Ett pilgrimsfalkspar observerades vid Kullaberg under våren och försommaren, men det är oklart om någon häckning skedde