Två par häckar på Kullaberg. Detta har troligen inte hänt sedan mitten på 1950-talet. Det ena paret lade två ägg och fick fram två ungar vilka ringmärktes 30 maj. Mer om detta par hitta du här.

Det andra paret producerade tre flygga ungar, se nedan, men det är okänt hur många ägg som fanns i boet. Ungarna i båda kullarna var flygga kring 25 juni och sågs därefter vid flera tillfällen under sommaren.

I det “gamla” reviret kom 3 ungar på vingarna, 1 hane och 2 honor. Här matas de av honan.

Hanen är ringmärkt på båda benen.

Han har en liten lila ring på höger ben och en stor blå ring på vänster ben, vilket talar om att falken är kläckt 1993
En bokstav-sifferkombination på den blå ringen talar om vilken individ det är.

En delförstoring av bilden gjorde det möjlig att läsa av ringen. Koden är P81. P betyder att det är en hane. Han är insamlad som ägg på en lokal i mellersta Bohuslän. Ägget kläcktes sedan på Falkcentralen utanför Göteborg den 1 juni och den 4 juli sattes han ut i en hackinglåda i Boråstrakten i södra Västergötland. Han blev flygfärdig den 10 juli ihop med två andra ungar. Fågeln har samma färgkombination på ringarna som den hane som häckat på Kullaberg sedan 1995. Man har dock inte lyckats läsa av koden på den blå ringen tidigare.

Honan övervakar boet från en upphöjd plats i branten. Hon är inte ringmärkt så det går inte att säga varifrån hon kommer. Att hon är omärkt visar i alla fall att hanen skaffat sig en ny hona sedan förra året.

Falkungarna är här nästan flygfärdiga, mätta och belåtna efter en nyligen intagen måltid.

Text: Mats Peterz och foto: Alf Petersson