Information från häckningssäsongen 2023

13 april:

Falkarna var på plats och allt såg lugnt och fridfullt ut. Trutar och måsar tycktes ganska avspända trots den ena falkens utsiktsplats. Kan tänka mig att andra fågeln fanns i bolådan.

Falken på plats i hamnen den 13 april – foto: Christer Strid

16 maj:

Personalen på Lantmännen hade märkt en ökad aktivitet på paret den senaste veckan. Detta hade förvånat dom något eftersom falkarna inte setts till så mycket tidigare. Kan ju tyda på ungar i boet.

19 maj:

Iakttogs en av falkarna sittande en bit från bolådan.

5 juni:

Falkprojektets personal tillsammans med Lantmännen på plats idag. Två fina och stora ungar blev ringmärkta.

Foto: Mikaela Sandgathe
Foto: Mikaela Sandgathe

Här lite märkdata: Svart ring höger ben – EE – 90B36301, en hane som vägde 750gr och var 26 dagar gammal. En dag yngre var honan; svart ring höger ben – EH – 90B36314. Hon vägde 860gr.

7 juni:

Tyvärr härjar fågelinfluensan även i år och inte minst pilgrimsfalkarna tycks vara drabbade. Redan nu har minst två falkar i södra Sverige konstaterats döda genom influensan.

Därför är det väldigt tråkig när nu ytterligare en falk hittats död och i detta fall här i Helsingborg.

Pilgrimsfalk Blå V9 – foto: Ingemar Ask

Fågeln föddes i en kull på fyra ungar år 2018. Den kommer från ett skånskt revir. Vad som orsakat döden är än så länge oklart, men en möjlighet kan vara just fågelinfluensan. Vi får avvakta och se vad som kommer fram vid obduktionen.

29 juli:

Det var tyvärr som vi misstänkte! Den pilgrimsfalk – en hane för övrigt – som hittades enligt ovan, hade drabbats av fågelinfluensan eller som den fastställda diagnosen från SVA sa: ”Högpatogen aviär influensa (H5N1), parasitär luftsäcksinflammation”.

Även en av årets ungar från Helsingborgsparet hittades död en tid efter märkningen. Precis som var fallet med den gamla falken, visades sig det var fågelinfluensan som vara dödsorsaken.

Frågan är hur det gått för övriga individer i hamnen?

Christer Strid