Pilgrimsfalkparet liksom deras ungar har ringmärkts genom falkprojektets försorg. Detta gör det möjligt att läsa av ringarna med hjälp kikare, vilket ger upplysningar om deras öden och äventyr. Kända uppgifter om Kullabergsfalkarnas häckningsresultat och dess avkommor är sammanställda nedan.

1994Ett pilgrimsfalkpar observerades vid Kullaberg under våren och försommaren, men det är oklart om någon häckning skedde.
1995Paret skred till häckning. Av de tre äggen var ett obefruktat och ett skadat. Kullen samlades därför in för kläckning i maskin och istället lades porslinsägg i boet. Efter ett par veckor byttes porslinsäggen ut mot tre adoptivungar. Samtliga ungar blev flygga.3 / 3•En av ungarna, en hona, avlästes vid en silo i Halmstad hamn i maj 1996. 1997 häckade hon på en lokal i södra Halland tillsammans med en hane född 1993. Hon lade tre ägg och en unge blev flygg. Troligen kom hon och partnern tillbaks även våren 1998 men båda försvann under mystiska omständigheter.
1996Paret återkom till samma bohylla där tre ägg lades. I samband med ihållande regn och hård ostvind vid tidpunkten för kläckning spolierades emellertid häckningen och inga ungar kom på vingarna detta år.3 / 0
1997Paret häckade åter i samma klippbrant, men hade nu tagit ett gammalt korpbo i besittning. Endast ett av de fyra äggen, en hona, kläcktes. Den fick dock sällskap av ytterligare en unge, ditsatt från avelsprojektet.4 / 2•Ungen från avelsprojektet, en hane, återfanns vingskadad vid Ängelholm i augusti 1997 och återfördes till Falkgården utanför Göteborg.

•Den andra, ”äkta” ungen återfanns skadad (dog några dagar senare) den 31.12.2002 vid Lunden, Schleswig-Holstein, Tyskland.
1998Lyckad häckning i det gamla korpboet. Hela tre flygga ungar från fyra lagda ägg.
Läs dagboken från årets häckning.
4 / 3•En hane från årets kull bildar par med en hona från Västergötland (2002) och bosätter sig på Kullaberg 2004 (se nedan).
1999Paret bytte boplats. Ovanligt tidig äggläggning. Lyckad häckning. Två flygga ungar (honor) från fyra lagda ägg.
Läs dagboken från årets häckning.
4 / 2•En av ungarna är Kornelia som dyker upp i Helsingborgs hamn vintern 2001. Kornelia bildar par med Råger (kläckt på Kullaberg 2000, se nedan).
2000Paret återvände till sin gamla boplats. För första gången kläcks fyra ungar i boet, 3 hanar och 1 hona. Vikten på hanarna var ca 700 g, på honan ca 1000 g. Den 18 juni på förmiddagen lämnade den sista pilgrims-falkungen bohyllan på berget.4 / 4•En av ungarna är Råger, som i Helsingborg år 2002 bildar par med Kornelia (kläckt på Kullaberg 1999, se ovan).

•En annan av hanarna ingår i ett falkpar som häckat på Möns Klint i Danmark 2001, 2002 och 2003 (Danmarks enda par). Honan i paret är av tyskt ursprung.

•Den tredje hanen bildar 2001 i Malmötrakten par med en hona från Västergötland (1998).
2001Samma par åter på plats på gamla bohyllan men hittas inte förrän 13 april. Från fyra ägg kläcktes tre ungar 14, 15 och 17 maj, en hona (vägde 900 g vid ringmärkning i början på juni) och två hanar (750 g resp. 690 g).4 / 3
2002Samma par, men i år tillbaka på den bohylla där man först häckade 1995. Från fyra ägg kläcktes tre ungar, en hona (vägde 760 g vid ringmärkning i början på juni) och två hanar (580 resp. 620 g) (bilder).4 / 3
2003Samma par tillbaka men på en annan bohylla i samma klippbrant. Fyra ägg lades och tre ungar kläcktes i senare halvan av maj. När det var dags för ringmärkning, de första dagarna i juni, var dessvärre ungarna spårlöst försvunna. Det misstänks att mård eller berguv kan ligga bakom försvinnandet4 / 0
2004Två par häckar på Kullaberg. Detta har troligen inte hänt sedan mitten på 1950-talet. Det ena paret lade två ägg och fick fram två ungar vilka ringmärktes 30 maj (bilder). Det andra paret producerade tre flygga ungar (bilder), men det är okänt hur många ägg som fanns i boet. Ungarna i båda kullarna var flygga kring 25 juni och sågs därefter vid flera tillfällen under sommaren.minst
5 / 5
2005Det från och med 2004 ”nya” paret på Kullaberg häckar även i år. De har emellertid bytt bohylla. Paret lade tre ägg, vilka alla kläcktes och 3 ungar kom på vingarna vid midsommartid. Dessvärre blev inte ungarna ringmärkta detta år.
Det andra paret tycks ha försvunnit. Hanen som kläcktes 1993 kanske passerat åldersstrecket?
3 / 3
2006Paret från 2004 och 2005 fortsätter att häcka framgångsrikt på samma bohylla som 2005. Fyra ägg lades och två ungar, båda hanar, ringmärks i början på juni (bilder).4 / 2
2007Pilgrimsfalkarna på Kullaberg har fått två ungar i år. Paret är det samma som häckat på berget de senaste åren, honan född i Västergötland och hanen på Kullaberg. (bilder).2 / 2
2008Förmodligen samma par som året innan. Häckande hona; vänster ben liten blå ring, höger ben lila EO. Hanen ej säkert läst, troligen dock samma som året innan.
3 ungar ringmärkta (två hanar och en hona) (bilder).
3 / 3
2009Förändringar i reviret. Samma hona som tidigare år ( vänster ben liten blå ring, höger ben lila EO) däremot en ny omärkt hane och därmed med okänt ursprung.
När vi kom ner på bohyllan var där en död unge, men inte ett spår efter de andra tre. Inga yttre tecken som kunde leda oss på spåret till dödsorsaken. Kan det ha varit mård, berguv? (bilder)
4 / 0
2010Ny hona som är omärkt. Hanen har inte setts till vid besöken vid bohyllan.

Tre ägg i kullen men inget kläcktes. Förmodligen obefruktade. (bilder)
0 / 0
2011Honan är ganska säkert EO, hanen är omärkt.

Tre ägg i kullen men inget kläcktes. Här hittat du mera information.
3 / 0
2012Honan är ganska säkert EO, hanen är omärkt.

Fyra ägg i kullen varav tre kläcktes. Här hittat du mera information.
4 / 3
2013Honan samma som föregående år EO, hanen är omärkt.

Åtminstone två ägg värptes men häckningen misslyckades på grund av kraftiga störningar. Här hittat du mera information.
2 / 0
2014Bo KU honan EO död. Ny hona (ringmärkt med lila (ev. röd) på vänster ben samt blå på höger. Hanen är omärkt?

En unge, ringmärkt.

Bo Ku2. Par på plats, en hona 2k (färgmärkt) samt en hane även han troligen 2k.

Här hittat du mera information.
1? / 1Honan är märkt på Bornholm 2012.
2015Individer sågs inom de avlysta områdena av berget, men trots regelbundna kontroll kunde man dock inte konstatera någon påbörjad häckning.

Mot slutet av säsongen upptäcktes att falkarna trots allt genomfört en lyckad häckning och två flygga ungar kunde iakttagas tillsammans med gamla falkar.

Här hittat du mera information.
2? / 2
2016En lyckad häckning (KU 2) genomfördes under säsongen och tre ungar kunde märkas i början av juni. Dessutom fanns det ett rötägg.

Här hittat du mera information.
4 / 3Förmodligen var det samma par som häckade säsongen 2015.
2017KU1: häckning genomfördes under säsongen och fyra ungar kunde märkas den 6 juni.

KU2: Troligen genomfördes en mycket sen häckning. Två ungar sågs matas i september.

Här hittat du mera information.
KU01:
4 / 4

KU02:
2 / 2
KU02: Förmodligen var det samma par som häckat tidigare år, omärkt hona, märkt hane.
2018Oklar hur det gick i revir KU1, troligen ingen häckning.

Lyckad häckning (KU2) genomfördes under säsongen och fyra ungar kunde märkas i början av juni, två av varje kön.

Här hittat du mera information.
4 / 4KU2 – Honan omärkt. Hanen märkt.
2019
2020
TotaltParet som började häcka 1995 producerade fram till 2003 sammanlagt 20 flygga ungar på nio år. Därtill bidrog hanen med ytterligare 3 ungar året efter att hans första hona försvann.
Fr.o.m. 2004 har en yngre generationen falkar tagit vid. Det nya falkparet har t.o.m. 2008 lagt 14 ägg som resulterat i 12 flygga ungar.

Ny hane kom in i reviret 2009. Gamla honan kvar. Paret har t.o.m. 2009 fått 4 ägg men inga flygga ungar.
minst
81 / 54
Minst åtta falkungar har påträffats efter att de blivit flygga. Av dessa har minst en omkommit.
Pilgrimsfalk – foto: Karl-Erik Söderqvist