Information från häckningssäsongen 2020

4 februari

Vid några tillfällen under “vintersäsongen” har reviret kontrollerats och som vanligt kan falkarna var helt bortblåsta men då och då får man i bästa fall en lite glimt av någon av individerna.

Här en "dokumenterande" bild tagen med mobiltelefon via handkikare
(foto: Björn Ekelund)
Här en “dokumenterande” bild tagen med mobiltelefon via handkikare
(foto: Björn Ekelund)

24 maj

Paret på plats. Hanen satt utanför bolådan och honan en bit ifrån. Allt tyder på häckning.

31 maj

Det är alltid trevligt med lite nya infallsvinklar på skådandet. För ett par dagar sedan fick vi tillsänt oss några bilder från Anneli T, som sedan flera år tillbaks har haft möjligheten att bevaka och följa falkparet på lite avstånd. Nedan en bild som visar bolådan med i vart fall två ungar. Tack för denna fina bild!

Bild på bolådan från ett avstånd på ca 1700 m. Två ungar syns – Foto Anneli T

1 juni

Det visade sig vara tre ungar i bolådan, en hane och två honor, cirka 23 dagar gamla. Idag blev de märkta av Mikaela och Julia från Falkprojektet.

Unge märkt med färgring blå/röd CP på höger ben – foto: Julia&Mikaela
Falkunge CS – foto: Julia&Mikaela
Falkunge GL – foto: Julia&Mikaela

Allt löpte på bra som vanligt och det tre samlades snabbt tillbaka i bolådan efter märkningen.

Det är tryggt att vara i bolådan – foto: Julia&Mikaela

De tre ungarna var ca 23 dagar gamla vid märkningstillfället och följande data finns för respektive:

Hane märkt med färgring GL (på höger ben) och blå traditionell ring 90B32675 (vänster ben). Vikt 750g.

Hona, färgring CP (höger ben) och blå 90B32677 (v.b.). Vikt 990g.

Hona, färgring CS (höger ben) och blå 90B32677 (v.b.). Vikt 990g.

3 juni

Ungarna kräver mycket mat och de vuxna fåglarna får slita hårt för att få hem föda till de hungriga ungarna. Bilden ovan fick vi från Lars eftersom det visade sig vara en individmärkt falk.

Det är näst intill omöjligt att avgöra märkningen, trots den hårt redigerade bilden till höger. Men en kvalificerad gissning skulle kunna vara att det är Linnea, honan från falkparet i hamnen. Märkning i så fall blå höger och röd vänster.

Filmklipp

En del händelser kan vara trevliga att bevara i form av rörliga bilder. Här hittar du några filmklipp.

Frågor och kommentarer …

… om pilgrimsfalkarna och om Bo.02-projektet – hänvisas till Christer Strid.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till Bo.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!
Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!