Samma par åter på plats på gamla bohyllan men hittas inte förrän 13 april. Från fyra ägg kläcktes tre ungar 14, 15 och 17 maj, en hona (vägde 900 g vid ringmärkning i början på juni) och två hanar (750 g resp. 690 g).