Information från häckningssäsongen 2022

24 mars:

Statusen på Bo02-falkarna är för tillfället inte optimalt. Besök har gjorts vid några tillfällen tidigt på säsongen, men inga falkar har då synts till. I och för sig inget ovanligt för paret som gärna ”smiter undan”.

23 maj:

Rapport från Björn Ekelund: Iakttagelser gjordes ”på distans”. En gammal falk med utbredda vingar (troligen honan) tycktes ”tigga mat”. Fågel satt på silotaket strax intill bolådan. I bolådan fanns också något som rörde sig. Om det var ungar eller den andra falken var dock lite svårt att avgöra. Troligen dock unge/ar.

18 juli:

2-handsuppgifter från “BAND-fågellarmet” som får anses komplettera årets tidigare iakttagelser.

Den 1 juli sågs en adult hane tillsammans med en årsunge (hona) flyg-/jaktträna och ”motionera” duvor och vitfågel över GA-torg i centrala Helsingborg. Ungen landade till högst upp på GA-kyrkan torn.

Avståendet mellan bolådan och obsplatsen är knappt 2 km fågelvägen, så det är högst sannolikt fåglarna från hamnen.

9 september:

Vid tillfälligt besök i hamnen idag hittade vi ganska omgående en av falkarna som vi bedömde vara honan i paret. Fågeln satt och putsade fjäderdräkten strax i närheten av bolådan.

Bilden av falken tagen på långt avstånd – foto: Christer Strid

Frågor och kommentarer …

… om pilgrimsfalkarna och om Bo.02-projektet – hänvisas till Christer Strid.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till Bo.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!
Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!