Information från häckningssäsongen 2019

1 januari

Så här på årets första dag finns inte så mycket att berätta. Det blåser dock riktigt hårda NV-vindar med stormstyrka i byarna. Inget som påverkar våra falkar i hamnen som är vana vid denna typ av väder.

Paret har setts då och då under den gångna hösten, men är som vanligt tämligen ”osynliga”.

10 april

Under våren har vi inte haft möjlighet att externt (via webben) följa våra falkar i hamnen. Hur det kommer att bli framöver är oklart. Omorganisationer och teknikförändringar är några faktorer som vi måste ta hänsyn till. Men vi hoppas eventuellt kunna förmedla en del internt tagna bilder framöver. Vi får se hur det utvecklar sig.

I vart fall ser det ut ”som vanligt” vid den här tidpunkten av året. Allt tyder på att paret är i full gång med häckningen och kanske är i inledningsskedet av ruvningen.

Ogynnsamma förutsättningar för att fotografera, dock ett försök att dokumentera honan – foto: Christer Strid

Vid ett besök som jag gjorde den 6 april sågs honan vid ett par tillfällen då hon gjorde ett par snabba utflykter från bolådan. Dock kunde jag inte läsa av hennes ev. ringar. Men min bedömning är att det är samma hona, dvs Linnea, som häckat de senaste åren.

15 april – lyckad häckning

Emma, ca. 27 dagar gammal – foto: Mikaela Sandgathe

Även om årets säsong skett mera ”i bakgrunden” medialt, har våra pilgrimsfalkar häckat med lyckad utgång även denna vår.

Det kläcktes dock endast en unge i år. Två rötägg samlades även in i samband med ringmärkningen den 3 juni, då falkprojektets personal – Mikaela och Julia – var på plats.

Ungen var en riktigt stor hona, ca 27 dagar gammal. Hon fick namnet Emma och märkningen; röd ring höger ben (4J) och en blå ring på vänster ben.

Emma måste få protestera lite – foto: Mikaela Sandgathe

Med stor sannolikhet är det samma par som 2018 som genomfört häckningen, dvs Linnea och den omärkta hanen.

Filmklipp

En del händelser kan vara trevliga att bevara i form av rörliga bilder. Här hittar du några filmklipp.

Frågor och kommentarer …

… om pilgrimsfalkarna och om Bo.02-projektet – hänvisas till Christer Strid.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till Bo.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!
Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!