Några besök gjordes på lokalen under de första månaderna av året och vi kunde konstatera att falkarna var på plats, även om de var väldigt svårsedda. I och för sig inget ovanligt, de brukar kunna hålla sig väl dolda. Vid något tillfälle såg vi hur den jagande falkhonan fick övriga fåglar på vingarna, men lugnet la sig ganska snabbt igen.

Läget bedömdes stabilt och ”lite som vanligt!

Maj 2021 – ett oroväckande meddelande

I mitten av maj fick vi besked om att en omärkt pilgrimsfalk hittats död i hamnen. Fågel hade legat länge och var i stort sätt helt intorkad. Troligen var det en gamla fågel – av fjäderdräkten att döma – som hade hittats. Det var ju inte alls positivt och ett antal frågetecken måste givetvis rätas ut. Kunde det var hanen i reviret (han är/var omärkt)?

Hur som helst, några dagar senare fick vi ett mera glädjande besked, att det förmodligen fanns ungar i bolådan.

4 juni – ringmärkning

Så var det dags! Stämde tidigare iakttagelser? Jo, mycket riktigt. Tre fina ungar i bolådan, en hona och två hanar, ca 18 dagar gamla.

Hela kullen samlad igen i bolådan efter märkningen – foto: Michaela S
Honan 6S – foto: Michaela S
Hanen 7S – foto: Michaela S
Hanen 8S – foto: Michaela S

Lite data om ungarna och märkningen

Honan. färgring S6 (på höger ben) och traditionell blå ring 90B34643 (på vänster ben). Vikt 840g.

Hane, färgring 7S (hb) och 90B34642 (vb). Vikt 640g.

Hane, färgring 8S (hb) och 90B34641 (vb). Vikt 630g

Ytterligare en död falk

Död falk vid bolådan – foto: Michaela S

I samband med märkning upptäcktes ytterligare en död pilgrimsfalk, strax intill bolådan. Denna fågel var ringmärkt(!) och kom från en häckning på Kullaberg år 2019. Dödsorsak oklar.

Möjlig förklaring kan vara att den försökt ”ta över” i det etablerade parets revir, med häftiga strider som följd. Inte så ovanligt. En annan orsak kan vara fågelinfluensan, där ovanligt många rovfåglar har drabbats denna säsong.

Luni 2021 – en av ungarna skadad

Några dagar in i juni hittades en av falkungarna nedanför bolådan. Det visade sig vara honan i den nya kullen som av någon anledning lämnat tryggheten i bolådan. Kanske var det första flygförsöket som misslyckats?

Tyvärr visade det sig att den blivit skadad och lät sig villigt infångas för vidare färd till KFV (Din Veterinär) för undersökning och vård.

Christer Strid –