Att hjälpas åt är alltid viktigt. Ibland tycks det dock uppstå vissa diskussioner i detta sammanhang. Manikyr istället för att värma äggen, tveksamt! Orsak…ja, det får vi väl fundera på.

En inledande bild på honan – Linnéa – därefter några bilder på hanen – Råger. Avslutningsvis bilder på honan igen då hon lägger sig för att ruva vidare. (storleksskillnaden kan kanske vara svår att avgöra mellan könen så kolla ringarna så ser du vem som är vem).