Samma par, men i år tillbaka på den bohylla där man först häckade 1995. Från fyra ägg kläcktes tre ungar, en hona (vägde 760 g vid ringmärkning i början på juni) och två hanar (580 resp. 620 g).

Hanen ruvar äggen i mitten på maj
Peter Lindberg och medhjälpare från Falkprojektet i
Göteborg hämtar upp falkungarna för ringmärkning och vägning
Hela falkkullen är färdig för ringmärkning
Nymärkt falkunge färdig att sättas tillbaka i boet
Peter Lindberg noterar ringnummer och vikt
Falkunge i närbild

Text: Mats Peterz och foto: Alf Petersson