Tillbakablickar …

Nya hot

Idag har ytterligare hot mot falkarna tillkommit, det s.k. rörliga friluftslivet. Kullaberg är vårt lands mest frekventerade naturreservat. Antalet årliga besök har beräknats till mer än 500.000 personer. Så många besökare på ett begränsat område kan naturligtvis innebära en konflikt med den natur man vill skydda. Särskilt uppenbart blir detta när många besöker området just för att idka ett aktivt friluftsliv och därmed avlägsnar sig från de normala stråken. Man ger sig t.ex. gärna ut och klättrar i branterna, fiskar från klipporna, dyker längs stränderna eller ligger och solbadar i vikarna.

Återetablering

Redan 1994 uppträdde ett revirhävdande pilgrimsfalkpar på Kullaberg, men av någon anledning skedde ingen häckning. För att garantera Skånes enda pilgrimsfalkpar ostördhet under häckningsperioden belades därför, från och med häckningssäsongen 1995, ett drygt 2 km långt strandområde mellan Valdemarsgrottan och Djupadal, på östra Kullaberg med beträdnadsförbud. Under perioden 1 mars – 15 juli är det förbjudet att uppehålla sig i området som sträcker sig 200 m in från stranden och 50 m ut i havet. Enda undantag är stigen ner till Söftingsgrottan.

Närmare reservatsföreskrifter hittar du på Länsstyrelsen hemsida.

Visa hänsyn

Genom att visa hänsyn och vara försiktiga när vi rör oss på Kullaberg bidrar vi till att bevara mångfalden i naturen. Det är trots allt en liten uppoffring att lämna känsliga delar av berget ostörda under en kort tid av året, för att pilgrimsfalken och andra fåglar skall få häcka ifred. Då ger vi oss själva och kommande generationer möjlighet att få njuta av falkens hisnande jakter i luftrummet. En magnifik naturupplevelse av högsta klass!

Mer om pilgrimsfalken på Kullaberg

Andra länkar om pilgrimsfalk

Falkarna på Kullaberg bevakas av KOF så att de får möjlighet att häcka ostörda. Du kan också stödja falkarna – Bli medlem i KOF!