Fullt naturligt i och för sig eftersom aktiviteterna i och runt bolådan inte är inne i någon ”säsong”.

17 december – en ny kontroll – och dementi!

Genom åren har vi fått påminnelser om vart en del av ”våra ungar” tagit vägen. I dagarna kom ett nytt besked från Falkprojektets Peter Lindberg, att han förmodligen påträffat ytterligare en av ungarna.

Denna gång skulle det gälla honan Agnes som år 2008 fick växa upp i bolådan i Helsingborg.

Häckningssäsong 2015 kunde Agnes kontrolleras på en häckningslokal i Västergötland där hon fick fram 2 ungar. Peter har nu hört av sig på nytt och det som på fotografi hade setts som en blå ring från 2008 med beteckningen CC visade sig vara en blåröd ring från 2011. Detta skulle alltså innebära att det inte var Agnes som man sett utan istället rör det sig om en individ som kommer från Orust, Bohuslän. Så kan det bli.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.