Paret återvände till sin gamla boplats. För första gången kläcks fyra ungar i boet, 3 hanar och 1 hona. Vikten på hanarna var ca 700g, på honan ca 1000g. Den 18 juni på förmiddagen lämnade den sista pilgrims-falkungen bohyllan på berget.

En av ungarna är Råger, som i Helsingborg år 2002 bildar par med Kornelia (kläckt på Kullaberg 1999).

Råger i bolådan, Helsingborg – foto från webbkameran år 2019
Kornelia i hamnen år 2002, Helsingborg – foto: Henrik Ehrenberg

En annan av hanarna ingår i ett falkpar som häckat på Möns Klint i Danmark 2001, 2002 och 2003 (Danmarks enda par). Honan i paret är av tyskt ursprung.

Den tredje hanen bildar 2001 i Malmötrakten par med en hona från Västergötland (1998).