Paret återkom till samma bohylla där tre ägg lades. I samband med ihållande regn och hård ostvind vid tidpunkten för kläckning spolierades emellertid häckningen och inga ungar kom på vingarna detta år.